Randuieli si Rugaciuni pentru cei Raposati

Rugăciune pe cărarea vieții pentru cei vii și pentru cei răposați

Aliluia.

Fericit este cel ce cunoaște bunătatea inimii Tale. Fericit este cel ce cunoaște rânduielile firii și păzește Legea Ta. Fericit este cel ce pășește pe cărările vieții pe acest pământ împlinind și ascultând de Legea Ta. Doamne, fă-mi statornici și pașii mei în păzirea poruncilor Tale, să se împlinească întru mine Cuvântul Tău și lauda Ta să fie pururi pe buzele inimii mele. Sufletul meu îl păzește și-l învaţă judecăţile dreptăţii Tale. Prin ce îşi va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor Tale. Cu toată inima Te caut pe Tine, nu lăsa să mă abat de la poruncile Tale. În inima mea păstrez cu sfințenie toate ale Tale, să nu greşesc înaintea Ta. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă rânduielile Tale, că mai mult mă bucură înțelepciunea cuvintelor Tale, decât toată bogăţia cea trecătoare a pământului. Legea Ta ajută-mă să o am pururi în inima mea. Fă să cadă vălul de pe ochii mei şi voi cunoaşte minunile din Legea Ta.

Pribeag sunt eu pe acest pământ, să nu ascunzi de mine înțelepciunea rânduielilor Tale. Însetat este sufletul meu și inima mea de cunoașterea Ta, și mintea mea Te caută în toată vremea. Depărtează de la mine ocara şi defăimarea, chiar dacă cei puternici țin sfat și uneltesc împotriva mea. Fii Doamne, cu mine și legile Tale să-mi fie întărirea și apărarea pașilor mei. Lipit e sufletul meu de puterea pământului în care este așezat, înțelepțește-mă și mă eliberează prin Cuvântul Tău. În fața Ta, eu pun cele ascunse ale inimii mele, te rog păzește-mă de amăgirea lor. Ajută-mă să înțeleg Cuvântul Tău şi voi cugeta pururi la minunile Tale. Sufletul meu este cuprins de întristare când pierde calea Ta, și istovit de lacrimi Te caută pe Tine. Depărtează-mă de calea înșelăciunii şi dăruiește-mi puterea de a urma și a împlini Legea Ta. Eu am ales Calea, Adevărul şi Viața care sunt Cuvântul Tău, aceasta zi și noapte este cugetarea mea. Învățăturile Tale sunt hrana sufletului meu, Doamne, să nu mă părăsești vreodată.

Pe calea poruncilor Tale ajută-mă să pășesc și ele să fie puterea inimii pe care ai zidit-o în mine. Învață-mă cuvântul vieții Tale și dă-mi înțelepciune să pot împlini Legea Ta cu toată inima mea. Călăuzește-mă pe cărarea Ta, că într-însa este fericirea. În inima mea aprinde-mi dorul veșniciei și stinge-mi lăcomia și dragostea de bani, de bogății, de aur și de argint. Împlinește în viața mea cuvântul Tău, el este împlinire pentru mine. Ferește-mă de ocara de care mă înspăimânt, căci faptele Tale de bunătate-s pline. Iată, eu iubesc glasul cuvintelor Tale și întru ele e viața și nădejdea mea. Doamne, trimite peste mine darurile Tale, și mântuirea Ta, după cuvântul Tău, şi voi răspunde cuvânt celor ce mă ocărăsc. Eu am nădăjduit în Tine și tot ceea ce ai zis, în mine s-a împlinit. Așază pururi pe limba mea cuvântul adevărului, că în Tine am nădăjduit, şi voi păzi Legea Ta. În Tine largă este calea vieții mele și plină este mereu de bunătăți. Eu mărturisesc minunile Tale înaintea celor puternici și nu mă rușinez, că toate sunt viață și toate-s adevăr. Păzește-mă de batjocura și de râsul celor mândri. De la Legea Ta ajută-mă să nu mă abat în nici un chip. Adusu-mi-am aminte de cuvintele Tale cele din veac, Doamne, şi m-am mângâiat. Mă tulbură mâhnirea când văd fărădelegea și pe cei care părăsesc adevărul, dar ridicând ochii mei spre Tine mă umplu de lumină. Cântate sunt de mine cuvintele gurii Tale, în tot locul pribegiei mele pe acest pământ. Adusu-mi-am aminte de Numele Tău cel sfânt, Părinte, şi s-a bucurat inima mea și a păzit Legea Ta. Bucuria a cuprins inima mea, și cuvintele Tale au înviorat sufletul meu. Partea mea eşti Tu, în pământul celor vii, să nu mă părăsești vreodată. Rugatu-m-am feţei Tale, din toată inima mea, păzește-mă după cuvântul Tău.

Cugetat-am la căile Tale şi am întors picioarele mele din căile fărădelegii și am venit spre Tine. Funiile păcătoșilor au vrut să se înfășoare împrejurul meu, dar mâna Ta le-a dezlegat și atunci eu am văzut puterea Cuvântului Tău și nu L-am mai uitat. La miezul nopţii m-am trezit ca să Te laud pe Tine pentru faptele bunătății și ale dreptăţii Tale. Părtaș sunt cu toţi cei ce cinstesc dumnezeirea Ta şi păzesc poruncile Tale. De mila Ta este plin pământul, adevărurile Tale mă învaţă. Bunătate ai făcut cu mine după cuvântul Tău cel înțelept. Învaţă-mă bunătatea, înțelepciunea şi cunoştinţa. Până nu am cunoscut necazul eu rătăceam mereu. Când am căzut și am fost umilit, eu nu Te-am cunoscut și mult eu am greşit. Dar am văzut Cuvântul Tău în fapte și L-am urmat și m-am trezit și din necaz m-ai izbăvit. Bun eşti Tu, Doamne, învaţă-mă adevărurile Tale şi întru bunătatea Ta ocrotește-mă. Când se înmulțește asupra mea nedreptatea celor mândri, Tu fii cu mine, și eu cu toată inima mea voi asculta și voi urma cuvântul legii Tale. Fost-a înspre binele meu că m-ai lăsat să gust durerea în rătăcire, ca astfel să cunosc cărarea iertării și a binecuvâ-ntării Tale. Mai bună este pentru mie legea gurii Tale, mai bună este decât mii de comori de aur şi argint.

Mărire…

 

Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit, Doamne, dă-mi înțelepciune ca să cunosc puterile Tale și în legea Ta să viețuiesc. Cunoscut-am că drepte sunt povățuirile Tale şi întru adevăr Tu m-ai zidit pe mine și nu ești Tu zidirea minții mele. Bunătatea Ta este mângâierea mea, și cuvântul Tău este viață pentru cel care îl urmează. Revarsă peste mine mila Ta şi voi trăi, că Legea Ta cugetarea mea este. Ferește-mă de cărările celor mândri, că pierzare sunt ele pe acest pământ. Sădește în inima mea cuvântul Tău și ajută-mă să îl urmez. Cei blânzi să se apropie de mine, şi cei care cunosc mărturiile Tale să se bucure cu mine de lumina feței Tale. Păzește inima mea în calea cea bună! Se aprinde sufletul meu după lumina Ta, în cuvântul Tău el se împlinește. Ajută-mă să-mi socotesc bine zilele mele pe acest pământ. Îndepărtează, Doamne, de la mine pe cei care mă prigonesc. Spusu-mi-au călcătorii de lege deşertăciuni, dar ele nu sunt ca Legea Ta, Doamne. Toate poruncile Tale sunt adevăr. Puţin a fost de nu m-am sfârşit pe pământ, Ajută-mă să nu părăsesc poruncile Tale. În veac Doamne, cuvântul Tău rămâne în adevăr, în neam şi în neam. După rânduiala Ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare Ţie. De n-ar fi fost Legea Ta gândirea mea, atunci aş fi pierit întru necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările Tale, că într-însele mi-ai dat viață, Doamne.

Al Tău sunt eu, mântuieşte-mă, că îndreptările Tale am căutat. Pe mine m-au aşteptat păcătoşii să mă piardă, dar Tu m-ai scos din mâna lor. La tot lucrul desăvârşit am văzut sfârşit, dar porunca Ta este fără de sfârşit. Că am iubit Legea Ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmaşii mei m-ai înţelepţit cu porunca Ta. Mai mult decât învăţătorii mei am priceput, că la adevărul Tău gândirea mea este. Mai mult decât bătrânii am înţeles, că poruncile Tale am căutat. De la toată calea cea rea mi-am oprit pasul meu, ca să păzesc cuvintele Tale. De la învățătura cuvintelor Tale nu m-am abătut, că Tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele Tale, mai mult decât mierea, în gura mea! Din poruncile Tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am părăsit toată calea nedreptăţii. Făclie este picioarelor mele Legea Ta, şi lumină cărărilor mele. Juratu-m-am şi m-am hotărât să păzesc calea dreptăţii Tale. Umilit am fost, dar Tu m-ai ridicat până în sfârşit. Doamne, dă-mi viață după cuvântul Tău. Sufletul meu în mâinile Tale este pururea şi legea Ta n-am uitat. Pusu-mi-au cei răi cursă mie, dar de la poruncile Tale nu m-am rătăcit. Moştenit-am mărturiile Tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele. Inima mea este gata să facă voia Ta în veac. Apără-mă de călcătorii de lege, că pe cei drepți ai Tăi eu am iubit. Ajutorul meu şi sprijinitorul meu eşti Tu, în Tine eu nădăjduiesc. Depărtează de la mine pe cei care viclenesc.

Apără-mă, după cuvântul Tău, şi dă-mi viață. Ajută-mă şi mă voi mântui şi voi cugeta la îndreptările Tale în veac. Tulburați sunt toți cei care se depărtează de la îndreptările Tale, pentru că nedrept este gândul lor. Luminează, Doamne, pe toți cei răi ai pământului și scoate-i din cărarea rătăcirii lor. Încununează cu pace și înțelepciune trupul meu, că de Tine eu am ascultat. Nu mă da pe mâna celor ce fac strâmbătate. Primeşte-mă în bunătatea Ta, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârşitu-s-au ochii mei după mântuirea Ta şi după cuvântul dreptăţii Tale. Al Tău sunt eu, ajută-mă şi voi cunoaşte mărturiile din legea Ta. Vremea este să lucrezi Doamne, că oamenii au stricat rânduiala Ta. Pentru aceasta am iubit poruncile Tale mai mult decât aurul şi topazul. Pentru aceasta spre toate poruncile Tale m-am îndreptat, și toată calea nedreaptă am părăsit. Minunate sunt faptele Tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor Tale luminează şi înţelepţeşte pe prunci. Gura mea am deschis şi s-a umplut de lauda Ta, Doamne, că mari sunt lucrurile Tale. Amin.    Mărire…

Caută spre mine, Doamne, şi mă miluieşte. Întărește pașii mei întru cuvântul Tău. Apără-mă de cei răi să pot păzi poruncile Tale. Fă să strălu-cească lumina feței Tale peste mine şi mă învaţă poruncile Tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei, pentru că n-am păzit legea Ta. Drept eşti, Doamne, şi drepte sunt faptele Tale. Legea Ta este dreaptă, veșnică și adevărată este rânduiala ei. Cuvintele Tale am grăit înaintea potrivnicilor mei și râvna casei Tale m-a topit. Dreptatea Ta este dreptatea în veac şi legea Ta, adevărul. Necazuri şi nevoi m-au căutat, dar poruncile Tale sunt cugetarea mea. Drepte sunt faptele Tale, înţelepţeşte-mă şi voi fi viu. Strigat-am cu toată inima mea: Auzi-mă, Doamne! Strigat-am către Tine: Mântuieşte-mă, şi voi păzi mărturiile Tale. Deschis-am ochii mei dis-de-dimineaţă, să cuget la cuvintele Tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după dragostea inimii Tale, revarsă peste mine viață. Se apropie de mine cei care aleargă după cele rele și mă împing înspre fărădelege, dar de la Legea Ta nu lăsa să se îndepărteze sufletul meu. Aproape eşti de mine, Doamne, şi toate cuvintele Tale sunt adevăr. Din început am cunoscut, din faptele Tale am văzut, că adevărul pe veșnicie l-ai întemeiat. Vezi strâm-torarea mea şi mă scoate din ea, că ajutorul meu și mângâierea mea ești Tu și glasul Tău eu n-am uitat. Apără cauza mea şi mă ocrotește după cuvântul Tău, și după făgăduința Ta dăruiește-mi viață. Multe sunt milele Tale, după dragostea inimii Tale, fă-mă, Doamne, să fiu viu. Văzut-am pe cei nepricepuţi cum nu cunosc cuvintele Tale, și mărturia Ta am pus-o înaintea lor spre luminare.

Poruncile Tale am iubit, Doamne, în bunătatea Ta fă să rămân în viață. Ființa cuvintelor Tale este adevărul şi hotărârile dreptății Tale toate sunt veșnice. În cuvântul Tău se bucură inima mea. Mă bucur de cuvintele Tale, ca cel care a aflat comoară mare. Nedreptatea am lepădat şi am dispreţuit, iar Legea Ta am iubit. De şapte ori pe zi Te-am lăudat pentru frumusețea faptelor Tale. Pace multă au cei ce iubesc legea Ta şi nu se tulbură în fața poticnirii. Aşteptat-am mântuirea Ta, şi poruncile Tale am iubit. Păzit-a sufletul meu învățăturile Tale şi le-a iubit foarte. Păzit-am poruncile Tale şi cuvintele gurii Tale, toate căile mele înaintea Ta sunt. Să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta, Doamne, după Cuvântul Tău mă înţelepţeşte. Să ajungă cererea mea înaintea Ta, Doamne, după Cuvântul Tău mă izbăveşte. Să răspândească buzele mele laudă, că m-ai învăţat legile Tale. Rosti-va limba mea cuvintele Tale, că toate poruncile Tale sunt drepte. Mâna Ta să mă mântuiască, că poruncile Tale am ales a le păzi. Dorit-am mântuirea Ta, Doamne, şi legea Ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu şi Te va lăuda şi povățuirile Tale îmi vor ajuta mie. Ajută-mă să nu mă rătăcesc precum oaia cea pierdută în cărarea lupilor! Caută-mă, Doamne, și mă așază între cei aleși ai Tăi, că poruncile Tale le doresc și vreau să le plinesc.

Amin.           Mărire…