RUGACIUNILE PSALMILOR

Catisma V – XVI

Rps. 34 – 117

Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai auzit şi ai fost mie spre mântuire și m-ai scos din al meu necaz. Cinstit ești în inima mea, Dumnezeul meu. Cuvântul Tău să-mi umple gura mea! Dumnezeul meu eşti Tu şi minunată este cuvântarea Ta! Cu ramuri umbroase, până la marginea altarului, așa este pregătită sărbătoarea Ta. Arătatu-Te-ai nouă Dumnezeul părinților noștri, Domnul meu și Dumnezeul meu ești Tu! Din casa Ta și din locașul viețuirii Tale, apleacă-Te și acum spre rugăciunea mea! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului Dumnezeului meu! Doamne, păzește-ne sporul și belșugul vieții noastre! Doamne, fii cu noi acum, Dumnezeul nostru și ne scoate din necazurile lumii acesteia și ne mântuieşte! Aceasta este ziua pe care ai făcut-o Doamne, ca să ne bucurăm şi să ne veselim în ea. De la Tine Doamne s-a făcut aceasta şi minunată e întru ochii noştri. Piatra cea pe care nu au băgat-o în seamă ziditorii a ajuns în capul unghiului. Te preamăresc, Doamne, și Te laud, că m-ai auzit şi ai fost și ești ajutorul meu. Tu ești Poarta vieții și drepții vor intra printr-însa. Deschide-mi, Doamne, și mie porțile dreptăţii, ca intrând prin ele, înspre Poarta vieții să călătoresc, peste valurile cele mari și potrivnice ale acestui veac trecător. Certându-mă pentru ale mele greșeli, Te rog, Doamne, nu mă pedepsi după gravitatea lor și morții nu mă da pentru vina mea. Doamne, iartă-mă și atunci nu voi muri, ci voi fi viu în Tine şi voi preamări milostivirea Ta. Dreapta Ta, Doamne, a făcut putere. Dreapta Ta, Doamne, m-a înălțat și m-a scos din necazul meu cel greu. Dreapta Ta, Doamne, a făcut putere. Glas de bucurie şi de izbăvire a adus în viața mea. Tăria mea şi lauda mea ești Tu Doamne şi mi-ai fost mie în toată viața mea spre ajutor. Mulți răi m-au înconjurat şi în numele Tău i-am înfrânt pe ei. Împingându-mă ei, m-au împins să cad, dar Tu, Doamne, m-ai sprijinit și neclintit eu am rămas. Înconjuratu-m-au precum albinele își înconjoară fagurele, dar s-au stins ca focul cel de spini şi în numele Tău, Doamne i-am înfrânt pe ei, ca cenușa toți s-au spulberat. Înconjurând m-au înconjurat şi în Numele Tău, eu i-am înfrânt pe ei și nu m-au biruit, că Tu ai fost și ești cu mine, Dumnezeul meu. Ajută-mă să am mereu toată nădejdea mea în Tine. Ajută-mă să nu mă pierd nici să îmi pun nădejdea mea în cei puternici ai pământului. Ajută-mă să mă încred mereu în Tine și nicidecum în omul muritor. Te rog fii ajutorul meu, și bucuria mea nu o lăsa să fie stinsă de dușmanii mei. Fii ajutorul meu și îmbracă-mă în Tine, și atunci nu mă voi teme de ce mi-ar putea face mie omul cel zidit din lut. În necaz Te-am chemat, Doamne, şi m-ai auzit şi m-ai scos din apăsarea mea. Bun ești, Doamne, Dumnezeul meu, lăudat să fii de tot omul care poartă chipul Tău, că în veac este mila Ta. Aliluia.

 

Rps. 35 – 116

Doamne, Dumnezeul vieții mele, în mijlocul poporului Tău cel nou ales, în mijlocul celor care se bucură de darul binecuvântării Tale, în curțile casei Tale, și înaintea a tot poporului Tău, ajută-mă să îmi împlinesc toate făgăduințele mele pe care eu le-am făcut vreodată în inima mea. Cred în Numele Tău cel sfânt și binecuvântat. Cinstire îți aduc Ţie, Doamne, că Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. În Tine Doamne, am nădejdea mea, tot adevărul Tău rămâne în veac. Te rog revarsă peste mine dragostea Ta și dă-mi lumină în tainițele inimii. Tot omul să Te laude pe Tine și cinste să înalțe înspre bunătatea Ta. Ajută-mă să Te cinstesc așa cum se cuvine.

Amin. Amin. Amin.

Rps. 36 – 115

  Rupe-mi, Doamne, toate legăturile cele rele și ajută-mă să ies cu bine din toate necazurile vieții mele. Că al Tău sunt eu și din al Tău Cuvânt eu m-am născut. Ajută-mă să fiu al Tău, ajută-mă să mă despart de rău. Ajută-mă să Te primesc, ajută-mă să te cinstesc. Ajută-mă să Te iubesc și să trăiesc în adevărul Tău. Mare preț are înaintea Ta, Doamne, moartea celui ales al Tău. Făgăduinţele mele, cu drag eu le voi împlini înaintea Ta. Paharul mântuirii voi lua şi Numele Tău, Doamne, îl voi chema. Cum aș putea să îți răsplătesc eu Ție pentru toate câte mi-ai dat mie până acum? Umbră e viața mea pe acest pământ. Tot omul este doar o amăgire. Fii Tu puterea mea. Crezut-am, și am știut că ai fost și ești mereu cu mine.

Mărire…

 

Rps. 37 – 114

   Bineplăcută aș dori să îmi fie viața mea înaintea Ta, Doamne, acum, aici pe acest pământ și în pământul celor vii. Oprește-mi picioarele mele din a lor cădere! Șterge-mi lacrimile din ochii mei! Din gura morții scoate-mi, Doamne, acum sufletul meu! Te rog, întoarce al meu suflet la a sa odihnă, că Tu ești singura-mi nădejde, Tu, Doamne, Dumnezeul meu! Eu umilit am fost dar Tu m-ai izbăvit. Tu ești Cel care păzești pe prunci, Domnul Dumnezeul prunciei mele. Bun și drept ești Doamne Dumnezeul meu, plină de dragoste este inima Ta. Te rog, Doamne, scoate-mi din necaz sufletul meu că eu invoc și chem în ajutorul meu Numele Tău! Necazul și durerea să nu afle cale spre inima mea. Primejdiile iadului să nu poată găsi drum înspre sufletul meu. Fii lângă mine și mă îmbracă în lumină vie și nu lăsa durerile morții să mă atingă, nici să mă chinuie cu apăsarea lor. Pleacă urechea Ta spre mine și auzi-mi rugăciunea mea! Că eu Te chem cu dragoste strigând: Aliluia!

Rps. 38 – 113

   Fericit este cel blând, cel care îl cinstește și îl binecuvintează cu drag pe Dumnezeu, că acela moștenire va avea în pământul celor vii. Cerul și toate cerurile sunt ale Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor în acest veac, spre a lor bună stăpânire. Binecuvântați să fim de Domnul, Cel ce a făcut cerul şi pământul. Păzește-ne, Doamne pe noi! Păzește-i pe cei dragi ai noștri! Binecuvintează-ne și ne umple inimile noastre de bucurie. Adu-Ți aminte de noi, Doamne, și ne binecuvintează, că Tu ești ajutorul şi apărătorul nostru. Zidește a noastră casă în adevărul Tău și umple-o de bună înțelegere și apăr-o și o ajută să fie bine așezată în pace și în bunătate. Păzește-ne de idolii de aur şi argint, de fuga după bani și de goana după vânt. Apără-ne de toate cele care ar putea să ne ia graiul gurii noastre. Păzește-ne de tot ceea ce ar putea lua sau stinge lumina ochilor noștri. Fii cu noi și ne binecuvintează tot lucrul mâinilor noastre. Întărește-ne pașii noștri și ne călăuzește în tot drumul cel bun. Revarsă har și înțelegere în inimile și în sufletele noastre. Că, Tu ești Domnul Dumnezeul nostru în cer şi pe pământ, și toate câte ai voit Tu ai făcut. Numelui Tău i se cuvine laudă din veac în veac. Cinstit ești, Doamne, pentru mare bunătatea Ta şi pentru dragostea Ta. Nu cumva să zică cel care nu Te cunoaște: «Unde este Dumnezeul lor?» Că Tu, ești Cel Bun și Binecuvântat din veac în veac, Domnul Dumnezeul părinților noștri. Tu ai prefăcut stânca în iezer, și piatra în izvor de apă vie. În faţa Ta, a Domnului Dumnezeului nostru plecat stă tot pământul. Marea Te-a văzut şi a fugit, Iordanul s-a întors înapoi. Munții au săltat ca berbecii şi toate dealurile ca mieii oilor. Ce ai văzut tu, mare, că ai fugit? Ce ai văzut Iordane, că te-ai întors înapoi? Munților, de ce ați săltat ca berbecii şi dealurilor, ca și mieii oilor? Mare ești, Doamne, și minunate sunt toate lucrurile Tale. La ieșirea din necaz a sufletului și a trupului meu, ajuns-a inima mea să îți cânte cu mulțumire Ție, Doamne. Aliluia.

 

Rps. 39 – 112

Deschide Doamne, iar, izvorul vieții, și darul de a fi mamă dă-l, Doamne, iar, femeii care își dorește prunci. Te rog: Scoate din pulbere pe cel sărac şi ridică din gunoi pe cel sărman, și îi așază iar cu cei mari ai poporului Tău. Caută, Doamne, și înspre mine și spre cele smerite și privește înspre toți cei dragi ai mei, și ne cercetează pe acest pământ. Cine este ca și Tine Doamne Dumnezeul nostru? Că Tu întru cele înalte locuiești şi slava Ta e peste ceruri și peste toate neamurile acestui veac. De la răsărituri până la apusuri, lăudat este Numele Tău. Binecuvântat este în veac Numele Tău, Doamne! Lăudat ești Tu de cei sinceri, de cei tineri, și de cei bătrâni. Lăudat este Numele Tău. Aliluia.

Mărire…

 

Rps. 40 – 111

   Risipește, Doamne, răul, și curăță-mi viața mea. Întărește puterea celui bun și drept și fă-o de nebiruit. Pe cel plin de răutate nu îl lăsa să vadă calea mea şi mânia lui să nu ajungă la inima mea. De scrâșnirea dinților lui să nu am parte şi în răutatea sa să nu îmi topească el viața mea. Gata este inima mea a nădăjdui în Tine Doamne, Dumnezeul meu. Întărită e inima mea în Cuvântul Tău. Ajută-mă să nu mă tem. Întărește-mă să nu mă tulbur în fața vrăjmașilor mei, ci biruiți să fie ei și fără de puteri să se stingă urma lor. Risipește-le tot răul zămislit de ei și aruncat asupra mea. Întru pomenire veșnică să fiu în fața Ta și de vorbire de rău să nu se teamă inima mea. Ajută-mă să fiu bun și milostiv. Dă-mi înțelepciune să pot da cu împrumut celui nevoiași și să îl ajut fără să îmi tulbur buna rânduiala a vieții mele. Dă-mi, Doamne, bună pricepere, să îmi pot rândui vorbele mele cu judecată și înțelepciune spre buna înțelegere și înspre împăciuire. Iar dacă în întuneric eu m-aș afla în vreun chip, Te rog ajută-mă să văd a Ta lumină mare. Și dacă m-aș afla cumva șezând în latura şi în umbra morții, Te rog, lumina vieții să o faci să îmi răsară iarăși și să îmi ușureze soarta mea. Cinste şi bogăție pune în casa mea şi bucurie adu-mi în toate cele dinăuntru ale mele. Cu neamul celor drepți binecuvintează-mi soarta și pe toți cei dragi ai mei. Fericit este sufletul meu în cinstirea Ta, și în poruncile Tale el trăiește. Aliluia.

Rps. 41 – 110

  Măreția Ta, Doamne, rămâne peste veacuri. Începutul înţelepciunii este cinstirea de Dumnezeu. Aceasta este buna înțelegere pentru toți cei care o trăiesc. Bun ești cu noi, Doamne, și bun ai fost cu toți cei din vechime. Izbăvire ai dat poporului Tău. Sfânt şi puternic este legământul Tău. În dreptate și în adevăr sunt făcute toate rânduielile cele ascunse ale zidirii Tale. Adevărat este tot cuvântul care iese din gura Ta. Lucrurile mâinilor Tale, adevăr şi judecată sunt. Hrană ai dat și dai celor care Te cinstesc pe Tine, celor care își aduc aminte de Cuvântul Tău. Milostivă şi plină de bunătate este inima Ta, Doamne. În frumoasă armonie stă lucrul Tău şi dreptatea Ta rămâne peste veacuri. Mari și minunate sunt toate lucrurile Tale şi potrivite sunt ele după buna voință a Înțelepciunii Tale. Ajută-mi și inimii mele să Te laude în sfatul celor drepți și în adunare mare să îți cânte Ție, Doamne, Aliluia.

 

Rps. 42 – 109

Din izvorul vieții dă-mi, Doamne, să gust și Cuvântul Tău ajută-mă să-L am în inima mea. Că plecat Te chem și Te rog, nu mă părăsi între cei care îmi sunt dușmani. Judecă-mă după bunătatea inimii Tale și ajută-mă să fiu mereu în dreptatea Ta. Sfărâmă răutatea ce vrea să mă doboare și fii, Doamne, mereu de-a dreapta mea. Unge-mă cu preoția poporului Tău cel nou ales, așa cum Te-ai jurat, fără să îți pară rău: «Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec». Că din al Tău pântece mai înainte de a fi, Tu m-ai chemat pe nume, și m-ai născut din suflul Tău. După al Tău chip și după asemănarea Ta, m-ai făurit și ma-ai zidit. Putere dă-mi, Părinte, și mare stăpânire în mijlocul vrăjmașilor și nu lăsa să se înalțe puterea răutății lor. În strălucirea sfinților Tăi să fiu cu al meu suflet și inima și trupul să-mi fie îmbrăcate în Tine, Doamne, în Duhul Sfânt și în Cuvântul Tău. Toiagul puterii Tale să fie peste potrivnicul care ar vrea să-mi tulbure viața mea. Din cer apleacă-Te acum spre mine, Tată, și așază-mă de-a dreapta Ta, până ce vei pune pe vrăjmaşii mei să fie ca un așternut smerit sub picioarele Tale. Apleacă-i și fă-i să nu aibă în nici un chip putere asupra mea. Nu îi lăsa să se ridice! Nu îi lăsa să îmi tulbure viața mea. Că Tu ești Apărătorul meu și Domnul Dumnezeul meu, Cel ce m-ai zidit în pântecele mamei mele. Tu ești cel Binecuvântat și Bun, din veac în veac. Aliluia.

Mărire…