Psaltirea Binecuvantarii

Catisma VII – XIV

PsB. 47 – 104

Binecuvintează-mă, Doamne, și scrie Legea Ta în inima mea și mă ajută să o păzesc în veac. Binecuvintează-mă și mă îmbracă în veselie. Adu-Ți aminte de mine și de tot neamul meu și ne întărește prin Cuvântul Tău. Cu pâine cerească satură-mi ființa și cu dragostea inimii Tale scoate-mă din împietrirea inimii. Binecuvintează-mă cu apa vie şi râuri vii să curgă în mine și să îmi aducă însănătoșirea trupului meu. Binecuvintează-mă și îmi adu aminte de Cuvântul Tău și de puterea ce stă în El. Pune nor spre acoperirea mea şi foc ceresc să îmi lumineze vederea. Binecuvintează-mă și mă apără de toți asupritorii. În cărările lor nu mă lăsa să ajung în nici un chip. Scoate-mă dintre ei și nu îi lăsa să îmi strivească bucuriile, bogățiile, viața sau sănătatea. Nu mă lăsa pradă în calea lor. Întărește-mă să nu mă îmbolnăvesc din cauza urii lor. Binecuvintează-mă, Doamne, și poruncește îngerilor morții să nu mă caute și să nu vină înspre mine mai înainte de timpul cel bine rânduit din veșnicie pentru mine. Poruncește-le să nu îi atingă pe cei dragi ai mei nici să îmi ia pârga dragostei și bucuriile sufletului meu. Binecuvintează-mă și nu lăsa lăcustele şi omizile să strice iarba pământului și rodul câmpului. Binecuvintează-mă și mă păzește de musca câinească şi de muștele trimise prin magie să locuiască în casa și în hotarele viețuirii mele spre tulburare și spre necăjire. Binecuvintează-mă și oprește puterile care lucrează prin broaște și nu le lăsa să se apropie de cărările și de locurile viețuirii mele, întoarce-le înapoi cu toată scârba și cu toată contaminarea adusă de ele. Binecuvintează-mi izvorul sănătății mele și îl fă să aibă mereu în el apa cea vie, iar apa cea moartă să nu mă atingă nici să mă îmbrace în moarte sau în boli fără de leac. Păzește-mă cu a Ta lumină. Risipește întunericul întunecimii ce ar putea lucra în mine. Binecuvintează-mă și îmi înmulțește priceperea și înțelepciunea mea și fă să pot trece cu bine printre cei răi și printre cei buni, fără să mi se tulbure trăirile sau sănătatea și liniștea mea. Binecuvintează-mă și mă ajută să îmi gospodăresc bine casa și familia în care ai rânduit să trăiesc și să mă împlinesc. Binecuvintează-mă și mă înțelepțește să pot drămui în bine tot ceea ce mi-ai dăruit pe acest pământ. Slobozit să fiu din lanțurile robiei, și eliberat să fiu de orice rău numit sau nenumit. Binecuvintează-mă și mă ridică și nu lăsa să îmi fie sufletul și inima legate în obezi nevăzute sau în boli și în amare suferințe. Om cinstit și bun trimite înaintea mea și pe cel rău nu îl lăsa să se apropie de mine sau de soarta mea. Binecuvintează-mă și nu îl lăsa pe vreun om să îmi facă strâmbătate. Pe cei puternici în vremelnicia pământului să nu îi lași să mă atingă sau să mă chinuie prin slăbiciunea mea. Binecuvintează-mă și mă ajută să îmi găsesc locul meu și rostul meu cel bun. Ajută-mă să nu mai rătăcesc de la un om la altul în căutarea mângâierii sau a sensului vieții mele. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa să fiu slugă folosită și purtată de la un stăpân la altul. Ajută-mă să nu ajung să îmi împuținez viața și sănătatea fugind după cei ce nu mă văd și nu mă cunosc în adevăr și nu mă vor în viața lor. Binecuvintează-mă și fii cu mine și mă întărește în Cuvântul Tău cel de viață dătător. Că Tu ești Domnul Dumnezeul meu Cel ce mi-ai adus binecuvântări și bucurii de negrăit în viață și în trăiri. Ajută-mă să Te binecuvintez și eu în toate cuvintele și în toate faptele vieții mele. Întărește-mă în Cuvântul Tău și mă îmbucură pururi în lumina Ta. Binecuvintează-mă și îmi veselește inima și îmi întărește sănătatea și mă fă să fiu mereu călăuzit de lumina și de puterea Înțelepciunii Tale. Amin.

Mărire…

PsB. 48 – 103

Binecuvintează-i și îi iartă pe cei ce sunt pierduți și îi ajută să se întoarcă în Adevăr și în cărarea cea bună a vieții lor. Binecuvintează-i și îi ajută să se regăsească. Ajută-i să iasă din pustiul răutăților și din amăgirile ce îi secătuiesc. Ajută-i cu blândețe să își afle calea lor cea bună pe acest pământ. Binecuvintează-i și îi ajută să se îndrepte și să fie vii printre cei vii și nu rătăcitori printre necazurile morților. Mari sunt toate lucrurile ce le-ai săvârșit și toate câte sunt, cu părintească dragoste și înțelepciune, Tu le-ai făcut spre a noastră bucurie, și înspre tot ceea ce este viață, aici pe acest pământ! Binecuvintează-i pe cei răi și îi iartă și îi întoarce spre bine și le îndreaptă răul săvârșit de ei și nu îl lăsa să mă atingă. Întoarce ochii tuturor spre Tine și nu-i lăsa să fie rătăcitori și muritori în lumea cea tristă a răutăților. Binecuvintează-i și îi îndreaptă cu putere mare. Că Tu atingi munții cei înalți şi ei cu norii se încununează cinstind puterea Ta. Tu cauți spre pământ şi el se închină înaintea măreției Tale. Oprește-i pe cei răi și îi întoarce înspre bine și nu îi mai lăsa să viețuiască sau să piară în lumea răutății lor. Bucurie pune în inimile lor și îi binecuvintează și îi oprește de la rău, ajută-i să facă bine. Binecuvintează-mă și trimite Duhul Tău cel viu și reînnoiește pământul. Binecuvintează-ne și nu îți ascunde faţa Ta ca să nu ne tulburăm și să nu ne topim fără de urmă în pulberea pământului. Binecuvintează-ne și îți deschide mâna Ta și umple de viață și de bunătăți toate vietățile și toate ființele. Pământul tot să fie plin de binecuvântarea Ta. Mari sunt toate lucrurile Tale. Toate cu înțelepciune le-ai făcut! Binecuvintează-ne la tot răsăritul soarelui și ne dă înțelepciune să ne bucurăm de tot ce e frumos în lumina lui. Binecuvintează-ne în tot ceasul viețuirii noastre și întunericul fă să ne aducă noapte odihnitoare și nu frică sau neliniște sau tulburare. Tu ai făcut luna și stelele să ne arate timpul care a fost, iar soarele l-ai pus spre a încălzi pământul. Plini sunt de sevă toți pomii pământului pe care i-ai zidit ca să aducă rod spre bucuria celor vii. Binecuvintează-ne și ne fă să îi prețuim și să ne bucurăm de tot ce este rodul lor cel de hrană dătător. Ajută-ne să avem bună măsură când ducem paharul cu vin și cu alt alcool la gură. Binecuvintează-ne și ne dă putere să consumăm doar ceea ce e spre veselia inimii, spre sănătate și spre buna viețuire. Untdelemnul să ne fie spre strălucirea feței și pâinea spre întărire. Binecuvintează-ne apa din noi și o fă să fie mereu vie, cu putere de curățire și de însănătoșire. Binecuvintează-ne viață pe pământ și ne păzește de toate tulburările lui. Că Tu ai ridicat munții, iar văile s-au adâncit acolo unde Tu le-ai pus cărare. Hotar le-ai pus, pe care nu îl vor trece, și nici nu se vor întoarce să acopere pământul cu valurile și cu tumultul lor. Binecuvintează-ne și fă să iasă mereu din înălțimea munților izvoare limpezi, fără de număr. Ele să aducă din inima pământului apa cea vie, cristalină, care dă viață și învie toate cele ce Tu ai sădit pe fața întregului pământ. De glasul Tău să asculte fiecare în parte și să stea în locul și în făgașul lor. Adâncul este îmbrăcămintea Ta și toate abisurile ascultă de glasul Tău. Din suflu, Tu faci pe ai Tăi crainici şi din văpăi de fulger, Tu, făurești pe slujitorii Tăi pară de foc. Peste aripile vânturilor, cu gingășie, pășește cercetător și tainic pasul Tău. Binecuvintează-ne, Doamne, și ne îmbracă în lumina Ta. Lumină din lumina Ta este viața cu toate cele ale ei. Tu ești Cârmuitorul Cel bun al cerului și al pământului. Tu ești Lumina vieții noastre aici pe acest pământ. Binecuvântat ești în tot omul care are chipul Tău în inima și în sufletul său. Amin.

Mărire…

PsB. 49 – 102

Binecuvintează suflete al meu, bine cuvintează pe Bunul Dumnezeu, bine cuvintează și în veci nu uita cât de mare este bunătatea Sa. Domnul este în tot locul și în tot timpul și El ne-a zidit. Binecuvântaţi-L toate lucrurile Lui. Slujitorii Lui, cei ce faceţi întru toate voia Lui, binecuvântați-L pe El cu toate Puterile Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui. Voi cei puternici care împliniți cuvântul Lui binecuvântați pe Domnul şi ascultați glasul cuvintelor Lui. Domnul în cer are scaunul puterii Sale şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte. Inima Lui din veac în veac este plecată spre cei ce îl cinstesc pe Dânsul. Legământul Lui cu cei drepți este veșnic şi este un legământ de nestrămutat. Omul e ca iarba iar zilele lui sunt ca floarea câmpului. Când duhul vieți iese din el, trupul se stinge şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte încă locul său. Binecuvintează-ne și ne întărește cu duh de viață ziditor. Adu-Ți aminte că din ţărână ne-ai zidit trupul acesta trecător. Binecuvintează-ne și ne dă viață și ne apără de tot ceea ce e rău. Binecuvintează-ne și depărtează de noi fărădelegile noastre. Cât este de departe cerul de pământ așa să fie depărtate de la noi toate relele vieții. Umple de bunătăți inimile noastre și ne binecuvintează și înnoiește duhul vieții și al sănătății întru noi. Scoate-ne din stricăciune trupurile noastre și nu le lăsa să fie hrana bolilor și a durerilor. Binecuvintează-ne și ne dă puterea vindecării noastre și ne spală de toate bolile și ne curăță și ne fă să fim curați și luminați așa cum Tu ne-ai zidit dintru începuturi. Apără-ne de dorințele ce vor să ne stăpânească sufletul și nu le lăsa să ne strivească. Binecuvintează suflete al meu, bine cuvintează pe Bunul Dumnezeu, bine cuvintează și în veci nu uita cât de mare este bunătatea Sa, iar toate cele dinlăuntrul meu, binecuvântați acum și în veac, Numele cel sfânt al Său.

 

PsB. 50 – 101

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să trăiesc în pace și în armonie în toate zilele mele pe acest pământ. Binecuvintează-mă și mă fă să fiu viu printre cei vii. Că Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu sunt legați de timp și nu se sting ca și anii mei. Eu trec acum prin acest timp și toate îmbătrânesc în mine și toate se învechesc și se tot schimbă până pier. Toate pier și vor pieri mai repede sau mai târziu, doar Tu rămâi în veac. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa să fiu luat la jumătatea zilelor mele, că anii Tăi sunt veșnici. Binecuvintează-mi sufletul meu și îl fă viu și nu îl lăsa să fie legat sau să fie înecat în suspine. Ajută-mă și nu îmi lăsa zilele mele să fie ca umbra sau ca iarba tăiată și căzută la uscat. Binecuvintează-mă și mă păzește să nu ajung în cenușa pământului. Fii cu mine și mă apără de toți vrăjmașii mei cei văzuți și nevăzuți, cei din mine și cei din afara mea și nu îi lăsa să pună în pulberea pământului viața și sănătatea mea. Binecuvintează-mă și mă păzește să nu ajung să mă sting în singurătatea inimii ca și o pasăre singuratică pe acoperiș. Fii cu mine și nu mă lăsa să ajung ca un pelican rătăcit în pustie sau ca și bufnița cea singuratică ascunsă între dărâmături. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu-mi lăsa oasele mele să se lipească de carnea mea în chinuri și în dureri. Te rog vindecă-mi trupul meu și nu îl lăsa să se usuce ca și iarba câmpului. Binecuvintează-mă, Doamne, și învie vlaga vieții iar în mine. Nu lăsa să se risipească zilele mele precum fumul se risipește înaintea vântului. Fii cu mine și mă întărește și oasele mi le vindecă să nu ajungă uscăciune sau putrezire în mormânt. Doamne, auzi rugăciunea mea și Te apleacă spre mine și mă binecuvintează și mă fă să fiu în puterea vieții și în plinătatea sănătății mele. Binecuvintează-mă și mă ajută. Îți mulțumesc, Doamne.

Amin.              Mărire…