PSALTIREA MANGARIERII

C A T I S M A XIX

Pm. 134

Lauda mea spre Tine

Lauda mea spre Tine, Doamne, se înalță. Aliluia. Laudă aduc Numelui Tău. Aliluia. Pe Tine acum Te laud, Doamne, Dumnezeul meu. Aliluia. Cu cei ce stau în casa Ta, eu Te cinstesc. Cu cei ce locuiesc în curţile casei Tale Atotputernice eu Te prea măresc. Bun ești Doamne, și mare este Numele Tău peste tot pământul. Pe cel bun Tu l-ai ales, iar pe cel blând Tu, l-ai rânduit spre moştenire.

Descoperă-mi, Doamne, a Ta măreție și arată-mi a Ta maiestate care stă cu putere peste toți, toţi dumnezeii. Tu ai făcut toate câte ai vrut în cer şi pe pământ, în mări, în văzduhuri şi în toate adâncurile. Tu pui stăvilar și-i oprești pe cei puternici ai timpului. Celui semeț i-ai pus hotar şi tuturor celor nedrepți le-ai dat un semn. Tu îi smerești pe cei puternici și le arăți sfârșitul lor. Doamne, Numele Tău este în veac şi pomenirea Ta în neam şi în neam. Idolii cei trecători sunt argint şi aur, lucruri făcute de mâini omeneşti. Gură au şi nu pot grăi, ochi au şi nu pot vedea.

Urechi au şi nu pot auzi, că nu este duh în gura lor. Asemenea lor sunt toţi cei care îi zidesc şi toţi cei care se încred în ei. Păzește-mă, Atotputernice, de umbra și de lumea lor. Cu aleșii Tăi ajută-mă să binecuvintez Numele Tău. Cu cei drepți la inimă, ajută-mă să preacinstesc Numele Tău. Cu cei milostivi și buni, ajută-mă să fiu în moștenirea Ta. Cu cei ce Te ascultă ajută-mă, Doamne, să fiu și să trăiesc în bucuria Ta. Doamne, numără-mă printre cei aleși ai Tăi. Binecuvântat ești Atotputernice, Tu Părinte Dumnezeul meu. Amin.

 

Pm. 135

Lăudați pe Domnul

Aliluia. Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Lăudaţi pe Domnul Dumnezeul dumnezeilor, că în veac este mila Lui. Lăudaţi pe Domnul domnilor, că în veac este mila Lui. Singurul care face minuni mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui.

Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui. Soarele, spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui. Luna şi stelele spre stăpânirea nopţii, că în veac este mila Lui. Cel ce a smerit pe cel semeț și a oprit fărădelegea lui, că în veac este mila Lui. Şi a scos pe cel drept din mâna dușmanilor săi, că în veac este mila Lui. Cu mână tare şi cu braţ înalt, că în veac este mila Lui. Cel ce a despărţit Marea Roşie în două, că în veac este mila Lui. Şi a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui. Şi a răsturnat pe Faraon şi oştirea lui în Marea Roşie, că în veac este mila Lui. Cel ce a trecut pe poporul Lui prin pustie, că în veac este mila Lui.

Că în smerenia noastră şi-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui. Şi ne-a izbăvit pe noi de vrăjmaşii noştri, că în veac este mila Lui. Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui. Lăudaţi pe Dumnezeul cerului, că în veac este mila Lui. Amin.

Pm. 136

Rugăciune în locul pribegiei

În locul pribegiei mele, acolo am şezut şi am plâns de atâtea ori cu multă jale și durere. Când mi-am adus aminte de locul unde am crescut, de plaiul cel frumos al tinereții și al prunciei mele, am lăcrimat în inimă și în gând. În lacrimi fața mi-am spălat, când mi-am adus aminte de casa Domnului și de al Său frumos locaș, zidit de ai mei strămoși. Și în pământ străin, atunci, am cântat iar cântarea Domnului, și inima s-a întors în bucurie.

Ajută-mă să nu uit locul unde am crescut, pământul sfânt în care m-am născut, că acolo Tu ai pus prin fire tot începutul bucuriei mele. Acolo Doamne m-ai zidit și m-ai chemat întâi pe nume. Adu-Ţi aminte, Doamne, de mine cel ce pribegesc prin lumi străine, prin bucurii și prin dureri și mângâie-mi inima mea. Păzește-mă cu a Ta lumină și dă-mi putere, sănătate, dă-mi sprijin, Doamne, și ajutor în drumul pribegiei mele. Amin.

Mărire…

 

Pm. 137

Te laud Doamne cu toată inima

Te laud, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele, şi înaintea îngerilor Îţi cânt laudă Ție. Mă închin în locul Tău cel sfânt și dau mărire Numelui Tău pentru iubirea și fidelitatea Ta. Că s-a mărit Numele cel sfânt al Tău și slava lui a strălucit ca soarele pe cer. În ziua în care Te-am chemat, m-ai auzit și sufletul mi-ai întărit degrabă. Toți cei puternici se smeresc în fața Ta și Ție se închină când aud glasul Tău.

Măreț ești Doamne şi spre cele smerite priveşti şi pe cele înalte de departe le cunoști. Când pasul meu se rătăcește în mijlocul încercării, păzește-mi, Doamne, viața mea. În fața dușmanilor mei pune mâna Ta, și îi oprește şi mă izbăvește cu dreapta Ta. Amin.

Pm. 138

Cercetatu-m-ai și m-ai cunoscut

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, cercetatu-m-ai şi m-ai cunoscut. Tu ai cunoscut șederea mea şi ridicarea mea. Tu ai priceput gândurile mele înainte de a se naște. Cărarea mea şi firul vieţii mele Tu le-ai cercetat, şi toate căile mele mai dinainte le-ai văzut. Că încă nu este cuvânt pe limba mea şi iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate şi pe cele din urmă şi pe cele de demult. Tu m-ai zidit şi ai pus peste mine sfântă mâna Ta. Minunată este ştiinţa Ta, mai presus de mine, este înaltă şi n-o pot ajunge. Unde mă voi duce de la Duhul Tău şi de la faţa Ta unde aș putea fugii? De mă voi sui în cer, Tu acolo eşti. De mă voi pogorî în iad, Tu de faţă eşti. De voi lua aripile mele de dimineaţă, şi de mă voi aşeza la marginile mării şi acolo mâna Ta mă va povăţui şi mă va ţine dreapta Ta. Am zis: «Poate în întuneric mă voi ascunde şi se va face noapte lumina dimprejurul meu». Dar întunericul nu este întuneric pentru Tine, iar noaptea ca ziua este luminată. Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne.

Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele. Te laudă inima mea, că m-ai chemat din neființă, și m-ai creat și m-ai zidit și cu măiestrie m-ai făurit să fiu o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrurile Tale şi sufletul meu în marea taină le cunoaşte. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele, pe care le-ai făcut întru ascuns, nici fiinţa mea, pe care ai urzit-o ca întru cele mai de jos ale pământului. Cele ale mele care încă nu sunt săvârșite, le-au cunoscut ochii Tăi şi în cartea Ta toate se vor scrie. Zi de zi se vor săvârşi şi nici una din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am căutat să cinstesc foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, şi Tu ai întărit stăpânirea lor. Şi-i vor număra pe ei şi în binecuvântarea Ta, mai mult decât nisipul se vor înmulţi. M-am trezit din somnul meu şi încă sunt cu Tine, Doamne, Dumnezeul bucuriei mele. O, de ai întoarce pe cei răi, să nu mai facă rele ci să se întoarcă înspre Tine, Dumnezeule! Cei vărsători de sânge, să se lepede de faptele lor, să iasă din urgia răului și să se îndrepte prin cuvântul Tău.

Cercetează-mă, Doamne, şi cunoaşte inima mea. Cercetează-mi cărările mele şi vezi de este umbra celui rău sau altă viclenie de a sa ascunsă în mine sau în calea mea şi mă ajută și mă îndreptează pe calea cea bună. Cercetează-mă, Doamne, cu dragoste și multă îngăduință, și cele bune ale firii le așază iar în buna rânduială a lor, în mine și în toți ai mei. Amin.

Pm. 139

În grea apăsare a dușmanului

Apără-mă, Doamne, de omul cel viclean, şi mă păzește de omul rău, deprins cu silnicia. Izbăvește-mă de cel care are nedreptate în inima sa, și de cel ce toată ziua caută motiv de ceartă, apără-mă cu puterea Ta. Depărtează de la mine pe cel ce are limba sa precum a şarpelui, mereu plină de venin, și mă ferește de cel ce are buze pline de urzeli și răutate. Păzeşte-mă, Doamne, de gândul și de mâna hoțului. Scoate-mă dintre oamenii nedrepţi, și nu-i lăsa în nici un chip să împiedice vreodată paşii mei. Iar dacă mi-au pus cei răi cursă mie şi legături ascunse vieții mele, sau au întins capcane picioarelor mele, sau dacă pe cărare mi-au pus pietre de poticneală, Te rog, Părinte, risipește uneltirile lor și mă scoate din cursa și din încercarea cea rea.

Dumnezeul meu eşti Tu, Doamne, Te rog, ascultă glasul rugăciunii mele și nu mă părăsi. Doamne, Tu ai fost și ești puterea mântuirii mele, Tu ai acoperit capul meu în ziua necazului meu și m-ai apărat de toată lucrarea vrăjmașului celui văzut și nevăzut. Să nu mă lași în mâna dușmanului, Părinte, din cauza greșelilor mele. Viclenia lor nu o lăsa să se ridice împotriva mea. Te rog să nu mă părăseşti, ca să nu mă răpună ei cu răutatea lor. Păzește-mă de puterea laţului lor, și apără inima mea de veninul buzelor lor. Stinge cărbunii aprinşi pe care-i aruncă înspre mine, și focul răutății lor îl potolește. În foc curățitor încearcă faptele lor și de necazurile care mi le-au trimis curățește-mă. Răufăcătorul în nici un chip să nu mă poată duce la pieire. Ştiu, Doamne, că Tu ai fost și ești cu mine.

Tu îl aperi pe cel apăsat și necăjit și faci dreptate celui sărman. Iar eu cu bucurie laud Numele cel sfânt al Tău şi vreau să locuiesc în faţa Ta, Părinte, Dumnezeul meu. Amin.           Mărire…

Pm. 140

Doamne strigat-am

Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă, ia aminte la glasul rugăciunii mele, când strig către Tine, Doamne, auzi-mă. Lasă, Doamne, să se înalțe rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta. Ridicarea mâinilor mele către ceruri, fă să fie, Doamne, semn de invocare al puterii Tale peste mine.

Pune, Doamne, pază gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu lași, Tată, în inima mea cuvinte și gând ascuns de vicleşug, nici răspuns bine ticluit, născut din rău și din păcate. Cu oamenii cei ce lucrează în fărădelege, ajută-mă să nu mă însoțesc și nici printre aleșii lor să nu fie scris numele meu. Fă să aud glasul cel înțelept al omului drept, iar gândul păcătoşilor să nu atingă capul meu. Rugăciunea mea cheamă harul Tău împotriva relelor lor, zdrobește cu a Ta putere orice uneltire și vino, Doamne, în ajutor.

Auzite să fie rugăciunile mele, ca o brazdă de pământ, să se risipească tot răul în sheol și-n iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit, să mângâi sufletul meu. Păzeşte-mă de cursa care mi-au pus mie. Apără-mă de necazuri și de fărădelegi, ajută-mă să le pot trece cu bine. Amin.

Pm. 141

Către Domnul am strigat

Cu glasul meu către Tine, Doamne, am strigat, cu glasul meu către Tine, Doamne, m-am rugat. Înaintea Ta eu am pus rugăciunea mea. Necazul meu înaintea Ta l-am spus în lacrimi și în amar și am nădăjduit în Tine.

Când lipsea dintru mine duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, semenii mei ascuns-au cursă mie. Am stat și am privit și am luat seama de-a dreapta mea şi nu era cine să mă ajute înafară de Tine, Doamne, Dumnezeul meu. Atunci a pierit fuga de la mine și am văzut și am priceput că numai Tu ești păzitorul sufletului meu. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am: «Tu eşti nădejdea mea, partea mea eşti Tu în pământul celor vii».

Ia aminte spre rugăciunea mea, și scapă-mă de încercarea grea. Izbăveşte-mă de cei care mă chinuie, ca să pot trăi în bucurie lângă Tine. Scoate din temniţă sufletul meu, ca să laud Numele Tău. Știu că lângă Tine mă aşteaptă drepţii, ca să Te cinstim în veșnicie. Amin.

 

Pm. 142

Doamne auzi rugăciunea mea

    Doamne, auzi rugăciunea mea! Ascultă cererea mea! În dragostea Ta auzi-mă! În bunătatea Ta ajută-mă! Să nu intri la judecată cu mine cel ce sunt slab și lesne căzător, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Păzește-mă de vrăjmașul care caută să prigonească viața mea. Scoate-mă din puterea celui care vrea să țină sub picioare răsuflarea mea. Fii zid de netrecut pentru cel care vrea cu stăruință să mă cufunde în întuneric.

Oprește-i pe cei care vor să mă coboare lângă morţii cei din veacuri. Risipește-i pe cei ce vor să-mi ia a mea putere și a mea viață și nu-i lăsa să mă abată departe tot mai mult de Tine. Pe cel ce vrea să mă îmbrace în mâhnire și în întristare alungă-l, Doamne, cât mai departe de mine, să nu aibă cumva putere asupra mea. Oprește, Doamne, viclenia să nu-mi poată atinge nici sufletul, nici viața, nici mintea, nici inima mea. Oprește, Doamne, cu putere răutatea care ar vrea să-mi vadă inima încremenită înlăuntrul meu! Că eu spre Tine alerg, Doamne, și strig: Ajută-mă Părinte bun și Tată al vieții mele! Spre Tine acum eu vin cu toată a mea nădejde și în Tine, Doamne, eu văd lumina vieții mele și sensul ei aici pe acest pământ. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult, de cele ce părinții noștri ne-au grăit când povesteau de Tine. Am stat și am cugetat la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale, pe care le-ai făcut cu toți cei din vechime. Apoi am stat și m-am gândit la tot ce Tu ai săvârșit în mine și în fiecare dintre noi și m-am umplut de bucurie, că Tu ești Domnul Dumnezeul meu, Părintele cel bun și binecuvântat, al nostru și al vieții mele. Întins-am către Tine mâinile mele. Sufletul meu, ca un pământ însetoşat Te caută și Te așteaptă, Doamne. Degrabă auzi-mă, Atotputernice, Părinte, să nu slăbească sufletul meu în mine. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, chiar dacă eu de multe ori am întors a mea față de la Tine. Ajută-mă să nu mă asemăn cu cei care se coboară fără putere în mormânt. Fă să aud în fiecare clipă glasul mângâierii Tale și mila Ta să fie pururea cu mine, că întru Tine este viața mea.

Arată-mi, Doamne, calea pe care ai rânduit-o pentru mine și ajută-mă să merg pe ea spre împlinirea mea. Că la Tine ridic acum sufletul meu și Te chem și Te rog: Scapă-mă de vrăjmaşii mei cei văzuți și nevăzuți, numiți și nenumiți, cunoscuți și necunoscuți, făcuți de mine, de părinții mei, de bunicii mei, de moșii mei, de strămoșii mei, de neamul meu, de seminția mea, de numele meu, sau de vița în care eu m-am născut, dușmani reali sau imaginari, din această lume sau din lumi de mine cunoscute sau necunoscute, din acest timp al meu sau din alte timpuri imemorabile sau din afara timpului, sau de oriunde și de oricând, de Tine, Doamne, doar știuți. Scoate-i acuma de la mine în pace și fără de împotrivire și du-i pe fiecare în parte departe tot mai mult de mine și de viața mea.

Du-i, Doamne cu a Ta putere și cu ai Tăi măriți și puternici slujitori cerești, du-i, Doamne, acuma în lumea, în timpul și în universul lor, acolo unde Tu le-ai rânduit locaș și hrană și odihnă, acolo unde viața mea și rugăciunea mea și bucuria mea să nu îi tulbure și nici ei vreodată să nu mai poată tulbura nimic din ceea ce Tu, Părinte, ai creat, ai zidit, ai făurit, ai sfințit și ai binecuvântat în mine și în viața mea. Că la Tine alerg, Doamne și Te rog: Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu, auzi rugăciunea mea! Ascultă-mi cererea mea! În dragostea Ta auzi-mă! În bunătatea Ta ajută-mă! Să nu mă părăsești pe mine oricât de slab și lesne căzător aș fi. Apără-mă de vrăjmașul care caută să-mi strivească viața mea. Scoate-mă din puterea celui care vrea să țină sub picioare răsuflarea mea. Fii zid de netrecut pentru cel care vrea cu stăruință să mă cufunde în întuneric.

Lumina vieții Tale să mă acopere și să mă întărească în veac. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască și acum spre pământul celor vii. Pentru Numele Tău cel sfânt, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru bunătatea Ta, scoate cu bine din orice necaz sufletul meu și viața mea. Cu pace, mă binecuvintează, mă iartă, mă însănătoșește, mă întărește şi mă apără că Tu ești Dumnezeul cel Bun și Binecuvântat, Dumnezeul celor vii, Dumnezeul părinților noștri, din veac în veac.

Amin. Amin. Amin.

Mărire…