Psaltirea Binecuvantarii

Catisma XVI – V

 

 

PsB. 115 – 36

 În Tine, Doamne, e binecuvântarea mea. Tu ești Apărătorul meu. Tu ești Ajutorul meu. Tu ești Izbăvitorul și Lumina vieții mele. Cei fără de lege pier în cursele inimilor lor şi urmașii lor se risipesc fără de urmă. Să nu fiu ademenit de soarta care și-au ales-o. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să am în inima mea bunătatea. Așază pe buzele mele vorbele cele bune și dă-mi harul bunei înțelegeri. Cei blânzi vor moșteni pământul şi vor locui în veacul veacului pe el. Limba lor rostește adevăr. Legea lui Dumnezeu este mereu în inima lor. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă păzește că am văzut înălțându-se pe cel fără de Dumnezeu. Şi am trecut şi iată nu era, şi l-am căutat pe el şi nu s-a mai aflat locul lui. Nu mă lăsa să mă sting în puterea vieții ca și el. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să mă feresc de rău. Învață-mă să fac mereu binele. Viu mă fă să fiu în veacul veacului. Tânăr am fost şi prin multe am trecut și nu am văzut pe cel bun să fie părăsit de Tine. Pe cei răi i-am văzut pierind la fel ca și fumul cel purtat de vânt. Îndată ce s-au înălțat s-au și stins și s-au risipit. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi călăuzește inima și mă ajută să fiu bun şi calea mea în pace o păzește. De voi cădea, ajută-mă să mă ridic. Întărește-mi sănătatea și mă păzește să nu fiu rușinat și umilit în vremea cea grea a încercării mele. Nevoile și neajunsurile nu le lăsa să vină să îmi risipească viața. Tu îmi cunoști toate căile mele şi moștenirea mea în veac va fi întărită de binecuvântarea Ta. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să trăiesc cu cei blânzi, cu ei să moștenesc și eu pământul, şi cu ei să trăiesc în mulțumirea păcii Tale. Şi încă puțin şi știu că nu va mai fi cel rău şi voi căuta locul lui şi nu va fi. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să îmi părăsesc mânia, să las iuțimea și să nu caut să viclenesc în nici un fel. Ajută-mă să îți fiu supus, să știu cum să Te rog în fiecare clipă, să nu râvnesc la sporul celui rău, și după cel care face nelegiuirea să nu umblu niciodată. Apără-mi pacea şi sănătatea și nu mă lăsa să le risipesc. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi împlinește dorința cea bună a inimii mele și ajută-mă să nu râvnesc la cei ce viclenesc și să nu-i urmez pe cei ce fac rele. Căci ca iarba în curând ei se vor usca, şi ca verdeața ierbii ei vor trece. Înțelepțește-mă să nu mă las atras de amăgirea strălucirii lor. Binecuvintează-mă, Doamne, Amin.

Mărire…

PsB. 116 – 35

Binecuvintează-mă, Doamne, și nu lăsa să vină peste mine puterea celui îngâmfat și fala celui mândru, nici mâna celui rău să nu se poată ridica vreodată asupra mea. Fii cu mine și mă ajută să Te cunosc și să trăiesc în pace, urmând dreptatea și bunătatea. Binecuvintează-mă, Doamne, că din Tine este izvorul vieţii. În lumină fă să se înmulțească peste mine harul și puterea sănătății. La umbra aripilor Tale, în pace, ajută-mă să viețuiesc. Satură-mă din bunătățile casei Tale. Din izvorul vieții adapă-mă și voi fi viu. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă însănătoșește acum. Amin.

PsB. 117 – 34

Să se bucure şi să se veselească cei ce îmi voiesc binele și împlinirea, şi să zică: Binecuvântat să fie Domnul. Limba mea să vestească bunătatea și dreptatea. Rușinați să fie deodată cei ce se bucură de necazurile mele și să nu aibă putere cei plini de fărădelegi. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută. Să nu taci înaintea dușmanilor mei, nu Te depărta de la mine. Că ei de pace îmi grăiau, însă asupra mea vicleșuguri cugetau. Să nu-i lași să se bucure de mine cei ce mă urăsc şi fac semn de dispreț spre inima mea. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi apără sufletul meu de viclenia lor, păzește-mă cu putere mare, că lauda Ta este mereu în gura mea. Ca şi cu un vecin, ca şi cu un frate al meu aşa de bine m-am purtat cu ei. Dar ei m-au întristat și m-au smerit. Oprește-i, Doamne. Luptă Tu împotriva lor și nu îi lăsa să se lupte ei cu mine. Binecuvintează-mă, Doamne, și vino în ajutorul meu şi închide calea celor ce mă prigonesc. Spune-i sufletului meu: «Mântuirea ta sunt Eu!» Să fie rușinați şi înfruntați cei ce îmi caută sufletul meu, și să se întoarcă înapoi şi să se rușineze cei care gândesc rău de mine. Binecuvintează-mă, și ca praful în faţa vântului așa fă să fie lucrarea lor şi îngerii să îi oprească. Să fie calea lor înspre mine întuneric şi alunecare şi îngerul Tău să nu îi lase să mă atingă ci să îi stăvilească. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă păzește și fă să vină peste ei cursa pe care au ascuns-o mie. În lanțul lor să cadă și să se smerească și să vadă și să înțeleagă lucrarea fărădelegilor lor. Iar sufletul meu să se bucure și să se veselească acum de binecuvântarea Ta. Sufletul meu grăiește uimit în acest ceas: Cine este asemenea Ţie? Binecuvintează-mă, Doamne, că Tu ești Cel ce izbăvești pe cel drept din mâna celor mai tari decât el, şi pe cel sărac şi pe sărman îi aperi neîncetat.

Mărire…

PsB. 118 – 33

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă păzește să nu rătăcesc pe căi pline de amăgire și de răutăți. Mântuiește-mă împreună cu cei binecuvântați ai Tăi. Moartea celor păcătoși este cumplită, iar cei ce îl urăsc pe cel drept, pier în cugetele și în smintelile minților lor. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi păzește vii toate oasele și nici unul din ele să nu poată fi strivit. Aproape ești, Doamne, de cei curați la inimă. Strigat-a dreptul şi ai auzit glasul lui, şi din toate necazurile lui l-ai izbăvit. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ferește de tot răul şi ajută-mă să fac binele, să caut pacea şi să o urmez pe ea. Oprește-mi limba de la rău şi buzele mele să nu grăiască vicleșug. Cine sunt eu în fața Ta, Doamne, ca să îți pot cere Ție dar de viață și zile bune? Iată eu vin în fața Ta și ascult și caut după puterea mea să pricep. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să pot gusta şi să pot vedea cât de bun ești Tu, Doamne. Fericit este cel ce nădăjduiește în Tine. Îngerul Tău stă strajă împrejurul celor ce Te iubesc pe Tine şi îi scoate pe ei din necazurile și din încercările vieții lor. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să mă apropii de Tine şi să mă luminez. Faţa mea să nu se rușineze înaintea Ta. Căutatu-Te-am pe Tine Doamne, Dumnezeul meu, căutatu-Te-am şi Tu m-ai auzit, şi din toate necazurile mele m-ai scos cu putere. Cinstit ești, Doamne, în sufletul meu. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi umple inima mea de bucuriile vieții. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi întărește neîncetat lauda Ta în gura mea. Binecuvântat ești, Doamne!

 

PsB. 119 – 32

   Sufletul meu Te binecuvintează și Te cinstește cu bucurie, Doamne, că Tu ești ajutorul şi Apărătorul meu. În Tine se odihnește inima mea, şi în Numele Tău cel sfânt eu îmi găsesc împlinirea bucuriei și sensul vieții pe acest pământ. Fie, Doamne, mila Ta spre mine mult mai mult decât eu am nădăjduit în Tine. Binecuvintează-mă și risipește uneltirile celor puternici ai pământului. Spulberă gândul cel rău al lor şi îl împrăștie ca și pleava. De Tine ascultă tot pământul, şi de Tine se minunează toţi locuitorii lui. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi zidește pacea sufletului și în bucurie mă înalță spre mulțumirea celui ce Te cunoaște pe Tine. Binecuvintează-mă și așază în inima mea dragostea și înțelepciunea. Zidește în toate cele dinlăuntrul meu armonia zidirii Tale și le întărește în sănătate. Fii cu mine în toate zilele vieții mele și mă ajută să îmi drămuiesc bine toate, să mă pot purta pe picioare până la ultima mea suflare. Învrednicește-mă de o viață fericită, fără necazuri, fără tulburări și fără de durere. Binecuvintează-mi bătrânețile cu înțelepciune și în pace mă ferește de senilitate și de hainele cele grele ale neputințelor. Apără-mă de trăirile care mă pot arunca în frici și în deprimare atunci când văd că bătrânețile se apropie de viața mea. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă apără de suferința adusă de frică și de singurătate și mă scoate cu bine din întunericul și din sufocarea puterii ei. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu mă lăsa să pier în apăsarea inimii și în topirea trupului meu. Păzește-mă de non sensul cel mistuitor care ar putea să mă țină legat fără puteri în lumile cele pline de singurătate, de jelire, de tristețe și de amară agonie. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă apără de toate trăirile cele tulburi ce se nasc din durerile ființei când ea se vede în fața bătrâneților, a morții și a neputințelor. Fii cu mine și nu mă lăsa să mă topesc de viu înainte de a ieși cu pace din trupul cel muritor. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi dă putere și înțelepciune să trăiesc momentul și clipa cu luciditate și cu măsura cea bună. Nu mă lăsa să mă sting în dureri. Mântuiește-mă. Amin.

Mărire…