PARACLIS

Lăsarea celor rău ținute în noi

 

Dacă vezi că ai intrat sau ai moștenit datorii din care cu puterile tale omenești nu mai poți ieși, încearcă să vezi:

  1. care este cauza reală a lor,
  2. care este greșeala care le-a generat,
  3. care este pasul greșit care le-a chemat,
  4. care este dorirea care le-a dat putere și le-a făcut să crească peste măsura puterilor tale de a le gestiona,
  5. ce putere au acum în viața ta.

Încearcă să îndrepți și să repari cauza lor. Încearcă să ieși din puterea greșelii care le-a generat și să o îndrepți după măsura cea bună a puterilor tale. Încearcă să nu mai faci pasul greșit care te-a dus pe calea datoriilor. Încearcă să îți cercetezi cugetul și dorirea care te-a făcut să cazi în aceste necazuri, deoarece te-a făcut să îți dorești lucruri mai presus de nevoile și de puterile tale cele reale și plecându-te cu smerenie înaintea Bunului Dumnezeu, cere-i iertare și ajutor ca să poți porni pe drumul cel bun al iertării și al ieșirii tale din orice fel de datorii. Iartă și tu și șterge din mintea și din dorirea ta orice datorie pe care cineva o are față de tine. Și astfel din ziua din săptămână din care ești născut începe un drum de rugăciune de 3 săptămâni, în care zilnic zici când poți și cum poți de 77 de ori rugăciunea Tatăl nostru astfel:

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău; vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer așa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă toate relele gândite, dorite sau săvârșite de noi, precum şi noi iertăm celor ce ne-au greșit nouă; și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Că a Ta este împără-ția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.  Apoi zici o dată:

Rugăciune  pentru lăsarea celor rău ținute în noi

 

   Doamne, nu mă mustra pe mine după faptele mele cele rele, și nu mă certa pe mine după fărădelegile pe care eu le-am săvârșit vreodată. Doamne, nu mă lăsa pe mine acum sub povara cea grea a neîmpăcărilor și a ținerilor inimii mele. Nu mă părăsi în durerile care îmi sfâșie toate cele dinăuntru ale mele. Ajută-mă, să pot să las să se desprindă de mine toate supărările și mâhnirile aduse de doririle mele cele rele. Că neîmplinirile cele rău ținute în mine, mă mistuie cu a lor rea tulburare și fără ajutorul Tău, Doamne, văd că nu pot lăsa aceste rele țineri ale inimii mele. Atinge-mi firea cea slabă și greu încercată și ajută-mă să las acum toate mâhnirile și toate nemulțumirile care mă apasă. Scoate din mine cele născute în mâhnire și în ținerea de minte a tot ce este rău. Scoate din mine cele rău ținute înlăuntru meu prin ale mele trăiri și doriri. Ajută-mă să nu mai țin în mine mânie, nici gând de răutate. Desprinde-mă de reaua dorire, de gândul cel rău și de reaua urare și grăire. Ridică-mă din a mea cădere și din a mea autostrivire. Nu mă lăsa, Doamne, pe drumul cel rău al ținerilor celor rele, nici în nedreptățire, în umilire și în greaua apăsare a trăirilor mele. Scoate, Doamne, din mine toată minciuna ce vrea să mă prindă în lanțul de rea ponegrire, de falsă dreptate și de neiertare. Risipește din mine orice gând rău de neiertare, născut din a mea rea ținere, din a mea slăbiciune, din poftă, din patimi, din ură și din reaua pornire. Iar dacă sunt căzut în greaua robire a dependențelor celor stăpânitoare sau în jugul trăirilor lor, în minciunile lor, în supărare amară, în jignire, în veșnică nemulțumire și neîmpăcare, în netihnă și neodihnă sau în orice altă rea trăire ținută de mine în cele dinăuntru ale mele, numită sau nenumită, oricât de bine ar fi ascunsă în mine, Te rog și Te invoc cu toată a mea putere: Ajută-mă să las și să mă desprind, să ies acum și să mă eliberez de toate aceste grele poveri și țineri ale inimii și ale trăirilor mele. Te rog dezlegă-mă de ele! Te rog șterge-le, Doamne, urma și rana făcută de ele și vindecă-mi cele dinăuntru ale mele și spulberă acum din mine orice amintire lăsată în urma lor de aceste rele țineri și trăiri ale minții, ale inimii și ale simțurilor mele. Ajută-i pe toți cei care țin mânie sau supărare sau orice chip de neîmpăcare înspre mine, ajută-i să poată lăsa și ei ținerea cea rea a lor și spulberă și șterge din ei și din mine veninul și trăirea amară a ținerilor lor. Și fă cu mine, cu ei și cu noi toți, după dragostea și după bunătatea inimii Tale, că Tu ești Doctorul şi Tămăduitorul cel tainic al inimii mele, al sufletului meu, al trupului, al simțurilor, al emoțiilor, al sentimentelor, al minții, al doririlor și al tuturor trăirilor mele. Dezleagă-mă de toate cele greu și rău ținute în mine. Însănătoșește toate cele dinlăuntru ale mele și le așază în buna lor rânduială și în buna lor funcționare. Dăruiește-mi, Doamne, cealaltă vreme a vieții mele, în pace şi fără de mâhnire, fără de grea supărare sau altă rea ținere să o petrec, cinstindu-Te în adevăr, cu mulțumire.

Amin. Amin. Amin. Și continuă cu: