PARACLIS

 • PARACLIS

  Îngerii Domnului

    Rugăciune către îngerii Domnului Înger, îngerașul meu care mi te-a dat Dumnezeu, totdeauna fii cu mine și mă învață să fac bine. Când sunt mic, tu fă-mă mare. Când sunt slab, tu fă-mă tare. În tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Fă, Doamne, îngerii Tăi, să fie păzitorii mei, și în zi și în noapte până în ceasul cel de moarte. Amin.   Rugăciune către arhanghelii Domnului Sfinți Arhangheli luminați care pe Domnul ascultați, fie ca a Sa iubire să vă îndrume înspre mine. În toate să mă apărați, în bine mă ajutați, de ce-i rău mă curățați, din legături mă dezlegați, în sănătate mă întăriți, de necazuri…

 • PARACLIS

  Rânduieli pentru cei adormiți

     Când vrei să faci pomenire și rugăciune pentru cei adormiți, pregătești: Colac sau Parastas – acesta are forma Soarelui, a izvorului luminii, care împletit cu celelalte elemente ține viața pe acest pământ. Acesta îl închipuie simbolic pe Iisus Hristos: În soare şi-a pus locaşul Său, şi El e ca un mire care iese din cămara Sa. Bucurie aduce pasul Său în tot locul. Din lumi tainice este ieşirea Lui. În cărarea Sa crește pacea și împlinirea, şi nu este cine să se ascundă de puterea Lui. Prescură sau Pâine liturgică – ea este chipul mamei din care ne-am născut. Este chipul dragostei curate, al mulțumirii și al recunoștinței, al…

 • PARACLIS

  Rugăciunea Psalmului 50 la persoana a III –a

    Fie-Ți milă de (N), Dumnezeule, după mare mila Ta şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea sa. Mai vârtos îl spală de fărădelegea sa şi de păcatul său îl curăţeşte. Că fărăde-legea sa el o cunoaște și îl apasă, iar păcatul său înaintea lui este pururea, cu tulburarea și urgia sa. Iar dacă (N) nu își cunoaște încă greșelile sale întru adevăr și nu știe și nu vede lucrarea și apăsarea acestora în viața lui și în viața semenilor săi, Tu, Doamne, i le desco-peră acum cu îngăduință și îl ajută să vadă și să priceapă și să se îndrepte cu ajutorul Tău. Ajută-l să iasă de sub greșeala…

 • PARACLIS

  Rugăciunea Psalmului 50

        Fie-Ți milă de mine, Dumnezeule, după rânduiala dragostei inimii Tale şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Iar dacă nu îmi cunosc greșelile mele întru adevăr și nu știu și nu văd răul de mine săvârșit și nici lucrarea și apăsarea lui în viața mea și în viața semenilor mei, Doamne, des-coperă-l priceperii mele acum cu îngăduință și ajută-mă să văd și să înțeleg și să mă îndrept cu ajutorul Tău. Ajută-mă să ies de sub greșeala și de sub răul care…

 • PARACLIS

  Rugăciune pentru copiii avortați

    Femeia care a făcut avort cu voia, bărbații și femeile care au îndemnat sau au cauzat sau au ajutat la provocarea avortului e bine să facă un drum de rugăciune de iertare și împăcare după cum urmează: Din ziua din săptămână din care ești născut să începi un drum de rugăciune de 7 săptămâni, în care zilnic să zici de 40 de ori rugăciunea:      Tatăl nostru, … vezi la pagina 2, cu această invocare: Femeia care a avortat voit, aici zice: Iartă-mă și mă împacă cu copiii mei (aici se zic numele care li s-a dat) dă-le Doamne odihnă în locașurile Tale. Iartă-mă și mă ajută, vindecă-mi rănile…

 • PARACLIS

  Rugăciunea celor care merg la școală

         Ajută-mă, Doamne să Te binecuvintez în toată vremea, pururea lauda Ta să fie în gura mea. Pe Tine, Te caut, Doamne, Te rog auzi-mă, şi din toate necazurile mele scoate-mă. De Tine vreau să mă apropii pentru a mă lumina și a mă întări în bine și în adevăr. Strajă îngerească pune, acum împrejurul meu ca să mă păzească de puterea celui rău. Ajută-mă să-mi opresc limba mea de la rău şi buzele mele să nu grăiască vicleșug. Fereşte inima mea și cugetul meu de orice rău, şi ajută-mă să fac bine, să caut pacea şi să o urmez pe ea. Trimite, peste mine duhul înţelepciunii şi al…

 • PARACLIS

  Rugăciune înainte de un examen

  Părinte al Înțelepciunii, și Tată al zidirii mele, păzește-mă și fii cu mine în ceasul cumpenelor grele, în ceasul pragurilor mari, în ceasul grele-lor examinări, ce pot aduce schimbări de înălțare sau cădere în cursul vieții mele aici pe acest pământ atât de trecător. Dă-mi, Doamne, a Ta Lumină prin heruvimii Tăi, și a Ta Înțelepciune să-mi fie sfetnic bun și învățător al meu. Păzește-mă de orice rea trăire și emoție tulburătoare! Păzește-mă de frică, de intimidare, de uitare, de grabă, de neatenție și de ale lor rele roade. Fii, Doamne, cu mine în cumpăna exame-nului și mă ajută să pășesc cu Înțelep-ciune pe drumul împlinirii vieții mele, că Tu…

 • PARACLIS

  Rugăciune zilnică pentru familie

    Îți mulțumesc Tată ceresc pentru că m-ai ridicat încă o dată pe picioarele mele, pentru a vedea și a mă bucura de lumina unei noi zile din această viață pământească. Îți mulțumesc pentru viața aceasta pe care Tu mi-ai dat-o, și îți mulțumesc pentru darurile cu care Tu m-ai înzestrat. Îți mulțumesc pentru familia mea pe care m-ai ajutat să mi-o întemeiez. Îți mulțumesc pentru (N aici zici numele celor din familia ta), îți mulțumesc pentru că ai rânduit să fim împreună. Îți mulțumesc pentru că ne-ai dat tăria de trăi într-o familie. Îți mulțumesc pentru sănătatea familiei mele și Te rog să o faci să fie mereu înfloritoare…

 • PARACLIS

  Când unul din soți își părăsește familia

    Când unul din soți își părăsește familia sa plecând în căutarea a ceea ce nu a avut în sânul ei sau căzând victimă amăgirilor și a tot ceea ce este vrajă și miraj ademenitor, când se rupe ceea ce prin cuvântul dat a fost întărit, și nu se mai găsește calea cea bună a înțelegerii și a trăirii împreună la bine și la rău, când tot ce este putere omenească se sfârșește, atunci trebuie invocat ajutorul cel mare al Bunului Dumnezeu pentru apărarea căsniciei și a familiei astfel: În primul rând trebuie să se cerceteze cu bună luare aminte fiecare dintre soți, dacă mai este cu putință, să vadă…

 • PARACLIS

  Rugăciune pentru înțelegere în familie

  Către Tine, Doamne, eu îmi ridic ochii mei acum, către Tine, Doamne, eu înalț gândul meu și prin aceste rugăciuni, eu Te invoc și îți cer puternicul Tău ajutor. Tu ai creat cu al Tău Cuvânt, materia și legea care stă ascunsă în tot ce este viața ei. Tu ai zidit cu înțelepciune această lume cu tot ce este arătarea și mișcarea sa. Tu ai făurit cu măiestrie al nostru trup, al nostru suflet și al nostru spirit bun. Pe toate în bună rânduială, în armonie, în înțelegere și în tainică comuniune în noi, cu mâna Ta Părinte, le-ai așezat pe fiecare în parte, și în pacea firii lor, frumos…

 • PARACLIS

  Rugăciunea femeii însărcinate

         Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru darul Vieții așezat în sânul meu! Bucuratu-s-a inima mea întru Domnul. Înălțat a fost sufletul meu de Domnul Dumnezeul meu şi buzele mele s-au deschis spre veselie. Domnul meu m-a binecuvântat și a deschis izvorul vieții în sânul meu. Cel Atotputernic a sădit în sânul meu un Om, un prunc dorit, care tainic se zidește în bucuria inimii mele și în lumina dumnezeirii Sale. Nimeni nu este sfânt ca Tine, Doamne, căci nu e altul afară de Tine, şi nimeni nu e puternic ca Tine, Dumnezeul meu. Înaintea Ta mă plec și îți mulțumesc cu inima și cu ființa mea, căci Tu ești Domn și…

 • PARACLIS

  Rugăciune pentru femeia care nu poate avea copii

    Dacă a avut avorturi trebuie să se facă mai întâi rânduiala iertării și a împăcării cu cei nenăscuți (p. 381) apoi această rugăciune de câte ori simți nevoia până la împlinire.        Doamne, Dumnezeul mântuirii și al binecuvântării mele, Tu ne-ai făcut pe noi după chipul și după asemănarea Ta, ne-ai făcut bărbat şi femeie, și ne-ai binecuvântat zicând: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi îl supuneţi”. Dar omul cel zidit de Tine s-a îndepărtat de binecuvântarea Ta, și a pierdut locul împlinirii vieții sale, și a început a rătăci pe drumurile morții, iar zămislirea a fost atinsă de păcat și nașterea de chin și de…

 • PARACLIS

  Căsătoria

  Căsătoria este Legământul prin care un bărbat şi o femeie stabilesc între ei comu-niunea întregii lor vieţi. Comuniunea și viața lor împreună sunt rânduite prin însuși actul zidirii divine, creat spre binele soţilor şi spre naşterea şi educarea copiilor. Taină pentru cei care cred în Iisus, Căsătoria este baza și începutul unei noi familii, binecuvântate de însuși Dumnezeu: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi”. Actul care creează căsătoria este consimţământul părţilor, manifestat în mod legitim între persoane capabile din punct de vedere juridic, care nu poate fi suplinit de nici o putere omenească. Căsătoria nu este un joc sau o încercare de conviețuire temporară, ea implică viața…

 • PARACLIS

  Sensul vieții

    Rugăciune pentru găsirea sensului vieții         Ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele! Apleacă-Te cu îngăduință și cu dragoste spre glasul sufletului meu! Revarsă a cerului lumină peste cărarea vieții mele și ajută-mă să mă găsesc pe mine însumi, cel ce sunt cu adevărat, creat, zidit, și făurit de Tine, Tată binecuvântat. Ajută-mă să ies acum din negura ce mă împresoară! Scoate-mă din dezorientarea și din tulburarea care vrea să învăluie ceea ce sunt cu adevărat. Risipește acum puterile cele nevăzute care vor să îngreuneze pasul meu spre adevăr. Revarsă peste al meu cuget înțelepciune și dă-mi pricepere ca să discern, să văd și să pricep pe acest pământ ce sunt…

 • PARACLIS

  Dependența față de o persoană

    Dependența este o legătură bolnavă a tot ceea ce este simț interior cu o persoană în care cel dependent vede toată împlinirea sa. Dependența față de o persoană sau față de un apropiat, este des confundată cu fel și fel de vrăji, farmece, făcături și pusături intenționat făcute prin magie de cel/cea înspre care se manifestă dependența. De fapt o dependență față de o persoană se poate naște spontan prin atracție firească față de frumos, față de ceea ce credem că ar fi bun și de dorit, față de ceea ce dă cunoștință, libertate, și alte reale sau dorite stări de împlinire, de pace, de satisfacție, de vis, de…

 • PARACLIS

  Locul de muncă

    Când îți cauți un loc de muncă, pleacă-te cu smerenie înaintea Celui Care Te-a zidit și cere-i ajutorul Său. Roagă-L să te ajute să îți găsești locul muncii tale cel mai bun și cel mai potrivit pentru tine și pentru cele ale bunului tău trai aici pe acest pământ. Și astfel din ziua din săptămână din care ești născut începe un drum de rugăciune în care zici zilnic de 7 ori rugăciunea Tatăl nostru, … vezi la pagina 2 cu această invocare: Ajută-mă să îmi găsesc locul meu cel bun, și binecuvântat. Ajută-mă să îmi găsesc locul muncii mele pe măsura cea bună a priceperii și a puterilor mele.…

 • PARACLIS

  Însănătoșirea trăirilor

  Rugăciune pentru însănătoșirea trăirilor noastre   Cinstit și Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri! Lăudat și preamărit este Numele Tău din veac în veac! Tu ai fost dintotdeauna, Tu ești și Tu vei fi Domnul meu și Dumnezeul meu! După putința mea, eu Te chem în ajutorul meu acum și Te rog după a mea pricepere și după a mea putere: Iartă-mi toate greșelile mele! Iartă-mi toate relele gândite, dorite sau săvârșite de mine vreodată. Iartă-mi păcatele și toate datoriile mele, și mă ajută ca și eu să mă iert pe mine însumi, să mă îndrept, și să ies de sub povara lor. Ajută-mă să iert cu adevărat pe toți semenii…

 • PARACLIS

  Lăsarea celor rău ținute în noi

    Dacă vezi că ai intrat sau ai moștenit datorii din care cu puterile tale omenești nu mai poți ieși, încearcă să vezi: care este cauza reală a lor, care este greșeala care le-a generat, care este pasul greșit care le-a chemat, care este dorirea care le-a dat putere și le-a făcut să crească peste măsura puterilor tale de a le gestiona, ce putere au acum în viața ta. Încearcă să îndrepți și să repari cauza lor. Încearcă să ieși din puterea greșelii care le-a generat și să o îndrepți după măsura cea bună a puterilor tale. Încearcă să nu mai faci pasul greșit care te-a dus pe calea datoriilor.…

 • PARACLIS

  Datorii

  Dacă vezi că ai intrat sau ai moștenit datorii din care cu puterile tale omenești nu mai poți ieși, încearcă să vezi: care este cauza reală a lor, care este greșeala care le-a generat, care este pasul greșit care le-a chemat, care este dorirea care le-a dat putere și le-a făcut să crească peste măsura puterilor tale de a le gestiona, ce putere au acum în viața ta. Încearcă să îndrepți și să repari cauza lor. Încearcă să ieși din puterea greșelii care le-a generat și să o îndrepți după măsura cea bună a puterilor tale. Încearcă să nu mai faci pasul greșit care te-a dus pe calea datoriilor. Încearcă…

 • PARACLIS

  Sporul Casei

  Rugăciune când este luat sau atins sporul casei   Dacă vezi că îți este atins sporul casei tale, cheamă-i dacă poți pe toți cei care viețuiesc cu tine și vă rugați Domnului să vă ajute și să vă apere cu puterea Sa, să aducă binecu-vântare și spor în toate cele bune ale casei. Seara aprindeți 3 lumânări, ziceți de 7 ori rugăciunea Tatăl nostru, vezi p. 2 cerându-i pâinea cea spre ființă și mântuirea Sa. Apoi fiecare să zică cu glas o dată Ps. 50 vezi la pagina 85, și această rugăciune.   Revarsă, Doamne, a Ta binecu-vântare peste a mea casă și peste toate cele ce Tu ne-ai dăruit și…

 • PARACLIS

  Furt sau o pagubă mare

  Când ai o pagubă mare, un furt, o pierdere sau o nedreptățire, înainte de toate încearcă să te cercetezi pe tine însuși și să vezi dacă este cu putință să înțelegi de ce s-a întâmplat aceasta. Apoi cercetează-te și vezi dacă tu la rândul tău nu ai făcut așa fapte vreodată. Aduți aminte și vezi dacă ai furat sau ai nedreptățit cândva pe cineva. Dacă ai avut vreodată nedreptate în mâinile tale. Dacă ai răsplătit cu rău celor ce ți-au făcut rău. Dacă ai jefuit pe vrăjmaşii tăi fără temei. Dacă părinții sau strămoșii pe care îi moștenești în bine și în rău, au făcut așa ceva. Dacă din toate…

 • PARACLIS

  Protecție și apărare

    Protecția și apărarea vieții noastre ne este dată de Bunul Dumnezeu prin însăși natura instinctului nostru de supraviețuire. Fiecare om atunci când vine în această lume este luminat și protejat de Cuvântul cel de viață dătător al Celui Binecuvântat din veac în veac. O putere tainică, divină, ne însoțește încă din clipa zămislirii noastre. Aceasta ne apără și ne dă o protecție specială în fața valurilor tumultuoase ale lumii acesteia. În firea noastră stă acest tainic dar dat de însuși Cuvântul cel ziditor al lui Dumnezeu. Prin circumstanțele care ne înconjoară și prin tot felul de rele moșteniri și alegeri ale noastre, adesea noi pierdem această protecție și ne…

 • PARACLIS

  Omul dificil

      Cărările vieții noastre pe acest pământ, adesea trec sau se intersectează sau chiar se unesc în cursul lor cu viața și cărarea omului dificil, veșnic nemulțumit și plin de tulburare, aducător de nemulțumire și grea frustrare, acuzare, și des violență. În fața acestor situații instinctul nostru de obicei reacționează și declanșează mecanismul matematic al cauzalității, forță contra forță, nervi contra nervi, frică contra frică, prostie contra prostie, etc. Este greu de găsit în aceste situații puterea Înțelepciunii care să ne ridice peste lumea acestor legi oarbe care ne prind și ne strivesc în nemilosul malaxor al mecanicității lor. Apare aici iluzia așa zisei dreptăți omenești, ea ne convinge…

 • PARACLIS

  Înjurăturile

  Înjurătura, este o formă imperativă perversă care trimite prin formularea sa, pe cel căruia i se adresează într-un jurământ profanator. Ea aduce profanare, desacralizare, umilire, ură, pizmă, denigrare și o înfruntare a Legii firii, a bunului sens și a demnității umane și divine. Porunca „să nu juri” este invertită și folosită blasfem pentru a-l lovi pe cel înjurat și a-l pune sub puterea distrugătoare a ceea ce prin Legea firii nu trebuie să fie sau să se facă. Înjurătura este o sfidare la adresa lui Dumnezeu și a Legii firii care guvernează tot universul de noi cunoscut. Înjurătura este una dintre cele mai comune forme anti rugăciune, formă de invocare…

 • PARACLIS

  Patima mâncării fără de saț

    Rugăciune de ajutor pentru ieșirea din patima mâncării fără de saț Mâncarea în zilele noastre a devenit izvorul și cauza uneia dintre cele mai perfide forme de dependență a omului. Aparent îmbrăcată în haina instinctului vital de supraviețuire dependența de mâncare fără saț declanșează în interiorul nostru o frică și o stare de ne-liniște care se topește doar momentan în clipa consumului de alimente și reapare iar, ducându-ne la stări de obezitate, disconfort, pierdere a sănătății, insomnie, etc. Ieșirea din această cădere nu se face prin post și grea abstinență ci prin constanță și măsură. Deoarece ceea ce pierdem în perioada de restricție în scurt timp îndoit punem înapoi. Înainte de…

 • PARACLIS

  Jocurile de noroc

      Iluzia câștigului fără de muncă este și a fost o problemă a minții omului dintotdeauna. Goana după câștigul socotit „noroc”, a lăsat multe familii în pustiul sărăciei și al foamei. Această goană interioară după clipa socotită norocoasă, clipă visată, clipă socotită mereu aproape dar extrem de rareori atinsă de om, această goană interioară tulbură mintea și aprinde trăirile și simțirile, făcându-le să creadă că în secundele următoare visul va fi real și că eșecul repetat este datorat iluziei și greșelii, deoarece a fost foarte aproape de câștig și la ultima mișcare s-a năruit totul. Câștigul în jocurile de noroc este fără timp și de aceea spulberă totul la…

 • PARACLIS

  Fumatul

  Fumatul, implică forma de dependență care ar părea să fie cea mai inofensivă la prima vedere. Multe persoane fumează mult și trăiesc până la adânci bătrânețe. Ele au adesea doar mici afecțiuni pe care le duc fără mari dificultăți până la mormânt. Consumul cumpătat de alcool sau fumatul ocazional nu înseamnă dependență. Dependența este forma de consum excesiv, fără control, fără posibilitate de oprire. Substanța în dependență devine stăpână absolută pe minte, simț, trăire și comportament. Fumatul ucide lent și de obicei atacă imunitatea care este deja precară. El dă un sens de identitate care se manifestă prin reflex condiționat, imagine și pioasa iluzie că fumul ar putea să umple…

 • PARACLIS

  Drogurile

    Drogurile, sau substanțele halucinogene, sunt folosite din cele mai vechi timpuri de oameni și de inițiați, magicieni, șamani, etc., pentru a-și induce lor sau altor oameni, stări artificiale extatice. Acestea seamănă cu trăirile mistice, de extaz, extracorporeitate, viziuni, lumi paralele, trăiri greu de descris, complexe în ansamblul lor dar cu o caracteristică fundamentală comună, aceea de a încătușa, de a robi, și a ucide lent sau rapid pe cel prins în puterea hipnotică a trăirilor lor. Dependența ne pătrunde tacit, în mod foarte subtil. Ea deschide mereu alte trăiri care par a fi bine ținute sub control dar care odată pătrunse în simțuri și în sânge rămân active, chiar…

 • PARACLIS

  Alcoolul

  Alcoolismul, este o putere tulburătoare a minții și a comportamentului uman. El pătrunde în organism și se comportă de cele mai multe ori ca o putere străină dominatoare. Schimbă starea interioară a percepției, anesteziază gândirea și simțurile, și îl coboară pe om de la orice nivel social, intelectual, profesional sau spiritual, îl coboară la nivel de cârpă lepădată, pângărită, fără demnitate și fără putere de rezistență în fața acestui demon ascuns în băuturile alcoolice. Pentru cel dependent este de ajuns o picătură de alcool să-i ajungă pe limbă și nu se mai poate opri până în locul cel mai de jos al căderii sale. Chiar și după o lungă abstinență,…

 • PARACLIS

  Rugăciune de eliberare

      Doamne, Dumnezeule cel drept și luminat! Dumnezeule cel mare și binecuvântat! Dumnezeule cel mai înainte de veci, Ție îți încredințez toată viața și toată nădejdea mea, și Te chem pe Tine, Te invoc, și Te rog: Ascultă-mă, Doamne, în această clipă trecătoare. Cel Care ai făgăduit să asculți pe cei care Te vor chema în duh și în adevăr, nu îți întoarce fața Ta de la mine, chiar dacă am buzele atinse de păcat și sunt împovărat de tot felul de greșeli, de tot felul de datorii și de tot felul de rele făcute. Către Tine, Doamne, vin: Ajută-mă! Fii Doamne, cu mine și mă apără de toate puterile…

 • PARACLIS

  Vrăji, farmece, făcături, magie neagră

   Vraja, cântecul și descântecul ei, sunt realități pe care le găsim din cele mai vechi timpuri la toate popoarele. Omul vrăjit, este omul care intră într-o lume paralelă, vede, aude și pricepe doar muzica acelui cântec făcut, care îl duce în alte lumi. Te vede cum nu te-ar vedea, te aude dar nu te înțelege, te ascultă dar nu pricepe. Omul vrăjit este ca și închis sub un clopot de sticlă, vede, aude, și ascultă doar de persoana și lumea care l-a vrăjit. Se schimbă total în comporta-ment, în valori, în toate. Nu mai ține la soție, la copii, la părinți, la prieteni, la imagine, la cinste, la nimic, este…

 • PARACLIS

  Deochiul

  Iar în ziua din săptămână în care s-a născut, această rugăciune se zice de 4 ori, miercurea și vinerea se ține post.   Deochiul   Deochiul, puteri tulburătoare legate de ochi, realități transmise prin ochi. Ochiul este oglinda sufletului. „Luminătorul trupului e ochiul tău. Când ochiul tău este curat, atunci tot trupul tău e luminat; dar când ochiul tău e rău, atunci şi trupul tău e întunecat. Ia seama deci ca lumina din tine să nu fie întuneric. Aşadar, dacă tot trupul tău e luminat, neavând nici o parte întunecată, luminat va fi în întregime, ca şi când te luminează făclia cu strălucirea ei”. Lc. 11. 34-36. „Ceea ce iese din om,…

 • PARACLIS

  Relele legături

  Iar în ziua din săptămână în care s-a născut,  această rugăciune se zice de 7 ori, lunea, miercurea și vinerea se ține post. Relele legături   Legăturile cele nevăzute ale noastre sunt de multe forme și de multe feluri. Ele pot fi făcute de noi înșine, de alții sau am căzut nevinovați în lațul lor. Legăturile făcute de noi înșine sunt: Jurământul, Juruința, Legământul, Pariul, Pro-misiunea, făgăduința, Cuvântul dat, Chezășia. Jurământul. Iisus ne învață: „Să nu vă juraţi nicidecum nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu, nici pe pământ, fiindcă este aşternut al picioarelor Lui, nici pe Ierusalim, fiindcă este cetate a marelui Împărat, nici pe capul tău să nu…

 • D:\poze in lucru\poze in D\FOTOGRAFII\BisPICTnou\CIMG0548.JPG
  PARACLIS

  Blestemul

  Aceasta se zice de 7 ori în ziua din săptămână în care e născut cel pentru care te rogi. Blestemul   Blestemul este ca o piatră sau puzderie de pietre, lemne, săbii, săgeți … care sunt trimise sau atrase cu forță înspre noi. Acestea pot gravita în jurul nostru precum sateliții în jurul astrelor sau pot fi în jurul nostru cazual precum meteoriții în imensitatea spațiului cosmic. Când suntem sau intrăm în traiectoria lor ne pot lovi, răni, sau strivi până la moarte și nimicire. Spre deosebire de afurisenii care sunt lipite de noi și cu moartea trupului ele mai pot lucra doar șapte generații, blestemul plutește în jurul nostru…

 • PARACLIS

  Afurisenia

  Afurisenia este o rea urare, făcută în gând sau exprimată verbal, cu intenție rea sau fără intenție, făcută din obișnuință, din reflex, din răutate, pizmă, invidie sau din nevoi de descărcare interioară. Ea poate fi conștientă sau inconștientă, intențională sau neintențională, în mod voit sau din întâmplare îndreptată sau  aruncată asupra cuiva. Ea poate fi asemănată plastic cu un lichid mai mult sau mai puțin murdar sau nociv, pe care semenii noștri îl aruncă prin grele și rele cuvinte de urare și dorire pe noi, pe trupul nostru, pe imaginea noastră, pe familia noastră, pe casa noastră, pe locul muncii, pe bunurile noastre sau pe doririle noastre. Afurisenia se lipește…

 • PARACLIS

  Cuvânt și faptă tulburătoare

    Cuvântul lui Dumnezeu este izvor de viață, de pace, și de bucurie, el aduce împlinire. Cuvântul tulburător este izvor de suferință și de întristare care prin tulburarea generată înlăuntrul nostru poate duce până la moarte. Când vorbe tulburătoare pătrund înlăuntrul nostru și nu le putem scoate în nici un chip, trebuie să vedem dacă nu cumva și noi am tulburat pe cineva vreodată, și acum, s-a întors măsura cu vârf și îndesat înapoi. Bine este să ne cerem sinceră iertare tuturor celor cărora le-am greșit, nouă înșine și Domnului Dumnezeului nostru care ne-a zidit. Când ne aflăm în fața unor fapte sau evenimente tulburătoare, la fel trebuie să ne…

 • PARACLIS

  Autodistrugerea

    Autodisprețul, autodesconsiderarea, auto-înjosirea, automutilarea și autodistrugerea, gândurile rele, de moarte, de non sens și de sinucidere. Toate acestea sunt proiecții false ale minții noastre despre noi înșine, născute în noi din multiple cauze sau induse de alții și apoi hrănite de așteptările, de tulburările și de dorințele bune sau rele, împlinite sau neîmplinite ale noastre. Gândul născut din orice formă de neîmplinire este la fel ca o amprentă murdară pe care noi o punem pe noi înșine, apoi îi recunoaștem puterea și autoritatea sa în viața noastră și nu vrem să fie curățată, deoarece ne-am autoconvins că aceasta este realitatea crudă a vieții noastre și nu mai putem face…

 • PARACLIS

  O Măicuța noastră

  Rugăciunea O Măicuța noastră și a lui Dumnezeu, păzește-l/o pe (N) acum sub acoperă-mântul tău, iarăși Tu Iisuse blând și iertător să-i fii lui/ei sprijin și ocrotitor. Dragostea curată, bun Mântuitor, fie-i călăuză și în toate spor. Pacea Ta divină, să coboare lină și să-i umple viața de a Ta lumină. Dă-i Iisuse bune, Duhul Tău cel Sfânt, să îl/o aibă în pază pe acest pământ. Fă să se coboare, spre al său ajutor, Îngeri și Arhangheli din al Tău sobor. Pune în a sa minte gând de mulțumire și îi umple viața doar de gânduri bune, să-și găsească calea sa, bună și curată de Tine Iisuse mereu apărată. Amin.…

 • PARACLIS

  Psalmul 50 la pers a III-a

    Miluieşte-l/o, Dumnezeule, pe (N) după mare mila Ta şi, după mulţimea îndu-rărilor Tale, şterge fărădelegea sa. Mai vârtos îl/o spală de fărădelegea sa şi de păcatul său îl/o curăţeşte. Că fărăde-legea sa (N) o cunoaște, şi păcatul său înaintea sa este pururea. Ţie unuia a greşit şi rău înaintea Ta a făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor ești când judeci Tu. Că iată întru fărădelegi s-a zămislit şi în păcate s-a născut din maica sa. Că iată adevărul a iubit, și cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale i-ai arătat lui/ei. Stropește-l/o cu isop, şi îl/o curăţeşte, spală-l/o, şi mai vârtos decât zăpada…

 • PARACLIS

  Osânda sau auto condamnarea

      Osânda, se spune în popor că este mai grea decât păcatul. Osânda este gândul de judecată și dispreț întrebător trăit în raport cu un semen sau apropiat al nostru. (Ex. Cum poate face el așa ceva? Eu nu aș face niciodată! Sau: Eu să am așa ceva aș … face și aș drege …) Osânda este o sentință, o condamnare pe care noi înșine o dăm asupra noastră. De obicei osânda vine foarte repede peste noi precum un bumerang și ne pune în situațiile de noi disprețuite în care ne vedem fără puteri. Regele David este exemplul clasic, el ia femeia lui Urie, pe Urie îl trimite să…

 • PARACLIS

  Frica și însingurarea

  Frica și însingurarea   Frica și însingurarea se apropie de noi cu al lor chip hidos, tulburător, în clipa în care noi ieșim din spectrul Luminii vieții, a Luminii lui Dumnezeu. Dumnezeu este viaţă şi viaţa este lumina oamenilor. Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu o poate birui și cuprinde niciodată. Cuvântul lui Dumnezeu este Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în această lume. Înainte ca noi să fim, Dumnezeu ne-a cunoscut și ne-a chemat pe nume și ne-a grăit să nu ne fie frică deoarece El este cu noi chiar dacă noi nu știm să fim cu El și nu îi cunoaștem pașii…

 • PARACLIS

  Rugăciune în întristare și însingurare

  Doamne, nu mă părăsi în lumea tristeții și în lumea singurătății inimii mele! Apleacă-Te spre al meu suspin și spre ale mele triste haine grele, ce mă încovoaie în dureri și mă îneacă în lacrimile sufletului și în rănile inimii mele. Atinge, Doamne, a mea fire și ajută-mă să mă tămăduiesc, să ies de sub povara ce mă apasă și să mă vindec și să mă întăresc. Alungă, Doamne, acum din mine tot duhul de mâhnire și întristare, tot duhul de însingurare și toate duhurile ce sunt supuse, slujitoare lor și, fă să fie duse de arhanghelii cei ce sunt Ție slujitori, în lumea, în timpul și în universul lor…

 • PARACLIS

  Rugăciune pentru liniștea sufletului

  Caută pacea și o urmează pe ea oricât de mare preț material lumesc ar avea ea. Zi cât de des poți rugăciunea Tatăl nostru, apoi o dată pe zi, zi Ps. 50 vezi la pagina 85, și   Doamne, Dumnezeul meu, ajută-mă să ies din lumea cea tulbure ce vrea să mă doboare, ajută-mă să ies din orice tulburare a sufletului meu. Fii Tu cu mine în cărarea vieții mele și nu lăsa să fiu robit și chinuit de griji ce nu le pot îndepărta de gândul meu și nici nu pot opri vâltoarea lor, că îmi iau pacea și liniștea firească a inimii și a sufletu-lui meu. Oprește-le puterea…

 • PARACLIS

  Rugaciunea Cunoașterii

  Rugăciune și cunoaștere Când dorești să te apropii de Dumnezeu pentru a cunoaște frumusețea vieții și împlinirea ei, atunci încearcă să îți iei o zi doar pentru tine, ar fi bine ca acesta să fie ziua din săptămână în care te-ai născut. Găsește locul cel mai frumos unde ai putea să petreci această zi în liniște, pace și odihnă. E ziua ta, e ziua în care nu faci nimic, e ziua în care tu însuți ești cu tine însuți și încerci doar să fii prezent în tot ceea ce ești și în tot ceea ce se petrece. Dumnezeu este cea mai minunată Ființă din universul de noi cunoscut, din El…

 • PARACLIS

  O Măicuța noastră

  O Măicuța noastră și a lui Dumnezeu, păzește-mă acum sub acoperământul tău, iarăși Tu Iisuse blând și iertător să-mi fii mie sprijin și ocrotitor. Dragostea curată, bun Mântuitor, fie-mi călăuză și în toate spor. Pacea Ta divină, să coboare lină și să-mi umple viața de a Ta lumină. Dă-mi Iisuse bune, Duhul Tău cel Sfânt, să mă împlinească pe acest pământ. Fă să se coboare, spre al meu ajutor, Îngeri și Arhangheli din al Tău sobor. Pune în a mea minte gând de mulțumire și îmi umple viața de a Ta fericire, să-mi găsesc cărarea din veci rânduită, de Tine Iisuse pururea păzită. Amin.     Binecuvântarea Tatălui și a Fiului…

 • PARACLIS

  Rugăciune de încredințare

  Ajută-mă, Doamne Dumnezeul meu și ascultă glasul rugăciunii mele în acest ceas, că eu Te chem pe Tine. Iartă-mi greșelile și ajută-mă să mă îndrept și să nu le mai săvârșesc. Alină-mi durerile ce vor să mă chi-nuie și să mă stăpânească. Vindecă-mi inima, trupul și ființa. Alungă de la mine toate bolile, tot răul și toate ispitele. Binecuvântează-mi cu pace, cu liniște și cu înțelegere, casa, familia și pe toți cei dragi ai mei. Sporește și păzește în pace lucrul mâinilor mele, locul muncii mele, puterea și împlinirea gândurilor bune și tot binele meu. Păzește-mi viața și sănătatea și mă întărește în paza Ta, sub sfânt acoperământul Tău. Că…

 • PARACLIS

  CINSTITUL PARACLIS AL DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

  IISUSE, Domnul meu și Dumnezeul meu, eu Te chem în ajutor. CINSTITUL PARACLIS AL DOMNULUI NOSTRU  IISUS HRISTOS  CARE SE FACE LA TOATĂ NEVOIA          Binecuvântat eşti Tu, Doamne Dumnezeul meu şi binecuvântat este Numele Tău cel sfânt în veci. Amin. Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Lumina lumii, Poarta vieții, Păstorul cel bun, Ajută-mă! Amin. Amin. Amin.       Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și toate le împlinești; Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te așază și lucrează întru noi și ne curățește pe noi de tot răul și de tot necazul și ne mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, miluiește-ne pe…

 • PARACLIS

  Iertare, îndreptare, ajutor

  Înainte de a începe orice drum de rugăciune, este bine ca fiecare dintre noi să ne cercetăm pe noi înșine cu multă luare aminte, pentru a ieși din greșelile și din relele săvârșite, pentru a cere iertare și a îndrepta ceea ce se poate îndrepta din cele ce au fost vreodată, ca nu cumva acestea să fie izvorul durerilor noastre sau pragul de oprire al harului sau cauza risipirii sănătății, a păcii, a înțelegerii și a darurilor vieții noastre. Astfel se începe un drum de rugăciune de 7 zile în care în fiecare zi dimineața când ne trezim înainte de a face orice, se zice rugăciunea Tatăl nostru de 3…

 • PARACLIS

  Cuvant inainte

  P A R A C L I S Para-clis în greacă Παρά-κλησις înseamnă a chema – pe lângă, a chema în ajutorul nostru pe lângă puterea noastră omenească, a chema pe Dumnezeu Tatăl, pe Iisus, pe Sf. Duh și puterile cerești, precum Iisus ne învață: Cele ce sunt cu neputinţă la oameni, acelea cu putinţă sunt la Dumnezeu. Adică, acolo unde puterile noastre se sfârșesc, acolo unde noi nu mai putem face nimic, de acolo intră în ajutor, puterea Bunului Dumnezeu, care va duce mai departe, spre împlinirea binelui nostru, ceea ce noi numai cu puterea noastră nu am fi reușit. În ce chip doreşte cerbul izvoarele apelor, aşa Te…