Psaltirea Binecuvantarii

Catisma XV – VI

PsB. 106 – 45

Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi așază în inima mea priceperea de a mă opri din fuga fără rost. Ajută-mă să Te cunosc și să Te cinstesc cu drag atunci când sunt bine și sunt sănătos. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să mă opresc din trudă înainte de a fi prea târziu. Înțelepțește-mă să mă opresc și să mă odihnesc în timp bine rânduit și nu mă lăsa să ajung să mă opresc doar prin spitale sau în recele mormânt. Te rog înțelepțește-mă. Binecuvintează-mă, Doamne, și pune capăt războiului din inima mea și așază-mi pace, liniște și mulțumire în suflet și în trăiri. Deschide ochii minții mele să văd minunile ce le faci neîncetat pentru a mă împlini aici pe acest pământ. Binecuvântat din veac ești, Doamne, Dumnezeul meu! Tu ești păzitorul meu! Binecuvintează-mă și nu lăsa duhul cel întunecat al spaimelor să vină spre mine. Păzește-mă, Doamne, de suferințele sufletului sleit de ale sale puteri. Păzește-mă, de trăirile cele pline de durere ale sufletului legat de ființe fără de pace. Binecuvintează-mă și mă apără de cele de care eu nu mă pot apăra. Nu le lăsa să se apropie de mine. Ține-mă, Doamne, la umbra aripilor Tale și mă apără de aceste grele încercări.

PsB. 107 – 44

Binecuvântat să fie de Tine numele meu și bunătatea inimii mele să se nască din învățătura Ta. Toți semenii să mă cinstească și cu bucurie să se apropie de casa mea. Binecuvântată să fie de Tine inima mea, și în pace plecată să stea cu smerenie în fața dumnezeirii Tale și în fața semenilor. Șterse să-i fie durerile. Spulberate să îi fie neîmplinirile. Binecuvântarea Ta să îi dea frumusețe. Harul Tău să îmbălsămeze veșmintele bucuriei și ale viețuirii sale. Cu înțelepciune ea să poată sta în lumina Ta, îmbrăcată în haină aurită şi prea înfrumusețată. De buzele Tale să fie binecuvântată. De cuvintele Tale să fie învățată să iubească doar dreptatea şi să urască fărădelegea și să nu aibă comuniune cu ea. Cu untdelemnul bucuriei, uns să fiu și eu împreună cu toți părtașii mei cei buni. Binecuvântarea este a Ta și din ea se nasc toate bucuriile sufletului meu. Puterea cea mare a binecuvântării Tale să spulbere toate relele plăsmuite cu viclenie de inima dușmanilor mei. Binecuvintează-mă cu inima Ta cea părintească și mă împodobește cu frumusețea chipului Tău. Revarsă har peste buzele mele și limba mea fă-o trestie de scriitor ce scrie cu pace, iscusit, adevărul cel ce e nepieritor, Adevărul Tău. Amin.

PsB. 108 – 43

Binecuvintează-mă, Doamne, şi mă scoate pe mine și pe toți cei dragi și apropiați ai mei din toate necazurile. Nu ne lăsa să fim uciși, nici să fim socotiți ca niște oi gata de junghiere. Binecuvintează-mă, Doamne, şi nu lăsa glasul celui ce ocărăște să mă ajungă, iar planurile vrăjmașului, ale prigonitorului să nu se poată apropia de mine în vreun chip și nici să mă întâlnească pe cărările trăirilor mele. Binecuvintează-mă, Doamne, şi fă să se risipească toată înfruntarea, şi rușinarea obrazului meu să se ridice și să se spulbere. Să nu lași să ajung de ocară vecinilor mei sau batjocura și râsul oamenilor proști. Nu mă lăsa să mă sting în necazuri și în dureri. Binecuvintează-mă, Doamne, şi cu dreapta Ta şi cu braţul Tău scoate-mă cu bine din jugul cel apăsător al legăturilor. Că nu stă în puterea mea să rup legătura cea rea şi braţul celui muritor nu mă poate izbăvi din ea. Binecuvintează-mă şi îi risipește pe cei răi, iar pe cei buni înmulțește-i, Doamne, pe acest pământ. Că Tu ești Dumnezeul celor vii, iar noi, cu urechile noastre am auzit, părinții noştri ne-au spus nouă lucrurile pe care le-ai făcut în zilele lor, cele de demult. Mare ești, Doamne! Amin.

Mărire…

PsB. 109 – 42

Binecuvintează-mă, Doamne și îmi întărește nădejdea sufletului meu în Tine, Doamne, Dumnezeule. Ajută-mă și mă scoate iar cu bine din toate valurile cele tulburi ale vieții și nu le lăsa să mă doboare. Binecuvintează-mă şi nu lăsa mâhnirea sufletului să se întărească. Păzește-mă, Doamne, de amarul sufletului trădat. Păzește-mă de amarul trăirilor care se nasc din înșelăciune, din infidelitate, din minciună și din trăire pătimașă. Fii cu mine și mă păzește de lumea și de universul lor și nu mă lăsa să mă apropii de cei care mi-ar putea aduce aceste amare trăiri în viața mea.

PsB. 110 – 41

Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi întărește bucuria inimii și mâhnirea sufletului meu o risipește în lumina dumnezeirii Tale. Tulburarea celor dinlăuntrul meu să nu sporească, ci să se stingă cu toate cele slujitoare ei. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să nu mă tulbur când slăbesc oasele mele, nu le lăsa să se sfărâme în durere. Sprijinitorul meu eşti Tu, să nu mă uiți, chiar dacă eu de atâtea ori Te-am uitat. Te rog nu mă părăsi chiar dacă eu Te-am părăsit de multe ori. Binecuvintează-mă și fii cu mine, și sufletul nu îl lăsa să-mi fie tulburat. Ridică-mă peste pustiul singurătății și peste lumile mâhnirilor interioare. Binecuvintează-mă, Doamne, și fii cu mine în ziua cea grea a încercării. Scurtează-o și mă cercetează și nu mă lăsa în noaptea cea grea a căderilor. Binecuvintează-mă și mâhnirea cea amară a sufletului mi-o schimbă în bucurie și tulburarea cea mare mi-o schimbă în liniște și în pace profundă. În ce chip dorește cerbul izvoarele apelor, aşa Te dorește sufletul meu. Însetat este sufletul meu de Tine, Dumnezeul cel viu! Binecuvintează-mă, Doamne, și ajută-mă să mă ridic și să vin spre Tine. Nu mă lăsa să fiu scăldat în lacrimi și în dureri. Tu ești Dumnezeul meu cel Bun. Amin.

PsB. 111 – 40

Doamne, Dumnezeul părinților mei, Binecuvântat ești din veac în veac. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă scoate cu bine din răul pe care mi l-au făcut mie toți dușmanii mei. Întru aceasta am cunoscut că m-ai ajutat, că nu ai lăsat să se bucure vrăjmaşii mei de necazul meu, și m-ai sprijinit. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă păzește de umbra morții și de fiorii ei. Nu mă lăsa să ajung în adâncurile neființei. Apără-mă de chemarea lor. Fii, Doamne, cu mine și mă păzește de toate trăirile cele rele. Păzește-mă, Doamne, de toate cele de care eu nu mă pot păzi și nu mă părăsi. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă

apără de cei ce îmi doresc rău grăind: Când va muri şi va pieri numele lui? Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi vindecă sufletul meu. Dacă am greşit, iartă-mă. Ridică-mă din patul durerii și mă scoate din așternuturile bolilor. Întărește-mă. Păzește-mă și îmi dă viață și mă fericește pe acest pământ. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu mă lăsa să pribegesc sau să mă sting printre valurile bolilor. Cercetează-mă și mă ajută. Nu mă lăsa să fiu sărman sau pribeag printre dureri și suferințe care nu au leac. Apăra-mă, Doamne, și mă întărește! Amin.

Mărire…

PsB. 112 – 39

Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi ascultă glasul rugăciunii mele, și fă să se întoarcă înapoi fără de putere şi să se rușineze toți cei ce-mi voiesc mie rele. Să se bucure de Tine cei ce Te caută în adevăr şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: Mărit să fie Domnul. Binecuvintează-mă și fă să fie fără de puteri și rușinați să fie şi înfruntați deodată cei ce vor să îmi fure pacea sufletului meu. Nu îi lăsa să mă găsească. Nu îi lăsa să tulbure inima dinlăuntrul meu. Păzește-mă și mă scoate din necazul ce le-au adus. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă întărește în cele bune. Mult bine mi-ai făcut, Doamne, Dumnezeul meu, şi nu este om care să știe gândurile Tale. Jertfă şi prinos, nu ai voit, dar trup mi-ai întocmit. Ardere de tot şi jertfă pentru păcat nu mi-ai cerut. Și am zis: Iată vin! În capul cărții este scris despre mine. Eu doresc să fac voia Ta, Dumnezeul meu, și aceasta am dorit în inima mea să fiu în bună voirea Ta. Binecuvintează-mă și Te apleacă spre mine. În pace mă scoate din groapa ticăloșiei şi din adâncurile noroiului și pune pe piatră picioarele mele şi îndreptă pașii mei spre viață. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ridică spre cele bune ale pământului și spre Tine ridică-mi ochii mei.

PsB. 113 – 38

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să Te găsesc mai înainte de a mă duce şi de a nu mai fi. Lacrimile și frământările mele ce mă topesc, nu le trece cu vederea, că trecător sunt pe acest pământ ca toţi părinții mei. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi ascultă rugăciunea mea. Depărtează de la mine bătăile cele rele. Amuțit-am şi n-am deschis gura mea, că Tu eşti Cel care m-ai făcut pe mine. Din toate fărădelegile mele scoate-mă și de ocară în fața celui fără de minte nu mă lăsa să fiu. Că Tu ești bucuria mea, Tu, Doamne, ești izvorul vieții mele. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi fă cunoscut sfârșitul meu şi nu Te îndepărta niciodată de mine. Fă-mă să știu ce îmi lipsește pe pământ. Întărește-mi inima şi ființa. Iată ele stau plecate în fața Ta. Ajută-mă să păzesc binele și să nu greșesc. Amin.

 

PsB. 114 – 37

  Binecuvintează-mă, Doamne, și nu Te îndepărta acum de mine. Vino în ajutorul meu. Oprește-i pe toți cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune. Nu îi lăsa să mă defăimeze. Eu aș vrea să urmez bunătatea Ta. Tot ceea ce am greșit îți mărturisesc şi mă îngrijesc acum, așa cum pot, să îmi îndrept greșelile și să pun în locul lor binele. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să îmi găsesc pacea inimii și în ea să ies cu bine din tulburări și din necaz. Te rog, Doamne, nu mă certa. Nu lăsa săgețile durerii să se înfigă în mine. Dă-mi vindecare în trup și așază viață în oasele mele. Iartă-mi greșelile și fărădelegile și nu le lăsa ca o sarcină grea peste capul meu. Binecuvintează-mă și nu lăsa să se împuțească sau să putrezească rănile mele în faţa nevindecării. Nu mă lăsa să zac în chin greu. Mâhnirea să nu mă poată birui. Fii cu mine și ajută-mă să mă însănătoșesc întru toate. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi dă liniștea, puterea și sănătatea mea.

Mărire…