PSALTIREA MULȚUMIRII

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA IX

  C A T I S M A   XIX Psm. 134 – idolii Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai învrednicit să îți cânt Ție: Aliluia. Mulțumescu-Ți, Ție Doamne, că m-ai învrednicit să laud Numele Tău. Mulțumescu-Ți, Ție Doamne, că m-ai învrednicit să ajung în curțile casei Tale. Mulțumire aduc bunătății Tale. Sfânt și bun este Numele Tău. Eu am cunoscut că Tu ești Dumnezeul cel Preaînalt. Domnul domnilor ești și Dumnezeul dumnezeilor. Toate câte ai vrut ai făcut în cer şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile. Ție îți mulțumesc, Doamne, că ai pus norii spre ploaia cea aducătoare de rod pe fața pământului. Numele Tău este în veac şi…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA XVIII

  C A T I S M A   XVIII Psm. 119 – singurătatea Mulțumescu-Ți, Ție Doamne, că m-ai auzit când am strigat către Tine. Apăratu-mi-ai sufletul de buzele cele nedrepte şi de limba vicleană ai păzit inima mea. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ferit de săgețile cele ascuțite și m-ai păzit de ura celui potrivnic și de răutatea sa. Scosu-m-ai cu bine din pribegia mea. Păzitu-m-ai să nu mă înstrăinez de mine însumi. Păzitu-m-ai să nu ajung în singurătatea celui părăsit. Cu cei ce urau pacea, făcător de pace m-ai făcut. Când grăiam lor, ei se luptau cu mine în zadar. Ție îți mulțumesc că nu m-ai părăsi! Amin. Psm. 120…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA XVII

    C A T I S M A   XVII Psm. 118 – Viața Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai ajutat să rămân cu inima curată în această lume atât de tulburată. Fericit am fost de fiecare dată când legea Ta am împlinit. Fericit am fost când am ținut poruncile Tale și în bunul mers al vieții și în buna rânduială a firi am pășit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai despărțit și m-ai îndepărtat de cei ce nu erau în căile Tale, de cei ce săvârșeau înșelăciunea. Tu ai lăsat ca poruncile Tale să fie păzite foarte. Îndreptat-ai căile mele, ca eu să fiu mereu în buna rânduială a firii. Îți mulțumesc…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATSMA XVI

  C A T I S M A   XVI Psm. 109 – cinstea Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai așezat mereu în loc de cinste și m-ai îmbrăcat cu hainele bunului simț. Toiagul puterii Tale m-a păzit în tot binele și în dragostea celor apropiați mi-ai dat aripi și putere. Din cer Tu ai lăsat să vină binecuvântarea Ta și inima mea ai făcut să fie plină de viață la fel ca și o grădină roditoare. Îți mulțumesc, Doamne, că ai făcut să fiu stăpân pe al meu sine, și cele dinlăuntrul meu le-ai rânduit să mă asculte și să rămână mereu în plină armonie. Cu Tine e sufletul meu în ziua…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA   XV

  C A T I S M A   XV Psm. 105 – iertarea Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru darul cel mare al iertării Tale. Bun ai fost din veac cu mine. Cum aș putea grăi cele tainice ale bunătății Tale? Fericiţi sunt cei ce caută binele şi fac voia Ta. În ei se sălășluiește viața și pașii lor sunt păziți în toată vremea. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai păzit printre valurile nestatornice ale acestei lumi. Greșit-am de multe ori ca și cei din vechime. Nelegiuit-am ca și ei, făcut-am multe rele pe acest pământ. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai iertat și m-ai îndreptat. În clipa cea grea a robirii și a…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  C A T I S M A   XIV

  C A T I S M A   XIV Psm. 101 – însănătoșire Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai auzit rugăciunea mea. Chemarea mea la Tine a ajuns. Întors-ai faţa Ta spre mine. În ziua necazului Ți-ai aplecat urechea Ta spre ruga mea și Tu m-ai auzit. Îți mulțumesc, Doamne, că nu ai lăsat să se stingă ca fumul zilele mele. Îți mulțumesc, Doamne, că ai întărit oasele mele și nu le-ai lăsat să se umple de durere și de uscăciune. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că mi-ai vindecat rănile cele ascunse ale inimii. Putere i-ai dat și nu ai lăsat-o să se usuce ca iarba cea tăiată. Ție îți mulțumesc, Doamne, că…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA XIII

  C A T I S M A   XIII Psm. 91 – bunătatea Bine este pe acest pământ a Te cinsti pe Tine Doamne, Dumnezeul meu! Bine este a asculta de Cuvântul Tău. Bine este a cinsti și a trăi în Numele Tău. Fericit e cel ce gustă dimineața pacea Ta. Fericit este cel ce cunoaște adevărul Tău în întunecimea acestei lumi. Printre valurile cele trecătoare ale timpului Te laudă inima mea cu glas de bucurie. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai veselit cu lucrările Tale. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai împlinit întru minunățiile zidirii mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale. Omul nepriceput…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA XII

  C A T I S M A   XII Psm. 85 – ajutor Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai plecat urechea Ta spre mine și m-ai auzit. Păzitu-m-ai să nu ajung sărac şi necăjit între valurile acestei lumi. Sufletul meu l-ai îmbrăcat în lumina chipului Tău. Întăritu-mi-ai inima și nu m-ai părăsit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai mântuit de multe rele și m-ai scos cu bine din multe încercări. Bun şi blând eşti, Doamne. Tuturor celor ce Te cheamă în Duh și în Adevăr. Tu le dai putere și le dai al Tău ajutor. Ascultat-ai, Doamne, rugăciunea mea. Luat-ai aminte la glasul cererii mele. Din tot necazul m-ai scos cu bine. Tu…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA XI

  C A T I S M A   XI Psm. 77 – poporul ales Binecuvântat ești, Doamne. Tu ești Domnul Dumnezeul părinților noștri. Deschis-ai în pilde gura Ta, spusu-ne-ai nouă tainele străvechilor timpuri. Așa am auzit şi am cunoscut şi ne-ai înţelepţit precum i-ai înţelepţit pe cei aleși dintre părinții noștri. Puterile Tale şi toate minunile pe care le-ai făcut din neam în neam, acestea nu le-ai ascuns de noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Tu prin Iacob ne-ai dat lege și învățătură de viață ai pus în Israel. Și ai poruncit părinţilor noştri ca să le facă pe toate cunoscute urmașilor lor. Fiii cei mici și cei mari să…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA X

  C A T I S M A   X Psm. 70 – bătrânețile Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai păzit și nu ai lăsat să fiu rușinat în nici un chip. Întru dreptatea Ta m-ai ajutat. Scosu-m-ai cu bine din toate necazurile mele. Plecat-ai urechea Ta spre mine și m-ai mântuit. Fost-ai în inima mea Dumnezeu apărător. Loc întărit ai fost pentru mine. Hotar viu Te-ai făcut și m-ai apărat. Hotar de netrecut ai fost în jurul meu și omul rău în Tine s-a oprit și nu m-a biruit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai apărat și ai luat puterea din mâna călcătorilor de lege şi nu i-ai lăsat să îmi facă nici…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA IX

  C A T I S M A   IX Psm. 64 – cuvânt tulburător Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai ascultat ruga mea și mi-ai împlinit gândul și dorința inimii mele. Cu a Ta putere ai risipit cuvintele celor fără de lege. Risipitu-le-ai și nu m-au atins. Risipitu-le-ai și nu m-au rănit. Risipitu-le-ai și nu m-au copleșit. Pe toate le-ai spulberat și nu m-au biruit. Fericit este cel pe care l-ai apărat şi l-ai primit în dragostea inimii Tale. Fericit este cel pe care l-ai curățat și l-ai așezat în buna rânduială a firii sale. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai umplut de bunătăţi viața pe acest pământ. Minunat ești în toate cele…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA VIII

  C A T I S M A   VIII Psm. 55 – vrăjmașii Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai păzit când oamenii zidiți din lut m-au necăjit. Războindu-se cu mine m-au necăjit, dar mâna Ta cea nevăzută i-a oprit. Îți mulțumesc, Doamne, că nu i-ai lăsat să mă împovăreze cu tot răul lor. Din locul puterii lor ei s-au luptat cu mine dar lupta lor Tu le-ai făcut-o să fie în zadar. În Tine sunt toate cuvintele mele în toată ziua. În Tine Dumnezeul meu am nădăjduit, și Tu nu m-ai părăsit. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai păzit când oamenii zidiți din lut m-au necăjit. Toată ziua cuvintele mele ei…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISAMA VII

  C A T I S M A   VII Psm. 46 – puterile Binecuvântat ești, Doamne! Lăudat și preamărit ești în toate popoarele. Tu ești Dumnezeul cel Preaînalt. Împărat bun și mare ești peste tot pământul. Tu ești Bun și minunat. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai supus sub picioarele mele puterile cele potrivnice și nu le-ai lăsat să se ridice peste soarta mea. Așezatu-le-ai în lumea lor și nu le-ai lăsat cale să mai vină în lumea mea. Așezatu-le-ai în timpul lor și nu le-ai lăsat să-mi mai fure timpul meu. Așezatu-le-ai în locul cel firesc al odihnei lor și nu le-ai lăsat să tulbure odihna mea. Așezatu-le-ai în universul lor…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA VI

  C A T I S M A   VI Psm. 37 – sănătate Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu m-ai mustrat cu asprime și cu iuțime așa cum de multe ori eu aș fi meritat. Oprit-ai săgețile durerii și nu le-ai lăsat să mă ucidă când au venit peste mine. Vindecatu-mi-ai trupul meu și atunci când eu însumi l-am rănit și l-am strivit. Îți mulțumesc, Doamne, că nu m-ai lăsat să mă sting răpus de neștiință și de multele mele greșeli. Oasele mi le-ai păzit și m-ai izbăvit. Fărădelegile mele mi le-ai iertat și nu le-ai lăsat să se ridice peste capul meu. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai ridicat povara cea grea…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA V

  C A T I S M A   V Psm. 32 – Lumina lumii Bucuria inimii mele ești Tu, Doamne, Dumnezeul mântuirii mele. Drept și viu este Cuvântul Tău. Întru El este viaţă şi viaţa este lumina oamenilor. Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu o poate cuprinde și nu o poate ține în robie sub mantia sa. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu iubești pacea şi dreptatea. De darul păcii și de darul vieții se bucură tot pământul. Cu Cuvântul Tău cerurile s-au zidit, şi în Duhul gurii Tale stă toată viața lor. Tu ai pus adâncurile în vistierii. De Tine ascultă pământul şi de Tine se minunează toţi locuitorii…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA IV

  C A T I S M A   IV Psm. 24 – păcatele tinereții Îți mulțumesc Ție, Doamne, că mi-ai ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu cel bun. Spre Tine l-ai ridicat și nu m-ai rușinat și nu ai lăsat să râdă de mine vrăjmaşii mei. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai arătat căile Tale şi lucrurile Tale m-ai învățat. Călăuzitu-m-ai spre adevărul Tău şi m-ai învățat, că Tu eşti Dumnezeu, Mântuitorul meu, şi pe Tine eu Te-am aștept. Adusu-Ți-ai aminte de mine, Doamne, în dragostea inimii Tale, că după chipul Tău Tu m-ai zidit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu m-ai pedepsit după păcatele tinereților mele şi nu m-ai osândit după fărădelegile pe…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA III

  C A T I S M A   III Psm. 17 – protecție divină Cu dragoste curată, eu vreau să Te iubesc, Doamne, Dumnezeul meu. Tu ești apărarea şi scăparea mea. Tu ești Izbăvitorul meu! Tu ești ajutorul meu. Tu ești nădejdea mea! Tu ești puterea mântuirii mele. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că din necazul meu m-ai scos cu bine. Scosu-m-ai din durerile morţii. Ridicatu-m-ai peste râurile fărădelegii. Liniștit-ai valurile durerilor. Închis-ai porțile iadului și nu le-ai lăsat să mă robească. Rupt-ai lațurile morţii și nu le-ai lăsat să mă țină sub puterea lor. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai auzit glasul meu din locașul Tău cel sfânt. Şi ai clătinat şi ai…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA II

  C A T I S M A   II Psm. 9 – protecție Ție, Doamne, îți mulțumesc din toată inima mea, și toate minunile Tale cu drag eu le mărturisesc. În Tine este binecuvântarea şi bucuria inimii mele. Cinstesc Numele Tău, Preaînalte, și văd cum se topesc fără putere toți vrăjmașii mei, în fața Ta. Ție, Doamne, eu îți mulțumesc, că ai făcut lumină în judecata mea şi în dreptate m-ai păzit neîncetat. Tu șezi pe scaunul cel preaînalt și în toate, judeci cu dreptate. Cercetat-ai inimile şi au pierit nelegiuiții. Vrăjmașului i-ai luat armele şi toate uneltirile lui s-au ruinat. Pomenirea sa a pierit, iar Tu, Doamne, rămâi în veac.…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA I

  Psalmii  Mulțumirii și ai Recunoștinței C A T I S M A   I Psm. 1 – viața Îți mulțumesc Ție, Doamne, pentru că mi-ai dat viață. Îți mulțumesc Ție, pentru marele dar al sănătății mele. Îți mulțumesc pentru tot binele și pentru tot darul Tău. Îți mulțumesc Ție, Doamne, pentru tot ceea ce sunt. Fii cu mine și mă ajută să fiu viu și binecuvântat, în trecerea mea fugară prin timpul acestui veac. Fii cu mine și mă învață să știu și eu acum să binecuvintez, să știu să fiu mulțumit cu mine însumi și cu toți semenii mei. Ajută-mă să mă accept așa cum sunt zidit de Tine, și…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  Psalmii si Psaltirea

  Psaltirea sau Cartea Psalmilor atribuită regelui David, lui Asaf și Core, este una din cărțile Vechiului Testament scrisă în limba ebraică תְּהִלִּים – Tehilim, – “cântece de laudă“. Tradusă în limba greacă Ψαλμοί, – “cântări acompaniate cu harpa“. Din greacă vine numele în limba română: Psalmi – Psaltire.   Psalmii sunt cântece, imnuri, urări și rugăciuni compuse înainte de venirea Domnului nostru Iisus Hristos, în perioada Vechiului Testament. Ei au în ei principiile legii talionului, adică, legea strictei reciprocități a faptei și a pedepsei: „Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”.   Iisus însă ne învață: Aţi auzit că s-a zis: «Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte». Eu însă vă…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  PSALTIREA MULȚUMIRII

  Fundaţia IHTIS – Mănăstirea Prislop COLECŢIA RUGĂCIUNE, ÎNŢELEGERE, ÎMPLINIRE Nr. 7       PSALTIREA   MULȚUMIRII   COLECȚIA: RUGĂCIUNE, ÎNȚELEGERE, ÎMPLINIRE Din aceeași Colecție   1 Rugăciuni și sfaturi folositoare Paraclisul Domnului nostru Iisus Hristos 2 Rânduieli și Rugăciuni pentru Sănătate 3 Psaltirea în lumina descoperirii Domnului nostru Iisus Hristos, fără cuvintele de blestem și osândă, așa cum o poate citi spre bine tot credinciosul 4 Rugăciunile psalmilor 5 Psaltirea Mângâierii 6 Rânduieli și rugăciuni pentru cei răposați 7 Psaltirea Mulțumirii   Cărțile se pot găsi pe www.prislop148.ro sau prin telefon la dna. Maria Pop 0742877553