PSALTIREA MULȚUMIRII

CATISAMA VII

C A T I S M A   VII

Psm. 46 – puterile

Binecuvântat ești, Doamne! Lăudat și preamărit ești în toate popoarele. Tu ești Dumnezeul cel Preaînalt. Împărat bun și mare ești peste tot pământul. Tu ești Bun și minunat. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai supus sub picioarele mele puterile cele potrivnice și nu le-ai lăsat să se ridice peste soarta mea. Așezatu-le-ai în lumea lor și nu le-ai lăsat cale să mai vină în lumea mea. Așezatu-le-ai în timpul lor și nu le-ai lăsat să-mi mai fure timpul meu. Așezatu-le-ai în locul cel firesc al odihnei lor și nu le-ai lăsat să tulbure odihna mea. Așezatu-le-ai în universul lor unde le-ai dat hrană după a lor fire și nu le-ai lăsat să se mai hrănească cu a mea durere și cu a mea secătuire. Tu iubești frumusețea inimii și în pace o păzești cu binecuvântarea Ta. Tu stai pe tronul cel sfânt al Tău și toate îți sunt supuse Ție. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai apărat mereu de toate puterile cele potrivnice mie. Pe mai marii pământului i-ai plecat împreună cu poporul lor înaintea Ta. Cumpătatu-i-ai și nu i-ai lăsat să mă necăjească. Opritu-i-ai și nu i-ai lăsat să mă stăpânească. Coborâtu-i-ai în pulberea pământului când s-au înrăit. Îți mulțumesc că m-ai păzit. Amin.

Psm. 47 – sănătate

Binecuvântat ești, Doamne! Lăudat este Numele Tău în toate rânduielile Tale. Binecuvântat este locul Tău cel sfânt. Binecuvântat este locașul sălășluirii Tale printre noi. Zidirea sa este făcută spre bucuria întregului pământ. Binecuvântată este casa în care Tu Te odihnești. Binecuvântată este casa în care Tu Te sălășluiești. În locașurile vieții Tu domnești și în ele se cunoaşte cum aperi zidirea Ta. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai veselit în locașul Tău și mi-ai dat bucurie întru frumusețile Tale. Viață ai așezat întru mine și toate cele din lăuntrul meu s-au împlinit. Viață ai pus în inima mea și toate cele din lăuntrul meu s-au însănătoșit. Viață ai pus în sufletul meu și toate cele din lăuntrul meu s-au luminat și s-au întors în armonia firii lor. Pus-am inima mea în mâna Ta și din moarte m-ai înviat. Străbătut-am locașurile sălășluirii Tale și acolo Te-am aflat și m-ai îmbărbătat. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai primit și m-ai binecuvântat. Călăuzitu-m-ai cu al Tău Cuvânt și frumusețile vieții le-ai descoperit ochilor mei. Cu pace m-ai încununat. Cu bună înțelegere m-ai îmbucurat. Întru pricepere m-ai păzit. Îți mulțumesc, Doamne, că în toate cele bune m-ai întărit. Amin.

Psm. 48 – Taina Vieții

Binecuvântat ești, Doamne! Lăudat este Numele Tău în toate neamurile. Cinstit ești de cei care Te cunosc pe acest pământ. Ascultat ești de toți pământenii. Bogatul şi săracul se pleacă înaintea Ta. Gura Ta grăitu-ne-a Cuvântul Înţelepciunii. Cugetul inimii mele l-a întărit în priceperea sa. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai plecat spre al Tău Cuvânt urechea mea. Tâlcuitu-mi-ai Taina Vieții pe acest pământ. Înțelepțitu-m-ai să nu mă tem în ziua cea rea. Ridicatu-m-ai peste răutatea dușmanilor mei. Ei toți, s-au încrezut în puterea lor şi în mulţimea bogăției lor, și repede s-au stins. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai întărit și m-ai ajutat să nu mă tulbur când s-a îmbogățit omul cel nedrept pe acest pământ. Dat-ai pace inimii mele când se înmulțea slava celui nelegiuit. Arătatu-mi-ai cum s-a înălțat. Arătatu-mi-ai cum a căzut. Arătatu-mi-ai cum fără de urmă el și toate ale lui s-au stins. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai ajutat să pricep că la moarte nu luăm nimic cu noi. Toate le lăsăm. Toate sunt pulbere. Toate se reîntorc iarăși în pământ. În cinste m-ai păzit. În viață m-ai întărit. Lângă mine ai stat și m-ai apărat. Îți mulțumesc, Doamne!

Mărire…

Psm. 49 – paza bună

Binecuvântat ești, Doamne! Mare și minunat este Numele Tău din veac. Tu ești Dumnezeul dumnezeilor. Tu ești Domnul domnilor. Tu ai fost, și Tu ești Stăpânul tuturor Puterilor. Tu ai grăit şi ai chemat pământul și el a venit și s-a plecat smerit în fața Ta. Chemat-ai cerurile şi ele au venit la judecata Ta. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai grăit de atâtea ori și mi-ai arătat că Tu ești Dumnezeul meu. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că nu m-ai mustrat pentru greșelile mele ci m-ai îndreptat și m-ai păzit de plata și de tributul lor. Din casa mea daruri nu ai voit. Îți mulțumesc, Doamne, că multe bunătăți mi-ai dăruit. De la Tine sunt toate cele bune ale vieții. Îți mulțumesc pentru tot darul Tău. Jertfă de laudă aduc așa cum pot în fața Ta. Mulțumire și recunoștință înalț spre tronul Tău cel mai presus de a cerurilor măreție. Încerc să-mi împlinesc făgăduințele pe care le-a făcut inima mea vreodată înaintea Ta. Îți mulțumesc și Te cinstesc, Tu ai fost și ai rămas mereu cu mine. În Tine este bucuria mea. Mulțumescu-Ți, Ție, Doamne, că m-ai ajutat să nu iau cuvântul Tău cu viclenie în gura mea. Îți mulțumesc pentru că ai fost cu mine când am văzut furul, și m-ai oprit și nu m-ai lăsat să fur cu el. Îți mulțumesc că m-ai păzit și nu m-ai lăsat să-mi pun partea mea cu cel desfrânat și cu cel ucigător. În gura mea mi-ai pus cuvinte pline de bunătate și pline de înțelepciune. Îți mulțumesc, că nu mi-ai lăsat inima să clevetească împotriva semenilor mei. Sminteala ai oprit-o și nu m-a atins. Viclenia ai risipit-o și nu m-a contaminat. Răutatea ai oprit-o și nu ai lăsat-o să mă prindă în mrejele ei. Înțelepțitu-m-ai și ai pus înaintea mea toate faptele mele. Ajutatu-m-ai să înțeleg Legea Ta. Îți mulțumesc că m-ai ajutat să urmez binele și nu l-ai lăsat pe cel rău să-mi răpească viața mea. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Psm. 50

Îți mulțumesc, Ție, Doamne că Te-ai plecat cu milă înspre mine atunci când am greșit și m-ai miluit și după mulţimea îndurărilor Tale, ai șters fărădelegea mea. Îți mulțumesc, Ție, că mi-ai spălat fărădelegea mea şi de păcatul meu m-ai curățit. Ajutatu-m-ai să îmi recunosc fărădelegea mea și ea s-a șters. Ajutatu-m-ai să îmi mărturisesc păcatul și el a pierit din fața mea. Îți mulțumesc, Doamne, că nu m-ai pedepsit așa cum meritam atunci când Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut. Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor ești când judeci Tu. Îți mulțumesc, Ție, Doamne, că iată întru fărădelegi eu am fost zămislit şi în păcate m-a născut maica mea, iar Tu ai fost cu mine și niciodată nu m-ai părăsit. Îți mulțumesc, pentru că m-ai ajutat să iubesc adevărul Tău. Îți mulțumesc, pentru că mi-ai arătat cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale. Îți mulțumesc, pentru că m-ai stropit cu isop și m-ai curățit. M-ai spălat în apele cele vii și ca lumina toate mi le-ai limpezit. Îți mulțumesc, pentru că ai dat auzului meu multă bucurie şi multă veselie. Îți mulțumesc, Ție, Doamne, pentru că ai întărit și ai pus bucurie în oasele mele cele smerite. Îți mulțumesc, pentru că ai întors fața Ta de la păcatele mele şi nu m-ai osândit după strigătul glasului lor. Îți mulțumesc, pentru că mi-ai șters fărădelegile mele și nu m-ai osândit după gravitatea lor. Inimă curată ai zidit în mine, Dumnezeule, şi duh drept ai înnoit întru cele dinăuntrul meu. Îți mulțumesc, pentru că nu m-ai depărtat de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfânt nu L-ai luat de la mine. Îți mulțumesc, pentru că mi-ai dat mie bucuria mântuirii Tale, şi cu Duhul Tău cel bun și stăpânitor m-ai întărit. Îți mulțumesc, pentru că m-ai ajutat să învăț pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi spre Tine s-au întors. Îți mulțumesc, Ție, Doamne că m-ai izbăvit de vărsare de sânge și ai șters din moștenirea mea vina sângelui vărsat vreodată de strămoșii mei. Tu ești Dumnezeul mântuirii mele! Îți mulțumesc, Ție, că mi-ai bucurat limba mea cu dreptatea Ta. Îți mulțumesc, că ai deschis buzele mele şi gura mea ai făcut să grăiască lauda Ta. Doamne, Dumnezeul meu cel Bun și Binecuvântat din veac, de ai fi voit jertfă, eu Ţi-aş fi dat cu drag oricare dar al vieții mele, dar Tu, nu mi-ai cerut nimic din cele pământești, că toate ale Tale sunt și de la Tine le-am primit și eu. În fața Ta mă plec și îți mulțumesc pentru că m-ai ajutat să înțeleg că Jertfa cea bine plăcută Ție, Doamne, este a nu mai face rău înaintea ochilor Tăi, a învăța să fac bine tuturor, a căuta dreptatea Ta, a ajuta pe cel apăsat, a face dreptate orfanului, a apăra pe văduvă, a ajuta cu sufletul sincer și curat pe aproapele meu, a ierta și a săvârși binele din inimă, cu cinstire și iubire adevărată față de Tine, de semeni și față de tot ceea ce este viu. Îți mulțumesc, pentru că m-ai ajutat să fiu în fața Ta în Duh și în Adevăr. Îți mulțumesc pentru că ai zidit în jurul meu zidurile cele nevăzute. Ele mi-au apărat pacea, bucuria și viața inimii mele. Îți mulțumesc, pentru că ai ascultat glasul mulțumirii mele!

Psm. 51 – împlinirea

Îți, mulțumesc, Ție, Doamne, că mi-ai dat pricepere să știu că Te am pe Tine ca Domn și Dumnezeu al meu. Îți mulțumesc pentru că ai luminat mintea și inima mea și nu le-ai lăsat să își pună împlinirea lor în sporirea bogăției pământești. Îți mulțumesc, pentru că m-ai desprins de tot ceea ce e fărădelege și nu m-ai lăsat să mă pierd întru deșertăciuni. Așezatu-m-ai ca pe un măslin roditor în casa mea. Păzitu-m-ai de tot ceea ce putea fi rău pentru mine și pentru cei dragi și apropiați ai mei. Binecuvântatu-m-ai cu de toate. Îți mulțumesc! Amin.

Mărire…

Psm. 52 – mintea

Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai păzit de gândul cel nebun și nu ai lăsat inima mea să cugete că Tu nu ai fi și că Tu nu ai exista. Păzitu-m-ai să nu ajung să văd că toate sunt urâte și stricate pe acest pământ. În inima mea mi-ai grăit și toată îndoiala și-a pierdut puterea ei. Îți mulțumesc că ai scos în calea mea pe omul cel ce mi-a făcut mult bine. Îți mulțumesc, Doamne, că ai privit spre mine și ai văzut că nu pot înțelege cele ce sunt mai presus de firea mea. Tu știi cum eu Te-am căutat. Tu știi cugetul meu. Tu știi trăirea mea. Îți mulțumesc și recunoscător mă plec smerit în fața Ta. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai păzit și nu m-am abătut spre răutăți. Îți mulțumesc, Doamne, că ai păzit inima de ce era netrebnic. Ajutatu-m-ai să-i cunosc pe cei ce erau slujitori ai fărădelegii. Îți mulțumesc, Ție, că m-ai păzit de ademenirea lor. Feritu-m-ai de toți cei ce trăiau pe spatele poporului Tău pe nedrept. Păzitu-m-ai să nu ajung să le fiu slugă lor. Cu mine ai fost și inima mi-ai întărit să nu mă tem în fața lor. Îți mulțumesc, Ție, Doamne, că m-ai înţelepţit și m-ai ajutat să nu caut să fiu plăcut doar oamenilor. Dezlegatu-mi-ai mintea și m-ai păzit de legăturile cele grele ale robiei sale. Îți mulțumesc. Amin.

Psm. 53 – vrăjmașii

Binecuvântat ești, Doamne, în toate. Mare și puternic este Numele Tău. Binecuvântatu-m-ai cu puterea Ta și m-ai mântuit. Cercetatu-m-ai și m-ai auzit. Luat-ai aminte la rugăciunea mea, și dorințele cele bune ale inimii mele le-ai împlinit. Îți mulțumesc, și Te cinstesc. Tu ești Dumnezeul meu. Întors-ai cele rele vrăjmașilor mei, și i-ai făcut să guste și ei din necazul ce mi l-au făcut. Opritu-i-ai cu al lor necaz. Datu-le-ai amarul lor, să vadă și să nu mai facă vreun rău. Cu toată inima îți mulțumesc și laud Numele Tău, că din toată răutatea lor m-ai scos cu bine. Îți mulțumesc. Amin.

Psm. 54 – mânia

Te laud și Te binecuvintez, Te rog și Te cinstesc pe Tine Dumnezeul meu. Îți, mulțumesc, Ție, Doamne, că ai fost și ai rămas mereu cu mine. Tu ai luat aminte la rugăciunea mea şi nu ai trecut cu vederea glasul inimii mele. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ascultat și m-ai scos cu bine din a mea tulburare. Sufletul meu istovit, mi l-ai întărit. Inima mea tulburată ai păzit-o și s-a liniștit. Fărădelegile trimise de cei răi asupra mea s-au risipit în fața Ta. Mânia lor, cu ei s-a pustiit și eu lângă Tine am fost din toate izbăvit. Îți mulțumesc, Ție că nu ai lăsat teama şi cutremurul să fie asupra mea cu umbra lor. În lumina Ta m-ai acoperit și întunericul de tot s-a risipit. Îți mulțumesc, Doamne, că ai dat sufletului meu aripi ca să se înalțe și să zboare înspre Tine. În a Ta Lumină el s-a odihnit. Din pustiu ai scos inima mea și m-ai deșteptat. Aşteptatu-Te-am pe Tine, Domnul meu și Dumnezeul meu, și ai venit și m-ai mântuit de viforul cel ce era să pună stăpânire pe toate cele din lăuntrul meu. Îți mulțumesc, Ție, că ai oprit vuietul și puterea viforului nimicitor. Adus-ai, Doamne, pe cele bune iar la locul lor și nu m-ai lăsat în iadul tulburărilor. Mulțumescu-Ți Ție, Dumnezeul meu, seara la apus, noaptea în așternut, dimineața şi la amiază și în toată vremea, eu ridic spre Tine glasul meu: Îți mulțumesc. Îți mulțumesc Ție celui Bun. Tu nu m-ai părăsit. Izbăvitu-mi-ai cu pace sufletul meu de cei ce se apropiau de mine cu răutate. Opritu-i-ai și nu i-ai lăsat să stea cu gând rău împotriva mea. Smeritu-i-ai pe ei, că nu ai aflat în ei îndreptare şi nu Te-au cinstit pe Tine, ca Domn și Dumnezeu al lor. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai păzit de focul mâniei și nu l-ai lăsat să se aprindă înlăuntrul meu. Oprit-ai suflul prostiei și nu l-ai lăsat să aprindă focul iuțimii în trăirile inimii mele. Îți mulțumesc, Ție, că m-ai liniștit și m-ai adus în firea cea bună a trăirilor și toate cele pline de tulburare s-au risipit. Păzitu-m-ai cu mână tare. Apăratu-m-ai de cele ce erau ascunse înlăuntrul meu. Risipit-ai vuietul urgiei lor. Liniștitu-mi-ai valurile cele tulburi ale izbucnirilor. Păzitu-m-ai de prăbușirile minții și de toate hățișurile mâniei mele. Spre Tine, Doamne, vin plecat și iar, și iar îți mulțumesc. Știu că m-ai ajutat și mă vei ajuta mereu. Îți mulțumesc. Binecuvintează-mă cu pace și fă să fiu mereu în Tine. În Tine este toată bucuria și toată siguranța mea. Tu ești Dumnezeul meu! Amin.

Mărire…