PARACLIS

Omul dificil

 

 

Cărările vieții noastre pe acest pământ, adesea trec sau se intersectează sau chiar se unesc în cursul lor cu viața și cărarea omului dificil, veșnic nemulțumit și plin de tulburare, aducător de nemulțumire și grea frustrare, acuzare, și des violență. În fața acestor situații instinctul nostru de obicei reacționează și declanșează mecanismul matematic al cauzalității, forță contra forță, nervi contra nervi, frică contra frică, prostie contra prostie, etc. Este greu de găsit în aceste situații puterea Înțelepciunii care să ne ridice peste lumea acestor legi oarbe care ne prind și ne strivesc în nemilosul malaxor al mecanicității lor. Apare aici iluzia așa zisei dreptăți omenești, ea ne convinge că reacția și intrarea în coliziune este calea cea dreaptă, calea „cea bună” dar de fapt este calea durerii și a neîmplinirii noastre.

Iar dacă trăiești lângă un om dificil

cere iertare pentru toate momentele în care i-ai răspuns cu aceeași monedă și măsură răutății, prostiei, nebuniei și agresivității sale. Cu ajutorul Înțelepciunii și al bunului discernământ dăruit nouă de Iisus: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc, ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri”. La orice provocare căutați calea de a vă ridica peste ea și a-i înțelege mecanismul și cursa care se ascunde în spatele ei. Apoi cu Înțelepciune te ridică peste lumea și peste mecanismul ei și fă cu ajutorul Domnului să nu mai fie alimentată cu vreun gând de dreptate, de răsplată, de reacție, de prostie omenească sau tulburare. Evită mâhnirea și supărarea. Caută pacea și o urmează zicând mereu Tatăl nostru, p. 2

apoi o dată Ps. 50 vezi la pagina 85, și

Rugăciune când trăiești lângă un om dificil

Ajută-mă, Părinte, să pot vedea în (N), măcar o mică părticică de lumi-nă, măcar o urmă fă să strălucească în el din strălucirea chipului asemănării Tale. Ajută-mă să nu-l condamn și nici să-l judec după a mea dreptate, ci dă-mi înțelepciune să-i înțeleg durerea și răutatea tulburării respingerilor sale. Păzește-mă de orice agresiune ce vine cu al său rău și a sa nemulțumire înspre mine. Păzește-mă de tot ceea ce văd ca fals și răutate pură și nu lăsa, Părinte, să scot cuvinte grele atunci, spre a mea osândă sau înspre lui rănire. Coboară, Doamne între noi și dă-ne înțelepciune și dar de înțelegere și împăcare și iartă-ne, Părinte, acum! Iartă-ne, Doamne, acum, pe fiecare. Amin. Amin. Amin.

Iar dacă vrei să te rogi pentru un apropiat care trăiește lângă un om dificil

cere iertare pentru toate momentele în care i-a răspuns cu aceeași monedă și măsură răutății sale. Sfătuiește-l/o să urmeze cele de la pagina 241, să caute mereu pacea și să o urmeze, iar tu începe un drum de rugăciune de 21 de zile, începând din ziua din săptămână din care s-a născut, zici zilnic rugăciunea Tatăl nostru de 21 de ori fără întrerupere așa cum urmează:

 

   Tatăl nostru, … vezi la pagina 2,

cu această invocare:

       Dă-i, Doamne, înțelepciune la (N) și-l/o ajută să găsească pacea și buna înțelegere cu (N – cel/cea dificilă), și-i scoate din amara tulburare a neînțelegerii lor.

Că a Ta este împărăţia …,

apoi o dată Ps. 50 vezi la pagina 89, și

Rugăciune pentru cel ce trăiește lângă un om dificil

 

      Ajută-l/o, Părinte, pe (N) să poată viețui fără de tulburare și durere lângă (N dificilă). Ajută-l/o pe (N) să poată vedea în (N pers. dificilă), măcar o mică părticică de lumină, măcar o urmă fă să strălucească în el/ea din strălucirea chipului asemănării Tale și alungă din toate cele ale lor puterea răutății, a urii, a relei cugetări și a oricărei tulburări. Ajută-l/o să nu mai condamne și nici să mai judece după a sa dreptate, ci dă-i înțelepciune să se ridice peste orice putere a răului, a neînțelegerii, a durerii și a tulburării acuzațiilor sale. Păzește-l/o pe (N) de orice agresiune, de orice clipă de neașteptată violență verbală, sufletească sau trupească. Păzește-l/o pe (N) de tot ceea ce vede ca fals și răutate gratuită și nu lăsa, Părinte, să scoată cuvinte grele în acele clipe de apăsare și durere. Oprește răul cel care îi poate aduce atunci a sa osândă sau a sa rănire. Trimite-i, Doamne, ajutor de sus, să aibă cale de ieșire din a sa grea cărare presărată cu atâta scârbă, durere și nemulțumire. Ating-le la fiecare în parte lumina minții și a simțurilor lor și fă să nu mai fie niciodată pătată de umbre sau de negri nori a celui rău și veșnic greu acuzator. Dă-le, Doamne, la fiecare multă înțelepciune și gânduri de bine și dar de înțelegere și împăcare și iartă-i, pe fiecare în parte. Scoate-i din această grea cumpănă și încercare și nu lăsa să se abată asupra lor vreo vină sau povară moștenită din a lor neam, nume, viță sau seminție.

Amin. Amin. Amin.