PARACLIS

Înjurăturile

Înjurătura, este o formă imperativă perversă care trimite prin formularea sa, pe cel căruia i se adresează într-un jurământ profanator. Ea aduce profanare, desacralizare, umilire, ură, pizmă, denigrare și o înfruntare a Legii firii, a bunului sens și a demnității umane și divine. Porunca „să nu juri” este invertită și folosită blasfem pentru a-l lovi pe cel înjurat și a-l pune sub puterea distrugătoare a ceea ce prin Legea firii nu trebuie să fie sau să se facă. Înjurătura este o sfidare la adresa lui Dumnezeu și a Legii firii care guvernează tot universul de noi cunoscut. Înjurătura este una dintre cele mai comune forme anti rugăciune, formă de invocare a necazurilor, a bolii, a urii și a nenorocirilor. Chipul ei pervers se ascunde sub falsa sa trăire de răsuflare și de eliberatoare, de justiție și de descărcare interioară care îi dă putere.

Dacă știi că ești atins sau urmărit de setea de a înjura

cere iertare pentru tot cuvântul tău greșit, pentru toate momentele tale de grea cădere interioară, de invocare blasfemă, de lipsă de înțelepciune și de discernământ. Apoi, vezi și încearcă să înțelegi mecanismele perfide în care îți este prinsă mintea și trăirea ta. Oprește-te, până ești încă în timp și începe un drum de rugăciune de 3 zile, de fiecare dată când mintea și simțul tău te îndeamnă să înjuri, și zici zilnic de 40 de ori:

 

   Tatăl nostru, … vezi la pagina 2,

cu această invocare:

         Dă-mi, Doamne, putere să nu mai iasă niciodată vreo înjurătură din a mea gândire, din al meu simț și din ale mele buze. Iartă-mă și șterge-i urma, lucrarea și amintirea ei.

Că a Ta este împărăţia …,

apoi o dată Ps. 50 vezi la pagina 85, și

Rugăciune de ajutor pentru ieșirea din patima înjurăturilor

Înalță-mă cu a Ta putere, peste trăirile ce vor să mă doboare, peste impulsurile cele interioare ce-mi întă-resc mândria, orgoliul și semeția, peste cuvintele ce îmi hrănesc prostia, peste gândirea ce se naște din îngustimea minții mele și dă-mi, Părinte bun, Atotputernic, dă-mi, Doamne, gând de înțelepciune, și pune Tu pe ale mele buze, cuvinte bune și vorbe ce aduc pacea și buna viețuire. Atinge trăirea cea înfierbântată, ce nu o pot stăpâni, și șterge, din a sa născare, cuvântul cel înveninat și vorba grea de înjurătură, spusă din trufie și prostie. Destramă și risipește acum a lor putere! Scoate din mine și de oriunde ar fi, tot duhul necurat al vorbelor de denigrare, de înjurat și de scădere, alungă-l și îl spulberă cu sabia arhanghelilor Tăi și cu a Ta putere, să nu mai fie și nici să se mai nască în mine cu vreun cuvânt tulburător sau gând de grea înjurătură. Dezleagă-mă de sub povara cea grea a înjurăturilor rămase de la neamul, vița și seminția mea, din multe generații pe care eu le port ca o mare povară și chin în viață. Desfă, dezleagă și destramă puterea înjurăturilor spuse de mine sau de înaintașii mei cu mare putere de distrugere pe viața și pe tot ce-i viu sau fără viață. Doamne, Tu cunoști puterea înjurăturilor care mă chinuie. Rupe-le acum legătura lor, desfă toată rușinea lor din și de pe mine, și dezleagă toată greutatea lor din viața mea. Chiar dacă le-am spus din inima mea rănită sau deznădăjduită ori cu mare trufie sau mărire de sine de către mine însumi sau de înaintașii mei, rupe legătura lor de la mine și din mine și din toată casa mea. Destramă și împrăștie în cele patru vânturi toată puterea lor, risipind înjurăturile despre mamă, despre tată, de procreere, incest, despre Dumnezeu și puterile cele cerești sau despre tot neamul nostru omenesc, despre tot ce-i sfânt, despre seminție, neam, nume și viță, despre consangvinitate, adulter și perversiuni cu tot ce-i viu sau fără viață. Curățește, Doamne, ale mele buze și a mea gură o deschide doar înspre bine și înspre binecuvântare, înspre cuvinte de pace, îmbărbătare și înțelepciune, și fii mereu cu mine, pe al meu drum de viață și de îndreptare. Îți mulțumesc, Doamne. Amin. Amin. Amin.

Iar dacă vrei să te rogi pentru un apropiat, care este atins sau urmărit de patima înjurăturilor

cere iertare pentru tot cuvântul său greșit, pentru toate momentele sale de grea cădere interioară, de invocare blasfemă, de lipsă de înțelepciune și de discernământ. Începe un drum de rugăciune de 7 săptămâni, din ziua din săptămână din care este născut/ă, și zici zilnic de 40 de ori:

 

   Tatăl nostru, … vezi la pagina 2,

cu această invocare:

         Dă-i, Doamne, iertare la (N) și-l/o oprește să nu mai înjure. Ajută-l să nu mai aibă în gândire, în simț și pe ale sale buze vreo înjurătură. Iartă-l și îi șterge lucrarea și amintirea ei din el/ea și din semenii săi.

Că a Ta este împărăţia …,

apoi o dată Ps. 50 vezi la pagina 89, și

de trei ori pe zi

Rugăciune  de ajutor pentru ieșirea din patima înjurăturilor

Înalță, Doamne, cu a Ta putere, pe (N) peste trăirile ce vor să îl/o doboare, peste impulsurile cele interioare ce-i întăresc mândria, orgoliul, prostia și semeția. Înalță pe (N), peste cuvintele care îi hrănesc prostia răsuflării sale arzătoare. Înalță pe (N), peste gândirea ce se naște din îngustimea minții sale și dă-i, Părinte bun, Atotputernic, dă-i, Doamne, gând de înțelepciune, și pune Tu pe a sale buze, cuvinte bune și vorbele care aduc pacea și buna viețuire. Atinge trăirea lui (N) cea înfierbântată, ce nu o poate stăpâni, și șterge, din a sa născare, cuvântul cel înveninat și vorba grea de înjurătură, ieșită din trufie și prostie. Destramă și risipește acum a lor putere! Scoate din (N) și de oriunde ar fi, tot duhul necurat al vorbelor de denigrare, de înjurat și de scădere, alungă-l și îl spulberă cu sabia arhanghelilor Tăi și cu a Ta putere, să nu mai fie și nici să se mai nască în (N) cu vreun cuvânt rău, tulburător sau gând de grea înjurătură. Dezleagă-l/o de sub povara cea grea a înjurăturilor rămase de la neamul, vița și seminția sa, din multe generații pe care el/ea le moștenește și le poartă ca pe o mare povară și un rău destin. Desfă, dezleagă și destramă puterea înjurăturilor spuse de (N) sau de înaintașii săi. Risipește și oprește grăirea sa și a celor ce înjură cu el/ea. Oprește grăirea cea cu mare putere de distrugere pe viața și pe tot ce-i viu sau fără de viață. Doamne, numai Tu vezi și cunoști puterea înjurăturilor care îl/o chinuie și îl/o mistuie înlăuntrul său. Rupe-le acum și pentru totdeauna toată legătura lor cu (N). Desfă toată rușinea lor din el/ea și de pe el/ea, și dezleagă toată greutatea lor din viața sa. Chiar dacă le-a spus din inima sa rănită sau strivită de amar și deznădejde, ori cu mare trufie sau mărire de sine, iartă-l/o și nu-i socoti grăirea și căderea sa. Și fă, Doamne, să se rupă acum și să se risipească toată puterea înjurăturilor grăite și trimise spre (N) de orice semen sau înaintaș al său, rupe legătura lor de la el/ea și din el/ea și din toată casa sa. Destramă și împrăștie acum în cele patru vânturi, în puterea cea plină de iertare a suflării binecuvântării Tale, destramă toată puterea și toată urgia urării lor, risipind și iertând înjurăturile despre mamă, tată, soră, frate, despre procreere, incest, despre Dumnezeu și puterile cele cerești sau despre tot neamul nostru omenesc, despre tot ce-i sfânt, despre seminție, neam, nume și viță, despre consangvinitate, adulter și perversiuni cu tot ce-i viu sau fără viață, despre tot ceea ce nu poate fi numit și grăit de limba și grăirea noastră, spus, gândit sau dorit. Curățește, Doamne, ale sale buze și a sa gură o deschide doar înspre bine și înspre binecuvântare, înspre cuvinte de pace, îmbărbătare și înțelepciune, și fii mereu cu (N), pe al său drum de viață și de îndreptare. Că Tu ești Domnul Dumnezeul iertării și al izbăvirii sale din această grea cădere și alunecare, Tată binecuvântat, Iisuse preabune și Duh Sfânt Mângâietor, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin. Amin. Amin.