Psaltirea Binecuvantarii

Catisma XVII – IV

PsB. 120 – 31

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă veselește cu lumina feței Tale şi în cuvântul Tău cel drept să se bucure inima mea. Înțelepțește-mă să nu fiu ca un cal sau ca un catâr, la care nu e pricepere, ce cu zăbală şi cu frâu au fălcile lor strânse, ca să nu se abată de la calea lor. Binecuvintează-mă și mă scoate din nepriceperea inimii și din necazul sufletului mă izbăvește. Povățuiește-mă pe calea cea bună a vieții și păcatul făptuit nu îl lăsa să vină cu urgia lui peste soarta mea. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu lăsa să se îngreuneze ziua și noaptea peste mine cu ghimpele suferinței și cu apăsarea cea grea a neîmplinirii. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu lăsa să îmi îmbătrânească în durere oasele mele. În tăcere îmi înalț spre Tine cugetul meu și Te rog să fii cu mine. Nu mă părăsi în necazuri și în neîmpăcări. Ajută-mă să ies cu bine din toată suferința și din tot chinul. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi iartă păcatele și fărădelegile pe care le-am săvârșit sau le-am moștenit în orice chip. Rânduiește, Doamne, să îmi fie șterse toate datoriile în care eu am intrat și nu le-am mai plătit. Ajută-mă să fiu printre cei iertați și binecuvântați ai Tăi. Amin.

PsB. 121 – 30

Binecuvintează-mi, Doamne, inima și întărește-mi puterea sufletului și nu mă lăsa să ajung să cred vreodată că m-ai lepădat din inima Ta. Nu mă părăsi când eu mă depărtez de Tine. Auzi glasul chemării mele când mă rog și cercetează-mă cu îngăduință. Binecuvintează-mă, Doamne, și fii cu mine și mă acoperă în cortul Tău și mă păzește de ponegrire și de tot ce se ascunde în tulburarea cea rea a oamenilor. Ascunde-mă acum, sub acoperământul aripilor Tale și nu mă lăsa în puterea tulburării lor. Mute să fie buzele viclene care cu mândrie şi cu defăimare grăiesc cele rele cu fărădelege împotriva sufletului meu. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi arată faţa Ta și mă mântuieşte. Fă să nu fie în zadar toată nădejdea mea. Să se rușineze cei mincinoși şi să se risipească răutatea lor. Pe cei care se adună împotriva mea, risipește-i, să nu ia sufletul meu. Oprește-i și nu îi lăsa, că Tu eşti Dumnezeul meu! În mâinile Tale este soarta și viața mea. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă păzește să nu ajung vreodată ca un vas spart. Nu mă lăsa să aud ocara celor ce locuiesc împrejurul meu. Să nu ajung să fugă de mine cei ce mă văd și nici uitat să nu mă lași să fiu în inimile celor dragi sufletului meu. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu mă lăsa în ocara vrăjmașilor sau în puterea fricilor și a amenințărilor ce au fost trimise prin gândurile și prin vorbele cunoscuților mei. Scoate din neputințe tăria mea şi izbăvește-mi oasele mele din strivire și tulburare. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă păzește să nu mi se stingă în durere viaţa şi anii pe care mi i-ai dat aici pe pământ, nu îi lăsa să se pustiască în suferințe și în negrăite tânguiri. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi păzește sufletul meu şi inima mea. Nu mă lăsa să mă tulbur nici să mi se umple de mânie ochiul meu. În locul mâhnirilor pune-mi, Doamne, bucuria și veselia care se nasc din binecuvântarea Ta. Scoate-mi acum din nevoi sufletul meu şi nu îmi lăsa inima și viața în mâinile vrăjmașului. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă așază în loc bine păzit și îmi păzește toate trăirile inimii mele. Scoate-mă cu bine din cursa ce mi-au ascuns-o. Tu ai fost și ești Dumnezeul meu. Tu ești Poarta vieții și ești apărarea mea. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă scoate cu bine din necaz. Pleacă spre mine urechea Ta și nu mă lăsa să mă topesc în răul ce poate veni asupra mea pe neașteptate, ca un fulger din senin. Apără-mă, Doamne! Amin.

Mărire…

PsB. 122 – 29

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă încinge cu veselia ca și cu un brâu și îmbracă-mi inima în haina bucuriei. Schimbă-mi plângerea în bucurie și îmi rupe haina întristării mele și îmi risipește mâhnirea, că prea grea este. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă înțelepțește și nu mă lăsa să mă sting în nepriceperea cugetului meu. Auzi-mă şi nu mă părăsi. Către Tine strig şi către Tine, Dumnezeul meu eu mă rog, iartă-mă și nu mă lăsa să cad în stricăciune. Țărâna trupului meu nu Te va lăuda ci în mormânt se va risipi. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi dă frumuseții mele putere și nu îți întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă sting eu în tulburare. Păzește-mă să nu mă osândesc sau să cred întru îndestularea mea că eu nu voi fi cum sunt ceilalți sau că nu voi îmbătrâni. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi alină în fiecare seară plângerea și nu mă lăsa să mă culc cu ea în inimă. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi dă în fiecare dimineața bucuria de a fi și de a trăi împreună cu cei dragi și apropiați ai mei pe acest pământ. Binecuvintează-mă și mă vindecă de frica de abandon, de respingere, de uitare și de rușine. Umple-mi sufletul de lumina cunoașterii, de pace, de bună înțelegere și de bună viețuire.

PsB. 123 – 28

Binecuvintează-ne, Doamne, cu pace din neam în neam. Binecuvintează-mă împreună cu toți cei apropiați și cu toți cei dragi ai mei, și ne fă să fim păziți și apărați de trăirile celui isteric și necontrolat. Păzește-ne de toată agresivitatea sa și nu ne lăsa să fim victime prinse în descărcările lui emoționale. Binecuvintează-ne și ne apără de puterea vorbelor sale și de sunetele și de strigătele lui ne păzește. Nu ne lăsa să fim fără de ajutor și fără de apărare în fața neprevăzutelor sale izbucniri și tulburări ale trăirilor lui. Binecuvintează-ne, Doamne, și ne apără cu puterile dumnezeirii Tale.

PsB. 124 – 27

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă așază cu pace în moștenirea Ta și mă păzește să nu cad în vreo trăire rea. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă apără de trăirile și de lucrările celui pus mereu pe ceartă, pe hărțuire, pe discordie, pe dușmănie, pe vrajbă și învrăjbire, pe ură și pe neînțelegere. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă scoate din universul negativității lui și nu mă lăsa să ajung să fiu prins în gândurile, în trăirile și în faptele sale. Mântuieşte-mă împreună cu toți cei dragi și apropiați ai mei. Așază-ne în poporul Tău şi binecuvintează-ne, în toată viața noastră. Fă să înflorească în inimile noastre gândul cel bun cu buna înțelegere și ne păzește armonia cea firească. Binecuvintează-ne și nu ne lăsa cu cei răi. Cu cei care fac și lucrează nedreptate să nu ne pierzi. Să nu ne lași să ne însoțim cu cei ce grăiesc de pace, dar cele rele au în inimile lor. Nu îi lăsa să ne atingă viața. Binecuvintează-ne, Doamne, și ne apără pentru că ei prin răutatea lor se dărâmă şi nu se zidesc. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog. Auzi-mă, că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei ce se pogoară în mormânt. Binecuvântat ești Doamne, Dumnezeul meu! Păzește-mă. Amin.

Mărire…

PsB. 125 – 26

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă desprinde de tristețe și de mâhnire și mă îmbracă în hainele cele luminate și binecuvântate ale bunei viețuiri. Că Tu ești Tatăl meu Cel Bun și, Tu, ești îmbărbătarea şi întărirea inimii. Cred că voi vedea bunătățile Tale în viața aceasta și în pământul celor vii. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu mă lăsa în mâna celor care se urăsc. Păzește-mă de trăirile celui blocat în prejudecăți și în temerile interioare. Apără-mă de trăirile și de cuvintele celui neîmplinit, frustrat, reprimat și veșnic neîmpăcat. Ferește-mă de cel ce veșnic este supărat pe cei apropiați ai săi, pe sine însuși și pe soarta sa. Binecuvintează-mă, Doamne, nu mă lăsa în confuzia lui interioară sau în temerile cele strivitoare ale sale sau în vinovăția cea ucigătoare. Nu lăsa să se ridice împotriva mea martorii nedrepți, că nedreptatea a mințit sieși. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi pune lege în calea mea şi mă apără de toți potrivnicii mei. Pe piatră mă înalță și îmi întărește piciorul meu. Când se vor apropia de mine cei care vor să îmi fac rău, oprește-i și nu îi lăsa să mă atingă. Când vor încerca să îmi strivească sănătatea mea, Te rog, nu îi lăsa, oprește-i, și mă apără cu binecuvântarea Ta. Amin.

PsB. 126 – 25

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă apără în pace, în calea cea bună și în liniștea fragilelor echilibre ale vieții. Scoate-mă din toate necazurile şi mă așază în nerăutate și în prosperitate. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă apără de cei ce îmi pot contamina sau îmi pot vărsa spre pieire sângele meu. Să nu pierzi cu cei răi sufletul meu şi cu vărsătorii de sânge să nu pui soarta mea. Scoate-mă din mâinile lor și de fărădelegile lor mă păzește. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă spală întru cele nevinovate şi fă să pot sta în liniște și în bună înțelegere lângă cei dragi și apropiați ai mei. Așază Înțelepciunea Ta în fața mea şi mă curățește de toate bolile mele. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi pune focul cel curățitor în rărunchii mei şi în inima mea și însănătoșește-mă și mă ferește de toate trăirile cele întunecate care au fost și mai pot fi cauza bolilor mele. În Tine, Doamne, eu am nădăjduit, cercetează-mă, să nu fie cumva răutatea în inima mea. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă întărește și mă curățește cu adevărat. În dragostea inimii Tale iartă-mi tot răul gândit, dorit, grăit sau făptuit de mine vreodată sau moștenit în vreun chip. Curățește-mă, Doamne, și mă însănătoșește. Amin. Amin. Amin.

PsB. 127 – 24

Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi scoate sufletul cu bine, din toate cele rele și din toate necazurile lui. Fără răutate fă să fie inima mea și trupul fă-l să fie plin de viață și de sănătate. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi păzește sufletul şi mă izbăveşte și mă apără de toate puterile cele rele și nu mă lăsa să fiu prins în uneltirile lor. Vezi-mi neputința mea şi osteneala mea şi iartă-mi toate greșelile făcute. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă scoate din necazurile inimii și nu mă lăsa să mă consum în neîmpăcările și în frustrările aduse de păcatele, de greșelile și de nereușitele vieții mele. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi scoate din legături picioarele mele. Curăţeşte-mă de păcatul meu, oricât de mare ar fi el. Bun şi drept ești și Tu ai pus lege celor ce greșesc, lege ai pus pentru a lor mântuire și pentru a lor îndreptare. Ajută-mă să nu mai cad și să mă îndrept. După mila Ta pomenește-mă. Pentru bunătatea Ta, Doamne, păcatele tinereților şi ale neștiinței mele nu le pomeni în veac. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă iartă și mă îmbracă în dragostea cea curată a inimii Tale. După chipul și după asemănarea Ta, Tu m-ai zidit în sânul mamei mele. Îndreptează-mă spre adevărul Tău şi mă învaţă să fiu bun și drept așa cum Tu ai fost și ești. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi arată căile Tale şi lucrurile Tale mă învaţă. Spre Tine îmi îndreaptă pașii și gândurile, sufletul și inima și nu mă lăsa pribeag și singuratic aici pe acest pământ. Dăruiește-mi viață și sănătate. Dăruiește-mi putere și pace. Binecuvintează-mă, Doamne, până la sfârșitul zilelor mele. Zilele cele de Tine rânduite pentru mine, fă să se împlinească și pe toate le păzește. Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot binele pe care mi l-ai dat mie și celor dragi și apropiați a mei și îți cinstesc Numele Tău în veac. Amin.

Mărire…