SANATATE II

 • SANATATE II

  RUGA CEA MARE PENTRU SĂNĂTATE

  I Rogu-mă, Doamne, mă rog, Doamne cu drag mă rog, Către Domnul Dumnezeu din cer Şi către Maica Preacurată, De Domnul binecuvântată Cum se roagă, Doamne, Nouă arhierei, în 9 biserici La 9 altare, cu 9 prestoale Cu faţa lor, către soare răsare. Se roagă, Doamne Cu 9 Evanghelii deschise, Cu 9 făclii aprinse. Se roagă, Doamne, Cu rugă curată, cu inimă luminată; Către Domnul Dumnezeu din cer Şi către Maica Preacurată, De Domnul binecuvântată Şi eu, Doamne mă rog Cu ruga mea şi ruga lor. Cu rugă curată, cu inimă luminată În coate şi în genunchi, Cu faţa la pământ plecată, Mă rog înaintea Tatălui meu, A preabunului Dumnezeu,…

 • SANATATE II

  RUGĂCIUNILE BINECUVÂNTĂRILOR

  și ale marilor dezlegări și desfaceri de afurisenii, de blesteme, de osândă, de vrăji, de făcături, de magie neagră, de relele doriri și de orice fel de rea urare numită sau nenumită, Aceste Rugăciuni ce se citesc cu mare stăruință la vreme de necaz Se încep în ziua din săptămână în care s-a născut persoana pentru care se citește rugăciunea (luni, marți, miercuri …) se citesc cu glas sau în șoaptă grăită, nu numai în gând. Modurile de citire sunt mai multe în funcție de situații. În situații grave de sănătate și mare necaz se citesc de două sau de 3 ori pe zi 8 zile la rând, apoi se…

 • SANATATE II

  Bolile sufletului și vindecarea lor

  Bolile sufletului sunt izvorul și sursa de alimentare a bolilor trupești. Sănătatea și echilibrul sufletesc sunt fundația sănătății și fundația a echilibrelor trupești. Fiecare, am avut momente în viață în care o trăire sufletească ne-a pus la pământ trupul și toate puterile lui. Un blocaj sufletesc s-a făcut blocaj trupesc în câteva fracțiuni de secundă. Trăirile sufletului activează sau dezactivează funcțiuni vitale ale trupului nostru pământesc. Putem lua ca exemplu supărarea ce blochează pofta de a mânca sau o denaturează aruncându-ne într-un consum anxios de hrană fără de măsură. Din punct de vedere al studiilor medicale, o astfel de trăire pe lângă efectul imediat vizibil, are afecte mult mai profunde…

 • SANATATE II

  Autismul

    „Autismul este o afecțiune considerată drept una dintre cele mai frecvente tulbu-rări ale copilăriei, mai frecventă decât cancerul, diabetul şi sindromul Down. Statisticile internaționale ne arată că 1 din 68 de copii suferă de autism, iar datele înregistrate în ultimii ani în România indică o creștere continuă a numărului acestora. Autismul este o tulburare de origine neurobiologică ce afectează copilul până la vârstă de 3 ani, până la această vârstă deficienţele sunt evidente şi poate fi stabilit un diagnostic. Autismul implică toate palierele de dezvoltare, cognitiv, comportamental, motricitate grosieră, motricitate fină, practic sunt afectate toate laturile care privesc dezvoltarea normală a unui copil. Autismul nu este o boală, ci…

 • SANATATE II

  Duhuri tulburătoare

    Trupul omului este templul cel nezidit de mână omenească, e templul Duhului Sfânt și e templul sufletului său. Adeseori noi ne identificăm doar cu trupul nostru uitând sau nesocotind celelalte dimensiuni ale ființei. Trupul este o structură magnifică, frumos și armonios zidită din atomi vii. El este zidit de mâna lui Dumnezeu în sânul mamei noastre iar noi suntem chemați pe nume înainte ca noi să fim. Din suflul lui Dumnezeu care pronunță numele nostru se naște sufletul, iar acest moment este cel în care spermatozoidul patern fecundează ovulul în sânul mamei. Din acea clipă El, Domnul Dumnezeul vieții, este împreună cu sufletul nostru în pântecele mamei și acolo…

 • SANATATE II

  Epilepsia

    Epilepsia sau baiul cel rău, cum e numită în popor, numele îi provine din greacă: ἐπιληψία, a fi luat prin surprindere, este o boală cunoscută din cele mai vechi timpuri. Aceasta se manifestă prin crize în care se pierde orice contact conștient cu mediul înconjurător. Crizele vin în cea mai mare parte prin surprindere, pot dura secunde sau minute și se pot repeta în diverse perioade de timp. În viața lui Iisus avem descrisă o tămăduire de acest rău: „Şi venind Iisus la ucenici, a văzut mulţime împrejurul lor şi pe cărturari sfădindu-se cu ei. Şi îndată toată mulţimea, văzându-L pe Iisus s-a spăimântat şi, alergând, I se închina.…

 • SANATATE II

  Neodihna și netihna

  Neodihna și netihna sunt realități ce au ajuns să fie aproape patologice în zilele noastre. Acestea au dat naștere la o serie întreagă de urmări greu de definit și greu de tratat. Atunci când omul are de toate, ar fi firesc să aibă și tihnă și odihnă între ele. Perna cea moale nu dă întotdeauna somnul cel mai bun. Casa cea frumoasă nu dă întotdeauna și frumusețea celor ce viețuiesc în ea. Lucrul cel bine zidit nu dă întotdeauna și mulțumirea și zidirea celor ce l-au zidit. Odihna nu este același lucru cu somnul. Putem dormi și ne trezim mai obosiți ca înainte. Odihna este un dar al inimii. Odihna…

 • SANATATE II

  Depresia și tulburările anxioase

  Depresia este trăirea care distorsionează percepția minții noastre, schimbând dacă poate toată scara valorilor ei. Depresia se apropie de noi pe cărările oboselii și ale epuizării noastre. Ea schimbă tot ceea ce a fost și tot ceea ce este, în non sens sau în sens de vinovăție, în anxietate, în frică, în senzații de neputință, etc. Depresia atinge și secătuiește frumusețea oricărei trăiri și o transformă în pustiu, în întunecime, în stare de frică și anxietate, în stare de ne putință și de disconfort, în moleșeală și în zădărnicie. Depresia afundă toată ființa celui atins de ea într-o lume paralelă cu cea reală. Acea lume amorțește și ucide tot ceea…

 • SANATATE II

  Rugăciune de invocare a ajutorului Tatălui nostru Cel ceresc pentru sănătate pentru un apropiat (la persoana a III-a)

  Rugăciunea Tatăl nostru o zici de 7 ori; de 3 ori în gând, de 3 ori în șoaptă și o dată cu voce, așa cum urmează aici: Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău în viața și în ființa lui (N). Vie împărăţia Ta în acest ceas în (N) și degetul Tău cel ziditor să lucreze acum cu putere în el/ea spre a sa îndreptare și spre a sa grabnică însă-nătoșire. Facă-se voia Ta în viața lui/ei, precum în cer aşa şi pe pământul ce îl calcă și în pământul din care (N) a fost zidit/ă. Pâinea noastră cea spre ființă și spre viață sănătoasă dă-ne-o nouă și…

 • SANATATE II

  Rugăciune de invocare a ajutorului Tatălui nostru Cel ceresc pentru sănătate

  În timpul zilei, când socotești că este momentul potrivit pentru a te ruga pentru sănătatea ta, atunci aprinde o lumânare sau o candelă și începi zicând la rând, de 7 ori rugăciunea Tatăl nostru, așa cum urmează: Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împă-răţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, și ne iartă nouă fărădelegile noastre și ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm celor ce ne-au greșit nouă, și ne iartă nouă datoriile noastre, la fel precum şi noi le iertăm datornicilor noștri, și…

 • SANATATE II

  Rânduieli și Rugăciuni zilnice pentru păzirea sănătății noastre.

  Cel ce se regăsește în aceste rugăciuni și crede și vede că îi sunt de folos, e bine să le zică de câte ori va simți nevoia sau de câte ori va crede că este spre binele său să le facă. Preabunule Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, Treime Preasfântă, Treime Binecuvântată, Stăpâne al Puterilor, Dumnezeul Părinților noștri, Tu ești Tatăl nostru și ești Dumnezeul celor vii. Apleacă-Te și acum cu dragoste spre glasul chemării mele și fii cu mine și mă cercetează cu îngăduință și mă ajută să ies acum cu bine din tot necazul, din toată boala, din toată suferința și din toată neputința. Fii cu mine și mă…

 • SANATATE II

  Rugăciunile cele Mari ale iertării și ale îndreptării

  Acestea se rostesc la rând cu multă luare aminte, la rând una după alta precum ele urmează, așa se fac măcar o dată pe zi în 7 zile la rând, fără de întrerupere. Se încep în ziua din săptămână în care este născut cel ce le face sau cel pentru care se fac (luni, marți, miercuri …). Aceste rugăciuni se pot face și selectiv, câte una sau mai multe împreună, una după alta, în funcție de situația specifică a fiecăruia în parte. Rugăciunile cele Mari ale iertării sunt așezate cu un rost înaintea Rugăciunilor pentru Sănătate. Fiecare tămăduire făcută de Iisus este precedată de acest mare dar și de acest…

 • SANATATE II

  Ritualul

  Ritualul, termen din limba latină ritus, e o acțiune, o ceremonie, un ceremonial derivat din vechi tradiții religioase sau laice, din obișnuințe sau nevoi, care se desfășoară după anumite reguli. Ritualul poate fi zilnic, simplu, adesea banal, de exemplu, trezirea, spălarea, rugăciunea de dimineață, micul dejun etc. Ritualul poate fi solemn și maiestuos, cu prilejul unor momente importante ale existenței umane, de exemplu naștere, numire a noului născut, botez, căsătorie, moarte, etc. Ritualul poate fi legat de etape ale timpului, ani, luni, zile jubiliare etc.; ale muncii, căutarea unui loc de muncă, angajare, inițiere în noua muncă, etc.; ale anotimpurilor, ale Sărbătorilor de iarnă, de primăvară, de Paști, etc., ale…

 • SANATATE II

  Rugăciunea Tatăl nostru

  Cea mai înaltă rugăciune pe care omul a primit-o vreodată este Rugăciunea Tatăl nostru. Ea se găsește în Noul Testament doar în Evanghelia după Matei 6. 9-13., și în Evanghelia după Luca 11. 2-4. O să folosim versiunea cea mai apropiată de original, adică textul critic grec, publicat după îndelungi studii de NESTLE-ALAND, NOVUM TESTAMENTUM Graece et Latine, Deutsche Bibelgesellsschaft, Stuttgart 1987, paginile 13; 195. Redăm textul original în limba greacă, urmat imediat de traducerea cât mai fidel posibilă a acestuia în limba română. Textul din Evanghelia după Matei 6: 9 Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· 10 ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν…

 • SANATATE II

  Cuvant Inainte

  Înainte de a te ruga încearcă să înțelegi ce este Viața și Sănătatea ta Viața și sănătatea sunt cele mai mari daruri pe care noi oamenii le-am primit în această trecere a noastră prin acest spațiu și prin acest timp pământesc. Viața o primim din suflul Tatălui ceresc înainte ca noi să fim, atunci când El ne cheamă cu al nostru nume: „Înainte de a te fi zămislit în pântecele mamei tale, Eu te-am cunoscut, şi înainte de a ieşi din pântece, Eu te-am chemat pe nume şi te-am rânduit …” Ieremia 1. 5. În clipa zămislirii noastre în pântecele mamei noastre, Cel Binecuvântat din veac, Dumnezeul părinților noștri, Cel…