SANATATE

Rugăciune pentru sănătate în boli fără de leac pământesc

       Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, auzi rugăciunea mea, ascultă glasul durerii și al plângerii mele, că puterile morţii vor să mă cuprindă și nu mai știu unde să merg pentru a-mi găsi alinare și vindecare, și vlagă și putere, pentru a ieși din hățul cel greu și rău al chinurilor vieții mele.

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, oare să fie păcatele, fărădelegile, și greșelile mele sau cele ascunse ale părinților, ale moșilor și ale strămoși-lor mei, oare să fie acestea izvorul durerilor și ale chinurilor ce au venit peste mine și au tulburat rânduielile Tale și mi-au strivit toată puterea și toată vlaga și toată sănătatea mea? Ajută-mă, Atotputernice, și apleacă-Te acum spre mine cu îngăduință și iartă-mi răutatea și îngustimea și nepriceperea mea. Iartă-mi, Tu, tot ce am greșit Ție și mie și semenilor mei, iartă-mi părinții și strămoșii și neamul și numele și vița și tot ce a fost rău și greșit și eu am moștenit de la ei. Iartă-mi datoriile neiertate, ale mele și ale lor, și fii Doamne, acum, cu mine, să nu mai poată să îmi ceară tribut de viață și sănătate în nici un chip.

Ajută-mă să nu mă apuce și nici să mă împresoare sau să mă umple durerile iadului și pute-rile morții, că numai la Tine eu văd a mea vindecare, a mea sănătate și a mea grabnică tămăduire și întărire și al meu grabnic ajutor. Fii, Doamne, Tu, cu mine acum, și apără-mă de puterea necazurilor, chiar dacă eu sau neamul meu le-am pomenit sau invocat vreodată, și ele acuma au venit cu a lor urgie peste mine, Te rog, Tată, Atotputernice, întoarce-le în pace în lumea și în timpul lor, duse acum, de sfinții Tăi arhangheli și de îngerii Tăi cei tămăduitori. Tămădu-iește acum a mea strivire și vindecă tot ce durerile au stricat și au lăsat rănit în urma lor.

Nu vreau să acuz pe nimeni, Doamne, de a mea cruce grea, nici de a mea boală amară, nici de al meu chin fără sfârșit și fără alinare. Aș vrea să înțeleg și să mă îndrept dacă mai este cale de iertare și îndreptare pentru mine, și știu că aceasta poate să fie doar darul Tău cel sfânt, ce numai Tu, Părinte, îl mai poți lăsa să se reverse acuma peste mine. Te rog să mă ajuți și să nu uiți de mine, chiar dacă eu până acum de multe ori, și în multe feluri, eu am uitat de Tine. Ajută-mă și dă-mi din nou o șansă, dă-mi iar o cale de ieșire, și iertare, un drum de viață și de vindecare, că Tu ești cel ce poți să-mi schimbi din rău în bine a mea soartă, și să mă rezidești în toate cele dinlăuntru ale mele.

Dezleagă-mă de tot ce-i rău în mine și fii cu mine în fiecare clipă. Iartă-mi păcatele și greșelile și toate relele tinereții, ale vieții și ale neștiinței mele. Dezlegă-mă de sunt legat, dezleagă-mă de orice formă de blestem și de osândă grea și de afurisenie și de orice rea urare sau dorire ce au căzut asupra mea. Iar dacă semenii mi-au făcut fapte rele și au aruncat pe mine cu fapte pline de necaz și boli și moarte grea în chinuire, cu cele de la mort ce aduc chin și neputință, cu orice rău și grea necurăție, ce-au aruncat spre mine sau mi-au trimis sau au ascuns în calea mea și în al meu loc de trai, de muncă sau de viețuire, și am atins și m-am contaminat cu reaua făcătură, Te rog, Atotputernice, Părinte, să risi-pești lucrarea lor cea rea, și să o îndepărtezi de mine, să mă stropești cu apă vie și să mă speli de a lor lucrare și necurăție, spre a mea viață și tămăduire, spre a mea curățire și întărire.

Amin. Amin. Amin.

se stropește cu agheasmă tot corpul

      Atinge-mă cu a Ta mână sfântă și mă însănătoșește, și mă întărește, și mă sfințești de șapte ori.

cu ulei sfințit la Sf. Maslu se face semnul crucii la frunte, la creștet, la ochi, la nas, la gură, la urechi, la gât, la mâini, la picioare, la spate, la piept, la burtă și în toate locurile atinse de boală

        Și mă pecetluiește cu semn de vindecare și tămăduire făcut și păzit de mâna Ta. Amin. Amin. Amin.

Că Tu ești Domnul Dumnezeul meu, Cel ce ai putere peste toate și peste tot ce este și toate ascultă de al Tău cuvânt și nu îndrăznesc să-i facă împotrivire. De aceea Atotputernice eu Te invoc, și-Ți cer cu toată a mea ființă să-mi fii acuma ajutor, și dacă în a mea viață, în trupul meu cel care a fost bine zidit de Tine în pântecele mamei mele, în templul Duhului cel Sfânt și casa sufletului meu, dacă ar fi intrat ființe de orice fel, din orice lumi, din orice timp necunoscut sau cunoscut de mine, ființe chemate sau invocate, ființe trimise cu rea lucrare, ființe plătite, ființe întâlnite din întâmplare, ființe numite sau nenumite care aduc boală grea și tulburare, Te rog, și Te invoc, fă să audă al Tău glas acum, să-L audă și să-L priceapă, să-L asculte, și în pace și fără de împotrivire, fără de tulburare sau rănire, fără de strivire și fără să poată lua ceva cu ele din trupul meu și din ființa și din viața mea, în pace sub a Ta oblăduire, sub a Ta poruncă și călăuzire, să iasă și să fie duse în pace de arhanghelii Tăi cei puternic, să fie duse în lumea lor, în timpul lor și în universul lor, care din veac a fost zidit de Tine pentru ele, acolo unde au hrană și odihnă, acolo unde rugăciunea mea și invocarea mea nu le mai tulbură, acolo unde ele nu mai pot să-mi facă vreun rău sau să se întoarcă înspre mine cu a lor tulburare și rănire, acolo unde ele să fie păzite în pace, pentru totdeauna de a Ta putere mare și de al Tău hotar de netrecut vreodată pentru ele înspre mine sau înspre ființa și înspre viața mea.

Că numai Tu Atotputernice, poți glăsui acest cuvânt de eliberare a mea și a lor, acum. Amin. Amin. Amin.

Te rog și Te invoc, ajută-mă, dă-mi sănătate și întărire și fii mereu cu mine. Că sufletul meu este gol fără de Tine și inima mea când nu aude glasul Tău, e însingurată și întristată și toată ființa mea și toate cele din lăuntrul meu Te caută și Te doresc pe Tine. Ajută-mă și fii cu mine, că Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Doctorii lumii acesteia m-au părăsit și m-au trimis la casa mea fără de leac și fără mângâiere, dar eu Te am pe Tine, Tatăl meu și Doctorul zidirii mele. Pe cei dragi ai mei, îi văd neputincioși în fața suferinței mele. Privesc spre mine cu milă și durere, ar vrea să mă ajute dar mă afundă tot mai mult în chinul meu prin suferința lor.

Doar Tu mă poți atinge fără să mă doară și numai Tu acuma mă poți vindeca, Te rog dă-mi iarăși sănătate și întărire. Neputincioși sunt toți cei care vor să mă ajute și preț pentru tămăduirea mea nu aflu pe acest pă-mânt. Ce nu aș da, Doamne, acum, să mă pot bucura iar de sănătatea mea? Dar aici nu mai este preț și nici răscumpărare, decât bunăvoința și mila îndurării Tale. Când viața mea era întru putere, eu am crezut că în veac nu mă voi clătina, atunci, nu am știut să-Ți mulțumesc și nici nu am știut să-mi prețuiesc binele ce îl aveam și nici nu am știut să-mi dră-muiesc bine puterile și sănătatea ce am avut, și în nimic le-am irosit în grabă, și pe toate. Doamne, nu mă părăsi! Dumnezeul meu, apleacă-Te, acum spre mine cu milă și cu îndurare și scoate-mă din greaua mea cărare, că numai Tu mai poți să mă ridici, și să mă însănătoșești.

În chinul meu și în marea-mi întristare, dintru adâncuri eu strig acum spre Tine, că numai Tu ai rămas lumină și speranță în noaptea suferinței mele, și doar în Tine eu știu că pot să-mi capăt iarăși sănătatea, viața și puterea mea. Te chem acum și Te invoc, Te chem ca în ultimul meu ceas, Te chem fără putere și-Ți cer îngăduință și iertare. Te chem acum ca fiul cel risipitor și-Ți cer cu inima înfrântă, primește-mă cu drag, din nou, Părinte, în lumea celor vii și dă-mi iar sănătate și întărire în toate cele dinlăuntru ale mele. Te chem pe Tine, Tată, în necazul meu și în du-rerea mea cea mare, și Te rog dă-mi sănătate și putere. Te chem pe Tine, Doamne, Dumnezeul meu, Te chem și Te invoc pe Tine, Cel ce ai făcut cerul și pământul cu toată frumuse-țea și podoaba lor, ajută-mă și dă-mi iar sănătate și viață în putere. Te chem pe Tine, Doamne, cel ce ai scris drumul stelelor pe bolta cea fără hotar, Te chem când văd cum ele îl străbat fără să se abată de la el, păzind hotarul legiuirii Tale, Te chem și Te invoc în ajutor, dă-mi, Doamne, sănătate și întărire în toate cele dinlăuntru ale mele. Te chem pe Tine, Doamne, cel ce ai zidit și ai legiuit tot ceea ce este și tot ceea ce există, de la infima părticică care stă ochiului ascunsă și mintea mea greu o pricepe, până la a mea ființă și până la întregul Univers, Te chem în ajutor și îți cer iarăși sănătate și viață binecuvântată.

Te chem și Te invoc în ajutor, Părinte al meu și Tată al nostru al tuturor, fii vindecarea și întărirea mea, fii viața mea și nu mă părăsi, nu mă lăsa Atotputernice, să mor. Că Tu ești Domnul meu cel Bun și Îndurat. Tu ești Părintele ce aude și înțelege strigarea mea și glasul rugăciunii mele din mijlocul furtunii ce vrea să mă împresoare. Trimite, Doamne, mâna Ta dintru înălţime și scoate-mă acum şi mă ridică din chinurile mele cele mari, și nu lăsa să crească și să se întă-rească în mine, ci să se risipească fără urmă, iar trupul și ființa mea în toate să se însănătoșească. Doamne, scoate-mă din necazul meu și fii pururi cu mine. Iar dacă firul vieții mele Tu știi că s-a sfârșit, aici pe acest pământ, ajută-mă să ies în pace din această lume, fără de durere, fără de chin amar, fără de frică grea și fără de cutremur greu și înfricoșare. Ajută-mă să ies în pace, din haina trupului, ce văd cum se destramă cu durere, și mă primește în ale Tale brațe, cu a Ta pace și cu a Ta iubire părintească. Desprinde-mă de tot ce mă mai leagă de lumea trecătoare și ajută-mă să intru în bucuria veșni-ciei și în veselia locașurilor Tale.

Iar dacă firul vieții mele nu s-a sfârșit, că Tu din veșnicie mi-ai rânduit ani buni, ce eu am risipit aici pe acest pământ, Tu, Doamne, iartă-mă acum și îmi mai dă o șansă și ajută-mă și mă ridică din patul neputinței mele. Revarsă roua vindecării Tale peste ființa mea și mă întărește și mă însănătoșește și fă să înflorească puterea vieții în mine. Atinge-Te de tot ce e strivit și mă însănătoșește, Tu, acum, cu a Ta putere mare. Redă-mi Tu bucuria vieții și fii mereu cu mine. Că eu, după puterea și priceperea mea, eu Te invoc și Te iubesc pe Tine, Domnul meu și Dumnezeul meu, singurul Domn atotputernic, și Te voi iubi din toată inima mea, din tot sufletul meu şi din toată puterea mea, acum, și în veșnicie.

Că Tu ești vindecarea mea, Tu ești iertarea și întărirea mea, Tu eşti scăparea mea din boala și din necazul meu cel greu, Tu ești Izbăvitorul meu, Dumnezeul meu, Ajutorul meu, Apărătorul meu, Tu ai fost și ești puterea sănătății mele, cărarea vieții și puterea ei. Tu ești cununa înțelepciunii și a cumpătării mele. Tu ești Sprijinitorul meu și mângâierea mea. Ajută-mă și fii cu mine.

Îți mulțumesc, Doamne!

Îți mulțumesc, Părinte!

Îți mulțumesc!

Amin. Amin. Amin.

 

Apoi zici o dată în fiecare zi,

Rugăciunea vindecării

după cum urmează

iar în ziua din săptămână

în care ai fost născut,

o zici de 3 ori