PSALTIREA

Cuvânt înainte

Psaltirea sau Cartea Psalmilor atribuită regelui David, lui Asaf și Core, este una din cărțile Vechiului Testament scrisă în limba ebraică תְּהִלִּים – Tehilim, – “cântece de laudă“. Tradusă în limba greacă Ψαλμοί, – “cântări acompaniate cu harpa“. Din greacă vine numele în limba română: Psalmi – Psaltire.

Psalmii sunt cântece, imnuri, urări și rugăciuni compuse înainte de venirea Domnului nostru Iisus Hristos, în perioada Vechiului Testament. Ei au în ei principiile legii talionului, adică, legea strictei reciprocități a crimei și a pedepsei: „Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”.

Iisus însă ne învață: Aţi auzit că s-a zis: «Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte». Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău, iar cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. Celui ce voieşte să se judece cu tine şi vrea să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Iar de te va sili cineva să mergi o milă, mergi cu el două. Celui care cere de la tine, dă-i, şi de la cel ce voieşte să se împrumute de la tine, nu întoarce faţa ta. Aţi auzit că s-a zis: «Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău». Iar Eu vă zic vouă: Voi, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei care vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei care vă vatămă şi vă prigonesc, ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Căci dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Au nu fac şi vameşii acelaşi lucru? Şi dacă voi îmbrăţişaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Au nu fac şi neamurile acelaşi lucru? Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este. Mt. 5.

            În lumina acestei învățături, urările și blestemele din psalmi nu ar trebui să fie rostite vreodată de cei care vor să îl urmeze pe Iisus.

În textul care urmează, toate aceste grele urări și blesteme sunt înlocuite cu rugăciuni de cerere de ieșire de sub blesteme, și cu binecuvântare.

Citirea psalmilor cu aceste grele urări, atrage puterea acestor blesteme și asupra celor care le citesc pe alții: Căci cu judecata cu care judecaţi, veţi fi și voi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura. Mt. 7. 2, Turna-vor în sânul vostru o măsură bună, îndesată, clătinată şi cu vârf, căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceeaşi vi se va măsura. Lc. 6. 38.

Psalmii trebuie să fie de laudă, de invocare a ajutorului dumnezeiesc, de mângâietoare și ziditoare rugăciune și nicidecum de grea urare sau blestem.

Numerotarea psalmilor

are două variante

Varianta I, este cea mai veche și este folosită în Septuaginta – care este cea mai veche traducere a Vechiului Testament din limba ebraică în limba greacă făcută în secolul III înainte de Hristos. Cele mai vechi manuscrise din această traducere le avem în manuscrisele Rahlfs nr. 801, 819, și 957 din secolul II înainte de Hristos, conțin părți din Levitic și din Deuteronom; manuscrisele Rahlfs nr. 802, 803, 805, 848, 942, și 943 din secolul I înainte de Hristos, ele conțin părți din Geneză, Levitic, Numeri și Deuteronom și Profeții mici; aproape complete manuscrise a Septuagintei avem doar din era creștină, și sunt în: Codex Vaticanus și Codex Sinaiticus din secolul IV și Codex Alexandrinus din secolul V, după Hristos.

Varianta II, este mai recentă și este folosită în textele ebraice masoretice, adică manuscrise ebraice din secolele I-X după Hristos. Cel mai vechi text ebraic complet pe care îl avem al Vechiului Testament, este din anul 1008 în Codex Lenigradensis.

Varianta I a numerotării psalmilor este folosită de Bisericile orientale.

Varianta II a numerotării psalmilor este folosită de Bisericile apusene.

 

În textul din această carte folosim Varianta I, diferențele dintre cele două numerotări sunt astfel:

Varianta I

Bisericile orientale

Varianta II

Bisericile apusene

Psalmii

1-8 =

9 =

10-112 =

113 =

114-115 =

116-145 =

146-147 =

148-150 =

Psalmii

1-8

9-10

11-113

114-115

116

117-146

147

148-150

 

Psalmul 9 în varianta II este împărțit în psalmii 9 și 10.

Psalmul 113 în varianta II este împărțit în psalmii 114 și 115.

Psalmii 114 și 115 sunt uniți în varianta II în Psalmul 116

Psalmii 146 și 147 sunt uniți în varianta II în Psalmul 147

Bisericile protestante și neoprotestante folosesc exclusiv Varianta II.

Biserica Romano-catolică folosește în textele liturgice ambele numerotări punând numărul psalmului și apoi în paranteze numărul din varianta I-II.

 

În Septuaginta găsim și Psalmul 151. Acest psalm îl regăsim aproape în toate vechile manuscrise inclusiv în cele descoperite la Qumran care datează aproximativ dintre ani 150 înainte de Hristos și 70 după Hristos.

 

 

 

Psalmii pentru diverse nevoi

 

Ajutor 122, 123, 130.

Binecuvântarea 20, 44, 64, 67, 71, 88, 102, 103, 113, 131, 132, 133, 144.

Blestem 7, 69, 108.

Boală 37, 40, 87.

Calea vieții 1, 49, 90.

Când se înmulțesc dușmanii 3.

Cercetare 25, 100, 138.

Dreptate 93.

Apărare de dușmani 5, 9, 16, 17, 35, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 69, 82, 109, 140, 143.

Frica 55.

Gânduri negre 12.

Istoria poporului ales 77, 80, 104, 105, 136.

Întristare – mâhnire 6, 41, 42, 54, 60.

Laudă 28, 32, 33, 46, 65, 66, 74, 91, 97, 99, 106, 107, 110, 112, 116, 117, 134, 135, 137, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

Locașul Domnului 14, 23, 47, 73, 75, 78, 83, 86, 95, 121.

Măreția lui Dumnezeu 8, 18, 84, 92, 94, 96, 98.

Minciuni și viclenie 11, 139.

Mulțumire, 29. Nădejde 10.

Necaz 19, 21, 24 iertare, 30, 31, 39, 43, 45, 50, 59, 70, 76, 101, 119, 129, 141, 142.

Nevoi 79. Nedreptate 34, 51.

Odihnă 4.

Păzește-mă, Doamne, 15, 85, 120, 126.

Protecție 22, 26, 27, 100, 114, 125, 128.

Rugăciunea vieții 118.

Sfaturi de viață 36, 38, 48, 72, 81, 89, 111, 115, 124, 127.

Tulburarea rânduielilor 2, 13, 52.

 

 

În ce chip doreşte cerbul izvoarele apelor,

aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine,

Dumnezeul meu!

Însetat este sufletul meu de Tine

Dumnezeul meu Cel viu!

 

    După Înviere Iisus stă în mijlocul apostolilor Săi și le zice: Pace vouă! … Şi luând, a mâncat înaintea lor. Şi le-a zis: Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi, fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile … Lc. 24