SANATATE

Duhuri tulburătoare

 Trupul omului este templul cel nezidit de mână omenească, este templul Duhului Sfânt și este templul sufletului. Noi, dese ori ne identificăm doar cu trupul uitând sau nesocotind celelalte dimensiuni ale ființei noastre. Trupul este o structură magnifică, frumos și armonios zidită din atomi vii. El este zidit de mâna lui Dumnezeu în sânul mamei noastre iar noi suntem chemați pe nume înainte ca noi să fim. Din suflul lui Dumnezeu care pronunță numele nostru se naște sufletul, iar acest moment este cel în care spermatozoidul patern fecundează ovulul în sânul mamei. Din acea clipă El, Domnul Dumnezeul vieții, este împreună cu sufletul nostru în pântecele mamei și acolo îl învață arta de a zidi trupul care i-a fost dat ca dar dumnezeiesc.

Acest lucru va trebui să îl facă sufletul până la ieșirea sa din trup, moment în care trupul fără suflet, devine un cadavru sau o masă de atomi și celule care se desfac în pulberea pământului. Sufletul va avea ca ajutoare ale sale alte duhuri cum spune psalmul 50, duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele, cu duh stăpânitor mă întărește și Duhul Tău cel Sfânt nu îl lua de la mine. Trupul fiind Templul cel nezidit de mână de om, Templul Duhului Sfânt și casa cea vremelnică a sufletului, cum spune Pavel: „Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu este și locuieşte în voi? De va strica cineva templul lui Dumnezeu, și Dumnezeu îl va strica pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi”. În trupul cel zidit de Dumnezeu acestea ar trebui să fie ființele cele care îl îngrijesc, îl zidesc și îl fac să fie sănătos, înfloritor și în putere.

Dar din păcate în trupul nostru pătrund și alte ființe și duhuri necurate care strică și distrug ceea ce Dumnezeu și sufletul, bine au rânduit. Acestea pot ucide sufletul: „Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă; temeţi-vă mai curând de acela care poate şi sufletul şi trupul să le piardă în gheena”. Mt. 10. 28. Gheena era locul de lângă Ierusalim unde se arunca gunoiul pentru a se descompune și pentru a putrezi. Când un duh necurat intră în trupul nostru el face aceste lucruri, aruncă tot ceea ce poate spre pieire și spre putrezire prin răni, boli, accidente, tumori: „Şi văzându-L pe Iisus, duhul îndată a zguduit pe copil, şi, căzând la pământ, se zvârcolea spumegând. Şi l-a întrebat pe tatăl lui: Câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: din pruncie. Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l prindă. Dar de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de noi”. Mc. 9. 20-22.

După ce duhul necurat este scos din trup el se poate reîntoarce dacă nu îi sunt închise căile sale: „Şi când duhul necurat a ieşit din om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă şi nu găseşte. Atunci zice: Mă voi întoarce la casa mea de unde am ieşit; şi venind, o află golită, măturată şi împodobită. Atunci se duce şi ia cu sine alte şapte duhuri mai rele decât el şi, intrând, sălăşluiesc aici şi se fac cele de pe urmă ale omului aceluia mai rele decât cele dintâi”. Mt. 12. 43-45. Calea lor de intrare sau de întoarcere în trupul omului sau pe el sau lângă el este dată de relele gândite, dorite sau făptuite de noi: „După aceasta Iisus l-a aflat pe cel vindecat în templu şi i-a zis: Iată că te-ai făcut om sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău”. In. 5. 14.

Noi auzim des cuvântul păcat dar sensul lui îl ignorăm adesea. Păcatul este un rău real, obiectiv, care ucide și deschide poarta la puterile cele slujitoare morții pentru a intra și a face lucrarea lor în noi: „Acul morţii este păcatul”. 1 Cor. 15. 56. „printr-un om a intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea, aşa şi moartea a trecut la toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit în el”. Rm 5. 12. 21. Iar „păcatul a împărăţit prin moarte”. Rm. 5. 21. 12. „Să nu domnească păcatul în trupul vostru cel muritor, pentru că plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viaţa veşnică, în Hristos Iisus, Domnul nostru.”, Rm. 6. 12, 23. În zilele noastre se confundă dezordinea cu păcatul și atunci totul devine păcat iar totul este echivalent în percepție cu nimic și ca urmare putem vedea cele ce se petrec sub ochii noștri zi de zi. Duhurile necurate sunt precum virușii și paraziții care intră în trup sau suflet pe căi ascunse încercând să nu fie depistați de sistemul imunitar până când acesta nu mai poate face nimic pentru ai neutraliza. Atunci este nevoie de intervenția medicilor specialiști, cu har și bună pricepere pentru a scoate și a înlătura răul din noi.

Răul este contagios și agresiv, el nu cruță pe nimeni, nici pe cel bolnav și nici pe medic dacă reușește să îl infecteze. La fel cum orice virus și orice microb sau parazit are antidotul său, la fel orice duh are antidotul său: „acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post”. Mt. 17. 21., acest soi de duhuri, iar altele ies prin suflare, prin atingere, prin poruncă, prin intervenția puterilor cerești, prin tămâiere sau prin alte rânduieli: „Şi simţind demonul mirosul acesta, a fugit în părţile de sus ale Egiptului, şi îngerul l-a legat!”. Tobit 8. 3

. Este foarte important ca orice putere a răului să fie neutralizată, nu este de ajuns să fie scoasă doar și aruncată în drum, în curte sau în alte locuri.

Orice rău trebuie dus în lumea, în timpul și în universul din care el să nu mai aibă posibilitate de a se întoarce, de a mai contamina sau de a distruge cu puterea sa. Astfel avem germeni pentru care este de ajuns igiena, apă și săpun pentru a ne spăla și îi îndepărtăm dar sunt alții care numai prin foc se pot distruge, iar alții doar prin metode mult mai complicate pot fi neutralizați și distruși. Noi nu am primit puterea de a ne lupta cu duhurile necurate ci: „Chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată şi să tămăduiască orice boală şi orice neputinţă”. Mt. 10. 1. „Şi s-au întors cei şaptezeci (şi doi) cu bucurie, zicând: Doamne, şi demoni ni se supun în numele Tău. Şi Iisus le-a zis: Am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer. Iată, v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii, şi peste toată puterea vrăjmaşului, şi nimic nu vă va vătăma. Dar nu vă bucuraţi de aceasta că duhurile vi se pleacă, ci vă bucuraţi că numele voastre sunt scrise în ceruri. Lc. 10. 17-20. Puterea primită de la Iisus este aceea de a fi peste aceste puteri ale răului.

Când ele sunt deja în noi, înseamnă că puterea ne-au luat-o și trebuie să vedem cum putem să o redobândim cât mai repede. Aceasta se face prin cercetarea cugetului, a minții, a gândurilor, a emoțiilor, a sentimentelor, a dorințelor și a tuturor trăirilor noastre. Și acolo unde este cea mai mică breșă, fisură, sau semn al prezenței și al lucrării lor, trebuie să intervenim imediat pentru a nu fi prea târziu.

A avea Duhul Sfânt în noi însemnă a avea puterea vieții vie mereu în noi, a avea liniște sufletească, înțelegere, pace, armonie, sănătate și prosperitate. A pierde doar una este semn că și celelalte în scurt timp se vor nărui. Duhul Tatălui ceresc este scos din trupul nostru prin răul gândit, dorit sau săvârșit vreodată, prin ură și mânie, prin supărări ținute înlăuntrul nostru, prin a ne dori cele ce sunt peste binele rânduit de Dumnezeu pentru noi, prin nemulțumiri, neîmpăcări și alte trăiri ca acestea.

De aceea dacă simți că ești atins de aceste duhuri rele aducătoare de neodihnă și netihnă, de boli și de alte rele tulburări, atunci din ziua din săptămână din care ești născut (luni, marți, …) începe un drum de rugăciune de 7 săptămâni, în care zici rugăciunea Tatăl nostru de 12 ori de ori, în fiecare zi astfel:

 

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, …

vezi la pagina 184, cu această invocare

Iartă-mă și mă ajută să mă eliberez de tot duhul necurat și de toată puterea sa.

Că a Ta este …

 

apoi de 7 ori rugăciunea

     Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și toate le împlinești; Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te așază și lucrează acum în mine și mă curățește de tot răul, de tot duhul necurat și de tot necazul și îmi mântuiește, Bunule, sufletul și viața mea. Amin. Amin. Amin.  

Și o dată zilnic, această rugăciune:

 

 

Rugăciune când ești tulburat de duhuri necurate

 

Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale apleacă-Te spre mine și înspre cererea mea şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine din cauza păcatelor și a greșelilor mele precum ai făcut cu Saul în vechime. Că iată, Doamne, când Samuel l-a uns pe David cu mir, Duhul Tău s-a odihnit asupra lui și s-a depărtat de la Saul Duhul Tău şi-l tulbura un duh rău. Şi i-au zis slugile lui Saul: “Iată un duh rău trimis de Domnul te tulbură. Caută un om iscusit la cântarea din harpă, şi când va veni asupra ta duhul cel rău trimis de la Dumnezeu, atunci acela, cântând cu mâna sa, te va linişti”. Şi l-au adus pe David, iar când duhul cel rău era peste Saul, David, luând harpa, cânta şi lui Saul îi era mai uşor şi mai bine şi duhul cel rău se depărta de el. Ajută-mă și fii cu mine și fă să aud și eu glasul cântului eliberator și îndepărtează de la mine toată ființa cea tulburătoare.

Trimite, Doamne, în ajutorul meu pe arhanghelii Tăi cei puternici cum l-ai trimis pe Rafael în calea lui Tobias ca să îl scape de demonul care o iubea pe Sara, demon care nu făcea rău nimănui, decât numai celor ce se apropiau de ea. Și fă, Doamne, ca această rugăciune să fie auzită de Tine, și o fă să fie eliberatoare pentru mine de orice putere demonică. Tămâie cerească să se înalțe înaintea Ta acum, precum tămâia arhanghelului Rafael făcută de Tobias, pe care să o simtă duhurile cele necurate și să iasă și duse să fie ele acum de puterile Tale cele cerești, duse să fie în locașurile lor unde arhanghelii Tăi să-i lege și să le oprească orice cale de întoarcere spre mine sau înspre cei dragi ai mei. Și fă, Doamne, să se risipească din acest ceas și să se destrame cu totul din această clipă toată greșeala mea sau a neamului meu care ar fi chemat sau tulburat cu voie sau fără de voie ființe din alte lumi de noi cunoscute sau necunoscute, numite sau nenumite, iar pe acestea du-le Tu acum în pace și fără împotrivire în lumea și în locurile viețuirii celei firești a lor, departe de mine și de cei dragi ai mei.

Iar dacă semenii mei prin puterea cuvintelor şi prin puterea de rea urare, au chemat cumva în viața mea puterea necuratului să se apropie sau să mă ia, Tu, Doamne fii zid de netrecut și scut de apărare a mea și a vieții mele. Și fă, Atotputernice, să se stingă și să se risipească toată vorba și toată pomenirea și chemarea duhurilor necurate, chemate sau trimise să mă bată de pământ, să-mi ia cunoștința, să-mi tulbure mintea și inima, sau să mă îmbolnăvească, să mă umple de frică, teamă și cutremur, să-mi ia vederea, glasul și răsuflarea, să-mi amorțească simțurile, să-mi încleșteze dinții, să facă să-mi înghit limba și să pier fără putere și fără ajutor. Ajută-mă, și mă apără de toată puterea și de toată lucrarea lor. Și fă să se risipească toată vorba și toată pomenirea, toată lucrarea și chemarea sufletelor neîmpăcate și neliniștite, tulburate și rău tulburătoare, toată pomenirea și chemarea dracilor, a diavolilor și a demonilor și ale oricăror puteri tulburătoare în viața mea, știute și neștiute, numite și nenumite, că numai Tu cunoști puterea și lucrarea acestor ființe și numai Tu, Doamne, le poți porunci în limba și în glasul lor să audă, să înțeleagă, să asculte și să iasă și să plece în pace, acum, fără să mă tulbure, fără să înspăimânte, fără să rănească, fără să strivească și fără să ucidă pe cineva atunci când eu chem și invoc numele Tău cel puternic și sfânt în ajutorul și în apărarea mea. Și fă, Doamne, ca nici un duh, nici un drac, nici un diavol și nici un demon și nici o ființă numită sau nenumită să nu mă poată tulbura, lua sau chinui vreodată după vrerea lor și nici după vrerea nimănui.

Iadul să nu mă poată dori și să nu mă poată înghiți de viu, nici o putere să nu mă poată birui sau lua și purta pe hotare, prin spitale și pe relele drumuri de chinuire și pieire, ci harul Tău cel dumnezeiesc să fie pururi peste mine, și mâna Ta cea binecuvântată să mă apere pururi de tot răul și de toată lucrarea acestor ființe. Ajută-mă, acum Iisuse, și mă eliberează precum ai făcut în serile în care aduceau la Tine pe cei tulburați de puteri nevăzute pe care prin cuvântul Tău le-ai scos și le-ai dus în pace în lumea lor.

Tămăduiește-mă și fii cu mine. Și fă, Doamne, ca aceste puteri pe care le-ai scos acum, ce umblă prin locuri fără de apă, căutând odihnă şi nu găsesc, să nu se întoarcă cumva spre mine sau spre cei dragi ai mei luând alte şapte duhuri mai rele decât ele, ca nicidecum și nici într-un chip să intre, să se sălăşluiască înapoi şi să se facă cele de pe urmă ale mele mai rele decât cele dintâi.

Ci du-le, Doamne, în pace în lumea, în timpul și în universul lor, fără să le mai lași vreo cale de întoarcere înapoi, precum râurilor nu le-ai lăsat cale de întoarcere în cursul lor înspre izvorul din care au pornit. Ci Mângâietorul, Duhul Sfânt, să vină de la Tatăl în numele Tău Iisuse și să se sălășluiască întru mine și în toți cei dragi ai mei, să ne învețe toate și să ne aducă aminte de toate cuvintele și faptele Atotputernicului Dumnezeu săvârșite în lume și în noi.

Pacea Ta Iisuse să coboare lin în mine ca niciodată de acum înainte nimeni și nimic să nu mai poată tulbura sau înfricoșa inima mea.

Bucuria vieții celei adevărate să fie partea paharului meu și binecuvântarea vieții mele, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin. Amin. Amin.

 

 

 

 

Rugăciune pentru cel tulburat de duhuri necurate

 

Zici de 12 ori rugăciunea:

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, …

vezi la pagina 184, cu această invocare

Iartă-l/o pe (N) și îl/o ajută să se elibereze de tot duhul necurat și de toată puterea sa.

Că a Ta este …

 

Apoi de 7 ori rugăciunea:

     Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și toate le împlinești; Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te așază și lucrează acum în (N) și îl/o curățește de tot răul, de tot duhul necurat și de tot necazul și îi mântuiește, Bunule, sufletul și viața sa. Amin. Amin. Amin.  

Apoi o dată, această rugăciune:

Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale apleacă-Te spre mine și înspre cererea mea şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine și de la (N) din cauza păcatelor și a greșelilor noastre precum ai făcut cu Saul în vechime. Că iată, Doamne, când Samuel l-a uns pe David cu mir, Duhul Tău s-a odihnit asupra lui și s-a depărtat de la Saul Duhul Tău şi îl tulbura un duh rău. Şi i-au zis slugile lui Saul: “Iată un duh rău trimis de Domnul te tulbură. Caută un om iscusit la cântarea din harpă, şi când va veni asupra ta duhul cel rău trimis de la Dumnezeu, atunci acela, cântând cu mâna sa, te va linişti”.

Şi l-au adus pe David, iar când duhul cel rău era peste Saul, David, luând harpa, cânta şi lui Saul îi era mai uşor şi mai bine şi duhul cel rău se depărta de el. Ajută-l/o pe (N) și fii cu el/ea și fă să audă el/ea glasul cântului eliberator și îndepărtează de la el/ea toată ființa cea tulburătoare. Trimite, Doamne, în ajutorul său pe arhanghelii Tăi cei puternici cum l-ai trimis pe Rafael în calea lui Tobias ca să îl scape de demonul care o iubea pe Sara, demon care nu făcea rău decât numai celor ce se apropiau de ea. Și fă, Doamne, ca această rugăciune să fie auzită de Tine, și o fă să fie eliberatoare pentru (N) de orice putere demonică.

Tămâie cerească să se înalțe înaintea Ta acum, precum tămâia arhanghelului Rafael făcută de Tobias, pe care să o simtă duhurile cele necurate și să iasă și duse să fie ele acum de puterile Tale cele cerești, duse să fie în locașurile lor unde arhanghelii Tăi să-i lege și să le oprească orice cale de întoarcere spre mine sau spre (N) și spre cei dragi ai săi. Și fă, Doamne, să se risipească din acest ceas și să se destrame cu totul din această clipă toată greșeala sa sau a neamului său care ar fi chemat sau tulburat cu voie sau fără de voie ființe din alte lumi de noi cunoscute sau necunoscute, numite sau nenumite, iar pe acestea du-le Tu acum în pace și fără împotrivire în lumea și în locurile viețuirii celei firești a lor, departe de mine de (N) și de cei dragi ai mei. Iar dacă semenii săi prin puterea cuvintelor şi prin puterea de rea urare, au chemat cumva în viața sa puterea necuratului să se apropie sau să îl/o ia, Tu, Doamne fii zid de netrecut și scut de apărare a sa și a vieții sale.

Și fă, Atotputernice, să se stingă și să se risipească toată vorba și toată pomenirea și chemarea duhurilor necurate, chemate sau trimise să îl/o bată de pământ, să-i ia lui (N) cunoștința, să-i tulbure mintea, viața și inima, sau să îl/o îmbolnăvească, să îl/o umple de frică, teamă și cutremur, să-i ia vederea, glasul și răsuflarea, să-i amorțească simțurile, să-i încleșteze dinții, să facă să își înghită limba și să piară fără putere și fără ajutor. Ajută-l/o, și îl/o apără de toată puterea și de toată lucrarea lor. Și fă să se risipească toată vorba și toată pomenirea, toată lucrarea și toată chemarea sufletelor neîmpăcate și neliniștite, tulburate și rău tulburătoare, toată pomenirea și toată chemarea dracilor, a diavolilor, a demonilor și a oricărui fel de putere tulburătoare în viața sa, știute și neștiute, numite și nenumite, că numai Tu cunoști puterea și lucrarea acestor ființe și numai Tu, Doamne, le poți porunci în limba și în glasul lor să audă, să înțeleagă, să asculte și să iasă și să plece în pace, acum, fără să îl/o tulbure, fără să înspăimânte, fără să rănească, fără să strivească și fără să ucidă pe cineva atunci când eu chem și invoc numele Tău cel puternic și sfânt în ajutorul și în apărarea lui (N) și a mea.

Și fă, Doamne, ca nici un duh, nici un drac, nici un diavol și nici un demon și nici o ființă numită sau nenumită să nu îl/o poată tulbura, lua sau chinui în nici un chip și niciodată, nici după vrerea lor și nici după vrerea nimănui. Iadul să nu îl/o poată dori și să nu îl/o poată înghiți de viu, nici o putere să nu îl/o poată birui sau lua și purta pe hotare, prin spitale și pe relele drumuri de chinuire și de pieire, ci harul Tău cel dumnezeiesc să fie pururi peste (N), și mâna Ta cea binecuvântată să îl/o apere pururi de tot răul și de toată lucrarea acestor ființe. Ajută-l/o, acum Iisuse, și îl/o eliberează precum ai făcut în serile în care aduceau la Tine pe cei tulburați de puteri nevăzute pe care Tu, prin cuvântul Tău le-ai scos și le-ai dus în pace în lumea lor. Tămăduiește-l/o și fii cu (N). Și fă, Doamne, ca aceste puteri care le-ai scos acum care umblă prin locuri fără de apă, căutând odihnă şi nu găsesc, să nu se întoarcă cumva spre el/ea sau spre mine sau spre cei dragi ai mei luând alte şapte duhuri mai rele decât ele, ca nicidecum și nici într-un chip să nu intre, să se sălăşluiască înapoi şi să se facă cele de pe urmă ale sale mai rele decât cele dintâi. Ci du-le, Doamne, în pace în lumea, în timpul și în universul lor, fără să le mai lași vreo cale de întoarcere înapoi, precum râurilor nu le-ai lăsat cale de întoarcere în cursul lor înspre izvorul din care au pornit.

Ci Mângâietorul, Duhul Sfânt, să vină de la Tatăl în numele Tău Iisuse și să se sălășluiască întru (N), în mine și în toți cei dragi ai mei, să ne învețe toate și să ne aducă aminte de toate cuvintele și de faptele Atotputernicului Dumnezeu săvârșite în lume și în noi. Pacea Ta Iisuse să coboare lin în (N) și în mine ca niciodată de acum înainte nimeni și nimic să nu mai poată tulbura sau înfricoșa inima sa și inima mea. Bucuria vieții celei adevărate să fie partea paharului său și binecuvântarea vieții sale, acum și pururea și în vecii vecilor. Îți mulțumesc, Doamne!

Amin. Amin. Amin.

 

Astfel te rogi pentru cel apropiat,

de câte ori simți că este nevoie.

 

 

 

Dacă te-ai blestemat cumva tu pe tine însuți

 

Dacă ai căzut cumva în grea și rea grăire despre tine însuți și te-ai blestemat în ceas de grea cumpănă și de cădere sufletească, dacă ai chemat blestemul înspre tine și el a venit și te-a îmbrăcat cu puterea sa și a pătruns ca untdelemnul în oase și în viața ta, iar acum te căiești de această grea cădere a minții și a doririi tale, atunci, te pleacă în fața Celui Binecuvântat din veac în veac și cere-ți iertare. Roagă-L să nu țină gândul, vorba, dorirea și urarea ta, să risipească puterea invocării tale și să te dezlege de al tău blestem. Apoi, cuvintele cele grele rostite de tine asupra ta le zici cu sensul lor întors din rău în bine cum știi tu mai bine. Și din ziua din săptămână din care ești născut (luni, marți, …) începe un drum de rugăciune de 49 de zile, și zici rugăciunea Tatăl nostru de 40 de ori în fiecare zi, astfel:

 

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împărăţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

Iartă-mă, Doamne, și mă dezleagă de tot blestemul cel greu pe care eu însumi l-am pus asupra mea și asupra sorții mele. Fii cu mine și mă scoate cu bine din urgia lui.

Că a Ta este împărăţia …

 

Apoi se zice rugăciunea care urmează o dată pe zi în fiecare din cele 49 de zile.

 

 

Rugăciune pentru cel care s-a blestemat pe el însuși

 

        Iertare îți cer acum Atotputernice Părinte, iertare cer eu (N), și îngăduință îți cer Părinte Binecuvântat. Că Tu ești Tatăl meu și Domnul binecuvântării mele și zid de izbăvire ești, și cale de scăpare din cursa gândurilor și din lațul vorbelor și a urărilor celor grele. Ajută-mă să ies acum de sub puterea acestor cuvinte grăite de buzele mele. Risipește urgia cea rea a urărilor grăite de limba mea când eram sub povara cea amară a neîmplinirilor și a doririlor mele. Tu pe toate le știi și pe toate le cunoști, nimic nu este ascuns înaintea ochilor Tăi.

Ascultă, Doamne, glasul rugăciunii și al căinței mele și adu-Ți aminte de mine, (N), cel slab și lesne căzător și mă cercetează cu cercetare părintească, mă iartă și mă mângâie cu glasul Tău, și mă scoate, Doamne, de sub puterea blestemului și a urării, care au fost rostite cu patimă, de mine, înspre mine însumi, în ceasul cel greu, adus de căderea cea mare a sufletului meu. Că iată, Doamne, când am aflat și am priceput cuvântul Tău eu m-am căit şi cuvântul Tău mi-a dat nădejde și în el am aflat bucurie şi veselie pentru inima mea. Din lanțul gândului și al greșelii mele, eu vreau să ies cu ajutorul Tău și îți cer iertare pentru tot cuvântul de blestem care s-a născut în gândul meu și s-a îndreptat înspre mine însumi sau înspre oricine. Iartă-mă, Doamne, și mă dezleagă acum de acest greu blestem pus de mine pe mine însumi prin reaua dorire, prin grea cădere, prin amăgire, prin inima-mi rănită și îndurerată sau prin prostie sau prin tristețe sau prin disperare, sau prin mândrie și pizmă sau prin îngâmfare, sau prin mânie și prin orice altă rea și grea alunecare. Te rog nu Ține seamă, Doamne, de acea dorire și de acel blestem, pe care fără cugetare eu l-am rostit și l-am legat de capul meu.

Te rog ajută-mă și dă-mi iertare și scoate-mă din locul cel pustiu, unde eu însumi prin blestem și rea urare m-am trimis pe mine, și iartă-mă și mă dezleagă de lanțul greu, pe care eu l-am pus, prin vorbă de blestem, pe propria-mi ființă și pe tot ce eu am și pe tot ce eu sunt, prin a mea voință tulburată, prin amăgire sau pe orice altă cale. Tu, Doamne, fii acum cu îngăduință și mă dezleagă și nu îmi socoti al meu blestem și a mea greșeală și mă scoate cu mână tare, prin a Ta iertare, mă scoate, Doamne, acum din ceea ce eu însumi am pus pe mine, prin autoblestemare. Ajută-mă să mă întorc din calea rătăcirii doririlor deșarte, adu-mă, Doamne, prin iertare, prin dezlegare și prin vindecare la starea cea dintâi a binecuvântării Tale. Ajută-mă să pot deosebi lucrul de preț de cel fără de preț, ajută-mă să stau în adevăr și în înțelepciune.

Dă-mi Tu putere să nu mă mai întorc vreodată cu răutate spre mine însumi sau spre cei care m-au disprețuit. Ajută-mă să nu mai cad răpus de al meu blestem sau de urarea și dorirea cea rea a semenilor mei. Mântuieşte-mă, Doamne, acum, de puterea blestemului meu și de puterea oricărei forme de blestem, și eu voi fi mântuit. Dezlegă-mă Doamne, de al meu blestem pe care eu l-am pus pe mine însumi, și dezlegat voi fi prin dragostea și prin puterea Ta. Că ceea ce a ieșit spre rău din gura mea, doar Tu Părinte, mai poți șterge și numai Tu poți risipi și numai Tu poți rândui ca nicidecum să se împlinească. Tot ceea ce a ieșit din gura mea eu nu mai pot întoarce și pururi e descoperit înaintea feței Tale, de aceea, Doamne, acum îți cer iertare și ajutor, îți cer iertare după a mea putere, pentru tot gândul și tot cuvântul cel nesocotit și rău care a ieșit din gura mea.

Îți cer iertare pentru toate doririle și pentru toate faptele cele rele pe care le-am săvârșit vreodată în viața mea de zi cu zi. Fii, Doamne, pentru mine foc curățitor și întăritor. Fii mie Apărător de nebiruit și binecuvântare în ziua strâmtorării mele. Scoate-mă din tot răul pe care eu l-am chemat și acum s-a abătut sau stă să se abată asupra mea. Ferește-mă, Doamne, de frică și de neîmplinire.

Păzește-mă de rușine și de umilire. Păzește-mă de boli și suferințe. Ferește-mă de accidente și de orice fel de nenorocire. Apără-mă de dușmanii cei nevăzuți care stau ascunși înafara sau înlăuntrul meu. Apără-mă de cuvântul cel tulburător. Păzește-mă de tremur greu și de necaz, de clipa fără de noroc, de boala cea fără de leac, de orice fel de contaminare și strivire.

Ferește-mă, Doamne, acum și în ziua cea grea a necazului meu de tot răul și mă scoate acum cu braț tare din blestemul meu și din orice durere și mă izbăvește de îndoita zdrobire a trupului, a sufletului, a inimii, a emoțiilor, a minții, a sentimentelor, a doririlor, a trăirilor, a spiritului și a tuturor celor dinăuntru ale mele. Iartă-mă dacă mi-am dorit, mi-am urat sau mi-am chemat moartea.

Iartă-mă și pe mine cum l-ai iertat pe marele prooroc Ilie, care în fuga și în căderea sufletului său și-a dorit moartea răpus de frica sa. Iartă-mă, Doamne, dacă mi-am blestemat cumva clipa în care m-am zămislit sau ceasul și ziua în care m-am născut. Iartă-mă, Doamne și pe mine cum l-ai iertat pe dreptul Iov care era strivit până la sufletul său în toate.

Iartă-mă, Doamne și mă scoate de sub orice blestem greu și nu mă lăsa să fiu robit de suferințe și de moarte grea. Iartă-mă, Doamne și mă ridică din orice cădere a mea și mă așază din nou cu darul iertării pe cărarea cea bună a vieții în binecuvântarea Ta. Că Tu ești Domnul și Dumnezeul mântuirii mele iar eu, acum, smerit Te chem și Te invoc în ajutorul meu: Tatăl nostru …

Amin. Amin. Amin.

 

 

Dacă ai rudenii sau apropiați care blestemă sau au blestemat

 

Dacă ai apropiați sau rudenii care blestemă sau au blestemat neamul tău, numele, vița seminția sau orice altceva, dacă ei au blestemul pe buzele lor ca și ceva normal în viața lor, chemând ei blestemul înspre tine și înspre ei, atunci, se cere ajutor și protecție neîncetată în fața lor de la Tatăl nostru Cel Binecuvântat din veac. Roagă-L să nu țină seama de gândul, vorba, dorirea și urarea lor, să risipească puterea invocării blestemelor lor și să te apere cu puterile Sale cele cerești de aceste rele urări și blesteme.

Apoi, cuvintele cele grele rostite de ei asupra ta le zici cu sensul lor întors din rău în bine cum știi tu mai bine. Și din ziua din săptămână din care ești născut (luni, marți, …) începe un drum de rugăciune de 49 de zile, și zici rugăciunea Tatăl nostru de 40 de ori în fiecare zi, astfel:

 

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împărăţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

Iartă-mă, Doamne, și mă dezleagă de tot blestemul cel greu pe care (N) l-a aruncat asupra mea și asupra sorții mele. Fii cu mine și mă scoate cu bine din urgia lui.

Că a Ta este împărăţia …

 

Apoi se zice rugăciunea care urmează o dată pe zi în fiecare din cele 49 de zile.

 

Rugăciune pentru cel ce are persoane în neamul lui care au blestemat  sau își blestemă neamul

 

Binecuvântat ești, Doamne, Părinte al binecuvântării și al apărării noastre. Tu pe toate le știi și pe toate le cunoști și nimic nu este ascuns înaintea ochilor Tăi. Întunericul nu este întuneric pentru Tine şi noaptea ca ziua este luminată înaintea Ta. Ceea ce e întuneric pentru noi, lumină este pentru ochii Tăi. Tu vezi cele ascunse până în ultimele zări și până în ultimele tainițe ascunse în cele mai de jos ale adâncurilor.

Cu a Ta înțelepciune Tu ai zidit rărunchii mei, și m-ai alcătuit în sânul mamei mele. Minunate sunt toate lucrurile Tale. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele, pe care le-ai făcut întru ascuns, nici fiinţa mea, pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului. Cele nelucrate ale mele le-au cunoscut ochii Tăi şi în cartea Ta toate se scriu. Zi de zi se vor săvârşi şi nici una din ele nu va fi nescrisă. De aceea, Doamne, eu acum mă plec smerit în fața Ta și pun tot ce eu am primit din Tine, din dragostea Ta, eu pun în mâna Ta cea părintească, pun trupul și ființa mea, pun numele și neamul meu, pe toți cei dragi din casa mea.

Păcatul săvârșit de cei ce în gură au blestemul, păcatul greu al relelor urări, ar vrea să scrie în cartea pomenirii sale, ca un condei de fier, tot lucrul lui, să poată cere apoi plată, din neam, din seminție, din viță, din nume și din viața mea. Cuvântul său ar vrea să îl sape adânc, cu vârf de diamant ar vrea să îl scrie să nu mai fie șters cu ușurință. Cu patimă ar vrea ca să lipească lucrarea sa de inima mea. În ochi și în oglinda sufletului ar vrea să aducă întuneric și tot ce e robie întunecată. Ca smoala se lipește și greu se poate șterge lucrarea lui și urma sa din inima rănită, din a sa lume contaminată, din sufletul atins și din trupul rănit de a sa haină blestemată. Te rog, Atotputernice, ajută-mă, aici că numai Tu ești în măsură să risipești tot ceea ce blestemul greu a semănat în urma lui. Doamne, închide gura celor care rostesc cu atâta ușurință blestemul și urarea lui.

Doamne, fii cu mine și oprește urarea lor cea rea și nu o lăsa să mă atingă sau să cadă cu a sa putere și cu a sa urgie peste viața sau peste soarta mea. Doamne, nu mă părăsi în fața relelor urări oricare și de oriunde ar fi. Că iată eu vin în fața Ta Părinte al îndurării și al mângâierii mele, și Te rog, după puterea și după priceperea pe care o am, fă, Doamne, să se risipească din acest ceas, și să se destrame cu totul din această clipă, toată puterea cea rea a tuturor blestemelor rostite vreodată de moșii și strămoșii mei, de neamurile mele, de cei apropiați sau îndepărtați ai mei.

Oprește, Tu, puterea cuvintelor tulburătoare şi toată puterea cea rea a gândurilor grele de rea urare și dorire, de osândă, de blestem și de afurisenie, care au ieșit din gândul și din gura lor, cu știință sau fără de știință, gândite, rostite și trimise cu gând de răzbunare sau cu gând de apărare, gândite, rostite și trimise prin cuvânt pătimaș, prin tot ceea ce pare neînsemnat, prin cuvânt ce este rostit și repetat, prin cuvânt rostit în ceas rău și fără de noroc, prin cuvânt tulburător și fulgerător, prin cuvânt și gând de nerostit ce nu mai poate fi oprit nici de pragul morții ci numai de Tine și de puterea Ta cea mare, în fața căruia se risipește precum fumul înaintea vântului și se topește precum ceara înaintea focului. Așa, Doamne, fă să se risipească și acum, de la mine (N), tot cuvântul rău și toată puterea gândului și a doririi rele, care au fost trimise prin grea durere a sufletului și prin grea amăgire și strivire de către oricine din neam sau dintre semenii mei, chiar dacă au fost pe bună dreptate sau din răutate sau din grea și întunecată ispitire.

Tu, Doamne, Dumnezeul meu, Tată al mântuirii mele, oprește acum și destramă, acum și pentru totdeauna, aceste gânduri și cuvinte, aceste urări și aceste afurisenii, aceste blesteme și osândiri, care seamănă necaz în inima mea și cheamă și aduc nenorocire în viața și în neamul meu.

Și de acum înainte, Doamne, întoarce lucrarea și robia lor precum întorci pâraiele spre marea care le așteaptă, precum întorci valurile în adâncurile din care s-au născut și mă curățește și mă întărește pe mine și pe toți cei dragi ai mei, cu puterea Ta cea mare, ca să putem trăi în pace și în înțelegere în casa și în familia noastră, în locul muncii și în pământul viețuirii noastre și fă să avem pururi pe buzele noastre doar cuvintele bucuriei și ale veseliei, doar cuvintele binecuvântării și ale mulțumirii, ale recunoștinței, ale păcii și ale iertării, cuvintele mângâierii și ale eliberării.

Fii cu mine și cu toți cei dragi ai mei în tot locul și în tot ceasul viețuirii noastre în acest trup și în acest veac atât de iute trecător. Revarsă binecuvântarea Ta cea părintească peste mine și peste toți apropiații mei. Pentru că tot ceea ce este de Tine binecuvântat, binecuvântat rămâne în veac. Nimeni și nimic nu poate tulbura binecuvântarea Ta, nici poate întoarce sau risipi lucrarea cea de viață făcătoarea a Ta.

Apără-mă, acum, Doamne, și mă binecuvântează că Tu ești Dumnezeul mântuirii mele iar eu pe Tine Te chem și al Tău nume sfânt eu îl invoc: Tatăl nostru Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă în fiecare zi şi ne iartă nouă greșelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău.

Amin. Amin. Amin.