PARACLIS

Datorii

Dacă vezi că ai intrat sau ai moștenit datorii din care cu puterile tale omenești nu mai poți ieși, încearcă să vezi:

  1. care este cauza reală a lor,
  2. care este greșeala care le-a generat,
  3. care este pasul greșit care le-a chemat,
  4. care este dorirea care le-a dat putere și le-a făcut să crească peste măsura puterilor tale de a le gestiona,
  5. ce putere au acum în viața ta.

Încearcă să îndrepți și să repari cauza lor. Încearcă să ieși din puterea greșelii care le-a generat și să o îndrepți după măsura cea bună a puterilor tale. Încearcă să nu mai faci pasul greșit care te-a dus pe calea datoriilor. Încearcă să îți cercetezi cugetul și dorirea care te-a făcut să cazi în aceste necazuri, deoarece te-a făcut să îți dorești lucruri mai presus de nevoile și de puterile tale cele reale și plecându-te cu smerenie înaintea Bunului Dumnezeu, cere-i iertare și ajutor ca să poți porni pe drumul cel bun al iertării și al ieșirii tale din orice fel de datorii. Iartă și tu și șterge din mintea și din dorirea ta orice datorie pe care cineva o are față de tine. Și astfel din ziua din săptămână din care ești născut începe un drum de rugăciune de 77 de zile în care zilnic zici când poți și cum poți de 77 de ori rugăciunea Tatăl nostru astfel:

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău; vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer așa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă datoriile noastre, precum şi noi iertăm datornicilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

Că a Ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.

Apoi o dată Ps. 50 vezi la pagina 85, și

Rugăciune pentru iertarea datoriilor

 

Ajută-mă, Doamne, să ies cu bine din toate necazurile mele. Iartă-mă, Părinte, și mă scoate acum cu bine din toate datoriile care mă împresoară și se țin în lanț de mine. Șterge-le acum pe fiecare în parte și nu lăsa să fiu vândut cumva eu sau liniștea mea sau sănătatea mea sau siguranța mea sau cele rămase ale mele, sau cei dragi ai mei sau liniștea și siguranța lor, sau cele ale lor. Ajută-ne să nu fim pustiiți cumva din cauza neputinței mele de a-mi plăti aceste mari și multe datorii. Că iată eu acum cad înaintea Ta și Te rog precum Te ruga cel care îți datora cei zece mii de talanți: „Doamne, îngăduieşte-mă şi ajută-mă și voi plăti cu ajutorul Tău tot”. Fie-ți milă de mine și de neputința mea, iar dacă este cu putință șterge-mi toate datoriile mele cele mari și grele și mă ajută să mă îndrept și să nu mai cad în ele vreodată. Ajută-mă să iert și eu pe toți cei care îmi sunt datornici în orice fel. Ajută-mă să fac tot ceea ce trebuie spre iertarea datoriilor, spre ștergerea, îndreptarea și risipirea acestor poveri grele. Iartă-mi acum toate datoriile cele nevăzute și neștiute, făcute prin relele gândite, dorite sau săvârșite de mine vreodată, sau de cei pe care i-am moștenit. Iartă-mi păcatele care m-au aruncat în aceste datorii, și mă ajută ca și eu să mă iert pe mine însumi pentru toate căderile mele, să mă îndrept, să ies de sub povara lor și să iert cu adevărat pe toți semenii mei care mi-au greșit sau îmi sunt datornici în orice chip. Ajută-i, Doamne, și pe ei să mă ierte cu adevărat, acum și pentru totdeauna și să șteargă din mintea și din dorirea lor orice așteptare și orice datorie pe care eu aș avea-o față de ei. Eu, Ție, Doamne, și tuturor, cer iertare, îngăduință și ajutor. Că Tu ești bun și iertător prin fire și înspre viață pe toate le săvârșești dintotdeauna. Ajută-mă să ies cu bine din toate aceste grele încercări și fii cu mine, că Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu cel bun și Binecuvântat din veac în veac.

Îți mulțumesc. Amin. Amin. Amin.

 

Astfel te rogi și ceri cu stăruință

iertarea datoriilor și ajutor.

În tot acest timp, când poți

să duci o prescură la altar cu numele tău

pentru ștergerea datoriilor tale.

 

Iar dacă vrei să te rogi pentru un apropiat care a căzut în mari datorii și vezi că nu poate ieși

 

în ziua din săptămână în care s-a născut

zi rugăciunea Tatăl nostru de 77 ori

fără întrerupere așa cum urmează:

 

   Tatăl nostru, … vezi la pagina 280,

cu această invocare:

  Cel ce ești Bun și Binecuvântat, fii cu (N) și îl/o scoate cu bine din toate nevoile și din toate datoriile sale.

Că a Ta este împărăţia …,

apoi o dată Ps. 50 vezi la pagina 89, și zici această rugăciune ce urmează de 3 ori,

prima dată în gând, a doua oară în șoaptă

iar a treia oară cu glas lin.

Aceasta o faci 7 zile la rând,

apoi faci o săptămână pauză,

iar dacă este nevoie faci alte 7 zile la fel.

Rugăciune  pentru iertarea datoriilor pentru un apropiat

 

Ajută-l/o, Doamne, pe (N), să iasă cu bine din toate necazurile sale. Iartă-l/o, Părinte, și îl/o scoate acum cu bine din toate datoriile care îl/o împresoară și se țin în lanț de el/ea și de viața sa. Șterge-le acum pe fiecare în parte, ajută-l/o să nu fie pustiit/ă cumva pentru aceste mari și multe datorii. Că iată eu acum cad înaintea Ta și Te rog pentru (N), Doamne, îngăduieşte-l/o şi ajută-l/o și fii cu el/ea să poată ieși cu bine din toate datoriile sale. Fie-ți milă de el/ea, iar dacă e cu putință șterge-i toate datoriile sale cele mari și grele și îl/o ajută să se îndrepte și să nu mai cadă în ele vreodată. Ajută-l/o să ierte și el/ea pe toți cei care îi sunt datornici în orice fel. Ajută-l/o să facă tot ceea ce trebuie spre iertarea datoriilor, spre ștergerea, îndreptarea și risipirea acestor poveri grele. Iartă-i acum toate datoriile cele nevăzute și neștiute, făcute prin relele gândite, dorite sau săvârșite de el/ea vreodată, sau de cei pe care i-a moștenit în orice chip. Ajută-l/o să se ierte pe sine însuși pentru toate căderile sale, să se îndrepte, să iasă de sub povara lor și să ierte cu adevărat pe toți semenii săi care i-au greșit sau îi sunt datornici în orice chip. Ajută-i, Doamne, și pe ei să îl/o ierte cu adevărat, acum și pentru totdeauna și să șteargă din mintea și din dorirea lor orice așteptare și orice datorie pe care (N) ar avea-o față de ei. Ajută-l/o să iasă acum cu bine din toate aceste încercări și fii cu el/ea! Amin.