SANATATE

 • SANATATE

  RUGA CEA MARE PENTRU SĂNĂTATE

  I Rogu-mă, Doamne, mă rog, Doamne cu drag mă rog, Către Domnul Dumnezeu din cer Şi către Maica preacurată, De Domnul binecuvântată Cum se roagă, Doamne, Nouă arhierei, în 9 biserici La 9 altare, cu 9 prestoale Cu faţa lor, către soare răsare. Se roagă, Doamne Cu 9 Evanghelii deschise, Cu 9 făclii aprinse. Se roagă, Doamne, Cu rugă curată, cu inimă luminată; Către Domnul Dumnezeu din cer Şi către Maica preacurată, De Domnul binecuvântată Şi eu, Doamne mă rog Cu ruga mea şi ruga lor. Cu rugă curată, cu inimă luminată În coate şi în genunchi, Cu faţa la pământ plecată, Mă rog înaintea Tatălui meu, A preabunului Dumnezeu,…

 • SANATATE

  Rugăciune pentru însănătoșirea trăirilor mele

    Această rugăciune este bine să o zici zilnic de 3 ori, iar în ziua din săptămână din care ești născut să o zici de 7 ori.   Cinstit și Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri! Lăudat și preamărit este Numele Tău din veac în veac! Tu ai fost dintotdeauna, Tu ești și Tu vei fi Domnul meu și Dumnezeul meu! După putința mea, eu Te chem în ajutorul meu acum și Te rog după a mea pricepere și după a mea putere: Iartă-mi toate greșelile mele! Iartă-mi toate relele gândite, dorite sau săvârșite de mine vreodată. Iartă-mi păcatele și toate datoriile mele, și mă ajută ca și eu să…

 • SANATATE

  Stingerea neamului

        Stingerea neamului poate fi de mai multe feluri. Precum într-un pom care aduce roadă, fructul este un capăt de ciclu de viață, care se termină în acel pom cu rodul și sămânța sa, la fel și în neam se poate încheia un ciclu, o viță, un nume, o seminție, printr-o persoană care aduce rod de binecuvântare și sămânța o duce în pământul celor vii. Aceste persoane sunt de obicei călugării și cei care au o viață aleasă. La fel precum un pom se poate usca în orice timp al viețuirii sale, sau poate fi ars, fulgerat, rupt, tăiat, mâncat de boli, de paraziți, de ger, de ariditate, de…

 • SANATATE

  Blestemele Psaltirii

      Psaltirea sau Cartea Psalmilor atribuită regelui David, lui Asaf și Core, este una din cărțile Vechiului Testament scrisă în limba ebraică תְּהִלִּים – Tehilim, – “cântece de laudă”. Tradusă în limba greacă Ψαλμοί, – “cântări acompaniate cu harpa”. Din greacă vine numele în limba română: Psalmi – Psaltire.     Psalmii sunt cântece, imnuri, rugăciuni și urări din perioada Vechiului Testament, scrise cu mult timp înainte de venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Psalmii au în ei Legea Talionului, adică, legea strictei reciprocități a crimei și a pedepsei: „Ochi pentru ochi, și dinte pentru dinte”.     Iisus însă ne învață: Aţi auzit că s-a zis: «Ochi pentru ochi şi dinte pentru…

 • SANATATE

  Duhuri tulburătoare

   Trupul omului este templul cel nezidit de mână omenească, este templul Duhului Sfânt și este templul sufletului. Noi, dese ori ne identificăm doar cu trupul uitând sau nesocotind celelalte dimensiuni ale ființei noastre. Trupul este o structură magnifică, frumos și armonios zidită din atomi vii. El este zidit de mâna lui Dumnezeu în sânul mamei noastre iar noi suntem chemați pe nume înainte ca noi să fim. Din suflul lui Dumnezeu care pronunță numele nostru se naște sufletul, iar acest moment este cel în care spermatozoidul patern fecundează ovulul în sânul mamei. Din acea clipă El, Domnul Dumnezeul vieții, este împreună cu sufletul nostru în pântecele mamei și acolo îl…

 • SANATATE

  Dezlănțuirea fenomenelor și a stihiilor naturii

            Omul sfințește locul, la fel cum omul distruge și pustiește locul viețuirii sale precum Scriptura ne învață: Prefăcut-a râurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat şi pământul cel roditor în pământ sărat din pricina celor care locuiesc pe el. Prefăcut-a pustiul în iezer de ape, iar pământul cel fără de apă în izvoare de ape; şi a aşezat acolo pe cei flămânzi şi au zidit cetate de locuit. Şi a semănat ţarine şi au sădit vii şi au strâns belşug de roade. Şi i-a binecuvântat pe ei şi s-au înmulţit foarte şi toate cele ale lor nu le-a împuţinat. Ps. 106. Pentru sfințirea, apărarea…

 • SANATATE

  Accidente care se repetă la anumite intervale de timp

          De multe ori în viața noastră observăm repetarea acelorași evenimente la anumite intervale de timp. De exemplu în fiecare noapte ne trezim la aceeași oră; în fiecare zi de luni sau marți când nu postim se întâmplă ceva rău cu noi sau în casă sau în gospodărie; la aceleași date, ani, luni, zile se repetă diverse accidente sau chiar moarte la aceeași vârstă în familie sau în neam, etc. Acestea sunt semne că noi am promis ceva bun și nu am mai împlinit sau am părăsit cursul cel bun și firesc al vieții și suntem în pericol mai mare sau mai mic sau ni se ia un tribut…

 • SANATATE

  Gura lumii

           Gura lumii doar pământul o astupă. Așa spuneau bătrânii în înțelepciunea lor. Gura lumii poartă tot ceea ce este mai toxic și mai tulburător în mintea omenească. Ea împrăștie mereu veninul și reaua vorbire, bârfa și neînțelegere între semeni. Ea va divulga mereu tot ceea ce este veste rea și necaz de orice fel. Ea înălța tot ceea ce este în slujba domnului și stăpânului ei: Principele acestei lumi, diavolul, cel de oameni ucigător, cel care se hrănește cu durerile, cu tulburările, cu suferințele și cu sângerările cele văzute și nevăzute ale celor atinși de el. Dar el a fost biruit de Domnul nostru Iisus Hristos, prin cuvântul Său,…

 • SANATATE

  Epilepsia

           Epilepsia sau baiul cel rău, cum este numită în popor, este o boală cunoscută din cele mai vechi timpuri. Aceasta se manifestă prin crize în care se pierde orice contact conștient cu mediul înconjurător. Acestea pot dura secunde sau minute și se pot repeta în diverse perioade de timp. Dacă știi că ești atins de această suferință, cheamă-L pe Iisus în ajutorul tău zicând cât de des această invocare:   Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu eu te chem în ajutor!   Apoi în ziua din săptămână din care ești născut (luni, marți, …) începi un drum de rugăciune de 21 de săptămâni, și zici rugăciunea Tatăl nostru de…

 • SANATATE

  Neodihna

        Neodihna și netihna sunt realități azi aproape patologice cu o serie întreagă de urmări greu de definit și de tratat. Atunci când toate omul le are, ar fi firesc să aibă și tihnă și odihnă, dar perna cea moale nu dă somnul cel mai bun, precum nici casa cea mai frumoasă nu dă frumusețea celor care viețuiesc în ea sau armonia și binele inimii celor care au zidit-o. Odihna nu este una cu somnul, putem dormi și ne trezim mai obosiți ca înainte. Odihna este un dar al inimii. Odihna este o plutire în tot ceea ce este împlinire. Odihna este mulțumire, vis frumos, recunoștință, armonie și bună rânduială…

 • SANATATE

  Depresia și tulburările minții

         Depresia este trăirea care distorsionează percepția minții noastre, schimbând dacă poate toată scara valorilor ei. Depresia se apropie de noi pe cărările oboselii și ale epuizării noastre. Ea schimbă tot ceea ce a fost și este în non sens sau în sens de vinovăție. Depresia atinge și fură nimbul frumuseții oricărei frumoase trăiri și o transformă în pustiu, în întunecime, în stare de frică și anxietate, în stare de ne putință și disconfort, în moleșeală și în întunecime care cufundă toată ființa celui atins de ea într-o lume paralelă cu cea reală, iar acea lume amorțește și ucide tot ceea ce mai rămâne viu în noi. Gândul…

 • SANATATE

  Vocație și discernământ

    Când simți că ai o chemare specială sau o vocație sau o misiune dată de Dumnezeu, pe acest pământ, este bine să zici această rugăciune pentru a-i cere Lui, discernământ curat, lumină și adevăr. De multe ori, noi suntem ispitiți să credem că avem misiuni și haruri speciale date nouă pentru a aduce cine știe ce revelații sau schimbări în viața și în rostul omenirii. Aceste iluzii ne pun pe drumuri de neîmplinire și de conflict cu noi înșine și cu semenii noștri, ne aruncă în mâhniri, în boli și în suferințe și ne pot duce până în mormânt. De aceea este bine să ne plecăm inima și cugetul…

 • SANATATE

    Rugăciune de invocare a ajutorului Tatălui nostru Cel ceresc pentru sănătate pentru apropiat sau rudenie de parte femeiască

   *pentru apropiat sau rudenie de parte femeiască  Zici rugăciunea Tatăl nostru, în gând de 3 ori, în șoaptă de 3 ori și cu voce o dată, așa cum urmează aici:   Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău în viața și în ființa lui (N). Vie împărăţia Ta și degetul Tău cel ziditor să lucreze acum cu putere în ea spre îndreptare și grabnică însănătoșire. Facă-se voia Ta în viața ei, precum în cer aşa şi în pământul pe care îl calcă și în cel din care (N) este zidită. Pâinea noastră și a ei, pâinea cea spre ființă și spre viață sănătoasă și binecuvântată dă-ne-o nouă și lui (N)…

 • SANATATE

  Rugăciune pentru liniștea sufletului – pentru o femeie

  Rugăciune pentru liniștea sufletului pentru o femeie      Doamne, Dumnezeul meu, ajută-o pe (N) să iasă din lumea cea tulbure ce vrea să o doboare, ajută-o să iasă din orice tulburare a sufletului său. Fii Tu cu ea în cărarea vieții sale și nu o lăsa să fie robită și chinuită de griji ce nu le poate îndepărta de gândul său și nici nu le poate opri vâltoarea lor, care îi iau pacea și liniștea firească a inimii și a sufletului său. Oprește-le puterea și risipește umbra tulburării lor din mintea ei și din lăuntrul său. Atinge-o pe (N) cu a Ta pace și o încunu-nează cu a Ta Înțelepciune, ca…

 • SANATATE

  Rugăciune pentru liniștea sufletului – pentru un bărbat

       Doamne, Dumnezeul meu, ajută-l pe (N) să iasă din lumea cea tulbure ce vrea să îl doboare, ajută-l să iasă din orice tulburare a sufletului său. Fii Tu cu el în cărarea vieții sale și nu-l lăsa să fie robit și chinuit de griji ce nu le poate îndepărta de gândul său și nici nu le poate opri vâltoarea lor, să nu îi poată lua pacea și liniștea firească a inimii și a sufletului său. Oprește-le puterea și risipește toată umbra tulburării lor din mintea lui și din lăuntrul său. Atinge-l pe (N) cu a Ta pace și îl încununează cu a Ta Înțelepciune, ca nici o urmă de…

 • SANATATE

  Rugăciunea vindecării

    Tată bun, Tată ceresc, Tatăl nostru, Părinte al vieții mele, Te rog după a mea pricepere și după a mea putință să faci să își arate adevăratul lor chip, toate amintirile și imaginile care m-au tulburat și mi-au făcut rău și fă să se risipească acum cu toată lucrarea lor; toate credințele mele cele deșarte care nu sunt în adevărul Tău, toate convingerile mele nesănătoase, să se spulbere cu toată lucrarea lor; toate amintirile care au lăsat semn și urmă de distrugere și de moarte în orice atom și celulă sau țesut al corpului meu, să se topească în lumina cea vindecătoare a puterii Tale; toate cele știute și…

 • SANATATE

  Rugăciune pentru sănătate în boli fără de leac pământesc

         Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, auzi rugăciunea mea, ascultă glasul durerii și al plângerii mele, că puterile morţii vor să mă cuprindă și nu mai știu unde să merg pentru a-mi găsi alinare și vindecare, și vlagă și putere, pentru a ieși din hățul cel greu și rău al chinurilor vieții mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, oare să fie păcatele, fărădelegile, și greșelile mele sau cele ascunse ale părinților, ale moșilor și ale strămoși-lor mei, oare să fie acestea izvorul durerilor și ale chinurilor ce au venit peste mine și au tulburat rânduielile Tale și mi-au strivit toată puterea și toată vlaga și toată sănătatea mea? Ajută-mă, Atotputernice, și apleacă-Te…

 • SANATATE

  Rugăciune pentru sănătate

      Doamne, Dumnezeul meu, ascultă glasul rugăciunii mele. Apleacă-Te spre mine cu îngăduință și mă ajută să ies din cărarea durerilor mele. Iartă-mă, Doamne, și mă păzește de săgețile faptelor mele cele rele, opreș-te-le Tu calea lor, oprește-le să nu se întoarcă înspre mine, nici să mă atingă, nici să mă rănească, nici să se înfigă în trupul, în duhul sau în sufletul meu. Păzește-mă, Doamne, de orice rănire, oprește, spulberă și risipește cu a Ta mare putere, funiile durerilor ce vor să mă lege ca pânza unui păianjen și vor să îmi ia a mea viață și toată a mea sănătate, și toată a mea putere. Oprește-le, Doamne, să…

 • SANATATE

  Rugăciune pentru liniștea sufletului

       Doamne, Dumnezeul meu, ajută-mă să ies din lumea cea tulbure ce vrea să mă doboare, ajută-mă să ies din orice tulburare a sufletului meu. Fii Tu cu mine în cărarea vieții mele și nu lăsa să fiu robit și chinuit de griji ce nu le pot îndepărta de gândul meu și nici nu pot opri vâltoarea lor, că îmi iau pacea și liniștea firească a inimii și a sufletului meu. Oprește-le puterea și risipește umbra tulbură-rii lor din mintea mea și din lăuntrul meu. Atinge-mă cu a Ta pace și mă încununează cu a Ta Înțelepciune, ca nici o umbră de mâhnire, de frică, de spaimă, de răbufnire sau…

 • SANATATE

  Rugăciune de invocare a ajutorului Tatălui nostru Cel ceresc pentru sănătate

  pentru tine însuți În timpul zilei, când poți, încearcă să spui de 40 de ori rugăciunea Tatăl nostru, de 20 de ori în gând, de 10 ori în șoaptă și de 10 ori cu voce, așa cum urmează:    Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împă-răţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, păcatele noastre și datoriile noastre, precum şi noi iertăm celor ce ne-au greșit nouă, celor care ne-au făcut nouă vreun rău și datornicilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește…

 • SANATATE

  Rugăciunea iertării și a îndreptării

    Care se rostește cu multă luare aminte în funcție de situația specifică a fiecăruia Cei care nu au fost doriți de părinți Părinte al îndurării și Tată al vieții mele, apleacă-Te cu dragoste și multă îngăduință, spre glasul meu și înspre rugăciunea mea și fii acum cu mine. Ascultă această invocare, și lasă, Tată, să coboare lin în mine, puterea Duhului Tău Sfânt! Și Duhul Tău să mă călăuzească în toate cele bune ale mele, iar cele rele, de mine lin să se desprindă, și toate fără de durere, acuma, să se risipească. Te rog Atotputernice Părinte: Apleacă-Te acum spre mine și cheamă-mă pe al meu nume, așa cum…

 • SANATATE

  Cuvant înainte

  Viața și Sănătatea     Viața și sănătatea sunt cele mai mari daruri pe care noi oamenii le-am primit în această trecere a noastră prin acest spațiu și prin acest timp pământesc. Viața o primim din mâna Tatălui ceresc înainte ca noi să fim, atunci când El ne cheamă cu al nostru nume: „Înainte de a te fi zămislit în pântecele mamei tale, Eu te-am cunoscut, şi înainte de a ieşi din pântece, Eu te-am sfinţit şi te-am rânduit …” Ieremia 1. 5. În clipa zămislirii noastre în pântecele mamei noastre, Cel Binecuvântat din veac, Dumnezeul părinților noștri, Cel descoperit nouă de Iisus ca Tatăl nostru, El însuși pronunță al nostru…