PSALTIREA MANGARIERII

C A T I S M A III

 

Pm. 17

Domnul a auzit chemarea mea

Eu cu a mea putere Te iubesc, că Tu ești, Doamne, lumina și tăria mea. Tu ești scăparea mea şi izbăvitorul meu, Dumnezeul meu, ajutorul meu. Tu ești nădejdea mea, Apărătorul meu, şi sprijinitorul meu, încă din sânul mamei mele. Atunci când râul fărdelegii s-a ridicat cu tulburare, Tu l-ai oprit cu dreapta Ta.

Iar când durerea morții era să mă cuprindă, Tu m-ai atins și iadul ei ce se întețea s-a risipit și a venit atunci lumina Ta. Când spaima și cutremurul au vrut să mă doboare în neputință și în groază, Tu m-ai luat din mâna lor și m-ai ținut la pieptul Tău și m-ai adus din nou în pacea firii mele. Necazul ce era să mă răpună, l-ai risipit și i-ai stins și urma. Şi când mă necăjeam cuprins de înfricoșare, eu Te-am chemat pe Tine Dumnezeul meu, și am strigat, și din locaşul Tău cel sfânt, m-ai auzit. Trimis-ai puterea Ta şi s-au risipit toate amenințările fărădelegii.

Puterea Ta m-a ridicat din ape multe și m-a scos din durerile morții, şi din urgia fricii celei mari m-a eliberat. Tu ești întărirea mea. Tu m-ai scos la loc larg, m-ai izbăvit. Şi mi-ai dat mie după bunătatea inimii Tale, ai curăţat mâinile mele, m-ai ajutat să mă ridic și să păzesc căile Tale.

Toate învățăturile Tale sunt înaintea mea, şi sfaturile Tale sunt cugetarea mea. În Tine, eu sunt încrezător și pacea și lumina Ta rămân mereu deasupra mea când și eu sunt cu Tine, Doamne. Cu cel cuvios, cuvios voi fi, şi cu omul nevinovat, nevinovat voi fi. Cu cel ales, ales voi fi, şi de cel îndărătnic, Tu Doamne, mă vei păzi. Eliberează-mă de puterea amăgirii și de cursa ei mă apără. Cu Tine, Dumnezeul meu eu trec zidul ce vrea să îmi oprească drumul meu spre lăcașurile Tale. Dumnezeul meu, fără prihană este calea Ta, cuvintele Tale în foc sunt lămurite.

Doamne, încinge-mă cu putere, şi fă fără prihană calea mea. Întărește picioarele mele ca ale cerbului şi peste cele înalte mă pune. Întăreşti mâinile mele în vreme de grea încercare, şi pune tărie în braţele mele în clipa cumpănirii mele. Tu însuși mă apără și dreapta Ta să mă sprijine pe drumul mântuirii.

Glasul Tău să mă îndrepteze până în sfârşit. Încinge-mă cu putere spre apărare şi împiedică pe toţi cei care se ridică cu răutate împotriva mea. Pune pe fugă pe dușmanii mei, iar cei ce mă urăsc să nu mai fie. Viu ești Doamne şi binecuvântat ești Dumnezeul meu! Eu Te laud, Doamne, şi numele Tău îl cânt cu bucurie. Că Tu ești puterea și mântuirea mea. Cel ce Te ascultă pe Tine trăiește în binecuvântare, el şi toată seminţia lui, în veac. Amin.

Mărire…

 

Pm. 18

Ajută-mă să mă îndrept

Cerurile vorbesc despre măreția lui Dumnezeu şi cele zidite de mâinile Sale ne arată nouă tăria Sa, Doamne, nu sunt graiuri, nici cuvinte, ale căror glasuri să Te poată nouă întru tot descoperi. În tot pământul a ieşit vestirea Ta, şi la marginile lumii au ajuns cuvintele Înțelepciunii Tale.

În soare ai pus locaşul Tău, şi Tu ești ca un mire ce iese din cămara Sa. Bucurie și frumusețe este calea Ta. Legea Ta, Doamne, e fără prihană, ea întărește sufletele. Judecăţile Tale sunt drepte, ele veselesc inima celui bun. Porunca Ta este izvor de viață. Cinstirea Ta este înțelepciunea vieții, ea rămâne în veacul veacului. Judecăţile Tale sunt adevărate, și drepte sunt toate. Dorite-s mai mult decât aurul şi decât piatra cea de mare preţ şi mai dulci decât mierea şi fagurele sunt ele. Omul drept le păzeşte şi răsplătire multă are. Greşelile mele ajută-mă să le pricep și să învăț din ele. Ajută-mă să le îndrept după cuvântul Tău și după rânduiala Înțelepciunii Tale.

De cele ascunse ale mele curăţeşte-mă şi de cele străine fereşte-mă! Dă-mi, Tu, Doamne, înțelepciune și stăpânire de sine în toată viața mea, și fă să fie fără tulburare și durere soarta mea. Bine plăcute să fie pururi înaintea Ta gândurile și cuvintele mele. Păzit să fiu mereu de a Ta putere, Doamne, că Tu ești Domnul Dumnezeul meu, Mântuitorul meu. Amin.

 

Pm. 19

Auzi-mă în ziua necazului

Auzi-mă, Doamne, în ziua necazului meu și mă apără cu puterea numelui Tău.

Trimite-mi, Preabunule, ajutor din locaşul Tău cel plin de lumină, şi mă ridică din necazul inimii mele, cu puterea dumnezeirii Tale. Adu-Ți aminte, Doamne, de rugăciunea mea și fă-o să fie spre al meu bine. Dă-mi ajutor, Părinte, după inima Ta şi gândul meu cel bun Tu îl împlinește. Mântuiește-mă, Doamne, cu puterea dreptei Tale.

Auzi-mă din cerul cel sfânt al Tău. Mulți se încred în puterile lor, dar puterea mea este în numele Tău, în numele Domnului Dumnezeului meu este izbăvirea din necazul meu. Toate trec, Doamne, şi cad în praf și în uitare. Doar Tu rămâi la fel. Tu poți să mă ridici din pulbere să faci să văd în mine iar a Ta suflare vie, a Ta putere mare, și în chipu-mi trecător să văd că am a Ta asemănare.

Îți mulțumesc pentru ale mele zile bune, și îți cer iertare dacă, plecat sub greutăți m-am risipit în ce e praf și moare în uitare, departe tot mai mult de Tine. Îți mulțumesc că Tu mi-ai dat atâtea bunătăți, că ești mereu cu mine. Doamne, scoate-mă și acuma din necazul meu și mă mântuieşte şi mă auzi, chiar dacă eu nu Te aud și nu pricep a Ta chemare! Doamne, în orice zi Te chem, auzi-mă!

Din necazul meu scoate-mă cu puterea numelui Tău cel sfânt, că Tu ești Domnul Dumnezeul meu.

Amin. Amin. Amin

Pm. 20

Binecuvintează-mă, Doamne!

Binecuvintează-mă, Doamne, Părinte Atotputernice! Întru puterea Ta mă veselește și binecuvântarea Ta să fie pururea asupra mea. După dorința cea bună a inimii mele Tu dă-mi dar de mare preț, har și binecuvântare.

Cu bunătăți întâmpină-mi Tu, toată viața mea, și cinstea o așază peste capul meu ca o cunună de piatră scumpă. Dăruiește-mi Doamne, viață binecuvântată, sănătate și putere să mă pot purta pe picioarele mele până la ultima mea răsuflare. Veselie și bucurie adu în casa mea cu faţa Ta.

Ajută-mă ca drept la inimă să fiu, în veac de Tine să fiu binecuvântat. Nădejdea mea e în Tine, Doamne, şi în Cuvântul Tău este întărirea mea. De aceea nu mă voi clătina în fața celui muritor, că mâna Ta cea tare este pururi peste toţi dușmanii mei, iar dreapta Ta e stăvilar pentru toţi cei care mă urăsc și caută să tulbure viața mea. Binecuvântat ești Părinte și binecuvântare ești Tu pentru viața mea.

Arde, Doamne, și topește și stinge acum orice rău al vieții mele și bucură-mă cu lumina arătării Tale. Rodul binecuvântării Tale să fie peste viața mea pe acest pământ, și inima să-mi fie mereu de Tine apărată. Amin.             Mărire…

Pm. 21

Rugăciune în strivire mare.

Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, să nu mă părăsești! Doamne, să nu stai departe de durerea mea! Ascultă Tată, cuvintele plângerii mele! Că ziua strig și toți îmi spun că nu mă auzi. Și noaptea caut a Ta mângâiere și toți m-au părăsit şi vor să îmi arate că Tu nu Te gândești la mine.

Dar Tu în cele Sfinte și greu de înțeles, acolo locuieşti. În Tine au nădăjduit părinţii și strămoșii mei, nădăjduit-au întru Tine şi Tu i-ai izbăvit pe ei. Către Tine au strigat şi Tu i-ai ajutat. Pe Tine Te-au chemat şi nu s-au ruşinat. Iar eu, zdrobit zac în durere, ca viermele mă chinui, ca el mă văd strivit şi chipul meu de om, pare pierdut. Ocara oamenilor mă apasă şi defăimarea lor mă nimicește.

Cei care m-au văzut întru batjocură au grăit: «Nădăjduit-a spre Domnul, izbăvească-l pe el, mântuiască-l pe el, că-i este drag». Părinte al zidirii mele, Tu eşti Cel care m-ai scos din pântece, Tu ești nădejdea mea, de la sânul maicii mele. Spre Tine m-am plecat de la naştere, din pântecele maicii mele Dumnezeul meu eşti Tu.

Nu Te depărta de la mine, că necazul mă strivește, şi nu este cine să-mi ajute. Dușmani mulţi, vrăjmași întunecați pe care nu-i cunosc și nu au chip, vor să mă chinuie cu răutate. Deschis-au asupra mea gura lor, ca un leu ce răpeşte şi răcneşte s-au aruncat asupra mea. Ca apa m-am vărsat şi s-au risipit toate cele bune ale mele.

Făcutu-s-a inima mea ca ceara ce se topeşte în mijlocul meu. Uscatu-s-a ca un vas de lut tăria mea, şi limba mea s-a lipit de cerul gurii mele şi în ţărâna morţii privesc cum mă pogor fără putere. Că m-au înconjurat cu răutate mulţi, adunarea celor vicleni m-a împresurat, ca pe al Tău Fiu iubit Iisus.

El fără vină a fost strivit. Străpuns-au mâinile Sale şi picioarele Sale. Numărat-au toate oasele Lui, umplutu-L-au de răni și de dureri prin biciuire și L-au ucis prin răstignire. Fără de milă priveau şi se uitau la El. Împărţit-au hainele Lui loruşi şi pentru cămaşa Sa au aruncat sorţi. Doamne, Părinte fii cu mine, că eu sunt om și sunt pe drept căzut sub a mea vină, sau vina celor care m-au născut, sau alte răutăți prin care am trecut, au depărtat tot binele ce l-am avut. Ajută-mă și dă-mi iertare, scoate din moarte sufletul meu şi din gheara celui rău salvează viața mea. Izbăveşte-mă din gura celui ce ucide, şi de loviturile celui ce rănește apără-mă.

De la Tine este iertarea, eliberarea, vindecarea și tămăduirea mea. Rugăciunile mele să fie pururi înaintea Ta. Mânca-voi, acum cu săracii şi mă voi bucura, şi voi lăuda cu ei numele Tău. Cei ce Te caută pe Tine, vii sunt și vii vor fi inimile lor în veacul veacului. Toate marginile pământului se întorc și Te cinstesc pe Tine, în limba lor și în felul lor. Se închină înaintea Ta după a lor pricepere, toate neamurile și toate semințiile pământului.

Că a Ta este puterea ce ține buna rânduială a pământului şi Tu stăpânești peste toate neamurile lumii. Ție se închină toți cei care dorm sub glie în țărână, și înaintea Ta se plecă toți cei care coboară în pulberea pământului. Sufletul meu în Tine doar trăiește și în Tine se binecuvintează, și Ție îți mulțumește. A

min. Amin. Amin.

 

Pm. 22

Domnul este Păstorul meu

Domnul Dumnezeul cerului și al pământului este Păstorul meu, nimic nu îmi lipsește.

În locul cel plin de binecuvântare a așezat viața mea și la apa odihnei mă satură de bunătăți. Sufletul meu, El îl umple de viață, și pe cărările dreptăţii, Domnul duce inima mea. În mijlocul morţii, de va fi pasul meu, nu mă voi teme de rele, pentru că Domnul este apărarea mea.

Toiagul Lui este putere, El siguranță dă ființei mele. Masă binecuvântată și bogată El gătește înaintea mea și înaintea celor dragi ai mei. În fața celor răi El este zid de netrecut și calea lor spre mine o oprește.

El unge capul meu cu bucurie, iar paharul vieții mele este în mâna Lui cea plină de putere.

Binecuvântarea și mila Ta, revarsă-le, Doamne, peste mine în toate zilele vieţii mele, și fă să locuiesc în casa Ta, întru lungime de zile, că Tu ești Dumnezeul meu.

Amin. Amin. Amin.

 

Pm. 23

În muntele Domnului

Al Domnului este pământul şi plinirea lui, lumea şi toţi cei care locuiesc în ea.

În muntele Domnului, şi în locul cel sfânt al Lui, stă cel nevinovat cu mâinile şi cel curat cu inima. Acolo se sălășluiește cel care nu ia în deşert sufletul său şi nu se jură cu vicleşug aproapelui său.

El ia binecuvântare de la Domnul şi bună milostenie ia de la Dumnezeu, El este Mântuitorul său.

În fața Domnului stă neamul celor ce-L cinstesc pe El, în fața lui sunt pururi cei care caută faţa Domnului Dumnezeului cerului și al pământului. Domnul puterilor, El este Împăratul măririi.

El este din veșnicie Domnul vieții și Dumnezeul cel binecuvântat, din veac în veac. Amin.

Mărire…