Psaltirea Binecuvantarii

Catisma VIII – XIII

 

PsB. 51 – 100

Binecuvintează-mă, Doamne, acum cu puterea Ta și îi oprește pe toți cei plini de răutate și fă să piară pentru totdeauna lucrarea lor din calea mea, din casa mea și de pe fața întregului pământ. Binecuvintează-mă și fă să se îndepărteze de mine tot omul care grăieşte nedreptăţi, el să nu poată sta înaintea ochilor mei. Cel mândru să nu poată păși pragul casei mele, iar vorbele și faptele lui să nu îmi poată tulbura inima. Binecuvintează-mă și îl trimite pe cel bun să îmi fie ajutor. Ochii mei îndreaptă-i spre cei drepți și buni la inimă și ei să şadă cu mine înaintea Ta. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa să mă însoțesc cu omul cel mândru în suflet sau cu cel nesăţios cu inima. Pe cel care clevetește ține-l, Doamne, departe și nu-l lăsa să mă sfătuiască. Binecuvintează-mă și mă păzește de omul îndărătnic și plin de răutate. Nu îl lăsa să mă tulbure sau să mă stăpânească. Apără-mă de tot lucrul cel nelegiuit și de călcătorii de lege mă ferește. Ajută-mă să umblu în legea binecuvântării, iar răutatea să nu se nască în mine, nici să îmi cârmuiască trăirile. Binecuvintează-mă, Părinte, Atotputernice, și vino la mine, și mă îmbracă în lumina și în puterea dumnezeirii Tale. Doamne, înțelepțește-mă să fiu mereu în calea cea bună și binecuvântată a vieții pe acest pământ și în hotarele veșniciei. Binecuvântarea Ta să fie neîncetat în inima mea. Păzește-mă, Doamne, și fii mereu cu mine. Amin.

 

PsB. 52 – 99

Binecuvântare și rugăciune se înalță din inima mea spre cinstirea și spre lauda Numelui Tău. Binecuvântat și preamărit ești Doamne, Dumnezeul mântuirii mele. Călăuzește-mă cu a Ta Înțelepciune și mă ajută ca să pot intra cu bucurie prin porţile vieții. În binecuvântare și în mulțumire fă să se îmbrace inima mea și sufletul meu. Tu m-ai zidit și m-ai făcut pe mine. Nu eu Te-am zidit pe Tine, Doamne, prin omenească plăsmuire. Mintea și gândirea mea nu Te-au făurit pe Tine spre consolare sau spre amăgire. Că în Tine este izvorul vieții și Tu ai fost și Tu ești Dumnezeul cerului și al pământului. Binecuvintează-mă și fii lumina împlinirii mele. Ajută-mă să Te cunosc în adevăr fără de amăgire. Binecuvintează-mă să locuiesc lângă Tine în pământul celor vii! Amin.

 

PsB. 53 – 98

Sfânt ești Doamne, Dumnezeul meu și binecuvântat este Numele Tău în vecii vecilor. Auzi-mă, și pe mine și mă binecuvintează și mă cercetează cu dragoste și cu multă îngăduință. Binecuvintează-mi trăirile inimii și îmi dă pricepere și înțelepciune. Fii cu mine și mă întărește în bine și în adevăr căci Tu ai întemeiat bunătatea și judecata cea dreaptă. Binecuvântat este Numele Tău. Atotputernic este El peste toate popoarele lumii. Peste heruvimi și serafimi ai scaunul Tău și înaintea Ta se pleacă cerul și tot pământul. Binecuvintează-mi trăirile sufletului și mă înalță înspre bine.

 

PsB. 54 – 97

Binecuvintează, Doamne, lumea cu dreptate şi apără toate popoarele cu nepărtinire. Binecuvintează-i, pe toți locuitorii pământului și le dăruiește bună înțelegere, pace, prosperitate și cerească bucurie. Binecuvintează și ține în armonie toate ființele vii ale universului. Dăruiește mila celor ce greșesc și adevăr celor ce în amăgiri rătăcesc. Binecuvintează-mi inima și toate simțirile și mă păzește în pace și în armonie cu toate cele ale lumii. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă mântuiește precum l-ai mântuit pe cel drept cu puterea Ta. Ridică-mă și pe mine, Doamne, așa cum l-ai ridicat pe cel drept cu braţul Tău. Fă și în mine lucruri mari și minunate și mă ajută neîncetat. Binecuvintează-mi sănătatea și o fă să înflorească și să se întărească până în veac.

Mărire…

PsB. 55 – 96

Pomenirea binecuvântării Tale este din veac în veac. Binecuvintează-mă și îmi bine rânduiește simțurile și le fă să nu tânjească după doririle cele pline de amară amăgire. Cu bucurie și bună rânduială umple-mi inima și toate trăirile mele pe acest pământ. Binecuvintează-mă și pune lumină în gândurile și în cugetele care se nasc din dorințele inimii și din așteptările sufletului. Păzeşte-mi inima și toate cele dinlăuntrul meu și nu le lăsa să fie atrase sau prinse de mâna celui rău. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să săvârșesc în pace faptele bineplăcute inimii Tale. Înalță-Te și mă desparte de toți idolii născuți sau făcuți de universul dorințelor mele. În fața Ta, Doamne, Dumnezeul Cel Viu și Dumnezeul celor vii, în fața Ta, Doamne, se închină toţi îngerii Tăi și toate Puterile care sunt și tot ceea ce este! Binecuvintează-mă și mă așază în buna rânduială a vieții și a sănătății și nu mă lăsa să fiu prădat de puterile care sunt în slujba morții. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă întărește în toate cele bune, că Tu ai putere și stăpânire în tot ceea ce este viu. Binecuvintează-mă, Doamne, și pune-mi bucurie în toate trăirile și în toate simțirile vieții mele și mă ajută să fiu viu printre cei vii. Amin.

PsB. 56 – 95

Binecuvântarea Ta este bucuria mea și lumina cuvintelor Tale este putere și viață pentru cugetele inimii mele. Binecuvintează, Doamne, cu bucurie copacii pădurilor și îi fă să fie vii și să ne dea aerul cel bun al pământului. Binecuvintează, Doamne, cu lumină cerurile inimii și le umple de veselie. Binecuvintează, Doamne, valurile și mișcările lumii în care noi trăim și le fă să fie pașnice și aducătoare de pace și de bună viețuire. Se bucură marea şi toate cele ce sunt în sânul ei, se bucură câmpiile şi toate cele ce sunt pe ele când primesc lumina vieții și binecuvântarea inimii Tale. Lumea se întărește în pace și în buna rânduială și nu se va clinti atâta cât va fi păzită de puterea dumnezeirii Tale. În fața Ta mă închin, Părinte, că înaintea Ta, plecat stă tot pământul cu toate cele ale sale. Cu gând de mare mulțumire și de aleasă cinstire, pășesc în curtea casei Tale și îți aduc laudă și slavă și binecuvântare și dar de recunoștință și de prețuire. Că frumusețe multă e înaintea Ta și măreție e în locașul cel sfânt al Tău. Binecuvântat e Numele Tău, Doamne, și cinstit e din zi în zi spre a mea bucurie. Binecuvântat ești întru toate. Binecuvintează-mă cu a Ta pace și bine rânduiește-mi viața și toate cele ale mele. Amin.

PsB. 57 – 94

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă întărește în cele bune ale vieții și nu mă lăsa să mă pierd, umblând după cugetele cele rele ale trecătoarelor doriri. Dă-mi, Doamne, înțelepciune să cunosc în adevăr căile Tale. Fii cu mine și mă binecuvintează și nu mă lăsa să mai rătăcesc cu inima cum au rătăcit cei din vechime, care au mers rătăcind prin pustie patruzeci de ani și Te-au ispitit şi au văzut lucrurile Tale și nu s-au mântuit. Ajută-mă să îți aud glasul și să îți pricep grăirea. Înțelepțește-mă să nu îmi învârtoșez inima mea. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa să mă pierd în cele rele. Că Tu ești, Tatăl meu și Tatăl nostru şi noi suntem poporul Tău cel nou ales şi fiii seminției Tale. Tu ne-ai născut pe noi din sânurile Tale și noi pe Tine Te cinstim cu bucurie. În fața Ta mă plec și mă închin că Tu ești Domnul Dumnezeul mântuirii mele. Binecuvintează-mă, Doamne, că în mâna Ta este tot mersul universului și toate rânduielile cele tainice ale mișcării și ale vieții lui. Tu în bună armonie ții tot ceea ce este, ce a fost și ce va fi. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa să mă pierd că Tu ești Tatăl meu și Tu ești Dumnezeul cel Bun și Binecuvântat din veac în veac.

Mărire…

PsB. 58 – 93

Bun și binecuvântat ești, Doamne, Tu ești scăparea mea şi Dumnezeul meu, Tu ești Apărătorul vieții mele. Binecuvintează-mă și îi oprește pe cei răi şi nu-i lăsa să mă necăjească. Mustră-i cu putere și fă-i să înțeleagă că greșesc și dă-le gândul cel bun de îndreptare. Binecuvintează-mă și nu îi lăsa să prindă în cursă sufletul meu. Nu îi lăsa să mă rănească sau să îmi verse sângele meu sau să mă lege și să mă osândească. Judecata făcută în scaunul pierzătorilor o risipește, iar hotărârile celor ce uneltesc să piară și să nu mai fie. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu lăsa să se înmulțească durerile mele în inima mea. Apără-mi sufletul meu cu mângâierile Tale. Binecuvintează-mă și nu mă părăsi și fă ca dreptatea să se întoarcă la locul ei. Învață-mă știința Ta. Fii cu mine și nu lăsa să fie în mine gând de ură sau cuget răufăcător, că Tu cunoști toate cele dinlăuntrul meu. Tu ești Cel care ai zidit ochiul meu, oare ce nu ai putea vedea? Tu ești Cel care mi-ai sădit urechea mea, oare ce nu ai putea Tu auzi? Binecuvintează-mă și mă ajută să Te înțeleg în toate cele ce sunt spre binele vieții mele. Înțelepțește-mă să nu fiu ca și cel ce e închis în cercul vicios al gândurilor sale. Dă-mi har și binecuvântare să pot să ajut pe cel sărac și necăjit fără să îl osândesc și fără să îl judec în situațiile grele ale vieții sale. Te rog, Doamne, nu mă lăsa să fiu fără de milă sau să asupresc și să supăr și să nedreptățesc pe cineva. Înaintea Ta și a semenilor mei, ajută-mă să fiu în binecuvântare și în adevărul cel de viață ziditor. Mândria și fala cea nebună să nu o lași să mă atingă sau să îmi stăpânească gândurile mele. Binecuvintează-mă și mă întărește și nu mă lăsa să am ceva în comun cu principele acestei lumi. Păzește-mă, Doamne, Părinte, Dumnezeul meu. Fii cu mine și mă binecuvintează și mă ridică din toate căderile mele.

 

PsB. 59 – 92

Casei Tale se cuvine binecuvântare, bucurie și cinstire. Cuvintele Tale, Doamne, s-au arătat a fi adevărate toate. Minunat ești întru cele înalte! Domnul meu și Dumnezeul meu, Te rog binecuvintează-mă și mă ajută să fiu al Tău. Liniștește, Doamne, toate apele cele tulburi ce vor să se ridice împrejurul meu. Binecuvintează-mă și îmi liniștește tulburările inimii. Că ele ascultă fără de șovăire de glasul Tău. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă încinge cu a Ta iubire, că Tu, de atunci, din veac eşti Dumnezeul meu. Întărește-mi tot binele din viața mea și el nu se va clinti în veac. Amin.

 

PsB. 60 – 91

   Bun și binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul meu şi nu este răutate și nici nedreptate în inima Ta. Tu ești Izvorul bunătății și Apărătorul vieții mele. Binecuvintează-mă și mă ajută să îmi trăiesc bine viața pe care Tu mi-ai dăruit-o. Înțelepțește-mă să-mi drămuiesc bine toate puterile mele, ca să ajung până la adânci bătrânețe cu mintea limpede, purtându-mă pe picioarele mele, fără mâhnire și fără durere. Binecuvintează-mă și fă să înflorească în mine sănătatea mea și o întărește și o fă să fie vie până la ultima mea răsuflare. Ridică-mi spre Tine mintea și ochii mei și urechile mi le deschide să Te aud în fiecare clipă a vieții mele pe acest pământ. Binecuvintează-mi, Doamne, viața, și la bătrânețile mele nu mă părăsi în pustiul singurătății și al neputințelor. Căci Tu, Părinte, același ești în veac. Binecuvintează-mă și mă păzește de viața și de soarta celor răi. Căci ei ca iarba se ivesc, se înalță și apoi cad și pier în fața Ta. Omul nepriceput nu poate cunoaşte şi cel neînțelegător nu va înțelege ce este viața sa. Cât s-au luminat lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale! Binecuvintează-mă și mă veselește şi îmi împlinește viața mea. Amin.

Mărire…