SANATATE

Epilepsia

         Epilepsia sau baiul cel rău, cum este numită în popor, este o boală cunoscută din cele mai vechi timpuri. Aceasta se manifestă prin crize în care se pierde orice contact conștient cu mediul înconjurător. Acestea pot dura secunde sau minute și se pot repeta în diverse perioade de timp. Dacă știi că ești atins de această suferință, cheamă-L pe Iisus în ajutorul tău zicând cât de des această invocare:

 

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu eu te chem în ajutor!

 

Apoi în ziua din săptămână din care ești născut (luni, marți, …) începi un drum de rugăciune de 21 de săptămâni, și zici rugăciunea Tatăl nostru de 7 ori în fiecare zi, astfel:

 

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, …

vezi la pagina 184

cu această invocare

Iartă-mă, Doamne, și mă dezleagă de tot răul cel greu care îmi ia cunoștința mea. Te rog ia-l acum cu a Ta putere și îl du de la mine pentru totdeauna. Du-l în pace, în lumea, în timpul și în universul lui, fără cale de întoarcere înspre mine sau înspre urmașii mei și mă însănătoșește acum cu puterea atingerii Tale celei dumnezeiești.

Că a Ta este împărăţia …

 

Apoi în ziua din săptămână din care ești născut ții post și zici de trei ori această rugăciune care urmează.

În celelalte zile, zici doar rugăciunea Tatăl nostru și invocarea

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu eu te chem în ajutor!

Rugăciune pentru cel ce este atins de baiul cel rău

 

         Doamne, Iisuse Hristoase, Tu ai străbătut toată Galileea, învăţând în sinagogi şi propovăduind Evanghelia împărăţiei. Tu ai tămăduit toată boala şi toată neputinţa în popor. Şi s-a dus vestea despre Tine, Doamne, în toate ținuturile, şi Ți-au adus la Tine pe toţi cei care se aflau în suferinţe, pe toți cei ce erau cuprinşi de multe feluri de boli şi de chinuri, pe demonizaţi, pe lunatici, pe slăbănogi, şi Tu i-ai vindecat. Şi mulţimi multe mergeau după Tine, din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan. Şi mergând Tu însuți spre mulţime, s-a apropiat de Tine un om, și a căzut în genunchi înaintea Ta și Ți-a zis: Fie-Ți milă, Doamne, de fiul meu că e lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea în apă fără de cunoștință. Şi l-am dus la ucenicii Tăi şi n-au putut să-l vindece. Iar Tu Iisuse, răspunzând, ai zis: Până când voi fi cu voi? O, neam necredincios şi îndărătnic! Până când vă voi suferi pe voi? Aduceţi-l aici la Mine. Şi ai certat demonul și el a ieşit din el şi copilul s-a vindecat din ceasul acela.

Ascultă-mi, Doamne, și această rugăciune a mea și apleacă-Te acum spre mine și spre suferința grea ce cade adesea peste mine și poruncește Tu, Iisuse, oricărui demon rău, tulburător, oricărei puteri sau ființe numite sau ne numite de mine, să iasă acum în pace și fără de împotrivire și să plece acum din viața mea, din trupul meu, din mintea mea, din calea mea și din tot locul viețuirii mele. Trimite, Doamne, acum, puterile Tale cele cerești ca să ia și să ducă aceste ființe nevăzute, să le ia și să le ducă pe fiecare în pace, fără de împotrivire, și fără să poată răni sau lua tribut, să le ducă acum în lumea, în timpul și în universul lor, acolo unde Cel Atotputernic le-a pregătit lor hrană după fire și odihnă. Să le ia și să le ducă acum fără cale de întoarcere vreodată înspre mine.

Și fă, Doamne, să se stingă și să se risipească toată lucrarea lor cea tulburătoare. Și fă, Doamne, acum, să se spulbere și să se risipească din acest ceas și să se destrame cu totul din acest moment toată lucrarea cea rea și toată puterea cuvintelor tulburătoare şi toată puterea gândurilor grele de rea urare trimise înspre mine, care au chemat baiul cel rău, strângerea și scrâșnirea dinților, luarea glasului, tăierea suflării și a respirației, datul ochilor peste cap, luarea vederii, a luminii și a adevărului acestei lumi, vuietul, fluieratul, vâjâitul și țiuitul urechilor, pierderea orientării, pierderea puterii echilibrului și căderea inconștientă, în foc, în apă, în drum, în casă, în biserică și în orice alt loc numit sau nenumit de mine. Fă, Doamne, să se spulbere și să se risipească de la mine, din acest ceas și să se destrame cu totul toată puterea cuvintelor tulburătoare şi toată puterea gândurilor grele de rea urare, care au chemat tulburarea minții, spaimele, spasmele, cutremurul, frigul, răul și deochiul, durerile groaznice ale capului, fulgerăturile dureroase ale cefei și ale frunții, fulgerăturile dureroase ale ochilor și ale urechilor, trosnirea capului, apăsarea și strângerea lui în menghina puterilor nevăzute, risipirea puterilor, pierderea cunoștinței, căderea cu pierderea semnelor și a culorii vieții de pe față, îmbrăcarea în culorile morții și cufundarea în abisurile fricii și ale legilor ei. Fă, Doamne, acum, Iisuse, Dumnezeul vieții și al binecuvântării mele, să se risipească din acest ceas și să se destrame cu totul din această clipă de la mine și din toată viața mea să se destrame tot răul și toată suferința aduse de orice putere știută sau neștiută, numită sau nenumită, și să se așeze acum peste mine lumina vieții Tale, descoperită nouă prin lucrarea Ta cea vindecătoare.

Că întru Tine, Doamne, Iisuse, este izvorul vindecării mele și puterea însănătoșirii mele. Lumina Ta cea vie și curățitoare să fie pentru mine pururi un scut de apărarea, un hotar de netrecut pentru orice putere potrivnică și tulburătoare. Că Tu ești vindecarea, însănătoșirea, întărirea și protecția mea.

Tu ești, Iisuse, chipul cel binecuvântat al Tatălui care m-a zidit după chipul și după asemănarea Sa, Ajută-mă, fii cu mine, și nu mă părăsi în veac. Tatăl al nostru, …  Amin. Amin. Amin.