Randuieli si Rugaciuni pentru cei Raposati

Rânduieli și Rugăciuni pentru sinucigași

Sinucigașii sunt acele persoane care și-au curmat viața, sănătatea și tot ceea ce este legat de împlinirea lor aici pe acest pământ, din motive adesea doar de ei cunoscute. Din cele mai vechi timpuri acest gest de autodistrugere, a fost și este greu condamnat de cei vii și de multe religii și culturi. Noi am avea dreptul de a distruge doar ceea ce putem crea și rezidi înapoi și nicidecum viața noastră sau viața altora.

Sinuciderea întrerupe viața trupului și aruncă ființa umană între lumi și în lumi necunoscute de noi sau cunoscute doar foarte puțin. Sinucigașii în tradiția creștină sunt condamnați, excluși și marginalizați. Se îngroapă la margini de cimitir sau în afara lui cu un ritual foarte simplu. Nu li se face vreo formă de dezlegare, considerându-se a fi deja greu condamnați chiar de ei înșiși prin actul sinuciderii lor. De multe ori ei, în tradiția populară, bântuie în locurile sinuciderii și duc în fel și chip alte vieți omenești pe aceleași cărări ale durerii și ale neîmplinirii lor. În multe invocări malefice ale magiei negre sunt folosiți ca vehicule de contaminare, de frică, de tulburare și de luare a altor vieți. În lumile în care ei înșiși s-au aruncat, ei pot fi ajutați doar de Puterile cele cerești ale lui Dumnezeu. Sinuciderea poate fi violentă și fulgerătoare sau lentă prin folosirea multor mijloace materiale și substanțe ucigătoare precum drogurile, nicotina, alcoolul, medicamentele sau orice exces ce duce înspre distrugerea și moartea trupului material sau poate curma firul vieții noastre pământești în vreun chip știut sau neștiut de noi.

 

Dacă ai pe cineva apropiat sau drag inimii tale, care s-a sinucis și și-a curmat viața în trupul său cel muritor și crezi că este bine să te rogi pentru el/ea, atunci este bine să începi un drum de rugăciune de 49 de zile la rând, adică 7 săptămâni.

Acesta se începe cu un parastas vineri seara la Mănăstire, acolo unde slujitorii acceptă să îl facă.

La parastas se pune:

–  pomelnic cu numele de botez al celui/celei plecat/e din trup.

– parastas (colac)

– 7 prescuri, făcute mai mici decât cele normale, cât o jumătate de prescură.

– 7 lumânări de ceară curată

– fructe și puțină mâncare sărată și puțină mâncare dulce, în mod special ceea ce i-a plăcut mai mult

– vin roșu

Acestea se fac în fiecare vineri seara la mănăstire acolo unde slujitorii acceptă să le facă, în cele 7 săptămâni la rând.

 

Începând din ziua de vineri zici zilnic, în fiecare zi la rând, zici de 40 de ori rugăciunea Tatăl nostru, astfel:

 

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm pe cei ce ne-au greșit nouă, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne

mântuieşte de cel rău.

Iartă-l/o, Doamne, pe (N), iartă-l/o și nu îl/o osândi. Iartă-l/o, Doamne și îl/o ajută, și îl/o primește în împărăția Ta. Amin.

      Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Aceasta se zice de 40 de ori în fiecare zi. Se poate zice în gând, în șoaptă, cu voce, mergând, lucrând, stând, oriunde și la orice oră, două, trei sau mai multe o dată, așa cum se poate, ca până seara să fie zise de cel puțin 40 de ori.

 

Apoi în timpul zilei când crezi că poți fi liniștit și netulburat, cu o lumânare de ceară curată aprinsă, zici zilnic, în cele 7 săptămâni această rugăciunea și nu arunci ceara ce curge de la lumânare ci o aduni pe toată într-un singur vas, iar la sfârșit faci din ea o lumânare pe care o duci și o aprinzi pe mormântul celui sinucis.

Rugăciune pentru sinucigași

 

        Doamne, Preabunule Iisuse, Tu ai stăpânire de la Tatăl peste tot trupul, și ai puterea de a da viaţă veșnică tuturor acelora pe care Tatăl Ți i-a dat Ție. Și toate Ți-au fost date Ție în ceruri și pe acest pământ. Iar când ai fost în lume Tu i-ai păzit în Numele Tatălui pe cei ce Ți-i-a dat Ție, şi i-ai păzit şi n-a pierit nici unul dintre ei, decât fiul pierzării și s-a împlinit atunci Scriptura. Preabunule Iisuse, Părinte şi Duhule Sfinte, ajută-ne să fim ai Tăi, ajută-ne să fim în adevăr, ajută-ne să fim în dragostea Ta, ajută-ne să avem puterea iertării și puterea vieții Tale întru noi. Doamne, Tu ai puterea nemuririi. Tu Te-ai îmbrăcat în haina trupului nostru, ca pe noi să ne îmbraci în haina vieții și a veșniciei, să ne întărești și să ne reîntorci de pe cărările pieirii. Tu știi și cunoști bine toate neputințele și toate slăbiciunile noastre omenești. Apleacă-Te spre noi acum cu a Ta îngăduință și ascultă-ne glasul rugăciunii noastre și vino în ajutorul nostru și în ajutorul lui (N) ce au fost copleșit/ă de dureri și de neîmpliniri și a căzut și și-a frânt firul vieții pământești, prin grea amăgire și prin întunecată tulburare și mare ispitire.

Adu-Ţi aminte, Doamne, de (N) care s-a sinucis și dacă este cale de iertare, iartă-l/o, Doamne, și îl/o scoate cu bine din lumile în care el/ea s-a aruncat sau a căzut sau a fost împins/ă și obligat/ă să intre în ele în orice chip. Iartă-l/o, Doamne, pe (N) pentru că și-a stins viața sa cea pământească, de bună voie sau prin amăgire, sau prin frică, sau prin disperare, sau prin pierderea facultăților mintale, sau prin orice fel de lucrare sau influențare, cunoscută sau necunoscută, numită sau nenumită de noi. Iartă-l/o, Doamne, pentru că și-a stins cu voie viața minții, a sufletului, a emoțiilor, a sentimentelor, a păcii, a simțurilor, a inimii și a oricăror firești și umane trăiri avute în el/ea. Cel ce nu l-ai lepădat pe omul ce nu Te-a ascultat și s-a afundat în moarte prin greaua amăgire diavolească, iartă-l/o Doamne, și acum, pe (N) şi-l/o dezleagă de toate lucrurile cele grele, tulburi, întunecate și amare ale morților lui/ei. Iartă-l/o, Doamne, și-l/o dezleagă de neîmplinirea și de durerea lor. Iartă-l/o, Doamne, și-l/o dezleagă de locul morţii sale și de instrumentele morții pe care el/ea le-a folosit în orice chip. Iartă-l/o, Doamne, și-l/o dezleagă de duhurile cele rele și necurate sau de sufletele neîmpăcate care prin amăgire au făcut ca (N) să fie și să ajungă pe aceste întunecate căi ale tulburării, ale durerii și ale sinuciderii sale. Iartă-l/o, Doamne și îl/o eliberează pe el/ea de toate duhurile care i-au răpit viaţa și i-au distrus-o prin amăgire, aici folosești doar cele ce știi că îi sunt proprii prin băutură, prin droguri și substanțe halucinogene, prin nicotină, prin ură, prin certuri, prin neîmpăcare, prin violențe, prin neînțelegeri, prin vrăji, prin făcături, prin blesteme, prin a sa osândire, prin magie neagră, prin singurătate, prin deznădăjduire, prin cuvinte tulburătoare, prin depresie, prin schizofrenie sau prin alte boli care întunecă mintea, prin pierderea păcii, a discernământului și a sensului vieții pe acest pământ sau prin orice alte mijloace și căi, știute sau neștiute, numite sau nenumite de noi acum. Iartă-l/o, Doamne, şi îl/o ajută. Iartă-l/o și nu îl/o osândi.

Cel ce singur ai putere pe tărâmul pe care (N) a intrat, fii cu el/ea, și îl/o dezleagă de toate mrejele întunericului în care el/ea însăși prin vicleană ademenire s-a aruncat. Iartă-l/o, Doamne, și-l/o ajută, că numai Tu poți să îl/o ridici și să îl/o așezi iar în lumină. Iartă-l/o, Doamne. Dezleagă-l/o de legăturile grele pe care și le-a pus pe viața sufletului, pe soarta trupului și pe destinul său. Iartă-l/o, Doamne, și-l/o ajută să îşi găsească odihna lui/ei în locașurile cele din veșnicie rânduite de Tine pentru cei zidiți după chipul Tău. Iartă-l/o, Doamne, și-l/o ajută şi nu lăsa, să rămână în neliniște și în suferință în robia acestor puteri ale întunericului și ale morții celei mari. Iartă-l/o Doamne, și-l/o dezleagă de toată neliniștea şi de toată tulburarea sa. Fii cu (N) și-l/o ajută să se desprindă și să iasă cu bine din lumile însingurării și din lumile durerii în care el/ea pe el/ea însăși s-a închis și s-a pecetluit. În numele lui (N) și pentru el/ea îți cer Preabunule Iisuse, Părinte și Duhule Sfinte, îți cer iertare, îți cer îngăduință și mare ajutor. În numele lui (N) și pentru el/ea noi Te rugăm să îl/o ierți dacă se mai poate și să îl/o scoți cu bine din osânda pe care și-a pus-o el/ea însăși pe soarta sa. Ajută-l/o, Doamne, și îl/o scoate cu bine din robia în care s-a aruncat sau au fost împins/ă în orice chip. Păzește-l/o pe cărarea și pe drumul veșniciei și du-l/o în lăcașurile păcii Tale, ca nu cumva în neliniștea și în tulburarea lui/ei, să rămână legat/ă de lumea aceasta, sau între lumi, osândit/ă de pământ să nu aibă odihnă și oprit/ă în fața cerurilor să nu poată păși în ele spre bucuria și spre mântuirea sa. Ajută-l/o, Doamne, să fie luat/ă de Puterile Tale cele cerești, să nu fie lăsat/ă să pribegească tulburat/ă printre lumi sau prin lumea aceasta. Rânduiește să nu atragă alte vieţii pe drumul morții sale, sau pe drumurile pierzării sau pe calea neîmplinirii, pe calea dependențelor cele slujitoare sinuciderii, sau pe calea pierzării limpezimii minții, sau în hăul dat de non sensul vieții sale pe acest pământ.

Iartă-l/o, Doamne, pe (N) şi-l/o izbăveşte de întunericul adâncului şi de tot lucru ce se petrece în el, iartă-l/o și-l/o izbăvește pe el/ea și pe noi și pe toți urmașii săi și pe toți urmașii noștri. Amin. Şi îi dăruiește, Doamne, lui (N) odihna mântuirii, ferit/ă de toată nălucirea şi de toate lucrările cele rele, malefice, omenești, drăcești, diavolești și diabolice, numite sau nenumite de noi acum. Și fă, Doamne, ca trupul său cel chinuit să se desfacă în pace și fără de durere în cele din care a fost alcătuit, acolo în pământul în care a fost așezat, sau aruncat, sau uitat, sau lepădat, sau marginalizat, sau pus în orice chip. Ajută sufletul lui (N), ajută-l să iasă din singurătate și din durere și fă să se întoarcă acolo de unde ființă și-a luat, la Tine Tată, prin Tine Iisuse, cu puterea, cu harul și cu lucrarea Duhului celui Sfânt și de viață dătător, pentru rugăciunile și pentru lacrimile îngerilor săi păzitori, pentru toate rugăciunile Preacuratei Fecioare Maria, pentru toate rugăciunile sfinților Tăi, și ale celor dragi și apropiați ai săi rămași aici pe acest pământ. Amin. Iar duhurile vieții care au slujit în trupul său și au fost strivite prin faptele sale, așază-le Tu, Doamne, în lumina Ta cea sfântă, vie şi reziditoare, în locașurile odihnei şi ale păcii Tale celei veșnice. Amin. Carele Tale cele cerești să îl/o ia pe (N) și să îl/o ducă în locașul cel din veșnicie rânduit de Tine pentru odihna sa. Iar dacă prin dragostea inimii Tale (N) au ajuns acolo unde i-a fost rânduit locașul mântuirii sale, ajută-ne și pe noi să fim părtași ai bucuriei și ai izbăvirii lui/ei. Odihnește-l/o în pace.

Îți mulțumim, Doamne!

Amin. Amin. Amin.