SANATATE

Blestemele Psaltirii

    Psaltirea sau Cartea Psalmilor atribuită regelui David, lui Asaf și Core, este una din cărțile Vechiului Testament scrisă în limba ebraică תְּהִלִּים – Tehilim, – “cântece de laudă”. Tradusă în limba greacă Ψαλμοί, – “cântări acompaniate cu harpa”. Din greacă vine numele în limba română: Psalmi – Psaltire.

    Psalmii sunt cântece, imnuri, rugăciuni și urări din perioada Vechiului Testament, scrise cu mult timp înainte de venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Psalmii au în ei Legea Talionului, adică, legea strictei reciprocități a crimei și a pedepsei: „Ochi pentru ochi, și dinte pentru dinte”.

    Iisus însă ne învață: Aţi auzit că s-a zis: «Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte». Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău, iar cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. Celui ce voieşte să se judece cu tine şi vrea să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Iar de te va sili cineva să mergi o milă, mergi cu el două. Celui care cere de la tine, dă-i, şi de la cel ce voieşte să se împrumute de la tine, nu întoarce faţa ta. Aţi auzit că s-a zis: «Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău».

Iar Eu vă zic vouă: Voi, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei care vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei care vă vatămă şi vă prigonesc, ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.

Căci dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Au nu fac şi vameşii acelaşi lucru? Şi dacă voi îmbrăţişaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Au nu fac şi neamurile acelaşi lucru? Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este. Mt. 5. În lumina acestei învățături, urările și blestemele din psalmi nu ar trebui să fie rostite vreodată de cei care spun sau cred că îl urmează pe Iisus. Citirea psalmilor cu urări grele și cu blestemele împletite în textul lor, atrage puterea acestor blesteme și asupra celor care le citesc pe alții: Căci cu judecata cu care judecaţi, veţi fi și voi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura. Mt. 7. 2, Turna-vor în sânul vostru o măsură bună, îndesată, clătinată şi cu vârf, căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceeaşi vi se va măsura. Lc. 6. 38.

Blestemul este ca o piatră sau puzderie de pietre, lemne, săbii, săgeți … care sunt trimise sau atrase cu forță înspre noi. Acestea pot gravita în jurul nostru precum sateliții în jurul astrelor sau pot fi în jurul nostru cazual precum meteoriții în imensitatea spațiului cosmic. Când suntem sau intrăm în traiectoria lor ne pot lovi, răni, sau strivi până la moarte și nimicire. Spre deosebire de afurisenii care sunt lipite de noi și cu moartea trupului ele mai pot lucra doar șapte generații, blestemul plutește în jurul nostru în afara timpului nostru fizic putând merge pe neam, viță, nume, seminție, moștenire, până la stârpirea definitivă a acestora.

Blestemul poate fi trimis intenționat de cineva spre noi, dar dacă acesta nu are unde se odihni în noi, adică nu găsește un alt rău prin care să ne atingă sau să pătrundă în noi, el nu poate lovi, fiind oprit de însăși Legea Firii. Blestemul poate tulbura dar nu se poate apropia de cel păzit. Acolo unde se găsește prezența binelui, a binecuvântării și a apărării lui Dumnezeu, blestemul se oprește și se reîntoarce înzecit înapoi de unde a fost trimis. (Binecuvânta-voi pe cei ce te vor binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema îi voi blestema; şi se vor binecuvânta întru tine toate neamurile pământului. Gen 12.3) Ieșirea noastră din calea săvârșirii binelui este văzută ca o întâlnire cu blestemul și efectele lui nimicitoare (Blestemat este cel ce grăiește de rău pe tatăl său sau pe mama sa! Blestemat este cel ce mută hotarul aproapelui său! Blestemat este cel ce abate pe orb din drumul cel bun! Blestemat este cel ce judecă strâmb pe străin, pe orfan şi pe văduvă! Deut. 27; 29) Blestemul adesea este alegerea noastră (Martori înaintea voastră iau astăzi cerul şi pământul: viaţă şi moarte Ți-am pus eu astăzi înainte, şi binecuvântare şi blestem. Alege viaţa ca să trăiești tu şi urmașii tăi. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, să asculți glasul Lui şi să te lipești de El; căci în aceasta este viaţa ta şi lungimea zilelor tale, ca să locuieşti pe pământ! Deut 30. 19-20) Când suntem în locul nostru și în timpul nostru, în calea cea bună a vieții noastre nici cele mai bine țintite blesteme nu pot trece hotarul pus lor de Dumnezeu, iar acest hotar este Binecuvântarea Sa peste noi. (Iată ce zice faimosul vrăjitor babilonian Valaam chemat să blesteme pe poporul lui Dumnezeu de pe munții Moabului:

„Cum să blestem pe cel ce nu-l blestemă Dumnezeu? Sau cum să osândesc pe cel ce nu-l osândește Dumnezeu? Iată am primit poruncă să binecuvântez; El a binecuvântat şi eu nu pot întoarce binecuvântarea Sa. Domnul nu vede nedreptate şi nu zărește silnicie în acest popor; Domnul Dumnezeul său este cu el şi în mijlocul lui se aude strigăt de veselie ca pentru un împărat. Pentru că nu este vrăjitorie, nici farmece în acest popor. Cel care îl bine-cuvântează, binecuvântat este, şi cel care îl blestemă, blestemat este!” Num. 23; 24).

Apărarea noastră în fața blestemelor se face prin păzirea cărărilor binelui, ale binecuvântării și ale înțelegerii celei dintre noi, prin urmarea păcii, prin ascultarea și împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu și prin invocarea ajutorului Său.

Ieșirea din efectele loviturilor blestemelor este mult mai grea deoarece depinde unde și cum am fost loviți. Nu este același lucru să te lovească o pietricică sau un pietroi, o bâtă sau o sabie, un fulger sau o săgeată. Nu este același lucru să te lovească în cap, în piept, în picior sau într-un deget sau doar să treacă vuietul sau uraganul lor pe lângă tine rănind ușor pielea ta. Nu este același lucru să te lovească cel apropiat și drag al tău care știe unde te poate lovi nimicitor sau să fii lovit de un străin în fața căruia ai cât de cât o apărare. Nu este același lucru să fii lovit din întâmplare, accidental sau din neatenție și lipsă de cunoștință sau să fii bine ochit, așteptat și țintit mortal. Blestemele sunt de multe forme la fel ca și efectele lor. Cele mai grele blesteme sunt: blestemul de mamă zis cu limbă de moarte, în ceas greu de apăsare și nedreptățire; blestemul părintesc; blestemul sângelui vărsat; blestemul văduvei, al orfanului; blestemul celui nedreptățit și al celui îndurerat zis prin rostirea psalmilor. Puterea acestora doar Dumnezeu o poate opri, dezlega și spulbera.

 

Iar dacă știi că ai fost atins de blestem sau de a sa amenințare,

cere iertare pentru tot gândul, cuvântul și blestemul născute și ieșite din tine vreodată, apoi începe un drum de rugăciune de 7 săptămâni, începi în ziua din săptămână din care ești născut, ții post lunea, miercurea și vinerea, și în fiecare zi rostești rugăciunea Tatăl nostru de 40 de ori astfel: în prima zi toate în gând, în ziua a doua în șoaptă, în ziua a treia cu voce lină, și iar la fel.

   Tatăl nostru, … vezi la pagina 184,

cu această invocare:

   Iartă-mă, Doamne, dacă am blestemat în orice chip vreodată. Șterge urma, rana și lucrarea blestemelor mele. Apără-mă de tot blestemul care ar putea fi sau ar putea veni asupra mea. Dezleagă-l, oprește-l, risipește-l și vindecă rănirea, lovirea, strivirea și toată lucrarea lui în mine.

      Că a Ta este împărăţia …,

Apoi zici o dată pe zi această rugăciune astfel: în prima zi în gând, în ziua a doua în șoaptă, în ziua a treia cu voce lină, și iar la fel în prima săptămână, apoi zici cum simți:

 

Rugăciune pentru dezlegarea blestemelor Psaltirii

 

Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul binecuvântării și al apărării noastre. Tu pe toate le știi și pe toate le cunoști și nimic nu este ascuns înaintea ochilor Tăi. Ascultă, Doamne, și acum glasul rugăciunii mele și adu-Ți aminte de mine și mă cercetează cu cercetarea Ta cea părintească, și mă mângâie cu glasul Tău, și mă scoate, Doamne, din tot necazul care s-a abătut asupra mea și asupra vieții mele și asupra neamului meu. Preabunule Iisuse, Tu de la Tatăl cel Atotputernic Te-ai coborât și ai adus Lumina vieții și ai luminat umbrele vechilor descoperiri. Nimeni până la Tine nu s-a suit în cer, decât numai Tu Iisuse, Cel ce Te-ai coborât din cer, Fiul Omului, Fiul Tatălui, Care ai fost, ești și vei fi în cer și printre noi în veci. Amin.

Tu însuți Iisuse, Te-ai aplecat în chip smerit spre noi cei apăsați de rău și de necaz și calea vieții ne-ai deschis și ne-ai învățat zicând: Aţi auzit că s-a zis: «Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte». Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău; iar cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.

Celui ce voieşte să se judece cu tine şi să-ţi ia haina ta, tu lasă-i şi cămaşa. Iar de te va sili cineva să mergi cu el o milă, tu mergi cu el două. Celui care cere de la tine, dă-i; şi de la cel ce voieşte să se împrumute de la tine, nu întoarce faţa ta. Și iarăși ai grăit zicând: Aţi auzit că vi s-a zis: «Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău». Iar Eu vă zic vouă: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc, ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Căci dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, oare nu fac şi cei răi acelaşi lucru? Fiţi, dar, voi buni și desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este.

   Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, eu acum mă plec în fața Ta și îți cer mila și ajutorul Tău cel mare, că poate și eu am greșit Ție și semenilor mei, și în greșeala mea poate i-am amărât eu sau neamul meu sau strămoșii mei și ei în ceas greu s-au rugat înaintea Ta prin rugăciunile psalmilor care stau în legea cea veche: «Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte» «Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău», și fără să țină seama de învățătura Ta au folosit blestemele cele grele ale Psaltirii și urările cele rele din ea sau le-au citit asupra mea sau asupra neamului meu în ceas rău, de grea cumpănă a inimii și a vieții lor, în ceas de coborâre sau înălțare a lor sau în ceas de durere și mare amărăciune.

De aceea vin acum în fața Ta după a mea putere și a mea pricepere și Te rog să mă ierți pe mine și tot neamul meu și să ne scoți de sub puterea cea osânditoare a Psaltirii și a citirii ei pe noi cu gând de dreptate sau de apăsare sau cu orice alt gând care îmi poate aduce suferință fără de leac, necaz greu, boală, moarte sau stingerea neamului meu, lucru care nu este de la Tine, dar stă în mișcarea puterilor celor cerești ale dreptății și ale răsplătirii. Iar tot ceea ce eu sau cei din neamul meu am greșit, Te rugăm acum, ajută-ne să îndreptăm și să ne vindecăm și fii cu noi din acest ceas, și fă, Doamne, să se risipească și să se destrame cu totul din această clipă toată puterea cuvintelor rostite de oricine și în orice vreme, în rugăciunile psalmilor care au chemat și au urat să nu am parte eu sau neamul meu de ce avem mai drag, care Te-au rugat ca atunci când vom fi judecați să ieșim osândiți, care au strigat în ceas rău ca rugăciunea noastră să se prefacă în păcat.

Nu lăsa, Doamne, ca puterea lor să se abată peste mine sau peste neamul meu, și ajută-ne să ne bucurăm veșnic de tot ceea ce avem mai drag. La judecată păzește-ne, să nu fim cumva osândiți, iar rugăciunea noastră să fie pururea bine primită înaintea Ta. Iar dacă au chemat și s-au rugat să fie zilele mele puţine şi dregătoria mea să o ia altul; să ajungă copiii mei orfani şi femeia mea văduvă; să fie strămutaţi copiii mei şi să cerşească; să fie scoşi din curţile caselor lor, sau să smulgă cămătarul toată averea lor; să răpească străinii ostenelile mele și ale lor; să nu aibă sprijinitor şi nici orfanii miluitor; să piară copiii şi cei dragi și într-un neam să se stingă numele și vița și seminția mea, Tu, Doamne, Părinte al îndurării, Iisuse și Duhule sfinte, opriți prin puterea bunătății voastre aceste rele blesteme și le risipiți ca nu cumva să mă atingă pe mine sau pe cei dragi ai mei. Apără-mă de urgia rugăciunii care a cerut să se pomenească fărădelegea părinţilor mei înaintea Ta. Protejează-mă de cei ce au rostit cuvânt tulburător, ca păcatul mamei mele care m-a născut să nu se şteargă, și să fiu eu sau neamul meu înaintea Ta osândiți și afurisiți şi să piară de pe pământ toată pomenirea noastră. Risipește gândul și dorirea lor și urarea lor cea rea nu o socoti acum.

   Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, șterge acum aceste rele urări și risipește puterea acestor blesteme și afurisenii și iartă-ne dacă am greșit și iartă-ne chiar dacă merităm aceste grele osândiri. Iartă-ne pe noi și pe cei care au rostit astfel de rugăciuni înaintea Ta, și zilele noastre le înmulțește pe acest pământ. Apără-mi, Doamne, îndeletnicirea mea și locul muncii mele îl păzește acum ca nimeni să nu mă poată asupri sau alunga sau exploata sau nedreptăți sau alunga din dregătoria și din calea cea bună a mea.

Binecuvintează-mi casa și familia, rudeniile și tot neamul meu, și umple de bunătăți toată dorirea mea. Apără-mi toate bunurile, proprietățile, curțile, casele și toată averea, pe care Tu mi-ai dat-o spre bucurie și împlinire pe acest pământ. Apără-mă, Doamne, de răutatea străinilor, de puterea pustiirii și de destrămarea familiei mele. Apără-mă, Doamne, de orice cădere, și scrie-mi Tu însuți numele meu și al familiei mele în Cartea Vieții. Iartă-mi, Doamne, greșelile și fărădelegile părinților mei. Șterge păcatul mamei mele oricare ar fi și izbăvește-mă de osânda neamului, a numelui, a seminției și a viței mele.

Binecuvintează-mă, Doamne, acum cu binecuvântarea Ta cea sfântă, care nu mai poate fi întoarsă, atinsă sau știrbită de vreun om, și fă cu mine semn, ca tot omul să priceapă că tot ceea ce este de Tine binecuvântat, nimeni și nimic nu mai poate atinge și strica prin blestem, pentru că Tu însuți, Domnul Dumnezeul cerului și al pământului, Tu însuți ești zidul cel nevăzut de apărare pentru cei binecuvântați, şi întru ei Te sălășluiești cu semn de veselie și de bucurie, ca un Părinte adevărat. Fii în mine, Doamne, acum și dacă rugăciunea semenilor mei s-a ridicat înspre Tine în ceas greu și ea a cerut pentru mine și pentru neamul meu pe bună dreptate sau pe nedrept, ca să se facă masa mea și a celor dragi ai mei înaintea noastră cursă de răsplătire şi de sminteală; să ni se întunece ochii, ca să nu vedem, şi spinarea noastră pururea să fie gârbovită, sau să verși peste noi urgia Ta şi mânia urgiei Tale; sau au urat și au dorit ca să se facă curtea noastră pustie şi în locaşurile noastre să nu fie locuitori, Tu Doamne, nu le socoti grăirea și urarea lor cea grea. Că poate și noi am greșit și pe cel căzut, noi l-am prigonit, şi am înmulţit durerea rănilor lui, și am cerut prin îngustimea minții noastre să adaugi fărădelege la fărădelegea noastră, și nu am intrat întru dreptatea Ta din cauza greșelilor și a amăgirilor în care eram.

Iartă-ne, Doamne, și ne ajută să nu fie acestea ci să ne îndreptăm. Iar dacă cei ce au citit Psaltirea pe noi au cerut să ne ștergi din cartea celor vii şi cu cei drepți să nu ne scrii, pentru că am fi zdrobit, cu voie sau fără de voie, noi sau neamul nostru, sufletul nevinovat, sau am umplut de ocări şi de necaz pe cel nevinovat, şi nu am miluit și nu am mângâiat și am dat venin și fiere și amar spre mâncare celui îndurerat, și pe cel însetat cu oțet amar l-am adăpat, și fărădelegea noastră, sau a celor ce în neamul nostru, au fost în aceste căderi, păcatul nostru împreună cu glasul strigării celui apăsat a ajuns înaintea Ta și a cerut răsplată pentru nedreptate, pentru fărădelege și pentru păcat greu, eu Te rog acum: Iartă-ne, Doamne, pe fiecare în parte, după mare îndurarea Ta și arată-ne cărarea îndreptării și a izbăvirii noastre. Părinte al îndurărilor, iartă-ne greșelile, șterge păcatul nostru, ridică-ne de sub el și oprește răsplătirea lui. Binecuvintează-ne masa noastră ca să ne bucurăm când stăm în jurul ei, să primim în pace și în mulțumire pe cel nevoiaș și să reparăm greșelile noastre prin faptele noastre cele bune. Păzește-ne sănătoasă lumina ochilor noștri, să nu fie întunecată de răutatea acestei lumi.

Spinarea noastră o îndreaptă și ne scoate de sub sarcina cea rea și grea a răsplătirii fărădelegilor pe care eu sau neamul meu le-a săvârșit sau le-am moștenit în vreun chip. Varsă peste noi darul iertării Tale și primește, Doamne, gândul împăcării și a îndreptării mele și a noastre. Urgia, ura, mânia, pustia și puterea lor îndepărtează-le, Doamne, de casa mea, de curtea mea, de cărarea mea, de viața mea și de toate cele ale mele și ale neamului meu și ne iartă și ne condu pe cărările mântuirii Tale, că fărădelegea noastră noi o mărturisim și numai Tu, Doamne, ne poți curăța și elibera de puterea urgiei sale.

Iar dacă, Doamne, eu sau alții din neamul și din vița mea, au bătut, au prigonit sau au înmulțit durerea rănilor vreunui om sau a vreunei ființe vii, Tu, Doamne, iartă-ne și dă-ne puterea îndreptării, ștergând fărădelege după fărădelege, din mine și din ei, prin faptele bune de îndreptare, pe care încercăm acum să le săvârșim și prin cele ce au fost deja săvârșite. Ajută-mă, Doamne, să fiu în dreptatea Ta, eu cu toți cei dragi ai mei, să fim scriși în cartea celor vii şi cu cei drepți să fim numărați. Ajută-ne să zidim prin harul Tău, tot sufletul de noi zdrobit cu voie sau fără de voie, și tot sufletul nevinovat care a fost rănit, strivit și umilit de mine sau de neamul meu vreodată, ajută-ne să-l vindecăm și în toate noi să ne îndreptăm.

Ajută-mă, Doamne, ca prin binecuvântarea gurii mele, să șterg ocara săvârșită vreodată de mine sau de cei pe care-i moștenesc. Prin chemarea milei Tale, fă, Doamne, să ieșim cu bine din toate necazurile. Revarsă, Doamne, peste noi lumină și înțelepciune, ca, ajutați și întăriți, să ne întoarcem în adevăr înspre Tine şi cu buna măsura cea primită de la Tine, să facem binele, să miluim, să mângâiem, să dăm prinos și bunuri spre mâncare, celui însetat să-i dăm apă vie și curată, și toată fapta cea bună, cu mulțumirea celui miluit și ajutat, să ajungă înaintea Ta și să se întoarcă peste mine și peste tot neamul meu, cu darul iertării a tot ceea ce în viață am greșit, cu puterea dezlegării a tot ceea ce a fost legat, urat sau blestemat, cu harul cel vindecător și cu mulțumirea împlinirii celei firești, de Tine din veac rânduită pentru mine și pentru neamul meu. Iar dacă eu însumi am citit, psalmi sau Psaltirea și m-am osândit, sau cineva din neamul meu sau cineva din cei pe care eu i-am moștenit, au citit Psaltirea cu orice fel de gând și s-au osândit prin cuvintele ei, sau dacă eu cumva am făcut vreun rău vreodată, de e nedreptate în mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău, sau am jefuit pe vrăjmaşii mei fără temei, eu Te rog să mă ierți acum, Atotputernice, și să nu lași ca aceste fapte greșite ale mele să mă prigonească pe mine sau pe cei dragi ai mei. Cuvintele cele grăite de mine cu știință sau fără de știință, Te rog nu le lăsa să mă osândească nici să dea putere dușmanilor mei asupra mea, nici să-mi osândesc numele și neamul meu cumva.

Ajută-mă, Doamne, să nu îmi prindă vrăjmaşii sufletul meu şi să-l piardă, nici să calce la pământ viaţa mea, nici tăria mea în ţărână să o aşeze întăriți de grăirile gurii mele. Iartă-mă, Doamne, pentru tot răul gândit, grăit, dorit sau săvârșit de mine vreodată. Înțelepțește-mă cu puterea Ta și nu mă părăsi chiar dacă eu sau neamul meu Te-am părăsit de multe ori. Iartă-ne și ne binecuvintează, ridică-ne de sub orice rău și ajută-ne să ne îndreptăm. Păzește-ne viața pe care Tu, Doamne, ne-ai dăruit-o.

Binecuvintează-mă pe mine și pe toți cei dragi ai mei. Ajută-mă să iert și eu cu adevărat și fă să fiu iertat la rândul meu de toți cei cărora le-am greșit vreodată. Ajută-mă să mă iert pe mine însumi și să ies din cursa grelelor învinovățiri. Ajută-mă să fac binele. Ajută-mă să îmi drămuiesc bine puterile, darurile și harurile pe care Tu, Doamne, mi le-ai dat, ca să pot să mă port pe picioarele mele până la adânci bătrânețe, fără să cunosc patul durerii și al neputințelor, fără să fiu apăsat, împovărat sau strivit de puterea cea rea a blestemelor și a relelor urări. Ajută-mă să nu ajung cumva să mă chinui în patul durerii și al neputinței. Ajută-mă să nu ajung să îi chinui pe cei dragi ai mei cu neputințele, cu slăbiciunile, cu durerile sau cu bătrânețile mele. Fii cu mine și mă ajută să trăiesc mereu sub binecuvântarea și sub protecția Ta cea părintească.

Ajută-mă să trăiesc în pace și în putere până la adânci bătrânețe, să Te preamăresc și să Te cinstesc pe Tine Doamne, Domnul meu și Dumnezeul meu, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin. Amin. Amin.

Și apoi zici o dată:

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te așază și lucrează acum în mine și în noi şi ne curăţeşte de tot blestemul cel greu al psalmilor şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

 

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu

şi pe pământ pace fă să fie între oameni și multă bună voire.

 

Doamne, buzele mele le deschide şi gura mea o păzește de orice cuvântare rea.

 

Vremea este să lucrezi Tu, Doamne, Dumnezeul binecuvântării noastre,

ca oamenii să nu poată strica niciodată și în nici un chip bună rânduiala Ta.

Amin. Amin. Amin.