PSALTIREA MULȚUMIRII

CATISMA I

Psalmii  Mulțumirii și ai Recunoștinței

C A T I S M A   I

Psm. 1 – viața

Îți mulțumesc Ție, Doamne, pentru că mi-ai dat viață. Îți mulțumesc Ție, pentru marele dar al sănătății mele. Îți mulțumesc pentru tot binele și pentru tot darul Tău. Îți mulțumesc Ție, Doamne, pentru tot ceea ce sunt. Fii cu mine și mă ajută să fiu viu și binecuvântat, în trecerea mea fugară prin timpul acestui veac. Fii cu mine și mă învață să știu și eu acum să binecuvintez, să știu să fiu mulțumit cu mine însumi și cu toți semenii mei. Ajută-mă să mă accept așa cum sunt zidit de Tine, și fă să fiu mereu în bine, așa cum Tu ai rânduit. În Legea Vieții, în Legea Firii și în Binecuvântarea Ta, ajută-mă să fiu mereu. Lucrează, Doamne, acum în mine şi binele Tu îl împlinește și sănătatea mi-o sporește. Tu știi viața mea. Binecuvintează-mă, Doamne, și binecuvântat voi fi! Binecuvintează-i pe toți cei dragi și apropiați ai mei și binecuvântați vor fi! Mulțumirea și împlinirea, rânduiește-le să ne fie partea noastră în pământul celor vii.

Îți, Mulțumesc, Doamne, și mă plec în fața Ta cu recunoștință, cu bucurie și cu aleasă prețuire! Amin.

Psm. 2 – nașterea

Doamne, Ție îți mulțumesc, că ești Dumnezeul meu. Tu ești Cel Bun și Cel Drept. Tu domnești peste puterea omenească și peste toți slujitorii ei. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că îmi grăiești în pace și în adevăr. Ție îți mulțumesc pentru că Tu ești Tatăl meu cel bun. Înainte ca să fiu în al mamei mele sân, m-ai chemat cu al meu nume, și din suflul Tău atunci, m-ai născut și mi-ai dat viață. Astfel, Tu ai pus al meu început în viața-mi pământească. Îți mulțumesc Ție, că din clipa zămislirii mele, Tu ai fost și ești cu mine. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai păzit de multe rele până în această clipă. Iartă-mă dacă am greșit și nu am știut cum să îmi drămuiesc spre bine darul vieții pe pământ. Binecuvântarea vieții vine de la Tine. Doamne, ajută-mă să fiu cu Tine pe drumul cel bun. Tu așa ai rânduit ca din toate să mi se nască ziditoarea-mi împlinire. Eu acum îți mulțumesc și Te binecuvintez și în toate vreau să Te ascult. Doar Tu ești Dumnezeul meu. Tu ești Cel Bun. Tu ești Cel Binecuvântat din veac în veac. Fericiţi sunt cei ce nădăjduiesc în Tine. Doamne, Ție îți mulțumesc pentru fericirea mea și pentru tot ce e împlinire în viața-mi trecătoare.

Îți mulțumesc Ție, Doamne!

Psm. 3 – odihna

Îți mulțumesc Ție, Doamne, că Tu ești Dumnezeu, Sprijinitorul meu. Mulțumescu-Ți, Ție, Doamne, că Tu ești Dumnezeu, Puterea vieții mele. Mulțumescu-Ți, Ție, Doamne, că Tu ești Dumnezeu, Tăria sufletului meu. Înalță-mi, Doamne, capul meu și mă apără cu brațul Tău. Cu glasul meu Te binecuvintez. Cu inima Te caut. Cu mintea eu cercetez Adevărul Tău. Toate în mine se întorc la viață și se bucură de frumusețea Numelui Tău. În Tine m-am culcat şi am adormit liniștit. Trezitu-m-am știind că Tu, Doamne, ești Sprijinitorul meu. În mâna Ta este sufletul meu. Din suflul Tău este viața mea. În puterea Ta stă firea mea. În Tine este împlinirea. În Tine este bucuria și odihna inimii mele. Puterea fricii se topește în fața binecuvântării Tale. Tu ești apărarea mea. Dumnezeul meu ești Tu. Ajută-mă să fiu mereu în pacea firii și în buna voire a inimii Tale. Ție, acum îți mulțumesc pentru tot binele meu. A Ta este mântuirea şi peste poporul Tău, Tu așezi mereu binecuvântarea Ta. Păzește-mă împreună cu toți cei dragi și apropiați ai mei. Odihna inimii mele este în Tine, Doamne. Îți mulțumesc, așa cum mă pricep. Îți mulțumesc și Te cinstesc. Amin.

Mărire…

Psm. 4 – odihna

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai fost și ești cu mine. Când Te-am chemat, Tu m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele. În necaz m-ai ajutat. Îți mulțumesc pentru că ai ascultat rugăciunea mea. Din pământ m-ai ridicat. Îți mulțumesc! După chipul Tău m-ai făcut. Îți mulțumesc! După asemănarea Ta m-ai făurit, Doamne. Îți mulțumesc și Te cinstesc după puterea și după priceperea mea. Fii cu mine în pământescul meu drum și mă binecuvintează. Ajută-mă să fiu împlinitor al bunei voințe a inimii Tale. Doamne, minunat l-ai făcut pe cel născut din Tine. Ascultă glasul meu când Te invoc și apleacă-Te cu dragoste spre mine. Binecuvintează-mi viața, sănătatea și toate cele ale mele. Binecuvintează-i pe toți cei dragi și apropiați ai mei. Însemnatu-s-a peste noi lumina feţei Tale! Dat-ai veselie inimilor noastre. În Tine, Doamne, cu pace, aşa mă voi culca şi voi adormi și în nădejde mă voi odihni. Cu mâna Ta cea tare apără-mă neîncetat. Binecuvântat ești Tu în toate cele ale zidirii Tale. Cinstit și ascultat ești, Doamne, de toate cele ce sunt născute din dumnezeirea Ta. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ești Dumnezeul meu. Binecuvântat este Numele Tău în veac. Amin.

Psm. 5 – apărare

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru că m-ai ascultat și din multe și mari necazuri, Tu, Doamne, m-ai eliberat. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Te-ai aplecat spre mine și viața mi-ai cercetat și m-ai întărit în bine și din multe m-ai salvat. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că în rugăciunea mea, Tu mi-ai ascultat chemarea și mi-ai adus mângâierea. Împăratul meu şi Dumnezeul meu ești Tu. Păzește-mă în Adevărul Tău. Că Tu eşti Bun și Binecuvântat. Tu ești Ziditorul firii. Lângă Tine este rânduită bucuria și viața mea. În Tine, Doamne, fă să fie toți cei dragi și toți cei apropiați ai mei. Spre casa Ta îndrumă-mi pasul. În Duh și în Adevăr ajută-mă să mă închin în sfânt lăcașul Tău cu aleasă bucurie. Povățuiește-mă cu dragoste în toate cele bune. Fii cu mine chiar și atunci când eu nu știu să fiu cu Tine. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ești Dumnezeul meu, Tu m-ai apărat de mine însumi, și m-ai apărat de rău și de toți dușmanii mei. Binecuvântat ești, Doamne. În Tine se bucură toţi cei ce iubesc Numele Tău. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru că m-ai binecuvântat, și cu împlinirea binelui m-ai încununat de multe ori. În fața Ta mă plec și îți

mulțumesc, Doamne. Amin.

Psm. 6 – sănătate

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru că nu m-ai mustrat după cum aș fi meritat de atâtea ori. Doamne, Ție îți mulțumesc pentru marea îngăduință a inimii Tale și pentru toată bunătatea Ta. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai vindecat și m-ai scos cu bine din multe rele. În Tine este puterea însănătoșirii mele. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru că m-ai ascultat și mi-ai întărit toate oasele mele și din cărarea durerilor m-ai întors înspre binecuvântarea Ta. În Tine eu am găsit puterea însănătoșirii vieții mele. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai ascultat şi sufletul nu mi l-ai lăsat să fie biruit de puterile cele pline de tulburare. Mi-ai scos sufletul din întristarea ce îl apăsa. Mulțumescu-Ți Ție, pentru că m-ai ascultat și Te-ai aplecat spre mine, și, în iadul durerilor nu m-ai lăsat să mă sting. Binecuvântat ești Dumnezeul meu, Domnul întăririi mele. Suspinul meu l-ai ascultat. Noaptea când am udat patul meu cu lacrimile mele, Tu mi-ai șters lacrimile pline de durere și m-ai vindecat. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru că m-ai întărit. Întors-ai inima-mi spre Tine și viața mi s-a înfiripat din nou în mine. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Mărire…

Psm. 7 – osânda

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru că m-ai scos cu bine din osânda cea grea rostită de buzele mele. Ție eu îți mulțumesc acum pentru că m-ai scos cu bine din osândirea prigonitorilor mei. Îți mulțumesc Ție, Doamne, pentru că nu i-ai lăsat să-mi răpească sufletul meu. Doamne, Dumnezeul meu, de am făcut vreun rău vreodată, dacă am fost cumva părtaș la vreo nedreptate, dacă am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău, sau am jefuit pe vrăjmaşii mei fără de temei, Te rog nu mă osândi și nu lăsa vreuna din faptele mele să mă osândească. Fii cu mine și mă întoarce înspre Tine pe calea vieții mele. Cuvintele grăite de mine cu știință sau fără de știință, Te rog, nu le lăsa să mă osândească sau să dea putere dușmanilor mei asupra mea. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu i-ai lăsat pe vrăjmași să-mi ia sufletul meu. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că pe toți Tu i-ai oprit și nu i-ai lăsat să îmi calce la pământ viaţa mea. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru că m-ai apărat cu tăria Cuvântului Tău, cel de viață dătător. Tu mi-ai apărat viața mea şi nevinovăția mea mi-ai desăvârșit-o. Binecuvântatu-m-ai cu dragoste și m-ai ajutat. Îți mulțumesc, Doamne!

Amin. Amin. Amin.

Psm. 8 – simțurile

Binecuvântat ești Doamne. Tu ești Dumnezeul cerului și al pământului. Tu ești Dumnezeul Puterilor. Tu ești Dumnezeul celor vii. Binecuvântat e Numele Tău în tot pământul! Tu ești Dumnezeul binecuvântării și Izvorul vieții noastre. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, Dumnezeul vieții mele, că m-ai învrednicit să pot privi cerurile, care sunt lucrul mâinilor Tale, luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat, lumina și candoarea ei. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, Dumnezeul vieții mele, că m-ai învrednicit să pot vedea frumusețea zidirii Tale. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, Tată al sufletului meu, că m-ai învrednicit să mă pot bucura de această viață pământească și de frumusețea ei. Binecuvântat ești Doamne, Dumnezeul făuririi mele. Ziditu-m-ai după chipul Tău. Făcutu-m-ai după asemănarea Ta. Pusu-m-ai în armonie, în trup, în suflet și în duh. Micşoratu-m-ai cu puțin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste m-ai încununat. Pusu-m-ai peste lucrul mâinilor Tale. Pe toate le-ai rânduit să fie spre împlinirea mea. Minunat ai făcut să fie Numele Tău în mine și în tot pământul. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru frumusețea vieții. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru zorii dimineții. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru că în fiecare zi, mi-ai dat darul de a mă ridica din al meu așternut, mi-ai dat darul de a umbla, mi-ai dat bucuria vieții și glas pentru a grăi și pentru a Te binecuvânta. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru că pot auzi glasul semenilor mei, glas pe înțelesul meu, glas grăit spre al meu bine, glasul cel zidit de Tine. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru că eu pot vorbi, pentru că mi-ai dat putere prin viu grai să mă exprim, să comunic, să Te laud, să citesc, să cânt, să sfătuiesc, să mângâi, să aduc pace, armonie și bună înțelegere prin orice frumos cuvânt. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru că încă sunt viu și am suflul Tău în mine, și am putere să respir. Doamne eu Ție îți mulțumesc pentru că am putere să mă hrănesc singur, să mă bucur de a mea hrană și de acest mare dar al vieții pământești. Îți mulțumesc Ție pentru sănătatea simțurilor și pentru buna lor măsură, pentru sănătatea ce-ai făcut-o să înflorească în toate cele dinlăuntrul meu. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru darul Tău cel mare prin care eu încă umblu și mă port în putere pe ale mele picioare. Dumnezeul vieții mele, fii cu mine și îmi păzește sănătatea mea. Amin.

Îți mulțumesc! Amin. Amin. Amin.

Mărire…