PSALTIREA MANGARIERII

C A T I S M A   I

 

Pm. 1

Pentru fericire

Revarsă, Doamne, peste mine lumina fericirii Tale și ajută-mă să nu mă pierd în sfatul celor ce trăiesc în lumi de chin și în neadevăr. În calea celor răi, Te rog, nu mă lăsa să pribegesc și felul viețuirii lor, în nici un chip să nu-l dorească mintea mea. În fericire mă așază, Doamne, și de minciună mă ferește pururi, cu sfântă Înțelepciunea Ta. În haina fericirii mă îmbracă, Doamne, și înveșmântează-mă în fapte bune. Faptele cele rele să nu se nască din ființa mea. Cuvântul de scădere, ale mele buze în veac să nu-l rostească și vorbă slabă în veac să nu grăiască limba mea. Te rog, din fericirea Ta, fă, Doamne, acum, să izvorască fericirea mea și gândul meu să guste bunătatea în adevărul Tău. Precum pomul roditor, răsădit lângă izvoarele apelor, așa, Te rog, să faci să fie fericirea mea, și rodul său să-l dea la vremea sa în bucurie, fără de cădere, şi toate ale sale să sporească spre împlinirea vieții mele. Păzește-mi Doamne, fericirea și viața, de cei ce le-ar putea umbri și tulbura. Nu mă lăsa să mă cobor spre cei ce-și leagă fericirea vieții lor de cele trecătoare, de agoniseală, de spor și de un nume trecător. Ajută-mă să Te înțeleg și să trăiesc în bunătatea Ta. Păzește-mă de ademenirea agoniselii și de himera bunăstării ei, că Tu ești împlinirea mea. În Tine inima trăiește, în Tine ea se fericește, în Tine ea se odihnește și doar puterea Ta o apără și o împlinește. Amin. Amin. Amin.

 

Pm. 2

Pentru pacea zilelor noastre

Oprește, Doamne, fierberea cea rea ce tulbură popoarele, și adu pace în timpul ce-l trăim și risipește acum, cu braț puternic deșartele lor uneltiri. Puternicii pământului se răzvrătesc şi căpeteniile împreună cu mai marii acestei lumi conspiră împreună împotriva rânduielii Tale și grăiesc zicând: «Să rupem rânduielile lui Dumnezeu și pe cel drept să îl strivim pe acest pământ, că noi suntem stăpâni nebiruiți». Doamne, oprește nebunia lor! Tu vezi ce au început și știi al lor sfârșit, Te rog: Oprește răutatea și rătăcirea lor. Fii Tu Stăpân peste pământul păcii zidit de Tine! Părinte al Veșniciei și Domn a tot Stăpânitor, dă pace zilelor ce le trăim și pune acum înțelepciune și gândul bun de înțelegere în cei puternici, ce au în mâna lor destinul lumii în care noi trăim! Învaţă-i binele pe toţi cei care judecă pământul! Fă-i să-Ți slujească Ție, Doamne, cu cinste şi cu bucurie. Înțelepțește-i să se închine Ție din inimă cu bună cuviință, să ia mereu aminte la cuvântul Tău, ca nu cumva să rătăcească pe căi nedrepte și să piară fără de putere, departe de ajutorul Tău. În pacea și în înțelepciunea lor, fă Doamne, să avem zile bune cât vom trăi pe acest pământ, că fericiți sunt toţi cei ce Te ascultă și trăiesc în pace între ei și în pace au fost și sunt mereu cu Tine.

Amin. Amin. Amin.

Pm. 3

Pentru apărare de dușmani

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, caută spre mine și spre dușmanii mei, că iată cât sunt de numeroși și cât de mult mă necăjesc! Mulţi se ridică asupra mea și despre mine zic: «El nici la Dumnezeu scăpare nu mai are!» Dar Tu, Doamne, ești ajutorul meu, Tu ești scăparea mea, Tu ești sprijinitorul meu, şi numai Tu ești Cel ce dai putere firii mele și înalţi capul meu în fața lor și îi oprești să nu mă atingă și să nu îmi aducă în viață tulburare. Cu glasul meu către Tine, Doamne, strig acum: Auzi-mă din locul cel sfânt al viețuirii Tale și fii cu mine. Când capul meu îl plec în așternutul meu, Tu dă-mi odihnă ziditoare și mă așază întru nădejde, că Tu ești ocrotirea mea și Tu ești scutul și tăria vieții mele. Când ești cu mine, Doamne, atunci nu îmi este frică de mii de popoare care împrejur mă împresoară, că în puterea ocrotirii Tale se stinge răul și urgia lor. Doamne, fii cu mine în orice clipă a vieții mele, chiar și atunci când eu nu știu să fiu cu Tine, Tu ajută-mă, mă luminează, mă înțelepțește, mă scoate din necaz și din urgie, că Tu ești Dumnezeul meu. Risipește tot răul vrăjmașilor ce mă împresoară, închide gurile celor ce mă necăjesc. Dă-le, Doamne, tot binele din lume și îi întoarce înspre Tine, și îi învață să facă și să urmeze cele bune, că a Ta, Doamne, este mântuirea şi Tu ești Cel ce reverși peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.

Mărire …,

 

Pm. 4

Când gândurile vor să ne tulbure

Doamne, Dumnezeul dreptății mele, când Te-am chemat, m-ai auzit, și întru necaz m-ai ajutat! Te-ai aplecat de atâtea ori spre mine cu dragoste și multă îngăduință şi rugăciunea mea ai împlinit. Toată ființa se pleacă înaintea Ta, iar gândul bun de pace și de ajutor se naște din a Ta înțelepciune. Tot răul se topește înaintea Ta. El pierde a sa putere când Tu alungi din inimă minciuna și spulberi gândul ce l-a zămislit. Ca un părinte bun, Tu, Doamne, priveghezi asupra celui drept și îl asculți în clipa în care el Te cheamă în ajutor. Eu nu știu, Doamne, de am fost drept vreodată pe acest pământ, dar Te implor: Ajută-mă să nu greșesc! Păzește-mă de gândurile cele rele! Păzește-mă de cele ascunse ale mele! Apără-mă de cele ce cuget în inima mea și nu sunt de la Tine! Ajută-mă, Doamne, și fă să nu se împlinească, gândul cel rău născut în mine, și cele cugetate în neagră amăgire, în tulburare și în deșertăciune, Tu, fă să nu mai fie! În așternutul meu, Tu Doamne, dă-mi odihnă și gând curat să mă căiesc, cerând a Ta iertare pentru tot gândul cel greșit și pentru orice greșită cugetare. Ajută-mă să fiu în gândul bun și în înțeleaptă cugetare, în orice clipă a vieții mele. În ceasul înălțării păzește-mă de îngâmfare! În ceasul coborârii ridică-mă din întristare și din căderea minții mele! Doamne, cugetul inimii mele și gândul meu și rugăciunea mea să fie binecuvântare. Revarsă, Doamne, peste mine lumina feței Tale și ajută-mă să fiu în orice clipă cumpătat! Că, Tu ești Cel ce aduci înțelepciune și gând bun în inima mea, iar acestea sunt mai de valoare decât toate bogățiile pământului. În așternutul meu când mă așez, ajută-mă să mă odihnesc. Cu a Ta înțelepciune, dă pace gândurilor mele. Cu a Ta putere mare, Te rog să risipești tot norul greu al gândurilor și al grijilor ce vor să mă doboare, și întru odihnă mă așază. Fii, Doamne, pururea cu mine și dă-mi lumina Înțelepciunii Tale, lumina Vieții împlinite, a liniștei și a mângâierii cugetării Tale. Amin.

Pm. 5

Rugăciune de dimineață

Pleacă-Ți, Doamne, urechea Ta spre graiul cuvintelor mele! Domnul meu şi Dumnezeul meu, apleacă-Te spre suspinul meu și ascultă glasul rugăciunii mele, căci către Tine mă rog, Doamne! În zorii zilei mă plec în rugăciune înaintea feței Tale și vin spre Tine cu toată inima mea, cu tot sufletul meu şi cu tot cugetul meu. Dis de dimineață Te caut și Te chem, Doamne, vino în ajutorul meu! Că Tu eşti Dumnezeu, Care risipești fărădelegea, și nu lași să se apropie de Tine pe cel ce viclenește. Cei răi nu au putere înaintea Ta, și căile pierzării sunt ale celor ce Te nesocotesc pe Tine. Ferește-mă de amăgirea și de necazul vieții lor. În drumul morții sunt cei care grăiesc minciuna, păzește-mă de ademenirea ei. Pe ucigaşi şi pe viclean, Tu îi urăști și nu lucrezi în viața lor, ajută-mă și fii cu mine și depărtează viața mea de drumul și de viața lor. Că, eu Te caut, din zorii dimineții și întru mulţimea milei Tale, pășesc în casa Ta, mă închin în sfânt locașul Tău, și Te cinstesc pe Tine, Dumnezeul meu. Doamne, povățuiește-mă întru cuvântul descoperirii Tale și apără-mă de dușmanii mei! Netezește-mi calea ce duce înspre Tine și ajută-mă să fiu mereu în ea. Că nu e adevăr în gura celui ce face nedreptate și un mormânt deschis este grumazul ce caută minciuna. Păzește, Doamne, viața mea de sfatul și de uneltirea celui rău. Ferește-mă de mulţimea nelegiuirilor lui și îndepărtează-l, Doamne, de casa și de cărările mele. Ajută-mă să nu cad în cursa lui. Doamne, Dumnezeul meu apără-mă și ajută-mă să Te găsesc pe Tine și locașul Tău, că Tu ești apărarea și mângâierea mea. Binecuvintează viața mea și ajută-mă să fiu drept înaintea Ta, Doamne! Cu pacea Ta mă încununează și viața mea o păzește în veci. Amin. Amin. Amin.

Pm. 6

Rugăciune în boală grea

Nu mă mustra, Doamne, după mulți-mea fărădelegilor mele. Nu mă lăsa, Doamne, să fiu urgisit de mulțimea relelor pe care eu le-am săvârșit. Părinte al meu, și Domn al vieții mele, ajută-mă să nu rămân strivit sub sarcina greșelilor ce au venit cu a lor urgie peste mine. Ridică-mă de sub povara lor că nu mai am putere! Iartă-mă, Doamne, și nu lăsa a mele oase să se sfărâme în durere. Ridică-mi sufletul din tulburare și inima în pieptul meu păzește-o în putere. Te rog: Nu rămânea departe de iadul suferinței mele! Dacă Te-am scos din viața mea prin grea cădere sau prin amăgire sau cei din neamul meu Te-au scos din viața mea prin a lor fapte grele, Te rog, întoarce-Te acum spre mine, Doamne, și iartă-mă și șterge-mi datoria grea și scoate-mi sufletul din neagra tulburare, și dă-mi în inimă putere, și în trup zidește-mi sănătatea ce am pierdut și mântuieşte-mă. Că nu ești Tată la cei morți, și sânul umbrelor nu e cămara Ta și nici locașul Tău. În iad cine Te va lăuda, Doamne, și cine va cânta mărirea Ta în locul morții și al suferinței? Sunt istovit de atâta suferință ce a venit asupra mea și greu apasă firul vieții mele. În fiecare noapte cu plâns spăl patul meu și așternutul meu e plin de lacrimi, ce ies ca un izvor din ochii-mi chinuiți de amarul și durerea la care nu-i mai văd sfârșitul. Ochii mei slăbesc și se împăienjenesc de atâta suferință, lumina lor se stinge și eu îmbătrânesc răpus de a mea durere. Ajută-mă și depărtează, Doamne, de la mine povara grea a suferinței mele și dă-mi iarăși tărie și dă-mi Tu vindecare. Doamne, ascultă glasul rugăciunii mele! Apleacă-Te spre suferința mea! Atinge-Te de mine și vindecă a mea durere. Alungă, Doamne, de la mine necazul care mă apasă! Alungă, Doamne, de la mine puterea care mă doboară! Alungă, Doamne, de la mine durerea care mă omoară şi fă să nu mai fie, niciodată în viața mea nici ea, nici urma ei, nici amintirea ei! Tămăduiește-mă cu a Ta putere! Îmbracă-mă în pace și iertare și mă eliberează și dă-mi putere și vigoare și sănătate, că Tu ești Tatăl meu cel bun! Dorit ești, Doamne, Dumnezeul meu! Scoate-mă din tot necazul și din toată durerea, și dă-mi iarăși viață și putere și sănătate, după cuvântul Tău. Amin. Amin. Amin.

Mărire …,

 

 

Pm. 7

Doamne scapă-mă de dușmanii mei cei din afară și cei din inima mea

Doamne, Dumnezeul meu, la Tine vin, că Tu ești Tatăl meu cel bun, și-Ți cer să vii în ajutorul meu! Întinde dreapta Ta cea plină de putere, și scapă-mă de toți dușmanii mei! Nu mă lăsa, Doamne, în puterea răutății lor. Păzește-mă cu mână tare să nu mă sfâșie ca fiara, ce își sugrumă prada sa și nimeni nu o poate scoate din gheara și din gura ei. Doamne, Dumnezeul meu, dacă am greșit și îmi merit soarta, dacă am făcut ce mi se pune în seamă, de este nedreptate în mâinile mele, dacă m-am răzbunat vreodată pe cel ce mi-a făcut vreun rău sau bine, şi de am jefuit pe cel ce pe nedrept mă asuprea, Tu iartă-mă și nu mă judeca după pornirea slăbiciunii mele! Fie-Ți milă de mine și de pornirea trăirii care m-a îndemnat spre răutate și nu mă lăsa în urgia ei. Ridică-mă, Doamne, din căderea mea și nu lăsa să prigonească vrăjmaşii sufletul meu. Oprește-i să nu calce la pământ viaţa mea! Oprește-i să nu calce cinstea mea în picioare și în ţărână și în pulberea pământului nu îi lăsa să o poată așeza. Scoală-Te, Doamne, întru puterea Ta, înalţă-Te până la hotarele vrăjmaşilor mei și mă apără de toate uneltirile lor. Ridică-Te, Doamne, Atotputernice, Dumnezeul meu, înalță-Te cu porunca cu care ai poruncit și s-au zidit toate, şi poruncește celor ce mă necăjesc să fugă acuma de la mine! Oprește răutatea mea și iartă-mă și scoate-mă din mâna celui rău. Întăreşte-mă întru dreptatea Ta. Cercetează inima mea să nu se afle în ea viclenie, şi în rărunchii mei, Dumnezeule drepte, fă să nu se afle răutate. Ajutorul meu ești Tu Dumnezeul meu, Cel ce mântuieşti pe cei drepţi la inimă. Tu ești judecător drept, tare şi îndelung-răbdător şi nu lucrezi întru mânie. Ajută-mă să Te ascult și să păzesc Cuvântul Tău și viața Ta să fie întru mine. Întoarce-mă din drumul răutății mele și de cărarea și lucrarea morții ferește viața și cărarea mea. Că cel ce face răutatea, în ea se macină cu toată avuția sa, groapa pe care o sapă şi o adâncește, nu îl lasă să mai iasă din gura ei și îl nimicește. Nedreptatea celui rău se întoarce pe capul lui şi pe creştetul lui silnicia lui se coboară când el nu se așteaptă. Neamul lui prin răutate îl șterge de pe pământ și numele lui nu se va mai pomeni în veac. Ferește-mă, de orice gând și apără-mă de orice alunecare în lumea și în puterea celui rău. Cărarea mea ferește-o, Doamne, de a sa cărare și pasul meu Tu îl păzește în drumul binecuvântării Tale. Pe buze pune-mi lauda Ta, Doamne, și în inimă zidește Tu dreptatea Ta să pot să cânt Numele Tău, Numele cel viu al Domnului celui Bun și Preaînalt, al Domnului Dumnezeului meu, al Celui Binecuvântat din veac, El m-a scos din urgia dușmanilor mei.

Amin. Amin. Amin.

 

Pm. 8

Măreția lui Dumnezeu

Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul! Frumusețea Ta este mai presus decât măreția cerurilor, iar bunătatea Ta este covârșitoare. Din gura pruncilor şi a celor mici se înalță laudă spre Tine. Prin glasul inocenței lor ei fac să amuțească pe cei ce-s răzvrătiți și pururea cârtesc în fața bunătății și în fața frumuseții Tale. Când ochii noștri se înalță înspre Tine, când noi privim spre cerurile ce ne înconjoară, spre toate cele ce sunt lucrul mâinilor și al bunătății Tale, când privim luna şi stelele pe care le-ai creat și le-ai dat lege tare și cale de urmat, când contemplăm a universului zidire în măreția sa, în armonia ce se vede vie în el, când ne privim pe noi în locul viețuirii noastre, în fața cosmosului fără de hotar, când înțelegem că el stă în mâna Ta și ascultă glasul Tău și în toate el vorbește despre Tine, este firesc să ne întrebăm: Cine suntem în fața măreției Tale? Ce este omul ca Tu să-Ţi aminteşti de el în galaxii fără de număr? Ce este în fața Ta tot fiul omului cel muritor, în acest punct infim din univers ca Tu să-l cercetezi pe el? În vremi ce par a fi uitate, Tu l-ai zidit pe om cu măiestrie, după al Tău chip și după a Ta asemănare. L-ai micşorat pe dânsul cu puţin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el. L-ai pus pe omul cel zidit de Tine peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus lui: Animalele și toate fiarele câmpului, păsările cerului și toate cele ce străbat cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în toate. Revarsă și în ale noastre inimi a Ta măiastră înțelepciune, să Te vedem în adevăr, în frumusețea măreției Tale, să Te ascultăm în toate cele ale firii zidite în noi și în universul ce ne înconjoară. Ajută-ne să Te cinstim și să ne bucurăm de Tine. Ajută-ne ca să trăim în bucuria bunătății Tale în toate zilele ce le-am primit aici pe acest pământ din sânul veșnicie Tale.

Mărire …,