PSALTIREA MANGARIERII

C A T I S M A V

Pm. 32

În Domnul se bucură inima mea

Cu bucurie Te preamăresc, Doamne! În cuvinte de laudă și de mulțumire, în alăută, în harfă cu zece strune îți cânt Ție, Dumnezeul meu. Ca un izvor plin de viață este cuvântul Tău, şi toate lucrurile Tale sunt pline de bunătate. Prin cuvântul Tău s-au zidit cerurile și s-au întărit. Tu ai zidit spre viață toate lucrurile şi toate făpturile.

Bunătatea Ta este nemuritoare. Prin Duhul gurii Tale s-au născut toate oștirile cerului și toate puterile nevăzute și toate lumile lor. Tu, Doamne, ai adunat ca într-un burduf apele mărilor, și ai închis abisurile adâncurilor ca într-o vistierie. Tot pământul și toată ființa Te cinstește și Te ascultă, Tu ai zis şi s-a făcut, Tu ai poruncit şi s-a zidit. Tu risipești uneltirile celor răi, lepezi gândurile cele viclene şi cu putere smerești mândria celor mari.

Cuvântul Tău, Doamne, rămâne în veac, și gândurile inimii Tale sunt pline de bunătate și de dreptate, ele rămân din neam în neam. Fericit este neamul căruia Tu, Doamne, ești Dumnezeul lui. Fericit este poporul pe care-l ai de moştenire și locuiești în mijlocul lui. Din locașul Tău cel sfânt privește, Doamne, și acum spre mine și mă cercetează. Că Tu ești Cel ce ai zidit inimile tuturor, și ești cu luare aminte la toate gândurile și la toate faptele noastre.

Ochii Tăi sunt pururi spre cei ce Te cinstesc pe Tine, Doamne, spre cei ce nădăjduiesc în bunătatea Ta, ca să îi aperi de armele cele nemiloase ale nedreptății și ale morții. Sufletul meu în Tine se zidește, pentru că Tu ești ajutorul şi apărătorul meu. Întru Tine, Doamne, inima mea își află bucuria și împlinirea ei, şi în numele cel sfânt al Tău, este puterea mea. Fie, Doamne, inima Ta spre mine, cu dragoste și îngăduință. Amin.

Pm. 33

Bine voi cuvânta pe Domnul

Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. În Domnul se bucură sufletul meu, să audă cei blânzi şi să se veselească. Veniți să cinstim cu toții preasfânt Numele Lui. Măriți pe Domnul împreună cu mine şi vă bucurați în lumina Lui.

Te-am căutat, Doamne, şi m-ai auzit, şi din toate necazurile mele m-ai scos. Apropie-Te, Atotputernice, de mine şi mă luminează şi fața mea se va însenina. Îngerul Tău să păzească în mine bunătatea inimii mele și să mă apere de toată primejdia. Ajută-mă să gust şi să văd cât de bun ești Tu, Doamne! Fericit este omul care Te cunoaște. Fericit este cel care Te cinstește cu toată inima sa nimic nu îi lipsește.

Bogaţii pot sărăci şi pot suferi de lipsuri și de foame în viața lor, dar cei care Te caută pe Tine, vii sunt inimile lor în veac și nu duc lipsă de nici o bunătate. Ajută-mă să Te ascult și bucuria Ta să o cunosc. Oprește a mea limbă de la rău şi buzele mele să nu grăiască vicleşug. Fereşte-mă de rău şi învață-mă să stau în bine. Ajută-mă să caut pacea şi să o urmez pe ea. Cuvântul Tău și învățătura Ta să-mi fie călăuza mea.

Că ochii Tăi sunt pururi spre cei buni și drepţi şi urechile Tale spre rugăciunea lor, iar faţa Ta strălucește veșnic peste ei. Cei ce fac rele pier de pe pământ cu toată avuția și toată pomenirea lor. Ferește-mă, Părinte, de viața și de soarta lor. Aproape ești Doamne, de cei curați la inimă, şi pe cei cinstiți în pace îi păzești. Multe sunt necazurile celor buni și drepţi pe acest pământ, dar Tu păzeşti toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi.

Doamne păzește viața mea și numele meu să nu lași să fie șters niciodată din Cartea Vieții Tale, că în Tine eu am nădejdea mea și în Tine e odihna și scăparea mea. Amin.

Mărire…

Pm. 34

Oprește-i pe cei ce se luptă cu mine

Doamne, Dumnezeul meu, apără-mă de cei ce-mi fac mie strâmbătate, oprește-i pe cei ce se luptă cu mine! Vino, Doamne, întru ajutorul meu, închide calea celor răi și nu-i lăsa să se apropie de mine! Spune sufletului meu: «Mântuirea ta sunt Eu!» Să se risipească și să nu mai fie cei care caută sufletul meu! Să se întoarcă înapoi şi să nu mai afle calea înspre mine cei care vor să-mi facă rău!

Ca praful în faţa vântului să fie toată uneltirea lor, iar puterile Tale cele nevăzute să spulbere amenințarea lor! Calea lor să nu atingă calea mea, şi puterea fricii Tale să le fie strajă de netrecut. În deşert fără de viață să se piardă ocara care au vrut să o arunce peste sufletul și peste trupul meu.

Laţul lor să se întoarcă cu putere în adânc, lațul lor să nu mai fie! Cursa care ei mi-au pus-o să rămână în veci pustie, netrecută de al meu pas, nici de vreun alt om viu de pe pământ. Viclenia lor să fie precum e fumul lângă vânt, fără de viață și fără de putere. Risipită și în cădere să fie a lor răutate, să nu-mi poată aduce nici un necaz în nici un chip. Sufletul meu să se bucure de Tine, Doamne, să se veselească de ajutorul Tău. Toate oasele mele să se bucure de Tine, Doamne. Că Tu, îl ajuți pe cel sărac și îl scoți din mâna celor mai tari decât el. Fii, Tu, al meu ajutor și stai, Doamne, cu mine în fața martorilor nedrepţi. Oprește-i pe toți cei care se ridică împotriva mea! Oprește-i pe cei care mă acuză cu a lor răutate! Alungă-i departe de mine pe toți cei care mă întrebă spre a mea pieire!

Răspunde-le, Tu, Doamne, fiecăruia! Răspunde-le cu puterea Duhului Tău și risipește toată puterea răutății lor! Oprește-i să nu-mi poată răsplăti rele pentru bune! Putere să nu aibă să vlăguiască sufletul meu! Că eu mă plec în fața Ta, Părinte, și aștept răspunsul Tău. Ca şi cu un vecin, ca şi cu un prieten, ca și cu un frate al meu aşa de bine încerc să mă port cu cel ce e acuzatorul meu, dușmanul meu cel nemilos, cel plin de răutate. Doamne, ajută-mă să nu fiu copleșit de supărare și mâhnire! Când văd atâta răutate, Te rog, Părinte, dă-mi puterea iertării și a faptei înțelepte! Ajută-mă să nu mă tulbur! Oprește-i să nu mă poată lovi fără de veste! Oprește-i să nu mă doboare! Fii Tu, Doamne, cu mine și ajută-mă să nu cad în a lor defăimare. Spulberă, Tu, bârfa fărădelegii lor!

Oprește-le, Tu, puterea răutății scrâșnirii dinţiilor lor! Apără-mă, Doamne! Ferește-mi sufletul meu și inima mea de viclenia loviturilor lor! Să nu se bucure de mine cei ce mă duşmănesc și cei ce mă urăsc! Fă, Doamne, să fie ura lor în zadar și fără de rod! Risipește cuvintele lor să se piardă în vânt să nu lase urmă în viața mea! Cu gură mare când mă învinovățesc și strigă, fă, Doamne, de nimeni să nu fie auziți și nici băgați în seamă să nu fie!

Că numai Tu, Doamne, toate le vezi așa cum sunt. Te rog să nu mă părăsești în strigătul și în urgia lor! Ridică-Te întru puterea Ta, ajută-mă, și dă-mi iertare! Iartă-mă dacă am greșit! Tu ești Dumnezeul meu. Judecă-mă după bunătatea inimii Tale, Doamne Dumnezeule, şi nu mă lăsa în mâna dușmanilor mei, să nu se bucure de mine. Să nu zică întru inimile lor: «Ne-am împlinit voința, l-am nimicit pe el cu totul».

Oprește-i și îi risipește, Doamne, cu puterea Ta cea mare pe toți cei care sunt acum izvorul necazurilor mele! Oprește-i pe toți cei care se ridică împotriva mea! Să se bucure şi să se veselească cei care-mi voiesc binele și bucuria mea, şi să spună pururea: «Mare este Domnul, Cel ce voieşte pacea și binele fiilor Săi!». Amin.

 

Pm. 35

Păzește-mă de răzvrătirea inimii

Păzește-mă, Doamne, de răzvrătirea inimii mele și șoaptele celor care nu Te ascultă să nu-i dea răzvrătirii mele putere! Să nu fie mintea mea amăgită, crezând că în răutate, în răzvrătire și în tulburarea inimii mele ar putea sta lucrarea dreptății Tale. Păzește-mi lumina ochilor mei să vadă că Tu nu lucrezi niciodată în mânie sau răutate.

Pe buzele mele să nu fie viclenie și orice izvor de rea răzvrătire să sece, Doamne, în mine. Strivește în naștere orice vlăstar de ură ce ar putea odrăsli și crește în mine. Învață-mă în fiecare clipă a Ta înțelepciune și ajută-mă să fac doar faptele cele bune. În așternutul meu, Tu, Doamne, dă-mi somn și odihnă, și de rele păzește al meu cuget. Oprește să nu răbufnească puterea cea rea a răzvrătirii în locul odihnei inimii mele.

Doamne, mare este puterea liniștei Tale. La Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta eu văd lumina vieții mele. Așază-mi inima în bunătatea Ta, fără să cadă vreodată în răzvrătire și în tulburare rea. Să nu lași, Doamne, să vină peste mine piciorul celui îngâmfat, nici să mă împingă în răzvrătire.

Să nu lași, Doamne, brațul celor răi să se ridice și să mă tulbure. Păzește-mă, Doamne, de răzvrătirea inimii mele și șoaptele celor ce nu sunt de la Tine să nu-i dea răzvrătirii mele putere!

Ajută-mă să fiu pururi în bine și în a Ta lumină. Inima mea ajut-o să fie mereu înțeleaptă, plină de viață și de adevărată bucurie. Amin.

Mărire…

 

Pm. 36

Ajută-mă să nu mă tulbur

Ajută-mă să nu mă tulbur și dă-mi înțelepciunea Ta!

Ajută-mă să nu mă tulbur văzând pe cei ce viclenesc.

Ajută-mă să nu mă tulbur când văd cum crește răutatea. Căci ca iarba curând se uscă, şi ca floarea ierbii degrabă se ofilește. Nădejdea mea e în Tine, Doamne, că binele din Tine își ia ființă. În pace locuiesc când ești cu mine, iar hrana mea-i din bogăţia bunătății Tale. Tu împlinești dorința inimii mele și binele din viața mea. Înaintea Ta eu pun tot gândul inimii mele, dă-mi, Doamne, lumină și discernământ. Ajută-mă să nu îl judec pe cel ce în toate azi sporește și nu lăsa invidia să mă cuprindă și nici să tulbure inima mea. După omul care se înalță în răutate și în viclenie, să nu tânjească mintea mea.

Ferește-mă de îngâmfare şi nu lăsa mânia să mă cuprindă niciodată, că Tu smerești pe cel mândru și în mânie nu lucrează inima Ta. Păzește-mă de viclenie, ca să nu am parte de necazuri. Puţină viață are cel rău, şi aceea este chin și tulburare. Doamne, când cel viclean se înalță în răutate și peste omul cel drept scrâșnește dinții săi, Tu nu îl lăsa în voia ticăloșiei sale, nu îl lăsa să tulbure sufletul meu. În sânul său se întoarcă răutatea și viclenia ce a zămislit.

Mai bun este puţinul celui drept, decât averea multă a celor fără de tihnă, vicleni și plini de răutate. Că tot ce au e numai vis și tulburare. Doamne, Tu ești Cel ce îmi porți de grijă, Tu ești moştenirea mea. Nu se va teme inima mea în vremea cea rea, şi în zilele grele, de tulburare nu va suferi. Cei răi se închid și pier în răutatea lor, se sting ca fumul dus de vânt și mor încet, lăsând pustiu și mult amar în urma lor. Cel plin de viclenie, cu împrumut ia mult și nu dă înapoi și își încarcă neamul și copiii cu sarcina și tulburarea sa. Cel drept e bun și este milostiv și este binecuvântat și binecuvântare este pentru copiii săi și pentru toată seminția lui. Cei care se ridică împotriva lui, de tot se sting și pier în răutatea lor.

Prin Domnul se întărește pasul omului pe acest pământ, și chiar dacă alunecă cel drept și cade, el nu se prăbușește și nici nu piere în căderea lui, căci Domnul însuși îl ține și îl ridică și îi arată cărarea îndreptării sale.

Tânăr am fost şi am îmbătrânit şi n-am văzut pe cel drept părăsit de Tine, Doamne, nici pe urmașii săi să își cerșească pâinea. Toată ziua dreptul miluieşte şi împrumută, şi urmașii lui sunt binecuvântați. Fereşte-mă de rău şi așază-mă în bine, şi voi trăi în veacul veacului. Gura celui drept grăiește înţelepciune şi limba lui grăiește adevăr, pentru că în inima lui el are Cuvântul Tău şi pașii lui de aceea sunt tari și fără tulburare. Cel rău pândește pe cel drept, şi caută să îl nimicească, dar Domnul nu îl lasă pe cel drept în mâinile fărădelegii, nici nu îngăduie să fie tulburat și osândit în judecata celui rău.

Ochii mei păzește-i de cele ce sunt izvor de chin și tulburare. Văzut-am pe cel rău în culmea puterii sale, și inima era să cadă în tulburare. Văzutu-l-am mândrindu-se şi înălţându-se ca cedrii Libanului. Şi am trecut şi, iată, nu mai era, şi l-am căutat pe el, şi nu s-a aflat locul lui.

Ajută-mă să păzesc bunătatea şi dreptatea, că viață lungă are omul pașnic și făcător de pace. Pacea și odihna celor buni și drepţi la inimă vine de la Tine, Doamne. Tu ești limanul lor în vreme de necaz.

Tu ești al meu ajutor! Tu ești ieșirea mea din orișice necaz. Scoate-mă din mâna celor vicleni, din mâna omului nedrept, şi mă mântuiește cu putere. Ajută-mă să nu mă tulbur, și nici să pizmuiesc pe cel nedrept căzând în nedreptatea și în tulburarea vicleniei lui, și dă-mi înțelepciune.  Mărire…