PSALTIREA MANGARIERII

 • PSALTIREA MANGARIERII

  Ritualul

        Ritualul, termen din limba latină ritus, e o acțiune, o ceremonie, un ceremonial derivat din vechi tradiții religioase sau laice, din obișnuințe sau nevoi, care se desfășoară după anumite reguli. Ritualul poate fi zilnic, simplu, adesea banal, de exemplu, trezirea, spălarea, rugăciunea de dimineață, micul dejun etc. Ritualul poate fi solemn și maiestuos, cu prilejul unor momente importante ale existenței umane, de exemplu naștere, numire a noului născut, botez, căsătorie, moarte, etc. Ritualul poate fi legat de etape ale timpului, ani, luni, zile jubiliare etc.; ale muncii, căutarea unui loc de muncă, angajare, inițiere în noua muncă, etc.; ale anotimpurilor, ale Sărbătorilor de iarnă, de primăvară, de Paști,…

 • PSALTIREA MANGARIERII

  C A T I S M A XX

  Pm. 143 Binecuvântarea familiei Binecuvintează-mi, Doamne, casa și căminul și toată familia mea! Dă-ne, Doamne, pace și înțelegere și multă armonie între noi. Îndeletnicirea să aducă spor în mâinile noastre şi bună pricepere în lucrarea degetelor mele. Binecuvântarea Ta să se odihnească pururea peste noi și peste toate cele ale noastre. Că Tu ești Ocrotitorul nostru, Tu ești scăparea noastră, Tu ești sprijinitorul nostru şi izbăvitorul nostru. Tu ești apărătorul nostru, și bucuria vieții noastre. În Tine noi ne-am pus nădejdea, și gândul și toată dorirea noastră, în mâna Ta le-am pus pe toate, casa și familia, sporul, bunurile și viața noastră. Doamne, Dumnezeule, Tu, ai plecat cerurile şi Te-ai…

 • PSALTIREA MANGARIERII

  C A T I S M A XIX

  Pm. 134 Lauda mea spre Tine Lauda mea spre Tine, Doamne, se înalță. Aliluia. Laudă aduc Numelui Tău. Aliluia. Pe Tine acum Te laud, Doamne, Dumnezeul meu. Aliluia. Cu cei ce stau în casa Ta, eu Te cinstesc. Cu cei ce locuiesc în curţile casei Tale Atotputernice eu Te prea măresc. Bun ești Doamne, și mare este Numele Tău peste tot pământul. Pe cel bun Tu l-ai ales, iar pe cel blând Tu, l-ai rânduit spre moştenire. Descoperă-mi, Doamne, a Ta măreție și arată-mi a Ta maiestate care stă cu putere peste toți, toţi dumnezeii. Tu ai făcut toate câte ai vrut în cer şi pe pământ, în mări, în…

 • PSALTIREA MANGARIERII

  C A T I S M A XVIII

  Pm. 119 Apără-mă de clevetire Către Tine Domnul meu eu strig: Auzi glasul rugăciunii mele și ajută-mă să nu fiu necăjit. Apără sufletul meu de tulburarea cuvintelor zămis-lite de buzele nedrepte şi de limba vicleană. De limba prefăcută ferește-mi viața mea, că minciună și foc nestins împrăștie și numai pământul când o acoperă și glasul Tău o poate potoli. Ajută-mi, Doamne, mie în pribegia mea aici pe acest pământ și nu lăsa văpaia clevetirii să tulbure liniștea zilelor mele. Că mult a pribegit sufletul meu printre cei care cleveteau și urau pacea Ta. Făcător de pace m-am făcut între ei, dar ei urau pacea și cuvântul păcii Tale îl nesocoteau,…

 • PSALTIREA MANGARIERII

  C A T I S M A XVII

  Pm. 118 Pe cărarea vieții Aliluia. Fericit este cel ce cunoaște bunătatea inimii Tale. Fericit este cel ce cunoaște rânduielile firii și păzește Legea Ta. Fericit este cel ce pășește pe cărările vieții pe acest pământ împlinind și ascultând de Legea Ta. Doamne, fă-mi statornici și pașii mei în păzirea poruncilor Tale, să se împlinească întru mine Cuvântul Tău și lauda Ta să fie pururi pe buzele inimii mele. Sufletul meu îl păzește și-l învaţă judecăţile dreptăţii Tale. Prin ce îşi va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor Tale. Cu toată inima Te caut pe Tine, nu lăsa să mă abat de la poruncile Tale. În inima mea păstrez…

 • PSALTIREA MANGARIERII

  C A T I S M A XVI

  Pm. 109 Ajută-mă să Te primesc Doamne, Dumnezeul cerului și al pământului, Dumnezeul universului și a tot ceea ce este văzut și nevăzut, Tu ai grăit lui David și el a mărturisit cuvântul Tău nouă și a zis: Zis-a Domnul Domnului Meu: Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe dușmanii Tăi aşternut picioarelor Tale. Toiagul puterii Ţi-l va trimite Ție Domnul din cerul Său cel sfânt, grăind-Ți: Domnește în pace în mijlocul dușmanilor Tăi. Cu Tine este poporul Meu în ziua biruinței Tale, în cinstea și strălucirea sfinţilor Tăi. Din pântece mai înainte de lu-ceafăr Te-am născut. Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Domnul este…

 • PSALTIREA MANGARIERII

  C A T I S M A XV

  Pm. 105 Dă-mi înțelepciunea vieții Aliluia. Veniți să cinstim pe Domnul că este bun că în veac este mila Lui. Veniți să grăim puterile Domnului, și să facem auzite toate laudele Lui. Veniți să ascultăm Înțelepciunea lui Dumnezeu, că fericiți sunt cei care păzesc Adevărul Lui şi urmează pașii bunătății Sale în toată vremea. Adu-Ţi aminte de mine, Doamne! Întru bunăvoinţa inimii Tale cercetează-mă cu dragostea Ta cea părintească! Iartă-mă, Doamne, pentru tot ce am greșit! Că și eu de atâtea ori am făcut cele rele precum părinţii mei, care în fața valurilor lumii trecătoare Te-au amărât prin rătăcirile lor. Dar pentru dragostea Ta, pe care ai avut-o pentru ei,…

 • PSALTIREA MANGARIERII

  C A T I S M A XIV

  Pm. 101 Rugăciune pentru însănătoșire Doamne, ascultă rugăciunea mea, şi strigarea mea la Tine să ajungă! Fii lângă mine în ceasul necazului meu și mă ajută, Doamne. Pleacă urechea Ta spre mine și auzi glasul invocării mele! Că zilele mele departe de Tine ca fumul se destramă şi oasele mele ca jarul arzând se sting în durere. Atinge-Te, Doamne, de focul durerii ce-mi macină toate ale mele și-n apa cea vie stinge-l acum cu putere! Vindecă-mi toate rănile cele ascunse ale inimii mele! Dă-i, Doamne, a sa vie putere, să bată în pieptul meu fără să fie înecată în durere. Ajută-mă, Doamne, să-mi mănânc pâinea și hrana spre sănătate și…

 • PSALTIREA MANGARIERII

  C A T I S M A XIII

  Pm. 91 Înalță puterea bucuriei mele Bine este a lăuda Numele Tău şi a cânta bunătatea Ta, Preaînalte, a vesti dimineaţa bunătatea Ta şi adevărul Tău în toată noaptea. Că Tu încânți inima mea cu făpturile Tale şi în fața lucrărilor mâinilor Tale, sufletul meu tresaltă de bucurie. Ajută-mă să mă pot bucura de iarba cea frumoasă ce stă vie și smerită și nu plânge când eu o calc cu al meu picior. Ajută bucuriei mele să vadă frumusețea florilor care înfloresc, și repede se risipesc și trec. Ele nu plâng, chiar dacă nimeni nu le vede vreodată frumusețea lor. Te rog înalță puterea bucuriei mele ca steagul neînvins şi…

 • PSALTIREA MANGARIERII

  C A T I S M A XII

  Pm. 85 Rugăciune în vreme de durere Pleacă, Doamne, urechea Ta spre mine şi mă auzi, că sărac şi necăjit sunt eu fără de Tine. Păzeşte sufletul meu, mântuieşte-mă, Doamne, că în Tine eu am toată nădejdea mea. Fie-Ți milă de mine, Doamne, că pe Tine Te aștept în pustiul zilelor grele și în singurătatea amară a inimii mele. Scoate-mă, Doamne, din întristarea ce vrea să mă strivească. Veselește sufletul meu și îl scoate din lumea mâhnirilor sale. Că Tu, Doamne, ești bun şi blând şi mult-Milostiv, cu cel care Te cheamă pe Tine în ceasul durerii sale. Ascultă rugăciunea mea şi ia aminte la glasul cererii mele. În ziua…

 • PSALTIREA MANGARIERII

  C A T I S M A XI

  Pm. 77 Ajută-mă să Te cunosc Ajută-mă să iau aminte, la Cuvântul Tău! Înțelepțește-mă să pot pleca urechea mea spre graiurile gurii Tale. Tu, înțelept, deschizi în pilde gura Ta. Urechilor ce vor să asculte, Tu le descoperi tainice învățături ce vin din timpul vremilor trecute. Tu îmi descoperi ce a fost dintru început, câte am auzit şi am cunoscut şi câte părinţii mei și învățătorii mei m-au învăţat. Tu l-ai chemat pe Avram și Avraam a ascultat și a ieșit din pământul său, din neamul său și din casa tatălui său și Te-a urmat pe Tine, Doamne, într-un pământ necunoscut și niciodată de Tine nu s-a despărțit. Şi Tu…

 • PSALTIREA MANGARIERII

  C A T I S M A X

  Pm. 70 Să nu mă părăsești la bătrânețe Spre Tine, Doamne, e nădejdea mea, să nu fiu ruşinat în veac. Întru Tine, Doamne, m-am întărit din pântece, din pântecele mamei mele Tu ai fost și eşti ocrotitorul și apărătorul meu. În Tine a fost și este bucuria mea. Păzește-mă, Te rog, în ziua neputin-ței și a bătrâneții mele să nu ajung ca o minune, stârnind mirarea celor ce mă văd, că Tu eşti ajutorul meu cel tare. Plină să fie gura mea de lauda Ta. Buzele mele să grăiască mereu cu înțelepciune. Ajută-mă să nu mă pierd în senilitate și în uitare. Dă-mi, Doamne, a Ta înțelepciune să nu se…

 • PSALTIREA MANGARIERII

  C A T I S M A IX

  Pm. 64 Binecuvântarea pământului Ţie se cuvine cinstire, Doamne, în tot locul și în toată vremea, în înaltul cerului și în adâncul pământului. În tăcere pământul aduce laudă Ție, el plecat în ascultare stă înaintea Ta. Tu, Însuți, cunoști glasul pământului, Tu cunoști bucuria și durerea sa și asculți glasul și rugăciunea lui. El în taină Te cheamă, Stăpâne, și îți cere a Ta binecuvântare în toate cele ale sale. Iartă-ne, Doamne, dacă am greșit și am copleșit pământul pe care-l călcăm cu semne și fapte care au scris în memoria lui fărădelegi și răutate. Iartă-ne, Doamne, dacă am făcut nelegiuiri prin care am tulburat a pământului tihnă firească și…

 • PSALTIREA MANGARIERII

  C A T I S M A VIII

   Pm. 55 Când cei puternici se luptă cu noi Ajută-mă, Doamne, că dușmanii se îndârjesc să mă nimicească, mă înfruntă și mă asupresc toată ziua, mă hărțuiesc fără să-mi dea răgaz, și mulţi sunt cei care se luptă cu mine, din înălţime și din locașurile puterii trecătoare. Ajută-mă, Doamne, să nu mă tem de ceea ce-mi poate face mie omul. Că el este făcut din lut, oricât de sus ar fi, oricare ar fi puterea lui cea trecătoare, e lut ca mine și în lut fără putere și el o să coboare. Chiar dacă fiecare pas al meu îl iscodesc cu viclenie, și urmăresc toată a mea mișcare, să îmi…

 • PSALTIREA MANGARIERII

  C A T I S M A VII

  Pm. 46 Rugăciune pentru pace Revarsă, Doamne, pace peste toate popoarele pământului. Minunat ești Doamne. Bună și blândă este inima Ta. Stăpân ești peste tot universul. Toate îți sunt supuse Ție și toate de glasul puterii Tale ascultă. Toate ale Tale sunt dragoste curată. În glas de bucurie și de veselie ai pus zidirea vieții noastre. Fii, Doamne, pururi în mijlocul poporului meu, în neamul în care m-am născut. Păzește-i pacea și bucuria și liniștea viețuirii sale. Păzește-i Doamne Tu, hotarele ce-i aduc buna rânduială și înțelegerea și pacea cu toți vecinii săi. Ferește neamul meu de tulburarea și de vrajba ce naște dinlăuntrul său. Dă, Doamne, înțelepciune mai marilor…

 • PSALTIREA MANGARIERII

  C A T I S M A   VI

  Pm. 37 Rugăciune în boală grea Doamne, nu mă lăsa în boala mea după cum aș merita! Doamne, nu mă părăsi că urgia greșelilor mele mă chinuie amar. Oprește săgețile bolii să nu se înfigă în mine şi nici să se întărească peste mine puterea urgiei și a rănirii lor. Doamne, de ce oare nu-mi aflu vindecarea trupului meu? Doamne, sufletul meu se stinge fără putere și spiritul meu este tot mai vlăguit. Să fie oare urgia greșelilor și a relelor mele? În oase mă chinuie săgetări de durere, să fie oare, chinul adus de toate răutățile mele? Oprește, Doamne, puterea căderilor ce s-au întors cu urgie peste mine, și…

 • PSALTIREA MANGARIERII

  C A T I S M A V

  Pm. 32 În Domnul se bucură inima mea Cu bucurie Te preamăresc, Doamne! În cuvinte de laudă și de mulțumire, în alăută, în harfă cu zece strune îți cânt Ție, Dumnezeul meu. Ca un izvor plin de viață este cuvântul Tău, şi toate lucrurile Tale sunt pline de bunătate. Prin cuvântul Tău s-au zidit cerurile și s-au întărit. Tu ai zidit spre viață toate lucrurile şi toate făpturile. Bunătatea Ta este nemuritoare. Prin Duhul gurii Tale s-au născut toate oștirile cerului și toate puterile nevăzute și toate lumile lor. Tu, Doamne, ai adunat ca într-un burduf apele mărilor, și ai închis abisurile adâncurilor ca într-o vistierie. Tot pământul și toată…

 • PSALTIREA MANGARIERII

  C A T I S M A IV

  Pm. 24 La Tine, ridic sufletul meu La Tine, Doamne, ridic sufletul meu, la Tine, Doamne Dumnezeul meu! Spre Tine eu nădăjduiesc, și știu că Tu cunoști inima mea. Nu mă lăsa în batjocura dușmanilor mei, că eu pe Tine Te caut și împlinirea Legii Tale o doresc. Căile Tale, Doamne arată-mi, şi în cuvintele Tale mă învaţă. Îndreptează-mă spre adevărul Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumnezeu, Mântuitorul meu, şi pe Tine Te caut și te aștept în fiecare zi a vieții mele. Adu-Ţi aminte de mine în bunătatea inimii Tale! Păcatele tinereţilor mele şi ale neştiinţei mele nu le pomeni. Că Tu ești bun şi drept și…

 • PSALTIREA MANGARIERII

  C A T I S M A III

    Pm. 17 Domnul a auzit chemarea mea Eu cu a mea putere Te iubesc, că Tu ești, Doamne, lumina și tăria mea. Tu ești scăparea mea şi izbăvitorul meu, Dumnezeul meu, ajutorul meu. Tu ești nădejdea mea, Apărătorul meu, şi sprijinitorul meu, încă din sânul mamei mele. Atunci când râul fărdelegii s-a ridicat cu tulburare, Tu l-ai oprit cu dreapta Ta. Iar când durerea morții era să mă cuprindă, Tu m-ai atins și iadul ei ce se întețea s-a risipit și a venit atunci lumina Ta. Când spaima și cutremurul au vrut să mă doboare în neputință și în groază, Tu m-ai luat din mâna lor și m-ai ținut…

 • PSALTIREA MANGARIERII

  C A T I S M A II

    Pm. 9 Oprește, Doamne, răul cel din mine, din neam și din dușmanii mei Te laud, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea, și pomenesc minunile ce le-ai făcut în viața mea și în viața celor de demult. Veselie şi bucurie aduc faptele Tale. Inima mea în ele se întărește. Când se înălțau dușmanii mei și unelteau cu ură împotriva mea, puterea Ta i-a stăvilit și i-a oprit cu strășnicie și au slăbit și răul lor, în fața Ta, s-a stins ca fumul cel împrăștiat de vânt. Că Tu faci pururi judecată dreaptă, și semn de netrecut și hotar tare Tu pui în fața celor răi. Tu îi smerești…

 • PSALTIREA MANGARIERII

  C A T I S M A   I

    Pm. 1 Pentru fericire Revarsă, Doamne, peste mine lumina fericirii Tale și ajută-mă să nu mă pierd în sfatul celor ce trăiesc în lumi de chin și în neadevăr. În calea celor răi, Te rog, nu mă lăsa să pribegesc și felul viețuirii lor, în nici un chip să nu-l dorească mintea mea. În fericire mă așază, Doamne, și de minciună mă ferește pururi, cu sfântă Înțelepciunea Ta. În haina fericirii mă îmbracă, Doamne, și înveșmântează-mă în fapte bune. Faptele cele rele să nu se nască din ființa mea. Cuvântul de scădere, ale mele buze în veac să nu-l rostească și vorbă slabă în veac să nu grăiască limba…

 • PSALTIREA MANGARIERII

  Cuvant inainte

  Cuvânt înainte Psaltirea Mângâierii, cuprinde rugăciuni inspirate din psalmi și din alte texte biblice, făcute în funcție de nevoile zilelor noastre. Scopul lor este acela de a ne ajuta să vorbim cu noi înșine și cu Dumnezeu, pentru a ne regăsi pacea, sănătatea, bucuria, siguranța, apărarea și împlinirea vieții noastre. Majoritatea rugăciunilor sunt la persoana I-a. Cel ce le citește se adresează Bunului Dumnezeu el însuși ca într-un dialog și într-o invocare și vorbire la prezent. Când aceste rugăciuni se citesc pentru altă persoană, atunci este bine să se pomenească numele ei în locurile potrivite și tot textul să se adapteze la persoana a III a, în funcție de sens…