PARACLIS

Jocurile de noroc

 

 

Iluzia câștigului fără de muncă este și a fost o problemă a minții omului dintotdeauna. Goana după câștigul socotit „noroc”, a lăsat multe familii în pustiul sărăciei și al foamei. Această goană interioară după clipa socotită norocoasă, clipă visată, clipă socotită mereu aproape dar extrem de rareori atinsă de om, această goană interioară tulbură mintea și aprinde trăirile și simțirile, făcându-le să creadă că în secundele următoare visul va fi real și că eșecul repetat este datorat iluziei și greșelii, deoarece a fost foarte aproape de câștig și la ultima mișcare s-a năruit totul. Câștigul în jocurile de noroc este fără timp și de aceea spulberă totul la fel cum aduce cele câștigate. Ieșirea din logica lui implică maturitate și trezire interioară, eliberare de vise amăgitoare și conștientizare a realității care este matematică pură și nu hazard.

Dacă știi că ești atins sau urmărit de această dependență

cere iertare pentru tot pasul tău greșit, pentru toate momentele tale de gol interior, de visare cu ochii deschiși că vei câștiga prin așa zisul noroc al hazardului și pentru lipsa de înțelepciune și de discernământ în gestionarea bunurilor, a timpului și a vieții tale. Apoi încearcă să înțelegi mecanismele perfide în care îți este prinsă mintea și vezi unde te-au dus până acum. Trezește-te și începe un drum de rugăciune de 3 zile, de fiecare dată când mintea și simțul te chemă să joci, și zici zilnic de 40 de ori:

   Tatăl nostru, … vezi la pagina 2,

cu această invocare:

         Dă-mi, Doamne, putere să nu mă mai duc niciodată înspre locurile și înspre lumea jocurilor de hazard și de noroc.

Că a Ta este împărăţia …,

apoi o dată Ps. 50 vezi la pagina 85, și

Rugăciune de ajutor pentru ieșirea din patima jocurilor de noroc

Cel ce ai rânduit măsura și ai dat har și Înțelepciune, firii noastre ome-nești, vino, Doamne, și la mine și mă scoate cu tărie din a visurilor lume, în care toate îmi risipesc. Limpezește a mea minte și mă iartă că am greșit, că am fugit pe drumuri rele și orice dar și bun din lume ce am avut sau am primit, Doamne, tot am risipit. Iartă-mă și mă ajută să mă vindec, și să ies din a jocu-rilor vrajă! Scoate-mă cu a Ta putere, și mă oprește, din a minții nebunie, ce am agonisit, să nu mai risipesc. Scoate, Doamne, cu tărie, duhurile necurate, Jokerii iluziei de ordine făuritori reali de haos și de risipire, care-mi șoptesc visul plăcerii, de câștig ușor și grabnic, fără muncă și dreptate! Poruncește-le să audă, să înțeleagă și să asculte și să iasă de la mine, oricât ar fi de mulți, și îi du, Doamne, cu a Ta putere, duși de arhanghelii Tăi cei înțelepți și puternici, duși cu sau fără a lor vrere, în lumea, în timpul și în universul lor fără cale de întoarcere vreodată înspre mine sau înspre semenii mei. Iartă-mă cu a Ta iubire, precum ai iertat pe fiul cel risipitor, și mă îmbracă iar, în a mea firească fire și zidire, păzindu-mă de acum de umbrele amăgirilor, jocurilor de noroc. Ajută-mă, Doamne, să pri-mesc iertarea celor dragi ai mei, să mă pot bucura de acum înainte, împreună cu ei, de darurile vieții și de toate darurile binecuvântării Tale. Ajută-mă să mă îndrept, să am o muncă bine-cuvântată cu spor și împlinire, să știu și eu cum se trăiește cu adevărat în lume, muncind cinstit și apărat de Tine.

Amin. Amin. Amin.

 

Iar dacă vrei să te rogi pentru un apropiat, care este atins sau urmărit de patima jocurilor de noroc

cere iertare pentru tot pasul său greșit făcut împreună cu semenii care i-au fost călăuză pe aceste cărări, și dacă este cu putință caută să îl/o îndrumi să se ferească de drumurile și de compania lor. Apoi începe un drum de rugăciune de 7 săptămâni, din ziua din săptămână din care e născut/ă și zici zilnic de 40 de ori:

   Tatăl nostru, … vezi la pagina 2,

cu această invocare:

         Dă-i, Doamne, putere la (N) să nu mai meargă niciodată înspre locurile și înspre lumea jocurilor de hazard și de noroc.

        Că a Ta este împărăţia …,

apoi o dată Ps. 50 vezi la pagina 89, și

de trei ori pe zi

 

Rugăciune de ajutor pentru cel/cea căzut/ă în patima jocurilor de noroc

 

    Părinte al binecuvântării și Domn al bunăstării, Tu ai rânduit măsura și ai dat har și Înțelepciune, firii noastre omenești. Vino, Doamne, și la (N) și îl/o scoate cu tărie din a visurilor sale lume, că toate i se risipesc. Limpezește a sa minte și îl/o iartă că a greșit, că a fugit pe drumuri rele și orice dar și bun din lume ce a avut sau a primit, Doamne, tot a risipit. Iartă-l/o și îl/o ajută să se vindece, și să iasă din a jocurilor vrajă! Scoate acuma pe (N) cu a Ta putere, și îl/o oprește, din a minții nebunie, ce a agonisit, să nu mai risipească. Scoate, Doamne, cu tărie, din toate cele a lui (N) duhurile necurate. Spulberă cu adevărul Tău, toți Jokerii iluziei de ordine făuritori, dar în real de haos și de risipire ziditori, care șoptesc visul plăcerii, de un câștig ușor și grabnic, fără muncă și dreptate! Poruncește-le să audă, să înțeleagă și să asculte și să iasă de la (N), oricât ar fi de mulți și oricât de bine ar fi ascunși în mintea și în simțul lui (N), și îi du, Doamne, cu a Ta putere, duși să fie de arhanghelii Tăi cei înțelepți și puternici, duși să fie cu sau fără a lor vrere, în lumea, în timpul și în universul lor fără cale de întoarcere vreodată înspre (N) sau înspre semenii săi. Iartă-l/o cu a Ta iubire, precum ai iertat pe fiul cel risipitor, și îl/o îmbracă iar, în a sa firească fire și zidire, păzindu-l/o de acuma înainte de toate umbrele amăgirilor jocurilor de noroc. Ajută, Doamne, pe (N) să primească iertarea celor dragi ai săi, să se poată bucura de acum înainte, împreună cu ei, de darurile vieții și de toate darurile binecuvântării Tale. Ajută-l/o să se îndrepte, să aibă o muncă bine-cuvântată cu spor și împlinire, să știe și (N) cum se trăiește cu adevărat în lume, muncind cinstit și apărat de Tine, și de puterile Tale cele cerești.

Îți mulțumesc!

Amin. Amin. Amin.