Psaltirea Binecuvantarii

Catisma VI – XV

 

 

PsB. 43 – 108

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă scoate acum cu bine de sub puterile oricărui fel de blestem. Ridică-mă și mă îmbracă în puterea binecuvântării Tale. Dă-i putere sufletului meu și mă ajută să ies acum din orice necaz. Binecuvintează-mă și fii lângă mine și nu mă părăsi în ziua cea grea și nu mă lăsa în cărările rătăcirilor mele. Binecuvintează-mă, Doamne, și fă să am mereu lauda Ta în gura mea, iar cuvântul Tău cel bun să fie grăit de mine în toate zilele viețuirii mele. Te rog, Doamne, să mă binecuvintezi și să nu lași să mă lovească rușinea sau umilirea sau ponegrirea. Risipește-le și nu le lăsa să înroșească fața mea sau să mă strivească sub povara lor. Binecuvintează-mă și nu lăsa să mă îmbrace cineva în clevetire și ocară. Păzește-mă cu dreapta Ta, iar cei ce se ridică împotriva mea să fie de Tine, Doamne, opriți și risipiți fără de urmă. Când ei mă vor blestema, îmbracă-mă în binecuvântarea Ta și atunci binecuvântată va fi toată viața mea. Scoate-mă cu bine din lumea celor plini de răutate și mâna Ta să fie neîncetat în apărarea mea. Ajută-mă Doamne, Dumnezeul meu și nu mă lăsa în mâna celor răi. Doamne, nu mă lăsa să fiu de ocară și de râs în fața semenilor mei. Nu lăsa să îmi slăbească genunchii mei în post fără de răspuns și în rugăciuni istovitoare. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă întărește și nu mă lăsa să tremur de frică în fața cuiva. Nu mă lăsa să fiu ca și cel aruncat în bătaia vântului și în blestemele cele mari ale pustiirii. Binecuvintează-mă și îmi întărește inima și sufletul din mine și nu mă lăsa să fiu tulburat sau înfricoșat în fața puterilor adâncurilor. Fie-Ți milă de mine și îmi iartă tot păcatul meu oricât ar fi de greu. Ajută-mă să ies din jugul său. Binecuvintează-mă și mă înțelepțește să nu mai clevetesc pe nimeni înaintea Ta. Ajută-mă să nu grăiesc de rău pe vreun semen de al meu. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa să fiu răsplătit după greșelile și după ispitele dorințelor mele. Iartă-mă după bunătatea inimii Tale. Iar dacă în vreun moment al vieții mele m-am îmbrăcat cumva cu blestemul ca şi cu o haină, şi el a intrat ca apa înlăuntrul meu şi ca untdelemnul în oasele mele și el a ajuns să-mi fie ca o haină cu care să mă îmbrac şi ca un brâu cu care să mă încing, Te rog, iartă-mă și mă dezbracă acum de tot ce poate fi blestem pus în viața mea și mă îmbracă în binecuvântarea Ta. Binecuvintează-mă și mă vindecă și nu mă lăsa să mă sting în neputință, în suferință sau în vreo boală grea. Iar dacă am căzut cumva și nu am voit să am binecuvântarea Ta şi ea s-a ridicat de la mine și blestemul a venit în locul ei, Te rog să mă ierți și să mă binecuvintezi din nou așa cum ai făcut cu fiul cel risipitor. Iar dacă eu am iubit blestemul sau l-am grăit sau l-am zămislit în mine, sau l-am trimis spre cineva, sau l-am pus eu însumi pe viața, pe soarta, pe casa, pe familia sau pe sănătatea mea, sau pe orice lucru sau ființă și blestemul s-a legat și a rămas nedezlegat, Te rog, ridică-l, acum și îl îndepărtează, dezleagă-l de mine și de viața mea și îl risipește și vindecă-mi rănirea pe care a lăsat-o în urma sa. Te rog să mă binecuvintezi chiar dacă poate nu aș merita. Binecuvintează-mă și mă iartă chiar dacă am avut vreodată un gând rău de ură și de moarte asupra mea sau asupra semenilor mei. Iartă-mă, Doamne, și nu îmi socoti gândul și căderea mea. Binecuvintează-mă și mă iartă chiar dacă eu am prigonit vreodată sau am necăjit pe cel sărac sau pe cel sărman şi necăjit. Ajută-mă să mă îndrept și să îndrept toate cele ce sunt greșite și nedrepte ale vieții mele. Iartă-mă și mă ajută să fiu iertat de cei pe care i-am necăjit în orice chip. Binecuvintează-mă și mă ajută să mă întorc spre cele bune, chiar dacă eu am greșit şi nu mi-am adus aminte să fac binele când aș fi putut să îl fac. Binecuvintează-mă și șterge tot păcatul mamei mele și tot păcatul tatălui meu și toate păcatele strămoșilor mei și nu le lăsa să cadă peste mine cu urgia lor. Fărădelegea făcută de părinții mei să nu o lași să se pomenească înaintea Ta vreodată și datoriile lor să nu ajungă să cadă pe viața sau pe soarta mea. Păzește-i pe cei dragi ai mei și îi iartă și șterge tot răul din viața și din moștenirea lor. Binecuvintează-ne și ne păzește toată viața, păzește-ne tot viitorul, ca nu cumva vreun rău să vină peste noi sau să stingă numele și neamul nostru de pe acest pământ. Scrie-ne numele noastre în Cartea Vieții și a veșniciei și le binecuvintează și le fă să fie acolo de neșters. Trimite-mi în viață pace, spor, binecuvântare și pe oamenii buni, cinstiți și binevoitori. Trimite, Doamne, în viața celor dragi și apropiați ai mei bună înțelegere, binecuvântare, pace, spor și oameni buni și binevoitori. Binecuvintează-mă și mă păzește să nu ajung să îmi smulgă cămătarii averea mea, nici să răpească străinii rodul muncii mele, după urările, afuriseniile, blestemele sau relele doriri ale semenilor mei. Binecuvintează-mă și mă păzește și fă să fie binecuvântați și păziți și toți cei ce mă vor moșteni și fă să nu fie strămutați din cele bune ale lor, nici să ajungă să cerșească milă, nici să fie scoși vreodată din curțile caselor lor, pentru blesteme grele moștenite prin mine sau prin neamul meu. Te rog să mă ajuți, și tot blestemul cel greu să îl risipești cu puterea cea mare a binecuvântării Tale. Păzește-mă și spulberă tot blestemul oricare ar fi el, spulberă-l cu puterea binecuvântării Tale și fă să nu rămână urma lui sau amintirea lui în viața mea. Păzește-mă să nu las orfani, văduvie, amar și suferință în urma mea. Păzește-mă și mă binecuvintează și fă să fie zilele mele frumoase, pașnice și pline de prosperitate. Blestemele, suferințele, bolile, grijile și necazurile să nu le lași, Doamne, să îmi scurteze zilele vieții mele pe acest pământ. Munca și cinstea mea, roadele muncii și tot ce poate să fie bucurie și împlinire, Te rog, să nu lași ca altul să mi le ia. Binecuvintează-mă și fii cu mine iar de voi ajunge vreodată să fiu judecat, Te rog, să nu mă lași să ies vreodată osândit, și rugăciunea mea să nu o lași să se prefacă în păcat chiar dacă cineva ar fi dorit acestea sau m-ar fi blestemat și ar fi urat să fiu osândit și legat. Binecuvintează-mă și fă ca tot blestemul și tot răul să piară și să se risipească, din mine și din casa mea. Binecuvintează-mă și trimite-mi în ajutor Puteri cerești și fă să fie bine lucrătoare în toate ale mele, ca diavolul să nu poată sta lângă mine sau de-a dreapta mea în nici un chip, chiar dacă ar fi trimis, plătit, legat sau obligat să vină prin blestem și fapt făcut de semeni răi sau de puteri necunoscute mie. Binecuvintează-mă și nu îl lăsa pe cel păcătos să fie pus peste mine. Pe cei care au pus ura lor în locul iubirii mele depărtează-i de mine și de toți cei dragi și apropiați ai mei. Binecuvintează-mă și fă să nu se poată apropia de mine toți cei care împotriva mea pun relele în loc de cele bune. Păzește-mă, Tu, de cei care mă clevetesc și de cei care îmi arată iubire dar în inima lor au ură și răutate fără de măsură. Vorbele lor fă să piară ca fumul dus de vânt și lupta lor cu mine fă să le fie în zadar. Binecuvintează-mă și îi oprește pe cei care au grăit și mai grăiesc și acuma împotriva mea cu limba lor vicleană. Îndepărtează-i de la mine pe cei care cu cuvinte de ură s-au apropiat sau vor să se apropie de viața mea. Gura lor nu o lăsa să se mai deschidă în vreun chip asupra mea. Fii cu mine și mă binecuvintează, Doamne, în toate cele bune ale vieții mele și viu și binecuvântat voi fi întotdeauna.

Îți mulțumesc, Părinte! Amin.

PsB. 44 – 107

Binecuvântat este omul care știe să urmeze rânduiala cea bună a vieții sale. Deșartă este așteptarea pusă în omul trecător. Binecuvintează-mă și mă ajută să ajung cu bine în locul cel bine apărat. Binecuvintează-mă și mă povățuiește spre cărarea cea bună a vieții. Înalță-Te, Doamne, şi împarte har și binecuvântare peste cei dragi și peste toți cei apropiați ai mei. Al Tău e tot omul cel bun, și inima celui blând și milostiv este odihnă pentru chipul Tău. Cel drept este legiuitorul binecuvântat al bunătății Tale și vas e al spălării și al îndreptării căderilor noastre. Binecuvintează-mă și îmi dă putere să mă ridic peste necazuri și peste lumea cea plină de înșelăciuni. Înalță-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul revarsă slava și binecuvântarea Ta. Binecuvintează-mă și mă trezește cu pace și cu gând de mulțumire și de bucurie în toate diminețile vieții mele. Gura mea să se umple de lauda Ta. Deșteaptă-mi inima, sufletul și mintea mea și fă să fie îmbrăcate în lumină. Păzește-mi viața de tot ce poate fi tulburător și rău. Binecuvintează-mă și îmi apără sănătatea și o fă să se întărească și să înflorească în toate cele dinlăuntrul meu. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Mărire…

PsB. 45 – 106

Binecuvintează-mi, Doamne, inima și mintea mea și dă-mi înțelepciune să pot pricepe mersul lumii acesteia. Binecuvintează-mă și mă ajută să fiu în calea cea bună a vieții mele și fă ca toată fărădelegea să piară în fața mea. Că Tu, pe cei din vechime i-ai binecuvântat și ai prefăcut pentru ei pustiul cel uscat și pământul cel fără de apă în grădini roditoare, şi ai făcut să piară fărădelegea înaintea pașilor lor. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să ajung cu bine la limanul cel dorit al vieții mele aici pe pământ și în marea veșnicie. Adu-mi bucurie în sufletul meu și nu mă lăsa să mă plec înspre nemulțumire. Poruncește furtunii ce vrea să se ridice în mine și împrejurul meu și nu o lăsa să îmi tulbure viața sau să mă cuprindă cu vuietul ei. Binecuvintează-mă și mă ridică peste umbrele fricilor și nu le lăsa să mă atingă sau să mă cuprindă cu fiorii lor. Binecuvintează-mi inima și mă ajută să fiu chibzuit și prudent în toate cele ale vieții mele. Că eu pe Tine Te caut, Doamne, și Te rog să mă binecuvintezi cu binecuvântarea Ta cea părintească. Apleacă-Te spre mine și mă binecuvintează și mă fă să ies cu bine din toate suferințele și din toate necazurile inimii mele. Nu mă părăsi, că fără de Tine se topește toată priceperea mea. Nu mă lăsa să fiu prins în ghearele prădătorilor mei. Fii Tu Puterea apărării și Păzitorul și Izbăvitorul meu în fața prădătorilor și nu îi lăsa să mă atingă sau să mă rănească sau să mă atace sau să mă prindă sau să mă ducă în adâncuri. Binecuvintează-mă și dă-mi viață și nu mă lăsa să ajungă trupul meu fără de vreme în umbra recelui mormânt. Te binecuvintez, Doamne, și Te rog să mă aperi de toate cele rele de care eu singur nu mă pot sau nu știu să mă apăr. Binecuvântat ești din veac în veac pentru faptele ce le-ai făcut pentru binele oamenilor și pentru tot binele meu. Binecuvintează-mă și fă să fiu eliberat acum din toate relele care vor să mă doboare. De multe ori îmi simt sufletul meu apăsat și slăbit și fără de puteri. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa să fiu vlăguit și fără de ajutor. Nu mă lăsa să mă prăbușesc sub poverile inimii mele. Nu mă lăsa să mă topesc în lumile bolilor și în tărâmurile cele amare ale durerilor. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu mă lăsa să fiu umilit și pus în obezi. Binecuvintează-mă și mă scoate cu bine din toate legăturile cele rele. Nu mă lăsa în întunericul şi în umbrele morţii. Iartă-mă dacă eu am părăsit sfatul cuvintelor Tale şi am ajuns în necazuri. Binecuvintează-mă și mă scoate acum cu bine din legăturile și din strivirile durerilor. Scoate-mă din închisorile cele fără de gratii și fără de uși ale inimii mele. Nu mă lăsa să mor legat în durerile sufletului și în bolile fără de leac ale trupului. Dă-mi, Doamne, puterea binecuvântării Tale. Umple de bucurie inima mea și fă să înflorească sănătatea în toate cele ale trupului și ale sufletului și mă binecuvintează și mă întărește în binecuvântarea Ta. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa să mă prăbușesc în pustiul singurătății. Păzește-mă să nu ajung să fiu singuratic sau rătăcitor printre străini. Binecuvintează-mă și fii cu mine. Amin.      Mărire…

PsB. 46 – 105

Binecuvântat ești Doamne, din veac şi până în veac. Tu ești Dumnezeul nostru. Tot cel ce poartă chipul Tău se bucură de binecuvântarea Ta și îți grăiește: Binecuvântat ești, Părinte, Tu ești Domnul Dumnezeul cerului și al pământului, Tu ești Stăpânul și Dumnezeul Puterilor, Izvorul vieții și Dumnezeul celor vii. Cercetează-mă cu mulţimea milei Tale, şi mă binecuvintează și mă scoate cu bine din legăturile ce m-au robit în orice chip. Privește, Doamne, înspre mine și vezi-mă când mă necăjesc, auzi-mi rugăciunea mea, şi adu-Ți aminte de sufletul meu și nu mă părăsi. Iar dacă Te-am amărât cumva cu sfaturile și cu dorințelor mele, Te rog, iartă-mă. Iartă-mă și mă binecuvintează și mă scoate din îngustimea minții mele și mă ajută să pricep ceea ce îmi este de folos vieții și împlinirii mele. De multe ori m-ai izbăvit şi nu am știut. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa în mâinile oamenilor. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa în sevrajul dat de neîmplinirea dorințelor și de iluziile îmbogățirii. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa să mă pângăresc cu faptele și cu trăirile celor care își jertfesc pe copiii lor idolilor îmbogățirii. Fii cu mine și nu mă lăsa să fiu părtaș la vărsarea de sânge nevinovat, pentru că sângele cel nevinovat din pământ strigă către Tine și cere viață pentru viața sa. Binecuvintează-mă și îmi dă putere să mă feresc de cele rele și să mă îndepărtez de cele întinate. Iar de am amărât duhul celui drept şi am grăit rele împotriva sa, atunci când el se ruga și stătea înaintea Ta pentru a-mi îndrepta soarta mea, Te rog să mă ierți și să mă îndrepți și să mă binecuvintezi și să mă scoți cu bine din toată nepriceperea și din toată căderea mea. Binecuvintează-mă și îi ascultă pe cei ce se roagă pentru binele vieții mele. Nu mă lăsa să mă cobor în pustiul singurătății. Nu lăsa nepriceperea să îmi stingă sănătatea. Nu lăsa să se risipească în neant cele bune ale mele. Binecuvintează-mă și mă ajută să prețuiesc pământul în care trăiesc. Binecuvintează-mă și mă ajută să prețuiesc pământul pe care viețuiesc. Păzește-mă de lumile cele pustiitoare ale minții mele. Păzește-mă de ispitele nemulțumirilor şi nu le lăsa să îmi contamineze trăirile și simțurile. Binecuvintează-mă și mă scoate din pribegia inimii și din tot ceea ce îmi poate tulbura sufletul și viața mea. Te rog să mă ierți dacă Te-am uitat vreodată, Doamne. Tu m-ai zidit în sânul mamei mele și m-ai chemat cu al meu nume înainte ca eu să fiu. Te rog să mă ierți dacă Te-am nesocotit pe Tine Cel Care m-ai scos din multe necazuri și mi-ai dat puterea de a trece mereu cu bine peste valurile cele potrivnice ale acestei lumi. Binecuvintează-mă și fă iarăși lucruri mari în inima, în sănătatea şi în viața mea. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa să mă joc cu focul care nu iartă și cu puterile care nu cruță pe nimeni în vâltoarea lor. Tu mi-ai dăruit înțelepciune și pricepere. Dă-mi puterea de a le folosi și de a nu le părăsi vreodată. Binecuvintează-mă și îmi dăruiește puterea de a împlini bunăvoința inimii Tale. Cercetează-mă și mă binecuvintează. Amin.

Mărire…