SANATATE II

Rugăciunile cele Mari ale iertării și ale îndreptării

Acestea se rostesc la rând cu multă luare aminte, la rând una după alta precum ele urmează, așa se fac măcar o dată pe zi în 7 zile la rând, fără de întrerupere. Se încep în ziua din săptămână în care este născut cel ce le face sau cel pentru care se fac (luni, marți, miercuri …).
Aceste rugăciuni se pot face și selectiv, câte una sau mai multe împreună, una după alta, în funcție de situația specifică a fiecăruia în parte.
Rugăciunile cele Mari ale iertării sunt așezate cu un rost înaintea Rugăciunilor pentru Sănătate. Fiecare tămăduire făcută de Iisus este precedată de acest mare dar și de acest mare har și de această mare putere lucrătoare în noi: Iertarea.
Iertarea este o lucrare dumnezeiască ce se împletește cu lucrarea sufletului și cu voința noastră omenească. Prin ea, noi ne desprindem de orice formă de răutate și de orice formă de contaminare. Prin ea, noi ne desprindem de orice rău care ne-a atins. Prin iertare, noi ne eliberăm de toate cele rău ținute în noi sau după noi. Prin iertare, noi ne desprindem de neîmpăcare, de mâhnire și de toate cele ale lor. Prin iertare, noi ștergem pomenirea, amintirea și puterea răului din noi. Prin iertare, noi ne unim cu Puterile cele de viață ziditoare ale lui Dumnezeu în noi și în tot ceea ce ne înconjoară. Prin iertare, noi intrăm sub protecția Atotputernicului Dumnezeu. Prin iertare, noi lucrăm împreună cu Puterile Vieții, așezate de Dumnezeu în noi, spre al nostru bine și spre a noastră împlinire. Prin iertare, începe să înflorească în noi, puterea și frumusețea sănătății noastre.

 

Rânduiala iertării când știi că ai fost nedorit

Dacă știi că în vreun chip nu ai fost dorit de părinți sau de bunici sau de rude, dar ești în această viață, atunci mulțumește-i Bunului Dumnezeu, pentru că din El Te-ai născut cu adevărat și prin voința Lui ai fost chemat din neființă în această viață.

El ți-a dat un nume, o viață și un destin de El binecuvântate. El te-a făcut să răzbești și să fii viu până în această clipă. De aceea spre El întoarce-te acum, și pe El îl roagă să vindece în tine orice urmă rea a neacceptării, a durerii și a neîmplinirii pământești. Atotputernicul Dumnezeu, El, este singura Ființă din universul de noi cunoscut, care poate lucra în ființa noastră împreună cu noi pentru a ne rezidi, pentru a ne curăța și pentru a ne însănătoși întru toate. El poate șterge orice memorie a răului din noi și din viața cea trecătoare a noastră. El ne poate elibera de urmărirea acestor himere hidoase și El le poate spulbera lucrarea și povara lor din toate trăirile noastre.

De aceea, dacă ești cumva urmărit de aceste umbre ale trecutului, cheamă-L pe Tatăl nostru cel ceresc în ajutorul tău și începe un drum de rugăciune de 7 zile la rând în care zici de 7 ori rugăciunea Tatăl nostru așa cum urmează aici, apoi zici o dată Rugăciunea iertării pentru cel ce știe că a fost nedorit. Acestea le începi în ziua din săptămână din care ești născut (luni, marți, mier. …). Când termini cele 7 zile, începi alte 7 zile, dar acestea o să fie doar zilele din săptămână în care te-ai născut, (luni, marți, miercuri, …) în ele vei zice la fel de 7 ori rugăciunea Tatăl nostru așa cum urmează aici, apoi zici o dată Rugăciunea iertării pentru cel ce știe că a fost nedorit.

Rugăciunea iertării pentru cel ce știe că a fost nedorit

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împă-răţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, și ne iartă nouă fărădelegile noastre și ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm celor ce ne-au greșit nouă, și ne iartă nouă datoriile noastre, la fel precum şi noi le iertăm datornicilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.
Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Părinte al îndurării și Tată al vieții mele, apleacă-Te cu dragoste și cu multă îngăduință spre glasul meu și înspre rugăciunea mea și fii acum cu mine. Ascultă această invocare, și lasă Tată, să coboare lin în mine puterea Duhului Tău Sfânt! Și Duhul Tău acum, fă, Doamne, să mă ajute și să mă călăuzească în toate cele bune ale mele. Lucrează cu iubire în mine, și cele rele fă să se desprindă de ființa mea și să se risipească lin și fără de durere. Te rog, Atotputernice Părinte: Apleacă-Te acum spre mine și cheamă-mă pe al meu nume, așa cum m-ai chemat când încă nu eram, când încă nimeni nu știa de mine. Pătrunde-mă cu a Ta Lumină lină și du-mă în clipa cea dintru început, du-mă în clipa în care m-ai chemat la viață și șterge din mine orice vină. Atunci când încă nu eram, doar Tu m-ai cunoscut și m-ai chemat cu al meu nume. Tu mi-ai șoptit să nu mă tem, chiar dacă mama mea și tatăl meu nu m-au dorit, ori s-au mâhnit, ori au căzut în tulburare, ori au fost prinși de întristare și de grija lumii celei trecătoare, Tu, Tată al zidirii mele mi-ai șoptit să nu mă tem, că nu sunt singur, pentru că Tată bun și adevărat, Tu îmi ești din veșnicie și nu mă părăsești și pururea Tu ești cu mine.

Îți mulțumesc că m-ai ales și m-ai chemat și mi-ai dat nume și mi-ai dat viață și ai făcut să fiu și să mă zămislesc în sânul mamei mele, aici pe acest pământ. Te rog, Părinte, să Te apleci spre clipa în care mama mea a perceput că am luat ființă în sânul ei. Te rog să îi cercetezi a ei trăire, oricare ar fi. Umple-o Tu, cu a Ta Lumină. Iar dacă, vei afla vreo umbră sau vreun fior de tulburare în inima și în trăirile ei, de vei vedea povară grea sau frică și cutremur, Te rog Părinte să o ierți, oricum a fost ea este mama mea. Te rog să fii cu mine și să mă ajuți să iert și eu, așa cum Tu, Părinte ai iertat. Te rog să mă ajuți. Te rog să iei acum povara tulburării ei din viața mea și să îmi ștergi amprenta rea, pe care a pus-o atunci peste ființa mea. Te rog să mă ajuți să fiu iertat pentru acele clipe și să mă ajuți să mă desprind și eu de tot ce s-a întâmplat atunci. Te rog să mă tămăduiești. Te rog să mă ajuți să mă întorc în toate cele bune ale vieții mele pământești. Te rog să mă ajuți să ies din lumea umbrelor ce s-a deschis atunci.

Te rog să mă ajuți să mă eliberez de glasul și de huruitul lor. Te rog să mă ajuți să ies cu bine din tot ceea ce ele mi-au adus în viața mea. Te rog să le îndepărtezi de a mea minte. Te rog nu le lăsa să mă mai tulbure în vreun chip. Te rog îmbracă-mă în Tine. Îmbracă-mă în haina cea curată a firii. Îmbracă-mă în haină de lumină. Îmbracă-mă în al Tău Cuvânt și în puterea Duhului cel Sfânt. Scoate-mă, Doamne, din tot necazul, din toată suferința și din toată neputința și mă apără mereu cu Puterile Tale cele cerești. Rugăciunea inimii mele, glasul sufletului meu și glasul trăirilor mele, fă să ajungă în pace, cu folos și cu binecuvântarea Ta, pe altarul Tău cel mai presus de ceruri. Rezidește-mă în tot ceea ce este bine. Ajută-mă să gust și eu din izvorul Vieții spre însănătoșirea și spre împlinirea mea acum, aici, pe acest pământ. Amin. Amin. Amin.

 

Rânduiala iertării când știi că ți s-a dorit avortul

Dacă știi că părinții sau bunicii sau rudele au vrut ca tu să fii avortat, dar ești în această viață, atunci mulțumește-i Bunului Dumnezeu, pentru că din El Te-ai născut cu adevărat și prin voința Lui ai reușit să înfrunți puterile morții încă din pântecele mamei tale și le-ai biruit până acum. În sânul mamei tale, mâna Tatălui ceresc a fost cu tine și peste tine și umbrele morții nu au putut să te ducă în tărâmul lor chiar dacă au avut ca aliați și susținători ai lor pe cei apropiați ai tăi. Dumnezeu a făcut să lucreze în tine Puterile Sale și prin ele ai biruit. Mulțumește-i Lui pentru acest mare dar al vieții și rămâi neîncetat sub paza și sub ocrotirea Lui. Atotputernicul Dumnezeu, El, poate șterge orice memorie a răului din noi și din viața cea trecătoare a noastră. Doar El ne poate elibera de urmărirea acestor triste amintiri care au vrut să rupă firul vieții noastre și El le poate spulbera lucrarea și povara lor din noi. De aceea, dacă ești cumva urmărit de aceste umbre ale trecutului, cheamă-L pe Tatăl nostru cel ceresc în ajutorul tău și începe un drum de rugăciune de 7 zile la rând în care zici de 7 ori rugăciunea Tatăl nostru așa cum urmează aici, apoi zici o dată Rugăciunea iertării pentru cel ce știe că i s-a dorit avortul. Acestea le începi în ziua din săptămână în care ești născut (luni, marți, miercuri, …). Când termini cele 7 zile, începi alte 7 zile, dar acestea o să fie doar zilele din săptămână în care te-ai născut (luni, marți, miercuri, …). În ele vei zice la fel de 7 ori rugăciunea Tatăl nostru așa cum urmează aici, apoi zici o dată Rugăciunea iertării pentru cel ce știe că i s-a dorit avortul.

 

Rugăciunea iertării pentru cel ce știe că i s-a dorit avortul

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împă-răţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, și ne iartă nouă fărădelegile noastre și ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm celor ce ne-au greșit nouă, și ne iartă nouă datoriile noastre, precum şi noi le iertăm datornicilor noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.
Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Pogoară-Te, Preabunule Părinte, și binecuvintează iar sublima clipă, în care ai lăsat să iasă din ale Tale buze, suflarea cea de viață dătătoare, din care s-a născut ființa mea. Curăță, Doamne, acel moment de orice rău, de orice umbră necurată, de orice vis tulburător și de orice rea dorire și îl binecuvintează și îl așază iar în buna rânduială a firii sale și îl sfințește cu a Ta lucrare. Arată-mi, Doamne, dacă îmi este dat, arată-mi iar acele clipe pline de taină și mister, în care Tu ai început să îmi înveți sufletul meu, în sânul mamei mele, să împletească cu a Ta putere, în chip atât de frumos, acest trup pe care l-ai rânduit să fie al meu locaș de petrecere și de viață pământească. Îți mulțumesc Părinte! Iar dacă în ai mei părinți nu am avut iubire și nici acceptare, ci zbucium greu și gând de moarte, care căuta să rupă firul vieții mele, prin avort sau pierdere, Tu Preabunule, m-ai apărat. Tu i-ai oprit și ei nu au reușit, pentru că Tu ai fost neîncetat cu mine și m-ai îmbrăcat în Tine și m-ai protejat. Tu de atunci mi-ai dat simțire să mă lupt, știind că ești cu mine, și m-am luptat să rămân pe drumul vieții, și am rămas până acum. Părinte al meu, îți mulțumesc! Îți mulțumesc pentru că Tu ai fost cu mine și ai stat în fața morții celei mari și ai oprit cărarea ei spre sânul mamei mele. Stăvilit-ai moartea și nu a putut intra acolo unde eu în trup creșteam zidit de mâna Ta. Îți mulțumesc Părinte, și Te rog acum să dai iertare mamei mele. Te rog să dai iertare tatălui meu. Te rog să dai iertare tuturor celor care au gândit și au lucrat atunci spre a mea strivire și spre a mea pieire. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că i-ai oprit și nu i-ai lăsat să ducă la împlinire gândul de ucidere, ce se îndrepta spre mine prin cugetele lor. Te rog, Preabunule Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, să-i ierți pe fiecare în parte. Te rog să-mi dai puterea de a-i ierta. Te rog să mă ajuți să-i iert. Te rog să mă ajuți să fiu iertat de ei, că poate prin a mea venire i-am scos din lumea care și-o zideau și le-am adus preocupări și frici, cu zămislirea mea. Te rog să nu îi osândești. Te rog să nu-i împovărezi cu vină grea și cu mustrări pentru căderea lor. Te rog să scoți din moștenirea mea și a lor, tot răul cel adus de aceste gânduri și de aceste încercări prin care au vrut să strivească și să rupă firului vieții mele pământești. Pe Tine, Doamne, Cel ce m-ai zidit și ai fost cu mine, pe Tine, eu Te rog acum, pe Tine Cel ce m-ai păzit și ai rânduit ca să fiu viu și să rămân în trup, pe Tine, eu Te rog cu stăruință, atinge-mă cu a Ta putere vie și șterge din viața mea tot ceea ce atunci m-a însemnat și m-a rănit și vindecă-mă, Doamne. Fii iar în mine și cu mine și eliberează-mă de tot ceea ce m-a împietrit și m-a împiedicat atunci și de atunci până acum și întoarce-mă în rânduiala cea bună a firii mele pământești. Ajută-mă să ies cu bine de sub aceste grele apăsări. Păzește-mă de fricile fără de chip ce s-au născut atunci și nu le lăsa să mai atingă firea mea. Te rog să mă tămăduiești, Doamne. Te rog să mă vindeci. Te rog să mă însănătoșești. Păzește-mă în binecuvântarea Ta. Fii cu mine și mă umple cu dragostea și cu Lumina Vieții celei adevărate. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Rânduiala iertării pentru cei abandonați după naștere

Dacă după naștere ai fost abandonat, lăsat, părăsit și neacceptat, dar ești în această viață, atunci mulțumește-i lui Dumnezeu, pentru că ți-a dat putere să înfrunți răul și cruzimea abandonului și a părăsirii tale. El ți-a scos în cale alți părinți, prin care te-a îngrijit și te-a ajutat să crești și să te ridici peste golul cel mare al inimii tale. Prin grija Tatălui ceresc, prin Cuvântul cel de viață dătător al lui Iisus, prin harul cel tainic lucrător al Duhului Preasfânt, ai trecut peste multe și ai fost mereu păzit să nu cazi și să nu te risipești în pustiul cel amar al durerilor și al neîmplinirii. Prin aceste puteri vii, puse în inima ta, ai biruit. Atotputernicul Dumnezeu, El, poate șterge orice memorie a răului din noi și din viața cea trecătoare a noastră. Doar El ne poate elibera de urmărirea acestor triste trăiri care au vrut să strivească firul vieții noastre. El le poate spulbera lucrarea și povara lor din noi. De aceea, dacă ești cumva urmărit de aceste triste trăiri ale trecutului, cheamă-L pe Tatăl nostru cel ceresc în ajutorul tău și începe un drum de rugăciune de 7 zile la rând în care zici de 7 ori rugăciunea Tatăl nostru așa cum urmează aici, apoi zici o dată Rugăciunea iertării pentru cel abandonat după naștere. Acestea le începi în ziua din săptămână în care ești născut (luni, marți, mier. …). Când termini cele 7 zile, începi alte 7 zile, dar acestea o să fie doar zilele din săptămână în care te-ai născut (luni, marți, miercuri, …). În ele vei zice la fel de 7 ori rugăciunea Tatăl nostru așa cum urmează aici, apoi zici o dată Rugăciunea iertării pentru cel abandonat după naștere și mulțumești tuturor celor ce te-au ajutat.

 

Rugăciunea iertării  pentru cel abandonat după naștere

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împă-răţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, și ne iartă nouă fărădelegile noastre și ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm celor ce ne-au greșit nouă, și ne iartă nouă datoriile noastre, precum şi noi le iertăm datornicilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.
Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Din Tine, Doamne, m-am născut cu adevărat și nicidecum din haosul cel fără de chip. De Tine, Tată, am fost chemat și din a Ta iubire am fost zidit. Din sânul mamei mele am ieșit în rânduiala firii, și am văzut lumina acestei lumi și am așteptat prin buna rânduială a firii să fiu primit în ale mamei mâini. Dar dacă, Doamne, de aceste clipe sfinte, nu am avut parte pe acest pământ, Te rog, Părinte, să îmi dai puterea să o iert pe mama mea și pe toți cei care au contribuit la răcirea dragostei ei față de mine. Te rog să o ierți și Tu, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, Te rog să o ierți și să nu o osândești pentru că m-a lăsat și m-a părăsit atunci când am avut cea mai mare nevoie de dragostea și de ajutorul ei. Te rog să mă ierți și să mă ajuți să fiu iertat de mama mea și de toți cei care au fost nemulțumiți și tulburați de nașterea și de venirea mea pe acest pământ. Iartă-mă dacă i-am tulburat și iartă-i, Doamne, că m-au părăsit și m-au abandonat. Fii cu mine în acest ceas și mă ajută așa cum ai făcut mereu. Ajută-mă să mă ridic peste aceste grele dureri. Ajută-mă să nu mai fiu lovit de amintirea lor. Ajută-mă să iert și să fiu iertat la rândul meu de toți cei cărora eu le-am greșit în vreun chip. Ajută-mă să mă înțeleg și să fiu de semenii mei înțeles. Ajută-mă să nu mai cad sub crucea cea grea a singurătății mele. Spulberă-mi, Doamne, tot răul care m-a atins și m-a cuprins și nu îl lăsa să mă biruiască. Ajută-mă să fiu în buna rânduială a vieții pământești. Păzește-mă să nu mă înstrăinez de mine însumi și de frumosul trăirilor mele, chiar dacă multe din ele mi-au fost furate încă din fragedă copilărie. Tămăduiește-mă, Doamne! Vindecă-mă, Doamne! Însănătoșește-mă prin dragostea Ta, prin primirea Ta, prin îmbrățișarea Ta cea părintească, pe care mi le dai prin semenii mei cei trimiși de Tine înspre viața mea. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

 

Rânduiala iertării  pentru cei ce au avut o copilărie grea

Dacă ai avut o copilărie grea, dar ești în viață, atunci mulțumește-i lui Dumnezeu, pentru că ți-a dat putere să te ridici peste toate tulburările care te-au înconjurat și te-au înfruntat încă din fragedă copilărie. El te-a întărit, El ți-a șoptit în inimă acele cuvinte ale vieții care au lucrat în tine și te-au ajutat să te ridici mereu și să nu te lași răpus de nici o tulburare. Prin grija Tatălui ceresc ai crescut. Prin Cuvântul cel de viață dătător a lui Iisus te-ai ridicat. Prin Harul cel tainic lucrător al Duhului Sfânt, ai trecut peste multe și ai fost mereu păzit să nu te risipești în pustiul cel amar al durerilor și al neîmplinirii. Prin aceste puteri vii, puse în inima ta, ai biruit. Doar Dumnezeu ne poate șterge memoria răului din noi și din viața noastră. Doar El ne poate elibera de urmărirea acestor triste trăiri care au vrut să strivească firul vieții noastre. El le poate spulbera lucrarea și povara lor din noi. De aceea, dacă ești cumva urmărit de aceste triste trăiri ale trecutului, cheamă-L pe Tatăl nostru cel ceresc în ajutorul tău și începe un drum de rugăciune de 7 zile la rând în care zici de 7 ori rugăciunea Tatăl nostru așa cum urmează aici, apoi zici o dată Rugăciunea iertării pentru cel ce a avut o copilărie grea. Acestea le începi în ziua din săptămână în care ești născut (luni, marți, mier. …). Când termini cele 7 zile, începi alte 7 zile, dar acestea o să fie doar zilele din săptămână în care te-ai născut (luni, marți, miercuri, …). În ele vei zice la fel de 7 ori rugăciunea Tatăl nostru așa cum urmează aici, apoi zici o dată Rugăciunea iertării pentru cel ce a avut o copilărie grea și mulțumești tuturor celor ce te-au ajutat.

Rugăciunea iertării  pentru cei ce au avut o copilărie grea

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împă-răţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, și ne iartă nouă fărădelegile noastre și ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm celor ce ne-au greșit nouă, și ne iartă nouă datoriile noastre, precum şi noi le iertăm datornicilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.
Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Călăuzește-mă acum, Părinte, pe calea binecuvântată a iertării și a vindecării copilăriei mele. Fii Tu, cu mine în acest drum, și dă-mi puterea de a ierta și de a fi iertat, chiar dacă eu nu am avut vreo vină, dar am avut peste soarta mea o moștenire grea. Povara grea și necazul celor care m-au zămislit, m-au tulburat și greu m-au apăsat. Poate nu m-au dorit și nu m-au primit după rânduiala firii, ci doar m-au acceptat, pentru că nu au avut de ales în fața voinței Tale. Te rog să-i ierți pe ai mei părinți pentru tot ceea ce au săvârșit greșit în fața mea și în fața Ta. Te rog să-i ierți deoarece ei înșiși poate nu au primit la rândul lor dragoste și înțelegere în copilăria lor. Te rog să îi ierți dacă au căzut în grele patimi și alunecări, care au secătuit dragostea lor și au distrus-o în consumul de alcool, în fum, în droguri, în nemulțumiri, în certuri fără de sfârșit, în acuzări și în umiliri, în violențe și în înjosiri, în tot ce este rău și greu chiar de grăit, dar ei acestea le-au avut și în aceste lanțuri au trăit. Te rog, Părinte, să îi ierți și să îmi dai puterea de a-i ierta și de a înțelege neputința lor. Te rog să mă ajuți să-i iert și eu. Te rog să mă ajuți să fiu iertat de ei, pentru că poate m-am născut fără să fiu dorit de ei. Fără să fiu dorit, poate am fost o grea povară pentru ei și acest fapt l-am dus cu greu și cu amar și eu și ei. Te rog să vindeci, Doamne, acum aceste răni ale vieții mele, să vindeci pe ai mei părinți și să mă împaci cu ei oriunde ar fi ei acum. Te rog să nu lași vina lor să mă strivească. Te rog să nu lași vreo rea moștenire să mă urmărească. Te rog să nu lași răul să mă nimicească pe mine sau pe cei ce Tu ai rânduit să-mi fie cei apropiați ai mei. Ajută-mă să nu dau la rândul meu vreo moștenire grea celor ce se vor naște din mine sau celor ce mă vor moșteni. Ajută-mă să fiu eliberat de tot ceea ce am dus până acuma cu atâta greutate. Te rog atinge a mea ființă și fă-mă să fiu al Tău și nu mă părăsi, că Tu ești Cel ce m-ai zidit și din vechime mi-ai grăit spunând că tatăl meu și mama mea mă pot uita, mă pot nesocoti și mă pot părăsi, dar Tu în nici un chip nu vei uita de mine și chiar dacă eu aș greși, Tu nu mă vei nesocoti și niciodată nu mă vei părăsi, ci îmi vei lua în mâna Ta viața mea și soarta mea și mă vei ocroti și mă vei îndrepta în toate și mă vei ajuta și Tatăl meu și mama mea vei fi. În tot ce e frumos Te-am regăsit pe Tine, Doamne, la fel de bun și plin de înțelepciune. În pașii pe care i-am făcut când am ieșit pentru întâia oară și am plecat spre școală Tu, Doamne, ai fost mereu cu mine. M-ai întărit și mi-ai deschis puterea minții mele spre a cunoaște și a pricepe ceea ce este bine și ceea ce este de făcut aici pe acest pământ. Condu-mi acum a inimii simțire spre amintirile care au rămas în mine din acei ani de tainică zidire a minții. Îți mulțumesc pentru ai mei educatori, învățători, maeștri și profesori, care au continuat să zidească cele bune peste cele ce am primit în cei șapte ani de acasă. Îți mulțumesc pentru a lor trudă. Îți mulțumesc pentru ale lor fapte, pentru ale lor cuvinte și pentru toate învățăturile bune, care au ajuns la mine în acel timp. Îți mulțumesc pentru toți cei dragi și apropiați ai mei, care au muncit și s-au trudit ca eu să fiu în rând cu colegii mei. Iar dacă, Doamne, am întâlnit atunci pe cei ce nu erau nici buni, nici potriviți pentru a mea zidire și bună educație sau în vreun chip a fost atinsă a mea creștere și a fost pângărită împlinirea firii sau frici mi-au fost induse sau în vreun chip am fost lovit, nedreptățit, strivit sau umilit sau am fost atins spre a mea rănire, Te rog, Părinte, să mă ajuți să iert pe cei ce viața mi-au marcat în acest fel. Te rog să mă ajuți să-i iert și eu să fiu iertat, să mă eliberez și să mă vindec de tot ce a fost rău și m-a atins atunci și a rămas nevindecat și neîmplinit în mine. Îți mulțumesc că ai fost cu mine în grelele mele trăiri. Îți mulțumesc pentru că mi-ai dat înțelepciunea de a ierta și de a mă ierta. Îți mulțumesc pentru că m-ai ajutat să trec prin toate chiar dacă a fost greu. Îți mulțumesc pentru că ai fost mereu cu mine. Din pulbere și din sărăcie m-ai ridicat și nu m-ai părăsit. Îți mulțumesc și Te cinstesc. Te rog, ajută-mă să mă eliberez de tot ceea ce m-a împovărat în zilele copilăriei mele. Te rog, ajută-mă să mă întorc la frumusețea vieții celei netulburate de amintiri și de trăiri ce au apus de mult. Îți mulțumesc! Amin.

Rânduiala iertării  pentru cei ce au avut o tinerețe grea

Dacă ai avut o tinerețe grea și ai fost prins în valurile cele tulburi ale trăirilor care te-au rănit, te-au amăgit, te-au dus în lumi pline de durere și de neîmplinire, atunci mulțumește-i lui Dumnezeu pentru că ți-a dat putere să te ridici peste tulburările care te-au înconjurat și te-au înfruntat. Mulțumește-i Lui pentru că te-a întărit și te-a lăsat să vezi lumea așa cum este ea, apoi te-a ajutat să nu rămâi răpus de amăgirile ei. Prin Adevăr te-ai ridicat. Prin Înțelepciune ai trecut peste multe și ai fost mereu păzit să nu te risipești în pustiul cel amar al dezamăgirilor și al neîmplinirii. Prin aceste puteri vii, puse în inima ta, ai biruit. Doar Dumnezeu, poate șterge memoria răului din noi și din viața noastră. Doar El ne poate elibera de urmărirea acestor triste trăiri care au vrut să strivească firul vieții noastre. El le poate spulbera lucrarea și povara lor din noi. De aceea, dacă ești cumva urmărit de aceste triste trăiri ale trecutului, cheamă-L pe Tatăl nostru cel ceresc în ajutorul tău și începe un drum de rugăciune de 7 zile la rând în care zici de 7 ori rugăciunea Tatăl nostru așa cum urmează aici, apoi zici o dată Rugăciunea iertării pentru cel ce a avut o tinerețe grea. Acestea le începi în ziua din săptămână din care ești născut (luni, marți, miercuri, …). Când termini cele 7 zile, începi alte 7 zile, dar acestea o să fie doar zilele din săptămână în care te-ai născut (luni, marți, miercuri, …). În ele vei zice la fel, de 7 ori rugăciunea Tatăl nostru cum urmează aici, apoi zici o dată Rugăciunea iertării pentru cel ce a avut o tinerețe grea și mulțumește, când poți, tuturor celor care te-au ajutat.

Rugăciunea iertării  pentru cei ce au avut o tinerețe grea

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împă-răţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, și ne iartă nouă fărădelegile noastre și ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm celor ce ne-au greșit nouă, și ne iartă nouă datoriile noastre, precum şi noi le iertăm datornicilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.
Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Revarsă, Doamne, a Ta lumină spre anii adolescenței mele, spre anii marilor schimbări, spre timpul viselor frumoase. Îndreaptă-mi clipele în care eu am crezut că toate pot să fie și că iubirea pământească e veșnică, chiar dacă are un început. Îți mulțumesc pentru frumosul ce l-am trăit atunci. Îți mulțumesc pentru frumosul pe care l-am simțit. Îți mulțumesc pentru tot frumosul pe care l-am visat și l-am dorit, chiar dacă a fost și a rămas doar vis neîmplinit. Îți mulțumesc pentru frumosul și pentru tot binele ce s-a împlinit și s-a adeverit în viața mea. Îți cer iertare și ajutor pentru căderile ce m-au strivit sau au strivit pe cei apropiați ai mei. Îți cer iertare pentru neascultarea mea față de Tine și de Adevăr. Îți cer iertare pentru neascultarea față de ai mei părinți. Îți cer iertare pentru neascultarea mea față de toți cei care au încercat să mă ajute să fiu în calea cea bună a vieții mele și în rânduiala cea binecuvântată a vieții pământești. Te rog să vindeci ce am rănit în mine și în ei. Te rog să fii cu noi. Te rog să rezidești ce am făcut să se ruineze și să se prăbușească prin a mea trăire în rău, în amăgire, în anestezie și în neadevăr. Te rog să mă ajuți să mă iert pe mine însumi. Te rog să mă ajuți să-i iert pe toți cei care m-au călăuzit greșit. Te rog să mă ajuți să-i iert pe toți cei care m-au mințit și m-au amăgit în orice chip. Te rog să mă ajuți să-i iert pe toți cei care m-au ademenit sau m-au împins în lumile dependențelor, în lumile cele pline de singurătate și de înstrăinare, în lumile cele pline de durere și de non sens. Te rog să mă ajuți să iert cu adevărat. Te rog să mă ajuți să fiu iertat cu adevărat pentru tot pasul cel necugetat al tinereții și al adolescen-ței mele. Te rog să nu mă părăsești chiar dacă eu în anii tinereții mele de multe ori Te-am părăsit. Te rog să nu Te îndepărtezi de mine chiar dacă eu m-am depărtat de inima Ta și Te-am negat prin gânduri și cuvinte și m-am complăcut în amăgiri și greu m-am afundat în multe nebunii. Te rog să mă ajuți să îndrept greșelile ce le-am făcut în fața Ta, în fața mea și în fața semenilor mei. Te rog, Părinte, să mă ierți și să mă ajuți să fiu iertat de ai mei părinți de le-am greșit în anii adolescenței și în anii tinereții mele. Te rog să mă ajuți să fiu iertat de toți cei pe care i-am nesocotit sau i-am amărât în vreun chip. Te rog ajută-mă să fiu iertat cu adevărat și dă-mi puterea de a mă îndrepta și de a mă ierta eu pe mine însumi pentru toate neîmplinirile din tinerețile mele. Ajută-mă să-mi iert prietenii care m-au tulburat, care m-au rănit, care m-au amăgit, care m-au folosit, care au fost duplicitari, care m-au dus în lumile durerilor, care m-au furat și m-au lăsat singur atunci când eu am avut nevoie de ajutorul și de prezența lor în viața mea. Îți cer putere și Te chem în ajutor, pentru că viața mea e scurtă și este trecătoare. Ajută-mă să mă întorc în binele cel rânduit de Tine și în Adevărul cel firesc al împlinirii pe acest pământ. Te rog îndreptă în viața mea ce se mai poate îndrepta și nu mă lăsa să fiu rătăcitor printre dureri și printre lumi ce mă secătuiesc. Te rog ajută-mă! Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Rânduiala pentru a cere Iertarea cea Mare

Această Rânduială încearcă să acopere un câmp larg al greșelilor, al fărădelegilor, al datoriilor și al păcatelor noastre.
Greșelile sunt gânduri, dorințe, cuvinte grăite sau scrise, fapte și acțiuni care se abat în mod conștient sau inconștient, voluntar sau involuntar, de la Adevăr, de la ceea ce este real, de la ceea ce este bun, drept și moral. Greșelile pot atrage după ele o alunecare, o cădere, o neplăcere, o fărădelege, un rău, o datorie, un păcat, o contaminare, o boală sau o condiționare de scurtă sau de lungă durată a vieții. Ele se pot stinge fără urmă în clipa în care noi le conștientizăm și le îndreptăm.
Fărădelegile, spre deosebire de greșeli, sunt fapte rele care încalcă o Lege. Ele sunt fapte care încalcă Legea firii, Legile primite de la Dumnezeu sau legile bune, date de omeni pentru buna conviețuire a lor. Fără-de-legea prin natura sa este o faptă rea, o mișelie, o ticăloșie, un furt, o ucidere, o pângărire, etc. Fără-de-legea prin natura sa este taxativă și în clipa în care este descoperită, ea cere plată sau pedeapsă. În fața oamenilor, fărădelegea poate fi ascunsă, dar în fața Legilor firii și în fața lui Dumnezeu fărădelegea este mereu descoperită. Fărădelegea poate fi iertată și îndreptată de autoritatea care guvernează puterea legilor în sinea lor.
Datoriile sunt sarcini obligatorii pe care noi le generăm sau le moștenim. Ele pot fi datorii materiale în lucruri sau în bani. Ele pot fi sufletești cum sunt datoriile părinților față de copii sau ale copiilor față de părinți. Ele pot fi morale cum sunt respectul, bunul simț și cei 7 ani de acasă. Ele pot fi spirituale cum sunt dragostea de Dumnezeu și cinstirea Lui. Datoriile cer în mod imperativ achitarea lor. Ștergerea și iertarea datoriilor o poate face doar cel căruia noi îi suntem datornici. În Legea firii iertarea datoriilor funcționează în măsura și cu măsura pe care noi înșine o folosim: „și ne iartă nouă datoriile noastre precum și noi iertăm datornicilor noștri”.
Păcatele, sunt gânduri, dorințe, cuvinte ce au fost grăite sau scrise, fapte sau orice plăsmuire care naște sau făptuiește răul și acest rău prin natura sa dă suferință și duce la moarte. Păcatul e un rău obiectiv care ucide lent sau mai rapid. Greșelile pot fi simple neatenții care se îndreaptă printr-un cuvânt, cum ar fi: scuza-mă sau iartă-mă. Fărădelegile pot fi îndreptate și șterse prin fapte bune sau prin amenzi sau pedepse. Datoriile pot fi plătite sau pot fi împlinite. Ele pot fi șterse sau iertate doar de cel căruia i se datorează. Păcatele sunt cele mai grele și cele mai grave forme de contaminare ale ființei umane. Aceasta poate fi în orice dimensiune a ei, în trup, în minte, în emoții, în sentimente, în suflet, în dorințe, în spirit, etc., iar aceste forme de contaminare și de rău obiectiv, real, acestea distrug viața, lent sau rapid și duc omul contaminat în mormânt. Iertarea păcatelor noastre se face la fel ca și cea a datoriilor: „și ne iartă nouă păcatele noastre precum și noi iertăm greșiților noștri”. Iertarea, eliberarea și ieșirea cu bine din orice putere și din orice formă de stăpânire a răului, se face în mod personal și în mod colectiv în același timp. Acest fapt e pus atât de clar în rugăciunea Tatăl nostru: Tatăl nostru, … Pâinea noastră … ne iartă nouă greşelile noastre, și ne iartă nouă fărădelegile noastre și ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm celor ce ne-au greșit nouă, și ne iartă nouă datoriile noastre, precum şi noi le iertăm datornicilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Toate cele bune și toate cele rele sunt ale noastre și nu numai ale mele. Putem vedea acest fapt prin armonia înțelegerii cea dintre noi, prin frumusețea comuniunii, sau prin riscul contaminărilor și al degradărilor care nu au graniță sau hotar, care nu au respect și bun simț, care târăsc, strivesc și ucid tot ceea ce prind în raza de acțiune a lor. Iertarea personală pe care Iisus o dă celor vindecați, este mereu premergătoare însănătoșirii lor. Aceasta este o lucrare a Puterii lui Dumnezeu. Ea șterge răul până în rădăcina lui și îl desprinde de omul ce a fost contaminat, fără să îi aducă vreo altă formă de vătămare și fără să îi ceară vreun tribut. Odată eliberat de puterea ce îl stăpânea în chip văzut sau nevăzut, în cel eliberat se declanșa mecanismul cel tainic al însănătoșirii sale. „Iată că te-ai făcut sănătos. De acum vezi să nu mai păcătuiești, ca să nu-ţi fie ceva mai rău.”
De aceea, dacă ești cumva urmărit de aceste realități ale trecutului, cheamă-L pe Tatăl nostru cel ceresc în ajutorul tău și începe un drum de rugăciune de 21 de zile la rând în care zici de 14 ori Tatăl nostru așa cum urmează aici, apoi zici o dată pe zi Rugăciunea cea Mare a iertării. Acestea le începi în ziua din săptămână în care ești născut (luni, marți, mier. …). Când simți că inima și sufletul îți sunt pregătite pentru a te vedea în sinceritate așa cum ești, atunci cauți un bun duhovnic și faci o spovadă a tot ceea ce apasă pe cugetul tău, pe sufletul tău, pe inima ta și pe toată viața ta. Ajutat și întărit de mâna cea nevăzută a lui Dumnezeu, îndreaptă-ți viața și caută-i frumusețea și plinătatea ei.

Rugăciunea cea Mare pentru primirea iertării

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împă-răţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, și ne iartă nouă fărădelegile noastre și ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm celor ce ne-au greșit nouă, și ne iartă nouă datoriile noastre, precum şi noi le iertăm datornicilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.
Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iartă-mă, Doamne, dacă eu nu am făcut voia Ta și nu am ascultat de Cuvântul Tău cel de viață dătător. Iartă-mă, Doamne, dacă nu am știut și nu am priceput că Tu ești Domnul Dumnezeul cerului și al pământului, Dumnezeul tuturor Puterilor, Domn al Vieții și al Morții, Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul părinților noștri și Dumnezeul celor vii. Iartă-mă și mă ajută să Te cunosc în Duh și în Adevăr. Iartă-mă și mă ajută să Te iubesc din toată inima mea, din tot sufletul meu şi din toată puterea mea. Iartă-mă pentru toate îndoielile minții mele. Iartă-mi relele cugetări ale inimii. Iartă-mă pentru toate cele slabe, pentru toate căderile trupului şi pentru toată necredința sufletului meu.

Iartă-mă pentru cuvintele cele grele rostite în minte, în inimă, în gând și în fața semenilor mei, în tulburarea necredinței mele. Iartă-mă, și nu-mi socoti căderea duhului meu. Ajută-mă să Te pot cunoaște și să Te pot auzi în Adevăr. Cuvântul vieții Tale, sădește-L Părinte, acum, întru mine pentru ca și eu la rândul meu să îl pot sădi în cei apropiați ai mei şi să le pot vorbi despre El când stau în casa mea, când merg pe cale, când mă culc şi când mă ridic din așternutul meu. Ajută-mă să îmi leg Cuvântul Vieții ca un semn la mâna mea şi să îl am din acest ceas ca pe o tăbliță pe fruntea mea. Ajută-mă să îl pun și să îl am viu, în tot ceea ce sunt, în tot ceea ce fac și în tot ceea ce am. Ajută-mă să îl am scris pe ușorii casei mele şi pe porţile mele, pentru ca toți cei ce mă caută și se apropie de mine să treacă prin Puterea Sa și fă să fiu păzit mereu de a Sa înțelepciune și de al Tău ajutor. Ajută-mă să Te cinstesc neîncetat pe Tine Domnul meu și Dumnezeul meu şi numai Ție să-Ți slujesc, de Tine să mă lipesc şi în Numele Tău să mă încredințez.

Păzește-mă să nu mai rătăcesc fugind după alţi dumnezei, după dumnezeii cei amăgitori și după zeii cei muritori. Iartă-mă dacă Te-am părăsit. Iartă-mă dacă Te-am ispitit. Ajută-mă să nu Te ispitesc, ajută-mă să țin bine poruncile Tale. Ajută-mă să fiu mereu în legile Tale şi în hotărârile Tale, pe care mi le-ai dat. Ajută-mă să fac ceea ce este drept şi bine înaintea ochilor Tăi, ca bine să-mi fie și ani mulți și buni să trăiesc în pace pe pământ. Revarsă, Doamne, a Ta iertare peste căderea sufletului meu și ajută-mă să nu-mi fac chip cioplit, nici vreo înfățișare a celor ce sunt sus în cer, sau jos pe pământ, sau în apă şi sub pământ ca dumnezei amăgitori sau ca stăpâni distrugători ai mei. Ajută-mă să nu mă închin, nici să mă încredințez cumva puterii lor. Iar dacă am căzut și m-am plecat în orice chip în fața chipului cioplit pe banul cel de aur și de argint, pe banul de hârtie, pe piatră sau pământ zidit, pe carduri, conturi și clădiri, pe bogății și nume în vânt și am crezut puterii lor și i-am cinstit și Te-am înlocuit pe Tine cu idolul făcut de mine și de semeni și am înlocuit puterea Ta cu chipul și puterea lor, Te rog Părinte să mă ierți, că am cinstit și m-am plecat în fața unui chip cioplit, făcut de om, și am dat putere celui mort și închipuit. Te rog să îmi dai iertare pentru orice cădere și închinare a mea în fața chipului care ar fi vrut să scoată a Ta putere și a Ta lucrare din viața și din calea mea, căci Tu ești Dumnezeul meu Cel care Te milostivești până la al miilea neam către cei ce Te iubesc şi Te cinstesc pe Tine. Te rog să mă ierți pentru orice îndoială, și pentru orice necredință a mea. Iartă-mă dacă am luat Numele Tău în deșert. Iartă-mă pentru toate vorbele cele grele ce au întinat vreodată buzele mele. Iartă-mă pentru tot gândul și pentru tot cuvântul care au nesocotit al Tău Nume și au chemat a mea osândire. Iartă-mi pornirile și impulsurile cele interioare care mi-au întărit mândria, orgoliul și semeția. Iartă-mă pentru cuvintele care mi-au hrănit prostia și gândirea cea îngustă a minții mele. Iartă-mi trăirea cea înfierbântată, pe care nu am putut-o stăpâni. Iartă-mă pentru toate cuvintele înveninate și pentru toate vorbele cele murdare de înjurătură, de dispreț, de bârfă, de hulă, de minciună și de amăgitoare răsuflare și eliberare, pornite din rea dorire, din trufie, din neștiință sau din prostie nestăpânită.

Destramă acum, Doamne, și risipește din mine a lor putere! Desprinde de mine și scoate cu sabia Duhului Tău, de oriunde ar fi ascuns, scoate acum cu putere, tot duhul necurat al înjurăturilor și al vorbelor de denigrare, de înjosire, de nesocotire și de jignire. Spulberă, Doamne, toate acestea să nu mai fie. Curățește, Doamne, ale mele buze și le deschide doar înspre bine și înspre binecuvântare, înspre vorbe de pace, de îmbărbătare și de înțelepciune, și fii mereu cu mine, pe al meu drum de iertare și de îndreptare. Iartă-mă, Doamne, dacă nu am știut să mă opresc din truda vieții mele în ziua de odihnă. Iartă-mă pentru a mea ne tihnă și pentru al meu nesaț care m-au consumat și mi-au irosit puterile mele fără să îmi dea timp de odihnă și răgaz de refacere, după rânduiala firii și după al Tău cuvânt. Iartă-mă dacă eu nu am știut să păzesc ziua de sărbătoare și de odihnă. Iartă-mă că nu am știut să o țin cu sfințenie, așa cum Tu mi-ai poruncit. Iartă-mă că nu m-am mulțumit și nu mi-a fost de ajuns să lucrez doar în cele șase zile lucrătoare și doar atunci să fac cele de trebuință mie. Iartă-mă, Doamne, pentru că am uitat de ziua a șaptea, de ziua rânduită de Tine ca ziua de odihnă a trupului, a sufletului și a Domnului Dumnezeului meu. Iartă-mă, Doamne, pentru că am nesocotit al Tău cuvânt care spune: Să nu faci în ziua aceea nici un lucru: nici tu, nici fiii tăi, nici slujitorul tău, nici animalul tău, nici străinul tău care se află la tine, ci să se odihnească toate cum te odihnești şi tu pentru a ta zidire și pentru a ta întărire. Iartă-mă, Doamne, pentru că nu mi-am mai adus aminte că am fost mic și slab. Atunci parcă am știut să Te cinstesc pe Tine și ziua de odihnă și de toate mi-ai dat în mulțumirea mea. Iartă-mă, Doamne, pentru tot ce am greșit în fața părinților mei. Iartă-mă dacă nu am știut să cinstesc pe tatăl meu şi pe mama mea, așa cum Tu mi-ai poruncit: Cinstește pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să trăiești ani mulţi şi să îţi fie bine pe acest pământ. Iartă-mă pentru orice lipsă de respect față de părinții mei. Iartă-mă pentru toată greșeala, pentru toată neascultarea, pentru toată tulburarea și supărarea pe care le-am adus-o lor vreodată. Iartă-mă pentru tot gândul rău și pentru orice faptă rea săvârșită în fața lor sau împotriva lor. Iartă-mă dacă am grăit de rău pe tatăl meu sau pe mama mea. Iartă-mă dacă m-am purtat cu necuviință cu părinții mei. Iartă-mă dacă am așteptat de la mama mea și de la tatăl meu cele ce nu mi-au fost cuvenite sau cele ce ei nu au putut să îmi dea. Iartă-mă dacă i-am mințit, furat sau amăgit. Iartă-mă dacă nu am avut grijă de părinții mei atunci când ei au fost la greu și la necaz sau la neputințe sau la bătrânețea lor. Iartă-mă dacă atunci când mintea lor a ajuns în demență, în senilitate și în orice altă tulburare, i-am amărât în orice chip sau i-am nesocotit, sau i-am derâs sau i-am batjocorit sau i-am umilit sau le-am adus vreo vătămare în orice fel sau în orice chip.

Iartă-mă, Doamne, și ajută-mă să fiu iertat de părinții mei și ajută-mă să-i pot ierta și eu în tot ce mi-au greșit. Iartă-mă, Doamne, dacă în mod voit sau nevoit am atins viața și am frânt firul ei în orice chip. Iartă-mă și îmi arată calea cea bună a îndreptării mele. Izbăvește-mă de vina sângelui vărsat de mine în orice fel. Izbăvește-mă de vina sângelui vărsat de părinții mei, de strămoșii mei și de toți cei ce îi moștenesc, și de vărsare de sânge ferește-mi toată viața mea. Dacă în orice chip eu am călcat porunca Ta: Să nu ucizi! Te rog, Părinte, să mă ierți și să mă ajuți. Iartă-mă, Doamne, dacă am făcut sau am consimțit sau am împins pe cineva spre a avorta și a ucide pe cel neapărat, în sânul mamei sale. Iartă-mă, Doamne, dacă am ucis prin faptă sau cuvânt, sufletul și inima semenului meu în orice chip. Iartă-mă, Doamne, pentru căderile tinereții și ale neștiinței mele și tot ce e păcat făcut cu voie sau fără de voie Te rog, Părinte, să îl ștergi cu îndurarea Ta. Iar dacă am încălcat în orice chip porunca Ta: Să nu fii desfrânat! Te rog ajută-mă să mă îndrept și să repar tot ceea ce am greșit și fă să fie ștearsă vina mea. Orice măsură ce am folosit în mod greșit și rău și fără cuviință, Te rog să mă ajuți să o îndrept să nu se întoarcă cu vârf și îndesat în sânul meu. Ajută-mă și nu mă părăsi și dacă am folosit sau am disprețuit sau am rănit, sau am strivit, sau am lăsat chinuri, durere, singurătate, vieți lovite, vise înfrânte și dezorientate, în orice om ce poartă chipul Tău, Te rog, ajută-mă să fac tot ceea ce se poate pentru a mea îndreptare, pentru a mea iertare și pentru vindecarea lor. Te rog să mă ierți dacă m-am atins de ceea ce nu era al meu. Te rog să mă ajuți să mă îndrept dacă am furat sau am păgubit pe cineva în viața mea. Ajută-mă să nu-mi doresc ceea ce nu este al meu. Ajută-mă să mă îndrept de am căzut în amăgire și am călcat porunca Ta: Să nu dai mărturii mincinoase asupra aproapelui tău! Ajută-mă să pot ieși din vina mărturiei mincinoase, ca nu cumva să se întoarcă spre mine sau înspre cei dragi ai mei cu a sa putere să ne risipească. Iartă-mă, Doamne, și nu îmi socoti căderea și dă-mi tăria îndreptării și a iertării mele. Îți cer iertare, Doamne, acum, pentru orice gând ce s-a născut în mine și a hrănit dorințe și visări deșarte și m-a făcut să nu Te aud în ceea ce Tu ai grăit în lege: Să nu poftești femeia aproapelui tău şi să nu dorești casa aproapelui tău, nici ţarina lui, nici slujitorii lui, nici animalele lui, nici nimic din cele ce sunt ale aproapelui tău! Te rog ajută-mă și fii cu mine să nu mă clatin nici să cad. Te rog să-mi dai iertare pentru orice gând ce nu e de la Tine, pentru doririle ce au rănit și au făcut dureri în mine sau în cei apropiați. Iartă-mă, Doamne, dacă nu am stat în Legile Vieții cele pline de Adevăr și de Înțelepciune. Iartă-mă, Doamne, dacă nu am păzit şi nu am împlinit poruncile Tale. Iartă-mă, Doamne, dacă eu am disprețuit în orice chip așezămintele Tale sau dacă s-a scârbit vreodată sufletul meu de legile Tale și nu a împlinit porunca Ta. Iartă-mă, Doamne, și nu lăsa să se abată spre mine groaza, lingoarea şi frigurile, care secătuiesc ochii şi istovesc sufletul, nici truda mea să nu fie în zadar sau vrăjmaşii mei să mănânce roadele muncii mele din cauza greșelilor mele. Să nu întorci fața Ta de la mine nici să mă lași pradă dușmanilor mei pentru ale mele greșeli, pentru ale mele datorii, pentru ale mele fărădelegi și căderi sau pentru ale mele păcate. Iartă-mă și mă ajută să nu fiu pribeag și fugar în dureri și spaime pe acest pământ. Atunci când nimeni nu mă alungă decât roadele faptelor mele, Te rog să nu lași, Doamne, să se înșeptească pedeapsa mea pentru păcatele cele grele. Iartă-mă și nu îngădui ca cerul meu să se facă precum fierul cel greu și apăsător peste mine. Iartă-mă și nu lăsa ca pământul să fie ca arama cea răsunătoare sub picioarele mele. Iartă-mă, Doamne, dacă am mutat hotarul aproapelui meu. Iartă-mă, Doamne, dacă vreodată am abătut pe cel orb din drumul cel bun. Iartă-mă dacă am disprețuit pe cel bolnav sau pe cel cu handicap. Iartă-mă dacă am râs de cel neputincios. Iartă-mă, Doamne, dacă am judecat strâmb pe străin, pe sărac, pe orfan, pe cel slab și neajutorat sau pe văduvă! Iartă-mă, Doamne, dacă am chinuit în orice chip vreun animal sau orice ființă vie. Iartă-mă, Doamne, dacă am luat mită în orice chip. Iartă-mă dacă am dat împrumut și am luat camătă pe ceea ce am dat. Iartă-mă, Doamne, și Te rog să mă ajuți să iert și eu pe toți cei care în viață mi-au greșit. Te rog să mă ajuți să fiu iertat de toți cei cărora eu le-am greșit în orice chip. Te rog să mă ierți și să mă ajuți să mă pot ierta pe mine însumi. Te rog să mă ajuți să mă pot elibera de orice formă de autodispreț, de autodes-considerare, de autoînjosire, de auto mutilare, de autodistrugere, chemată sau invocată, de gândurile de moarte, de non sens și de sinucidere care ar vrea să mă bântuie și să mă chinuie în orice chip. Iartă-mă pentru toate clipele de enervare, mânie, supărare, nerăbdare, agitare, anxietate, tristețe, provocare, furie, ură, isterie, frică, mâhnire, întristare, și pentru orice altă tulburare. Te rog să mă împaci cu mine însumi și cu toți semenii mei. Te rog să mă ajuți să pot ierta în adevăr, să pot lăsa ce am ținut în inima mea, să pot uita ce a fost rău, să pot să mă îndrept și să repar ce am stricat, să fiu iertat și vindecat, să fiu spălat și curățat, să fiu păzit și întărit în bine și în binecuvântarea Ta.

Iar dacă îți aduci aminte
de alte greșeli,
de alte fărădelegi,
de alte datorii,
de alte păcate sau
de alte poveri ale inimii și ale sufletului
cere iertare și pentru acestea și
încearcă să le îndrepți.

Și închei:
Iartă-mă și mă ajută să mă iert cu adevărat! Iartă-mă și mă ajută să iert pe tot semenul meu. Iartă-mă și mă ajută să fiu iertat cu adevărat de toți cei cărora le-am greșit în vreun chip! Amin. Amin. Amin.