RUGACIUNILE PSALMILOR

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XX – I

  Rps. 143 – 8    Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău în tot pământul! Când privesc eu cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic: Cine sunt eu să-Ţi amintești de mine? Ce este sufletul meu să îl cercetezi pe el? Micşoratu-m-ai cu puțin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste m-ai încununat. Pusu-m-ai peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele mele. Animalele cele ne-grăitoare, toate, până și animalele câmpului, păsările cerului şi peştii mării, și cele din adâncuri. Măreția Ta e mai presus de ceruri. Din gura pruncilor şi a celor care sug Tu ai săvârșit laudă…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XIX – II

  Rps. 135 – 16 Mă plec în fața măreției Tale, și îți cer bună măsură și chibzuință în tot ce sunt și în tot ce am aici pe acest pământ. Te rog păzește-mi Tu inima mea și toată viața mea în mâna Ta să fie până în veac. În ajutorul Tău mi-am pus nădejdea, ajută-mă și nu mă părăsi. Păzeşte-mă cu acoperământul aripilor Tale. Apără-mă în faţa celor care mă necăjesc. Că vrăjmaşii mei sufletul meu l-au tulburat, gura lor a grăit mândrie. Izgonindu-mă, m-au înconjurat, ochii lor şi-au ațintit ca să mă plece la pământ. Ridicatu-s-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu care locuieşte…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XVIII – III

  Rps. 128 – 23    Domnul Dumnezeul puterilor este Împăratul măririi. El este Domnul și Dumnezeul vieții mele. În fața Lui se ridică toate porțile cele veșnice și toate căpeteniile își deschid porțile și se pleacă în fața Împăratului măririi. El este Domnul Dumnezeul tuturor puterilor. În fața lui toate căpeteniile se pleacă și își deschid larg porțile și îi arată supunere și cinstire. Porţile cele veșnice se ridică și prin ele intră și iese Împăratul măririi. El este din veșnicie Domnul cel tare şi puternic, El este Domnul Dumnezeul celor de sus și a celor ce sunt în adâncuri. Al Domnului este tot pământul şi toată plinirea lui, lumea…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XVII – IV

  Mărire… Rps. 120 – 31    Veselește-mă, Doamne, în lumina feței Tale şi cuvântul Tău cel drept să îmbucure inima mea. Multe sunt necazurile celui care face rău, iar pe cel ce nădăjduiește în Tine, mila Ta îl înconjoară și dumnezeirea Ta îi păzește calea sa. Ajută-mă să nu fiu ca un cal sau un catâr, la care nu este pricepere, care cu zăbală şi cu frâu au fălcile lor strânse, ca să nu se abată de la calea lor. Că Tu, Doamne, eşti scăparea și ieșirea mea din tot necazul care vrea să mă cuprindă. Bucuria mea ești Tu, scoate-mă din apăsarea inimii mele și din necazul sufletului meu…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XV – VI

  Rps. 106 – 45 Doamne al Puterilor, fii cu noi, că Tu ești sprijinitorul nostru, Dumnezeul părinților noștri. Așază, Doamne, în inima mea priceperea de a mă opri din fuga fără rost și ajută-mă să Te cunosc și să Te cinstesc în adevăr, pe Tine, Doamne, Dumnezeul meu. Te rog, frânge toate armele răutății și în foc mistuitor arde pavezele lor. Pune capăt războaielor până la marginile pământului și revarsă pace și bună înțelegere peste al nostru veac și în al vieții mele timp. Deschide ochii minții mele să văd lucrurile Tale și minunile pe care le-ai pus pe acest pământ. Binecuvântat din veac ești, Doamne, Dumnezeul meu! Tu ești…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XIV – VII

  Rps. 97 – 54 Ajută-mă, Doamne, că eu nădejdea mea o am în Tine, Dumnezeul meu. Cei răi și vărsători de sânge nu ajung la jumătatea zilelor lor. Păzește-l pe cel bun și drept să nu se tulbure în veac. Iar eu spre Tine Doamne, vin și în fața Ta îmi aduc toată grija mea și știu că mă vei ajuta. Risipește toate relele care vor să mă doboare și nu-i lăsa pe cei care le săvârșesc să se apropie de mine și de soarta mea. Să nu-i lași, Doamne să-și întindă înspre mine sau împotriva mea mâinile lor. Oprește-i să nu tulbure toate cu al lor cuvânt. Că nu…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XIII – VIII

  Rps. 88 – 63   Lucrurile Tale, Doamne, sunt bune şi toate faptele Tale sunt pline de înțelepciune. Veselește-mi și sufletul meu şi așază-mi bucuria și dreptatea Ta în inima mea. Tulburat stă sufletul meu când îi vede pe cei răi, şi greu îi este să înfrunte răutatea lor. Ajută-mă și mă păzește de cutremurul adus de uneltirea lor. Dumnezeul meu, fii cu mine și atinge-i cu săgeata lor şi fără de veste îi oprește, Doamne. Ei singuri se rănesc cu limbile lor dar nu pot vedea. Închisă le este mintea și întunecată le este vederea lor. Iscodit-au fărădelegi ca să pătrundă în taina sufletului meu şi cu viclenie au…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XII – IX

  Rps. 82 – 69 Doamne, nu mă părăsi chiar dacă eu de multe ori Te-am părăsit, că Tu ești Izbăvitorul meu și ajutorul meu eşti Tu, Dumnezeul meu. Sărman aș fi fără de Tine și sărac ar fi sufletul meu fără de ajutorul Tău, Dumnezeule! Întoarcă-se îndată ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: «Bine, bine!» Iar cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeule, să se bucure şi să se veselească şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: «Mărit să fie Domnul nostru!» Să se ruşineze şi să se risipească cei care caută sufletul meu, să cadă fără de putere cei care îmi voiesc mie rele! Dumnezeule, spre ajutorul meu…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XI – X

  Rps. 75 – 76    Povățuiește-mă cu Înțelepciune și întărește gândul cel bun al cugetului meu, ca să Te pot cunoaște pe Tine, Domnul meu și Dumnezeul meu. În mare este calea Ta şi cărările Tale în ape multe şi urmele Tale cine le poate cunoaşte? Glas dau norii ca săgețile, glasul Tău este un vârtej ca tunetul, fulgerele cuvintelor Tale luminează lumea, clătinatu-s-a şi s-a cutremurat pământul. Văzutu-Te-au apele şi s-au plecat şi s-au tulburat adâncurile. Văzutu-Te-au apele Dumnezeule și Te-au ascultat. Izbăvește-mi inima și sufletul cel apăsat al meu. Tu eşti Dumnezeul meu, Cel ce faci minuni mari! Cunoscută fă-mi inimii mele calea și voința Ta. Dumnezeule, în…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma X – XI

  Rps. 67 – 84   Revarsă-Ți, Doamne, bunătatea Ta peste noi și peste tot pământul. Rod bun și bogat să avem fiecare în parte în tot binele și dreptatea Ta să fie cu noi în toate cărările viețuirii noastre. Păzește-mi pașii mei în împlinirea binelui și în cărările păcii Tale. Fă să răsară din pământ Adevărul cel care este nepieritor şi dreptatea din cer fă să coboare peste viața mea. Mila şi adevărul să se întâmpine în fața mea, dreptatea şi pacea să se sărute în tot ceea ce Tu mi-ai rânduit aici pe acest pământ. Mântuirea Ta să fie mereu aproape de mine și de cei dragi ai mei.…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma IX – XII

  Rps. 61 – 90 Cu lungime de zile umple viața mea şi arată-mi, Doamne, mântuirea Ta. Așază-mă sub ocrotirea Ta. Scoate-mă cu bine din tot necazul meu și fii cu mine. Când îmi înalț spre Tine al meu glas, auzi-mă, Doamne, și vino în ajutorul meu. Cunoscut fă-mi al Tău Nume și mă acoperă cu puterea lui. Apără-mă, Doamne, de toți cei care vor să îmi facă rău și nu îi lăsa să îmi tulbure viața mea. Peste aspidă și peste vasilisc de voi păși, păzește-mi pasul meu și-l apără de tot ce este rău. Trimite, Doamne, pe îngerii Tăi să mă apere în toate căile mele. Pe mâinile lor…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma VIII – XIII

  Rps. 51 – 100   Oprește, Doamne, acum cu puterea Ta, pe toți cei plini de răutate și fă să piară pentru totdeauna lucrarea lor din calea mea, din casa mea și de pe fața întregului pământ. Îndepărtează de la mine pe tot omul care grăieşte nedreptăţi, el să nu poată sta înaintea ochilor mei, iar pe cel mândru să nu îl lași să poată păși peste pragul casei mele, nici să îmi tulbure inima mea. Cel bun să-mi fie mie ajutor. Ochii mei îndreaptă-i, Doamne, înspre cei drepți și buni la inimă, și ei să şadă împreună cu mine înaintea Ta. Cu cel mândru cu ochiul şi cu cel…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma VII – XIV

  Rps. 47 – 104    Scrie, Doamne, Legea Ta în inima mea și ajută-mă să o păzesc în veac. Scoate-mă cu bine și în bucurie din tot necazul meu și mă îmbracă în veselie. Adu-Ți aminte de mine și de tot neamul meu și ne întărește acum în Cuvântul Tău. Cu pâine cerească satură-mi sufletul meu. Despică-mi împietrirea inimii mele şi apa vie şi râuri vii să curgă în mine și să îmi aducă iar însănătoșirea trupului meu. Adu-mi mereu aminte de Cuvântul Tău și de puterea care stă în El. Pune, Doamne, nor spre acoperirea mea şi foc să-mi lumineze noaptea vederea mea. Veselească-se casa robiei mele la ieșirea…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma VI – XV

  Rps. 43 – 108 Izbăvește-mi, Doamne, viața mea și soarta mea o scoate de sub puterea blestemului celui greu. Ridică-mi iar sufletul meu și dă-i putere ca să iasă din orice necaz. Fii, Tu Doamne, de-a dreapta mea în ziua cea grea și nu mă părăsi pentru multele căderi ale inimii mele. Lauda Ta să fie mereu în gura mea, şi cuvântul Tău cel bun să fie grăit de mine în toate întâlnirile mele. Te rog, Doamne, să nu lași să mă îmbrace cumva rușinea, nici să o lași să înroșească fața mea. Nu lăsa să mă îmbrace cineva în clevetire și în ocară. Păzește-mă cu dreapta Ta, iar cei…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma V – XVI

  Rps. 34 – 117 Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai auzit şi ai fost mie spre mântuire și m-ai scos din al meu necaz. Cinstit ești în inima mea, Dumnezeul meu. Cuvântul Tău să-mi umple gura mea! Dumnezeul meu eşti Tu şi minunată este cuvântarea Ta! Cu ramuri umbroase, până la marginea altarului, așa este pregătită sărbătoarea Ta. Arătatu-Te-ai nouă Dumnezeul părinților noștri, Domnul meu și Dumnezeul meu ești Tu! Din casa Ta și din locașul viețuirii Tale, apleacă-Te și acum spre rugăciunea mea! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului Dumnezeului meu! Doamne, păzește-ne sporul și…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma IV – XVII

  Rps. 33 – 118    Ajută-mă, Doamne, să nu rătăcesc precum oaia cea pierdută, că Tu ești Păstorul meu cel bun. Ajută-mă și îmi mântuiește viața mea și sufletul meu. Doamne, Dumnezeul meu, viu este sufletul meu în veac, în lumina Ta. Cuvintele buzelor Tale m-au zidit și prin ele Tu m-ai făurit. Dorit este ajutorul Tău, Doamne, şi la legea Ta e cugetarea mea. Mâna Ta fă să mă scoată acum din tot necazul meu, și Puterile Tale să mă apere de rău. Toate sfaturile Tale sunt înțelepciune și bunătate, așază-le acum cu pace în inima mea. Cuvintele Tale mi-au dat înțelepciune și pe buzele mele ele au pus…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma III – XVIII

  Rps. 18 – 133     Doamne, Dumnezeul meu, Tu ai făcut cerul şi pământul, fii cu mine și mă binecuvintează. În noaptea vieții mele, iată eu ridic mâinile mele spre cele sfinte şi îți cer binecuvântarea Ta, Domnul vieții mele. Cei ce stați în casa Domnului, cei care pășiți în curțile Domnului Dumnezeului vieții și al morții, toți slujitorii Domnului binecuvântați acum pe Domnul.   Rps. 19 – 132 Doamne, Tu ai poruncit să fie viață și binecuvântare acolo unde este bună înțelegere și unitate. Aceasta este ca roua Ermonului, care se coboară pe munţii Sionului. Aceasta este precum mirul pe cap, care se coboară lin pe barbă, pe barba…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma II – XIX

  Rps. 9 – 142   Alungă, Doamne, de la mine pe toţi cei care necăjesc sufletul meu, că eu în Tine aș vrea să fiu ca pruncul lângă tatăl său. Fă bunătate și stârpește tot răul și toată lucrarea vrăjmașilor mei. Scoate-mi din necaz sufletul meu cu puterea Ta. Dăruiește-mi, Doamne, viață, prin Numele Tău cel sfânt. La pământul dreptăţii ajută-mă să ajung și eu. Călăuzește-mă acum cu Duhul Tău cel bun. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Spre Tine alerg, Doamne, scapă-mă de vrăjmașii mei! Spre Tine îmi ridic sufletul meu, arată-mi calea pe care trebuie să merg. Ajută-mă să aud în fiecare clipă glasul…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma I – XX

  Rps. 1 – 150 Toată suflarea să laude pe Domnul! Lăudaţi-L pe Domnul în chimvale de strigare! Lăudaţi-L pe El în strune şi în chimvale bine răsunătoare! Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă! Lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută! Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiță! Lăudaţi-L pe El după mulţimea slavei Lui! Lăudaţi-L pe Domnul întru puterile Lui! Lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui! Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui! Aliluia   Rps. 2 – 149 Fă, Doamne, judecata cea dreaptă, fă judecata cea sfântă și binecuvântată a Atotputernicului Dumnezeu pentru cei drepți ai Tăi. Amin. Judecată dreaptă fă acum între dânșii! În obezi…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Psalmii și Psaltirea

  Psaltirea sau Cartea Psalmilor atribuită regelui David, lui Asaf și Core, este una din cărțile Vechiului Testament scrisă în limba ebraică תְּהִלִּים – Tehilim, – “cântece de laudă“. Tradusă în limba greacă Ψαλμοί, – “cântări acompaniate cu harpa“. Din greacă vine numele în limba română: Psalmi – Psaltire.   Psalmii sunt cântece, imnuri, urări și rugăciuni compuse înainte de venirea Domnului nostru Iisus Hristos, în perioada Vechiului Testament. Ei au în ei principiile legii talionului, adică, legea strictei reciprocități a crimei și a pedepsei: „Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”.   Iisus însă ne învață: Aţi auzit că s-a zis: «Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte». Eu însă vă…