Psaltirea Binecuvantarii

Catisma XVIII – III

 

 

PsB. 128 – 23

Binecuvintează-mă, Doamne, Cel ce ești Dumnezeul puterilor. Cel ce ești Împăratul măririi, binecuvintează-mă și mă cercetează. Tu ești Domnul și Dumnezeul vieții mele. În fața Ta se deschid porțile cele veșnice și toate se pleacă în fața Împăratului măririi. El este Domnul Dumnezeul tuturor puterilor. În fața lui toate căpeteniile se pleacă și își deschid larg porțile și îi arată supunere și cinstire prin fire. Binecuvintează-mă, Doamne, Cel ce ești Împăratul măririi. Tu, ai fost din veșnicie Domnul cel tare şi puternic, Tu ești Domnul Dumnezeul celor de sus și a celor ce sunt în adâncuri. Al Tău e tot pământul cu toată plinirea lui. Pământul cu tărie l-ai întemeiat. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să vin în locul cel sfânt al Tău. Ajută-mă să stau în locul cel sfânt al cinstirii Tale. Nevinovat mă fă să fiu cu mâinile şi curată să fie inima mea. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă înțelepțește să nu-mi pierd în deșert sufletul meu şi să nu mă jur în fața aproapelui meu cu vicleșug. Ajută-mă să iau binecuvântare şi ajutor de la Tine, Domnul meu și Mântuitorul meu. Păzește-mă și mă fă să fiu între cei ce Te cinstesc pe Tine Doamne, Dumnezeul celor vii. Amin.

PsB. 129 – 22

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă îmbracă în dragostea Ta, ca eu să pot locui în casa Ta în lungime de zile. Sub ochii nedumeriți ai dușmanilor, unge cu mir capul meu şi din paharul Tău, Părinte, dă-mi să beau în setea mea. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă întărește cu toiagul Tău. Chiar dacă eu voi fi în mijlocul morţii, nu mă voi teme de cele rele, că Tu eşti cu mine. Tu ești Păstorul meu, nimic nu îmi lipsește. În locul cel pașnic și sigur așază-mi inima mea și la apa odihnei hrănește-mi iar sufletul meu. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă du pe cărările dreptăţii în veac. Amin.

PsB. 130 – 21

Binecuvintează-mă, Doamne, că a Ta este împărăţia şi Tu stăpâneşti peste toate. Sufletul meu din Tine primește viața și puterea lui și tot ce ai zidit în mine, în Tine își află împlinirea sa. În fața Ta se pleacă toate cele dintru înălțime și toate cele din adâncuri. În fața Ta se închină toate semințiile pământului, iar cei care Te caută pe Tine, vii vor fi inimile lor în veacuri. Binecuvintează-mă, Doamne, că de la Tine este bucuria mea, și în fața Ta eu aduc rugăciunile mele. Să nu-Ți întorci fața Ta de la mine, când strig către Tine, auzi-mă. Scoate-mă din gura prădătorilor și nu îi lăsa să îmi distrugă viața și sănătatea mea. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi apără de bisturiu și de operații trupul meu. Nu mă lăsa să zac prin spitale. Nu mă lăsa să fiu răpus de boli fără de leac sau de alte accidente mortale. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu lăsa pe prădătorii mei să îmi ia cele ce sunt ale mele. Oprește puterile lor și nu le lăsa să se hrănească cu darul sănătății și cu cele ale trupului meu. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu lăsa să se usuce precum un vas de lut tăria mea, şi limba mea o întărește să nu se lipească de cerul gurii mele în dureri și fără de putere. Ridică-mă și nu mă lăsa să mă pogor în țărâna morţii și în locașurile cele pline de stricăciune. Ca apa nu mă lăsa să mă vărs înspre pulberea pământului, și oasele să nu se risipească fără urmă. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută. Spre Tine eu m-am plecat de la naștere, din pântecele mamei mele, Dumnezeul meu eşti Tu. Ajută-mă și nu mă lăsa între dinții prădătorilor. Dumnezeul meu spre Tine eu strig ziua, auzi-mă, şi noaptea ridic glasul meu spre Tine: Te rog, gândește-Te la mine și mă însănătoșește. Greșelile mele nu le socoti, pentru că departe sunt ele de însănătoșirea mea. Ajută-mă și nu mă părăsi! Amin.

Mărire…

 

PsB. 131 – 20

Binecuvintează-mă, Doamne, și fă să se spulbere puterea celor răi. Rodul faptelor lor de pe pământ îl pierde şi sămânța lor cea rea o risipește dintre fiii oamenilor. Nu îi lăsa să facă rele împotriva mea. Pune mâna Ta peste toţi vrăjmaşii mei, dreapta Ta să-i afle pe toţi cei care mă urăsc în orice fel. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă apără de cursele lor. Arde-le în focul risipirii. Întru puterea Ta, prin foc fă să treacă toată răutatea. Păzește-mă de tot răul uneltirii. Nu mă lăsa să mă clatin sau să ies din cele bune. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă veselește și întru mântuirea Ta fă să se bucure toată firea și toată ființa. După dorința cea bună a inimii, dă-mi cele bune și cele binecuvântate ale vieții şi de vorbele cele bune ale buzelor mele nu mă lipsi vreodată. Fii cu mine și mă întâmpină cu toate bunătățile binecuvântării. Așază-mi pe fruntea mea cununa Înțelepciunii și pe capul meu cununa cea de piatră scumpă a sănătății și a vieții mele. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi dă ce e bine din belșug și cu lungime de zile fericite umple-mi viața. Mare este bucuria inimii înaintea Ta. Întru bucurie luminează-mă cu faţa Ta și părtaș al binecuvântării Tale ajută-mă să fiu acum și veac. Amin.

PsB. 132 – 19

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă auzi în orice zi Te voi chema. Auzi-mă și pe mine din cerul cel sfânt al Tău. Deschide ochi mei să vadă cum m-ai scos de multe ori din necazul meu cel greu. Unge-mi fruntea mea cu puterea dreptei Tale. Bucură-mi acum inima și îmi păzește sănătatea. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi împlinește toate cererile cele bune. Adu-Ți aminte de toată rugăciunea mea și în cele bune rânduiește să se împlinească. Dă-mi împlinirea vieții. Cu sfatul Tău păzește-mă în viață și mă călăuzește pe cărările ce sunt de Tine păzite și binecuvântate. Amin.

PsB. 133 – 18

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă curăță de toate trăirile cele ascunse și greu apăsătoare ale inimii mele. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă apără de toate stările de tristețe şi de mâhnire a sufletului. Dacă ele nu mă vor stăpâni, atunci fără de prihană eu voi fi, şi mă voi elibera de puterea fărădelegilor ce lucrează ascunse în dorințele cele nesănătoase ale inimii. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă scoate acum cu bine din aceste curse ale dorințelor nesănătoase. Nu le lăsa să nu îmi fure pacea și liniștea mea. Nu le lăsa să îmi strivească bucuriile. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă luminează și nu mă lăsa stăpânit de întunericul adus de neîmpăcările ce vor să-mi distrugă armonia vieții și tot ce stă în cursul cel firesc al trecerii ei. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi arată legea viețuirii mele și mă ridică și mă scoate cu bine din mâhnirile și din jelirile trăirilor ce vor să mă lege și să mă secătuiască din interior prin puterile mele. Ajută-mă și nu mă lăsa. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ridică peste tot întunericul care vrea să mă lege în trăirile durerilor și în tristețile pustiirilor. Nu mă lăsa să fiu rob sau slujitor al lor. În lumi tainice și pline de lumină este sălășluirea Ta. În soare Ți-ai pus locașul Tău, şi Tu ești ca un mire ce iese din cămara sa. Adu-mi lumina vieții cu bucuriile și cu trăirile cele frumoase ale firii ei. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu mă lăsa să mă sting în durerile și în neîmpăcările cele nespuse ce vor să îmi topească sănătatea, vlaga și viața. Cerurile vorbesc despre slava ce Te înconjoară. Tu ești Dumnezeul celor vii. Tu în bunul mers ții universul și al lui hotar. Ziua zilei spune cuvânt, şi noaptea nopții vestește știința Ta. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută, că nu sunt graiuri sau cuvinte omenești ce ar putea să mă scoată din durerea și din întristarea mea.

Mărire…

 

PsB. 134 – 17

Viu ești în veac, Dumnezeul meu, şi binecuvântat ești întru toate cele ale Tale. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi dă eliberare și nu mă lăsa în mâna dușmanilor ce se pot ascunde înlăuntrul meu. Scoate-mă cu bine din lanțurile cele nevăzute și rupe-le toate legăturile ce le-au pus în mine pe trăiri, pe emoții și pe sentimente. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă înalță peste puterile cele ascunse în lumile dinlăuntrul meu. Că sufletul meu Te chemă întru ajutorul său. Fii cu mine, Doamne, și desprinde-i de cele ale mele pe toți prădătorii mei. Pătrunde-mă iar cu a Ta putere spre apărare şi împiedică-i pe toţi cei care lucrează împotriva mea. Fă-i să fugă și îi risipește să nu mai fie niciodată. Binecuvintează-mă, Doamne, și le sfărâmă puterea lor ca praful în faţa vântului și ca tina ulițelor zdrobește-le lanțurile și puterile răutății lor. Păzește-mi trăirile inimii și apără-mi lumina și puterile sufletului. Dă-mi mie scutul mântuirii mele şi dreapta Ta să-mi fie mie sprijin de nebiruit. Binecuvintează-mă, Doamne, și cu cercetarea Ta mă îndreaptă până în sfârşit. Ca un Stăpân întăreşte-mi iar toate cele dinlăuntrul meu şi pune-mi puteri de nebiruit în toate trăirile mele. Încinge-mă cu putere, şi fă să fie fără de prihană calea mea, că Tu ești Domnul Dumnezeul meu. Cu Tine eu mă voi izbăvi de puterile ce îmi sunt potrivnice şi cu ajutorul Tău eu voi trece obstacolele puse de ele. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi aprinde făclia vieții și îmi luminează întunericul cel dinlăuntrul meu. Că Tu pe cel bun îl scoți din tot necazul său şi ochii cei mândri îi smerești. La cel cuvios, cuvios Te arăți, şi pe cel nevinovat, nevinovat îl întărești. Cu cel ales, în chip ales vei fi, şi pe cel îndărătnic, în îndărătnicirea lui îl vei smeri. Binecuvintează-mă și îmi îndreaptă purtarea mea și prin trăirile inimii așază-mă în lumină înaintea Ta. Ajută-mă după bunătatea inimii Tale, şi faptele mâinilor mele mi le rânduiește spre bine. Ajută-mă să fiu în căile Tale, să nu fiu necredincios. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă pune în loc larg și mă scoate cu bine din tot necazul meu. Iar când mă vor întâmpina puterile prădătorilor mei, în ziua necazului meu, Tu, Doamne, fii cu mine, fii paza și întărirea mea și fă ca ei să nu se poată apropia de mine și nici o cale nu le lăsa să aibă înspre viața, inima și sănătatea mea. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă scoate cu bine din mâna lor, dacă am fost prins în cursa lor în orice fel. Trimite-mi ajutorul Tău din înălțime şi mă ridică din apele mari și tulburi. Ajută-mă să Te iubesc după puterea și după priceperea mea că Tu ai fost și Tu ești întărirea mea şi scăparea mea şi Izbăvitorul meu, Dumnezeul meu, Ajutorul meu şi nădejdea mea, Apărătorul meu şi mântuirea mea. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu lăsa să mă cuprindă durerile morţii, iar râurile fărădelegi nu le lăsa să mă tulbure. Puterile și ființele iadului nu le lăsa să mă înconjoare sau să mă întâmpine cu lanțurile morţii și cu spaimele lor. Auzi-mă din locașul Tău cel sfânt. Clatină şi cutremură pământul şi temeliile zidirii mele și le atinge și le reînnoiește și le curăță cu focul cel nestins al dumnezeirii și al binecuvântării Tale. Cu puterea Ta cercetează-mi cerurile interioare şi Te pogoară înspre mine şi mă curăță de orice fel de întinare. Topește negura și întunericul ce au vrut să mă lege și să mă doboare. Binecuvintează-mă, Doamne, și poruncește cu tărie tuturor puterilor potrivnice să iasă și să se desprindă de mine și de trăirile mele și să fie duse de Puterile Tale în lumea, în timpul și în universul lor fără cale de întoarcere spre mine și mă ridică peste vâltorile lumilor lor, şi le potolește și le pleacă în ascultare și mă mântuiește acum. Amin.

Mărire…