Randuieli si Rugaciuni pentru cei Raposati

Rânduieli și Rugăciuni pentru pregătirea trupului neînsuflețit pentru a fi dat pământului

  După constatarea decesului, trupul cel neînsuflețit se spală cu respect și bună cuviință, apoi se îmbracă în haine cât mai luminate ca și pentru nuntă sau o mare sărbătoare. Apa și cele folosite la spălare se aruncă în apă curgătoare sau în locurile în care să se risipească fără urmă. Toate hainele defunctului, care au fost pe el în clipa morții, cearceaful, salteaua, acoperămintele, etc. se ard, sau parte din el se pun în sicriu sub vălul cel alb sub trup, ca așternut.

Trupul cel fără suflare vie în el se așază cu grijă și respect în sicriul pregătit. În mână se pune o chiflă sau o bucată de pâine cu câțiva bănuți în ea, o cruce sau o iconiță se așază pe piept. Peste trup se așază o pânză albă care se taie în formă de cruce la nivelul feței. Peste toate se așază voalul alb. Trupul este pregătit precum un mire și precum o mireasă pentru a fi dat cu mulțumire pământului din care a fost zidit. Pâinea este simbolul merindei pământești și imaginea pâinii cerești pe care cel gata de plecare le are pregătite așa cum ne-a învățat Iisus: Eu sunt pâinea vieţii; cel ce vine la Mine nu va flămânzi şi cel ce crede în Mine nu va înseta niciodată. Pâinea lui Dumnezeu este cea care se coboară din cer şi care dă viaţă, Eu sunt pâinea ce s-a coborât din cer. Pâinea care se coboară din cer este aceea din care, dacă mănâncă cineva, nu moare. Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul Meu.  Iar bănuții puși închipuie faptele cele bune adunate prin milostenii și binefaceri, la fel arată că cel plecat are cu ce plăti orice vamă a pământului, a văzduhului sau a lumilor prin care va trece. Crucea este imaginea urmării lui Iisus: Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde; iar cine îşi va pierde sufletul pentru Mine îl va afla. Pregătit ca și de sărbătoare, precum spune profetul,

Bucura-se-va sufletul meu întru Domnul, că m-a îmbrăcat în veşmântul mântuirii şi cu haina veseliei m-a împodobit; ca unui mire mi-a pus cunună şi ca pe o mireasă m-a împodobit cu podoabă. Pânza albă și voalul, așezate frumos, trupul fără de viață în el va fi închis în sicriu, pregătit pentru ultimul său drum pământesc. În sicriu se mai pot pune mici obiecte personale folosite de cel răposat, nu este indicat să se pună bijuterii, obiecte de lux sau valori bănești, acestea dacă se dorește să le aibă cel plecat se dau pomană în numele lui.

Pe sicriu este bine să ardă o lumânare, iar noaptea să rămână lumina aprinsă în locul unde este sicriul.

În locurile unde se face priveghi se fac rugăciunile cele specifice locului.

Lângă sicriu e bine să se spună această rugăciune zilnic până la înhumare.

 

 

 

Rugăciunea 1

lângă trupul neînsuflețit

 

  Doamne cerescule Părinte iată a venit ceasul pentru (N) să plece din trupul său fără de suflare vie în el și să vină în lumile ce se întind dincolo de perdeaua morții pământești, în hotarele veșniciei. Fii cu el/ea și îl/o ajută să ajungă cu bine înaintea scaunului judecății Tale. Fii cu el/ea și îl/o ajută să poată sta cu bucurie înaintea chipului măririi Tale. Arată-i Doamne calea veșniciei sale și du-l/o în locul adevăratei sale fericiri. Că iată, drumul său în trup viu pe acest pământ a încetat. Toate cele făptuite de el/ea până acum s-au scris şi cartea vieții sale pământești s-a închis. Acum clipa adevărului de netăgăduit a sosit şi ceea ce a fost, de neschimbat rămâne. Deschide Doamne acum în fața lui (N) calea ce duce acolo unde toate lucrurile sunt precum cerul cel senin şi fără nori, acolo unde dumnezeirea Ta cea curată, pură, sfântă şi fără de pată, luminează şi sfințește pe toată fiinţa care în Tine Doamne îşi găsește scăparea şi lăcașul. Căci pământul pare a se afunda în apă pentru sufletul ce iese din trupul său cel muritor şi loc de odihnă pe el nu îşi mai găsește. Tot ceea ce a fost în trup și în viața pământească s-a închis. Tot ceea ce a fost vigoare și sănătate acum s-a năruit. Frumusețea trupului fără de suflare vie în el se veștejește și ne dă semnele că trupul se topește, se schimbă şi în stricăciune grea el se adâncește. Pământul îşi ia înapoi partea sa, iar ce a fost viu în el spre ceruri se pornește. Sufletul cu durere se desparte de lumea ce părea fără sfârşit. Mâinile întinse ale celor dragi nu îi mai sunt de ajutor lui. Lacrimile şi glasul lor aduc doar agonie și îngreunează drumul celui ce a pornit spre casa veșniciei sale. De aceea și noi Doamne, venim și Te rugăm pe Tine: Nu îl/o lăsa, Doamne, pe (N) care de trupul său s-a despărțit, nu îl/o lăsa ca prin moarte să se coboare în pieire. Nu îl/o, lăsa, Doamne, pe (N), să rămână legat/ă de trupul său cel pus aici spre a fi dat pământului spre risipire. Nu îl/o lăsa să se coboare cu sufletul în recele mormânt. Ridică-l/o, Doamne, peste lumea aceasta, peste timpul trecător, peste universul materiei și peste iluzia ei. Ridică-l/o, Doamne, peste puterea celui viclean și amăgitor, peste toate lumile malefice, peste toate puterile și stăpânirile demonice și peste lumile cele pline de durere, ce s-ar putea deschide în orice chip înaintea sa. Ajută-l/o să se desprindă în pace și fără de durere de legături numite sau nenumite de noi să nu rămână legat/ă de vreo fiinţă dragă, sau de vreun lucru, sau de vreun loc sau de orice ar fi pământesc şi i-ar opri calea sa spre lăcașurile veșniciei sale. Trimite, Doamne, pe îngerii Tăi cei tari şi biruitori ca să-i arate calea şi să-l/o ajute, Doamne, să treacă vămile cele mari şi pragurile cele grele ale faptelor sale.

Apără-l/o, Doamne, de necuratele puteri şi de toată groaza lor. Apără-l/o Doamne de căderea cea întru adâncuri, iertându-i greşelile făcute aici pe acest pământ cu voie sau fără de voie, cu a sa știință sau cu neștiință. Călăuzește-l/o, Doamne, în lumina Ta cea sfântă şi dumnezeiască spre locul de odihnă în casa veșniciei Tale, la umbra aripilor Tale, în cortul sfinților şi drepților Tăi. Că Tu eşti nădejdea şi ajutorul nostru şi Tu eşti, Doamne, partea noastră în pământul celor vii. Ascultă-ne glasul rugăciunii noastre şi sădește, Doamne, în (N) care s-a despărțit de trupul său cel muritor, sădește în el/ea dragostea Ta cea curată şi dumnezeiască, şi fă, Doamne, ca prin puterea ei sufletul său să se despartă de tot ce-i trecător şi muritor şi să intre în Lumina clară, albă şi sfântă a vieţii celei fără de sfârşit. Ajută-l/o, Doamne, ca în dragostea Ta cea sfântă şi curată fiinţa lui să poată să îşi găsească plinătatea sa. În drumul ei spre veșnicie, fă să fie binecuvântare şi mângâiere pentru toate ființele vii ce au rămas aici pe acest pământ. Ființe infinite ca număr, aşa cum cerul n-are margini să se bucure de lumina lui/ei.

Binecuvântarea să îl/o primească în a sa cămară împărătească. Lumina cea sfântă a chipului Tău în (N) și peste el/ea veșnic de acum să strălucească. Adu-Ţi aminte, Doamne, de faptele sale cele bune pe care el/ea le-a săvârșit aici pe acest pământ. Părinte iubitor Tu nu ţii minte răul şi lesne eşti Tu iertător. Deschideți braţul Tău cel părintesc şi pe (N) ce lumea aceasta a părăsit, primește-l/o Tu, precum demult Tu ne-ai promis zicând: „tatăl tău şi mama ta te vor uita dar Eu nu te voi uita pe tine”. Primeşte-l/o, Doamne, în casa Ta cea cu multe locaşuri, lasă-i, iartă-i, şterge-i şi nu-i socoti greşelile făcute ca un muritor, şi dă-i odihna veșniciei Tale. Lumina Ta cea sfântă, fă, Doamne, să-l/o primească, să-l/o curețe, să-l/o apere şi să-l/o sfinţească. Că Tu însuși eşti Lumina cea adevărată care luminează şi sfințește pe tot omul ce vine şi iese din această lume iar noi ţie mărire îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Amin. Amin. Amin.

O Măicuța noastră și a lui Dumnezeu, păzește-l/o pe (N) acum sub acoperă-mântul tău, iarăși Tu Iisuse blând și iertător să-i fii lui/ei sprijin și ocrotitor. Dragostea curată, bun Mântuitor, fie-i călăuză înspre al Tău odor. Pacea Ta divină, să coboare lină și să-i umple calea de a Ta lumină. Dă-i Iisuse bune, Duhul Tău cel Sfânt, să îl/o ducă în pace în cerul cel sfânt. Fă să se coboare, spre al său ajutor, Îngeri și Arhangheli din al Tău sobor. Pune în al său suflet cânt de mulțumire și îi umple viața cu a Ta fericire. Îmbrăcat/ă în Tine, să se odihnească, în împărăția, cea sfântă cerească. Amin. Amin. Amin.

 

Aceste rugăciuni â á

se pot zice de mai multe ori, cu voce,

lângă trupul cel neînsuflețit.

Rugăciunea 2

lângă trupul neînsuflețit

 

   Mare eşti Doamne şi minunate sunt lucrurile Tale. Dumnezeul cerului şi al pământului, Tu ești Izvorul împlinirii celei adevărate. Tu prin al Tău Cuvânt pe toate le-ai făcut şi prin puterea Ta pe toate la viaţă le-ai adus. Ţie, Doamne, Celui ce ai zis: Să fie lumină, şi lumină s-a făcut, noi ne plecăm. Ţie Doamne Celui ce ai despărțit lumina de întuneric şi ai dat putere Luminii să nu fie biruită de întuneric şi de puterea sa, Ţie noi ne închinăm. Doamne, Părinte al Luminii celei necreate, noi fiii bine voirii Tale, Te chemăm şi Te rugăm: Apleacă-Te cu dragostea inimii Tale de noi și de (N) și îl/o ajută, Doamne, pe el/ea, să vadă și să priceapă că lumea aceasta pentru el/ea s-a închis și din ea (N) a ieșit prin taina morţii trupului său care zace acum fără de suflare vie în el în acest sicriu. Ajută-l/o să vadă, să priceapă și să se despartă acum în pace, fără de frică, să se despartă de tot ce e legat de trupul său, de lumea aceasta și de acest timp atât de trecător. Primeşte-l/o, Doamne, în strălucirea Luminii Tale celei curate, pure şi nepătate. Primeşte-l/o, Doamne, în bunătatea Ta cea mare şi deschide-i ochii înţelepciunii celei dintru început zidite în el/ea, spre a vedea strălucirea adevărului Tău celui de viaţă dătător. Luminează-l/o, Doamne, cu lumina cea curată a dumnezeirii Tale, să cunoască viața cea adevărată, să Te cunoască pe Tine, Doamne, Tatăl și Dumnezeul său cel adevărat şi pe Iisus Hristos pe Care Tu L-ai trimis să caute, să ridice, să tămăduiască şi să mântuiască pe cel ce era pierdut.

Primeşte, Doamne, acum pe (N), în Adevărul Tău şi în locașurile împărăţiei Tale. Iartă-l/o, Doamne, şi-l/o dezleagă de tot păcatul și de toată fărădelegea. Iartă-l/o, Doamne, şi-l/o dezleagă de toată legătura în care el cu voie sau fără de voie a căzut vreodată. Ușurează-i, Doamne, drumul său spre locașurile împlinirii vieții și odihnei sale. Eliberează-l/o de toate legăturile pământului, de tulburarea duhurilor şi de bântuirea lor. Fereşte-l/o de rătăcirea şi de amăgirea neodihnei. Nu îl/o lăsa, Doamne, să rătăcească cumva tulburat şi hăituit de sarcina păcatelor sale sau împovărat și condamnat de cele ce le-a moștenit din moșii și strămoșii săi. Nu lăsa, Doamne, ca (N) să rătăcească fără de pace şi fără de odihnă, tulburat și tulburător pe acest pământ. Nu îl/o lăsa Doamne, ca el/ea în neliniștea sa să îi tulbure sau să se lege de cei rămași aici pe acest pământ, oameni sau animale, sau locuri, sau lucruri, sau case, sau morminte, sau orice ființe, sau realități numite sau nenumite. Primeşte-l/o în lumina Ta cea sfântă şi curățitoare și îl/o eliberează de aceste grele suferinţe.

Carul Tău cel ceresc să îl/o ia pe (N) și să îl/o ducă în locașul cel din veșnicie rânduit de Tine pentru odihna sa. Iar dacă prin dragostea inimii Tale (N) a ajuns deja acolo unde i-a fost rânduit locașul mântuirii sale, ajută-ne și pe noi să fim părtași ai bucuriei și ai izbăvirii lui/ei. Odihnă să aibă (N) în pacea, în bucuria casei Tale, acolo unde nu este nici naștere nici moarte, nici durere, nici întristare, nici supărare ci viaţă cea fără de sfârşit. Fă, Doamne, să strălucească peste el/ea lumina lină a bucuriei mângâierii Tale. Chipul Tău cel părintesc să strălucească Doamne peste el/ea şi glasul Tău să-l/o audă acum zicându-i: Vino, binecuvântatul/a Tatălui Meu, moștenește împărăţia cea pregătită ție de la întemeierea lumii, pentru împlinirea ta. Căci flămând am fost şi Mi-ai dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-ai dat să beau; străin am fost şi M-ai primit; gol am fost şi M-ai îmbrăcat; bolnav am fost şi M-ai cercetat; în temniță am fost şi ai venit la Mine, pentru că atunci când ai făcut vreuna din aceste fapte bune, vreunuia dintre acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ai făcut. Iar dacă, Doamne, în vreun chip, nu vei găsi aceste fapte bune în (N), noi Te rugăm să îl/o ierți și să îl/o primești cu îngăduință și cu dragoste să rânduiești cele ce sunt spre a sa iertare și spre a sa mântuire, dându-ne nouă putere și gând de a face bine pentru (N) și în numele lui, pentru a sa iertare și pentru a sa mântuire, prin lucrarea dumnezeirii Tale.

Primește-l/o în locașul veșniciei pe (N) că a plecat din trupul său cel muritor și s-a mutat de la noi pentru totdeauna.

Primește-l/o și îl binecuvintează.

Amin. Amin. Amin.