SANATATE

Rugăciune pentru însănătoșirea trăirilor mele

 

Această rugăciune este bine să o zici zilnic de 3 ori, iar în ziua din săptămână din care ești născut să o zici de 7 ori.

 

Cinstit și Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri! Lăudat și preamărit este Numele Tău din veac în veac! Tu ai fost dintotdeauna, Tu ești și Tu vei fi Domnul meu și Dumnezeul meu! După putința mea, eu Te chem în ajutorul meu acum și Te rog după a mea pricepere și după a mea putere: Iartă-mi toate greșelile mele! Iartă-mi toate relele gândite, dorite sau săvârșite de mine vreodată. Iartă-mi păcatele și toate datoriile mele, și mă ajută ca și eu să mă iert pe mine însumi, să mă îndrept, și să ies de sub povara lor. Ajută-mă să iert cu adevărat pe toți semenii mei, și îi ajută, Doamne, și pe ei să mă ierte cu adevărat, acum și pentru totdeauna.

Iartă-mi, Doamne, părinții, bunicii, străbunicii, moșii și strămoșii, numele, neamul, vița și seminția mea, poporul și națiunea în care eu m-am născut, și nu lăsa, Doamne, să se abată cumva asupra mea, moștenirea cea rea a vieții și a fărădelegilor lor, a păcatelor lor, a blestemelor, a afuriseniilor, a osândei sau a oricăror rele fapte ale lor, săvârșite și neîndreptate de ei, și neșterse din a lor și din a mea moștenire.

Iartă-le lor toate datoriile neiertate și neșterse și nu le lăsa să se abată în vreun chip asupra mea. Iar dacă s-au abătut și au căzut cumva asupra mea sau asupra vieții și a sorții mele, Te rog, Doamne, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, ridică-le acum și le risipește cu puterea cea mare a dumnezeirii Tale. Și astfel fiind dezlegat și eliberat în acest ceas, de aceste grele și nevăzute moșteniri și poveri, atinge-mă, Doamne, Iisuse, cu puterea Ta cea nevăzută și cu puterea degetului celui de viață dătător a lui Dumnezeu, Tatăl nostru cel Bun și Binecuvântat din veac în veac, însănătoșește, întărește, apără și păzește, trupul, mintea, gândurile, inima, simțurile, emoțiile, trăirile, sentimentele, dorința, voința, sufletul, spiritul și toate cele dinlăuntrul meu, așezându-le acum pe toate în buna lor rânduială și funcționare, păzindu-le așa cum au fost ele create, zidite, făurite și așezate cu multă măiestrie în mine de Atotputernicul Dumnezeu, de Tatăl nostru cel ceresc, Domnul Dumnezeul părinților noștri, Cel Binecuvântat din veac în veac. Îți mulțumesc, Doamne!

Amin. Amin. Amin.

 

Așa să te rogi

și să cugeți cu luare aminte

în trei săptămâni la rând,

căutând să nu te superi,

să nu mai ții cumva supărare

sau neîmpăcare în tine

pentru nici un motiv,

oricât de bine întemeiat ar fi el.

Bunul Dumnezeu te va călăuzi

pe cărările păcii și ale înțelegerii

și astfel cele dinăuntru ale tale și cele din casa ta, din familia ta, din locul muncii tale și din toate cele ale viețuirii tale, se vor reașeza iar în pace pe făgașul lor cel bun, de Domnul rânduit și de El apărat.

 

Iar dacă vrei să te rogi pentru un apropiat, atunci zici această rugăciune astfel:

Rugăciune pentru însănătoșirea trăirilor pentru un apropiat/ă

 

Această rugăciune este bine să o zici zilnic o dată, iar în ziua din săptămână din care este născut/ă să o zici de 3 ori.

 

Cinstit și Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri! Lăudat și preamărit este Numele Tău din veac în veac! Tu ai fost dintotdeauna, Tu ești și Tu vei fi Domnul meu și Dumnezeul meu și Domnul lui (N) și Dumnezeul său! După putința mea, eu Te chem în ajutorul meu și în ajutorul lui (N) acum și Te rog după a mea pricepere și după a mea putere: Iartă-i toate greșelile sale! Iartă-i toate relele gândite, dorite sau săvârșite de el/ea vreodată. Iartă-i păcatele și toate datoriile sale, și îl/o ajută ca și (N) să se ierte pe sine însăși, să se îndrepte, și să iasă acum din toate necazurile sale. Ajută-l/o să ierte cu adevărat pe toți semenii săi, și îi ajută, Doamne, și pe ei să îl/o ierte cu adevărat, acum și pentru totdeauna.

Iartă-i, Doamne, părinții, bunicii, străbunicii, moșii și strămoșii, numele, neamul, vița și seminția sa, poporul și națiunea în care (N) s-a născut, și nu lăsa, Doamne, să se abată asupra sa, moștenirea cea rea a viețuirilor și a fărădelegilor lor, a păcatelor lor, a blestemelor, a afuriseniilor, a osândei sau a oricăror rele fapte ale lor, săvârșite și neîndreptate de ei, și neșterse din a lor moștenire și din moștenirea sa.

Iartă-le toate datoriile neiertate și neșterse și nu le lăsa să se abată în vreun chip asupra lui (N). Iar dacă s-au abătut și au căzut cumva asupra sa sau asupra vieții și a sorții sale, Te rog, Doamne, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, ridică-le acum și le risipește cu puterea cea mare a dumnezeirii Tale. Și astfel fiind (N) dezlegat/ă și eliberat/ă în acest ceas, de aceste grele și nevăzute moșteniri și poveri, atinge-l/o, Doamne, Iisuse, cu puterea Ta cea nevăzută, atinge-l/o cu puterea degetului celui de viață dătător a lui Dumnezeu, Tatăl nostru cel Bun și Binecuvântat din veac în veac, și iartă, însănătoșește, întărește, apără și păzește, trupul, mintea, gândurile, inima, pacea, echilibrul, simțurile, emoțiile, trăirile, sentimentele, dorința, voința, sufletul, spiritul și toate cele dinlăuntrul său, așezându-le acum pe toate în buna lor rânduială și funcționare, păzindu-le așa cum au fost ele create, zidite, făurite și așezate cu multă măiestrie în (N) de Atotputernicul Dumnezeu, de Tatăl nostru cel ceresc, Domnul Dumnezeul părinților noștri, Cel Binecuvântat din veac în veac. Îți mulțumesc, Doamne!

Amin. Amin. Amin.

Așa să te rogi

și să cugeți cu luare aminte

în trei săptămâni la rând,

căutând să îl/o ajuți pe (N) să nu se supere, să nu mai țină cumva supărare

sau neîmpăcare în inima sa

pentru nici un motiv,

oricât de bine întemeiat ar fi el.

Bunul Dumnezeu vă va călăuzi

pe cărările păcii și ale înțelegerii

și astfel cele dinăuntru ale sale și cele din casa sa, din familia sa, din locul muncii sale și din toate cele ale viețuirii sale, se vor reașeza iar în pace pe făgașul lor cel bun, de Domnul rânduit și de El păzit.