PARACLIS

Rugăciune în întristare și însingurare

Doamne, nu mă părăsi în lumea tristeții și în lumea singurătății inimii mele! Apleacă-Te spre al meu suspin și spre ale mele triste haine grele, ce mă încovoaie în dureri și mă îneacă în lacrimile sufletului și în rănile inimii mele. Atinge, Doamne, a mea fire și ajută-mă să mă tămăduiesc, să ies de sub povara ce mă apasă și să mă vindec și să mă întăresc. Alungă, Doamne, acum din mine tot duhul de mâhnire și întristare, tot duhul de însingurare și toate duhurile ce sunt supuse, slujitoare lor și, fă să fie duse de arhanghelii cei ce sunt Ție slujitori, în lumea, în timpul și în universul lor și sigilează a lor cale să fie închisă pe vecie, să nu se mai întoarcă înapoi vreodată. Amin. Amin. Amin. Ajută-mă, nu mă lăsa să cad în grea singurătate. Păzește viața mea de viforul pustiului tulburător. Apără-mă de cărările singurătății și de pustietatea lor. Din întuneric, Tu, scoate-mă în lumină, și din a mea singurătate ajută-mă să pot ieși acum. Că Tu ești Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul. Tu ești Cel ce dai bucuria vieții și sensul ei aici pe acest pământ. Din chipul Tău cel blând, lumină izvorăște. În ea, fă să se stingă lin, fără de urmă, puterea și povara singurătății mele. Îmbracă-mă, Părinte în a Ta lumină și umple viața mea de bucurie, să pot vedea ce e frumos, să pot trăi în al Tău bine, ferit de lumile pustiitoare, întărit în harul Tău și în a Ta Lumină vie.

Îți mulțumesc!

Amin. Amin. Amin.