SANATATE II

Rânduieli și Rugăciuni zilnice pentru păzirea sănătății noastre.

Cel ce se regăsește în aceste rugăciuni și crede și vede că îi sunt de folos, e bine să le zică de câte ori va simți nevoia sau de câte ori va crede că este spre binele său să le facă.

Preabunule Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, Treime Preasfântă, Treime Binecuvântată, Stăpâne al Puterilor, Dumnezeul Părinților noștri, Tu ești Tatăl nostru și ești Dumnezeul celor vii. Apleacă-Te și acum cu dragoste spre glasul chemării mele și fii cu mine și mă cercetează cu îngăduință și mă ajută să ies acum cu bine din tot necazul, din toată boala, din toată suferința și din toată neputința. Fii cu mine și mă păzește de tot ceea ce eu nu mă pot păzi. Fii cu mine și mă apără de tot ceea ce eu nu mă pot apăra. Fii cu mine și mă oprește de la cele rele, când eu nu mă pot opri. Însănătoșește-mă, Doamne, când eu nu mă pot însănătoși. Fii cu mine și mă ridică, atunci când eu nu mă pot ridica. Ajută-mă, Doamne, când eu nu mă pot ajuta. Înțelepțește-mă și mă ajută să pot discerne între ceea ce este bine și între ceea ce este rău. Fii cu mine și mă ajută să aleg mereu binele și să îl împlinesc. Ajută-mă să mă îndepărtez de orice fel de rău. Ajută-mă să nu caut răul. Ajută-mă să nu îl ating, să nu îl gândesc, să nu îl urmez, să nu am nimic în el și el să nu aibă nimic în mine sau în cei dragi și apropiați ai mei. Fii cu mine și mă păzește să nu fiu ademenit sau atins de cel rău. Păzește-mă să nu fiu contaminat în nici un fel. Păzește-mă să nu fiu tulburat. Păzește-mă să nu fiu ispitit. Păzește-mă să nu fiu robit sau chinuit de el. Fii cu mine și mă păzește în toate cele bune ale vieții mele. Ajută-mă să-mi văd și să-mi pot prețui darul sănătății mele. Ajută-mă să îl păzesc și să mă bucur mereu de el până la adânci și fericite bătrânețe. Călăuzește-mă pe cărările împlinirii mele aici pe acest pământ.

Ajută-mă, Doamne, și fă să se împlinească aceste rugăciuni, dacă este bine, dacă îmi este dat și dacă este îngăduit, iar dacă nu, atunci nu le lăsa să se întoarcă în vreun chip împotriva mea sau împotriva celor dragi și apropiați ai mei, nici să mă osândească sau să ne osândească în vreun chip. Amin.

Întărește-mă să le pot duce, după bună voința inimii Tale, la buna lor împlinire. Puterile Tale să lucreze în mine și cu mine. Ele să mă apere, să mă întărească, să mă păzească, și să lucreze și în toți cei dragi și apropiați ai mei, spre viață, spre sănătate, spre împlinire și spre binecuvântare.

Iar dacă ar fi cumva voința mea, mintea mea, gândurile mele, emoțiile mele, sentimentele mele, dorințele mele, cuvintele mele, scrierile mele, faptele mele, moștenirile mele sau aceste rânduieli și aceste rugăciuni, dacă ar fi spre osândirea mea sau spre osândirea celor dragi și apropiați ai mei, atunci ajută-mă să înțeleg și să fac cele bune spre mântuirea mea și spre mântuirea tuturor. Fii cu mine și îmi arată calea cea bună. Dă-mi în dar putere și Înțelepciune să pot păși mereu pe calea cea bună. Te rog nu mă părăsi chiar dacă eu de multe ori Te-am părăsit până acum.
Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

În fața ta mă plec acum Preacurată Născătoare de Dumnezeu Fecioară și cu cuvintele Arhanghelului Gabriel te cinstesc și eu grăind:
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus.
Pe tine, Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, te chem și eu acum, în ajutorul meu, grăind:
Roagă-te pentru mine și pentru toți cei dragi și apropiați ai mei, să fim apărați și protejați de Puterile cele cerești acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Roagă-te pentru mine și pentru toți cei dragi și apropiați ai mei, să fim ajutați de Puterile cele cerești, roagă-te să fim ajutați să ieșim cu bine din tot necazul, din toată boala, din toată suferința și din toată neputința acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Roagă-te pentru mine și pentru toți cei dragi și apropiați ai mei, să fim ajutați de Puterile cele cerești, roagă-te să fim ajutați să ieșim cu bine din tot necazul, din toate datoriile, din toată boala și din toată neputința acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Roagă-te pentru mine și pentru toți cei dragi și apropiați ai mei, să fim ajutați de Puterile cele cerești, roagă-te să fim ajutați să ieșim cu bine din tot necazul, din toate dependențele, din toate neînțelegerile și din toată neputința acum și pururea și în vecii vecilor. Îți mulțumesc! Amin.
Cu aleasă cinstire și prețuire vă rog acum pe voi Sfinților binecuvântați care umpleți necontenit cu tămâie cupele care stau în fața tronului ceresc: Puneți în acestea și dorințele și rugăciunile cele bune ale mele, împreună cu rugăciunile sfinților și ale drepților celor binecuvântați din veac, ca și aceste rugăciuni ale mele să ajungă înaintea tronului ceresc pentru a fi cunoscute, ascultate și împlinite înspre binele meu și înspre binele tuturor semenilor mei. Amin.

Rânduială pentru însănătoșirea trăirilor

Trăirile noastre sunt pietrele de temelie ale împlinirii vieții noastre pământești. În ele noi gustăm pacea, bucuria, fericirea sau tulburarea, supărarea, nefericirea, etc. Sănătatea trăirilor noastre condiționează sănătatea trupului la fel cum sănătatea trupului condiționează sănătatea trăirilor. O rană în trup ne dă o trăire de durere. O rană în suflet ne dă o trăire de mâhnire, o somatizare fizică sau chiar o boală. Toate sunt legate înlăuntrul nostru într-o horă a armoniei sau într-un lanț al durerilor. Tot ceea ce e armonie e născut din Dumnezeu și din dragostea lui pentru odraslele Sale. „Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic: Ce este omul că-Ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele sale.” Ps. 8
„Înțelegeți, înţelepţiți-vă odată! Cel ce a sădit urechea, oare nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare nu vede? Cel ce pedepsește pe cei răufăcători, oare, nu va cerceta? El e Dumnezeul nostru! El îi dă omului știința. El ne cunoaşte gândul nostru înainte de a se naște și știe că e deșertăciune. Fericit e omul pe care îl vei cerceta, Doamne, şi din inima Ta îl vei învăţa pe el. Tu ne liniștești pe noi în zilele cele rele”. Ps. 93
Rugăciunea ce urmează este bine să o zici zilnic o dată, de două ori sau de 3 ori, după cum vei simți nevoia lucrării ei în viața ta. În ziua din săptămână în care ești născut (luni, marți, miercuri, …) este bine să o zici de 3 sau de 7 ori.

Rugăciune pentru însănătoșirea trăirilor

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistier al bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te așează în mine și lucrează pentru însănătoșirea mea și mă cură-țește de toată tulburarea, de toată suferința, de toată boala, și de toată neputința şi îmi mântuieşte, Bunule, sufletul și îmi însănătoșește trupul și toate cele dinlăuntrul meu. Cinstit și Binecuvântat ești Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte. Tu ești Dumnezeul Vieții. Lăudat este Numele Tău din veac în veac! Tu ai fost din veșnicie, Tu ești și Tu vei fi Domnul meu și Dumnezeul meu!

După putința mea, eu Te chem în ajutorul meu acum și Te rog, după a mea pricepere și după a mea putere: Iartă-mi toate greșelile mele! Iartă-mi toate relele gândite, dorite sau săvârșite de mine vreo-dată. Iartă-mi toate păcatele și toate datoriile mele, și mă ajută ca și eu să mă iert pe mine însumi. Ajută-mă să iert cu adevărat pe toți semenii mei, și îi ajută, Doamne, și pe ei să mă ierte cu adevărat, acum și pentru totdeauna. Iartă-mi, Doamne, moșii și strămoșii, pe care îi moștenesc.

Iartă-mi părinții, bunicii, străbunicii, numele, neamul, vița, seminția, etnia, poporul și națiunea în care eu m-am născut, și nu lăsa, Doamne, să cadă asupra mea, moștenirea cea rea a lor, a vieții, a fărădelegilor, a păcatelor, a blestemelor, a afuriseniilor, a răului săvârșit care i-a osândit, și a tot ceea ce a rămas neîndreptat și neșters din a lor și din a mea moștenire. Iartă-le lor toate datoriile neiertate și nu le lăsa să se abată în vreun chip asupra mea. Iar dacă s-au abătut și au căzut cumva asupra mea sau asupra vieții și a sănătății mele, Te rog, Doamne, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, Te rog ridică-le acum și le risipește cu puterea Ta cea mare. Și astfel fiind dezlegat și eliberat în acest ceas, de aceste grele și nevăzute moșteniri și poveri, atinge-mă, Doamne, Iisuse, cu mâna Ta cea binecuvântată și mă însănătoșește, și mă întărește, și mă apără și îmi păzește, trupul, mintea, gândurile, inima, simțurile, emoțiile, trăirile, viața, sentimentele, dorințele, voința, sufletul, spiritul și toate cele dinlăuntrul meu, așezându-le acum pe toate în buna lor rânduială și în buna lor funcționare, păzindu-le așa cum au fost ele create, zidite, făurite și așezate cu multă măiestrie în mine de Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl nostru cel ceresc, Dumnezeul părin-ților noștri, Cel Bun și Binecuvântat din veac în veac. Îți mulțumesc, Ție, pentru tot ajutorul, pentru tot binele și pentru toate binecuvântările ce le-ai revărsat peste mine și peste toți cei dragi și apropiați ai mei până acum.
Amin. Amin. Amin.