PSALTIREA

 • PSALTIREA

  C A T I S M A XX

  Psalmul 143  Binecuvântat este Dumnezeul meu, Cel ce învaţă mâinile mele la muncă şi dă degetelor mele pricepere. El e scăparea mea. El e sprijinitorul meu şi izbăvitorul meu. Apărătorul meu e Domnul. În El am nădăjduit. El este Cel ce supune pe potrivnicii mei sub mine cu puterea Sa. Doamne, ce este omul că Te-ai făcut cunoscut lui, sau fiul omului că-l socoteşti pe el? Cu deşertăciunea se aseamănă zilele lui, ca umbra trec, și Tu rămâi. Doamne, pleacă cerurile şi Te pogoară spre a mea chemare, atinge-mă cu puterea Ta. Trimite slujitorii Tăi spre mine. Scoate-mă din vâltoarea necazurilor. Izbăveşte-mă din apele cele tulburi. Scoate-mă din mâna celor…

 • PSALTIREA

  C A T I S M A XIX

    Psalmul 134 Slujitorii Domnului, cântați: Aliluia. Lăudaţi Numele Domnului, lăudaţi-L pe El. Cei ce staţi în casa Domnului, în curţile casei Dumnezeului nostru. Lăudaţi-L pe Domnul, că El este bun. Cântaţi Numele Domnului că El este bun. Că eu am cunoscut că este mare Domnul nostru peste toţi dumnezeii. Toate câte a vrut Domnul a făcut în cer şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile. El ridică norii peste fața pământului, fulgerele spre ploaie le-a făcut și vânturile din vistieriile Sale El le scoate. Numele Său este în veac şi pomenirea Sa în neam şi în neam. Judecă Doamne pe poporul Tău şi spre slujitorii Tăi Te…

 • PSALTIREA

  C A T I S M A XVIII

    Psalmul 119 Către Tine Doamne am strigat, când m-am necăjit, şi m-ai auzit. Doamne, apără sufletul meu de buzele nedrepte şi de limba vicleană. Ce se va da ţie şi ce vei câștiga de la limba vicleană? Săgeţi ascuțite trase de cel potrivnic și cărbuni aprinşi. Scoate-mă acum din pribegia mea că prea mult s-a prelungit. Ajută-mă Doamne, să nu ajung să locuiesc în corturile celui părăsit, că mult a pribegit sufletul meu. Cu cei ce urau pacea, făcător de pace eram, când grăiam lor, ei se luptau cu mine în zadar. Ajută-mă Doamne, și nu mă părăsi! Amin. Psalmul 120     Ridicat-am ochii mei la munţi, de unde…

 • PSALTIREA

  C A T I S M A XVII

    Psalmul 118       Aliluia. Fericiţi sunt cei curați cu inima, care umblă în legea Domnului, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiţi sunt cei ce țin poruncile Lui şi-L caută cu toată inima lor. Nu sunt în căile Domnului cei care săvârșesc înșelăciunea. Tu ai lăsat ca poruncile Tale să fie păzite foarte. Îndreaptă-mi căile mele, ca eu să păzesc poruncile Tale! Atunci nu mă voi ruşina când voi căuta spre cuvintele gurii Tale. Lăuda-Te-voi întru bucuria inimii mele, ca să învăț judecata dreptăţii Tale. Învățăturile Tale voi păzi, nu mă părăsi până în sfârşit. Prin ce îşi va îndrepta tânărul calea sa? Oare nu prin păzirea cuvintelor Tale?…

 • PSALTIREA

  C A T I S M A XVI

    Psalmul 109         Zis-a Domnul Domnului Meu: «Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi să fie aşternut picioarelor Tale». Toiagul puterii Ți-l va trimite Domnul din cer, zicând: «Stăpâneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi. Cu Tine este poporul Tău în ziua stăpânirii Tale, în strălucirea sfinţilor Tăi. Din al Meu pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut ». Juratu-S-a Domnul şi nu Îi va părea rău: «Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec». Domnul este mereu de-a dreapta Ta, El sfărâmă răutatea, și judecă în bunătate și dreptate. Din izvorul vieții El le dă să bea celor ce îl ascultă și îl cinstesc pe…

 • PSALTIREA

  C A T I S M A XV

  Psalmul 105   Aliluia. Lăudaţi pe Domnul că este bun că în veac este mila Lui. Cine va grăi puterile Domnului, cine va face auzite toate laudele Lui? Fericiţi sunt cei ce caută binele şi fac dreptate, în toată vremea. Adu-Ţi aminte de noi, Doamne, întru bunătatea Ta faţă de poporul Tău, cercetează-ne pe noi cu dragostea Ta. Greșit-am și noi ca și părinţii noştri, nelegiuit-am ca și ei, făcut-am multe rele pe acest pământ. În Egipt ei n-au înţeles minunile Tale, şi nu şi-au adus aminte de mulţimea milei Tale şi Te-au amărât când s-au suit la Marea Roşie. Dar i-ai mântuit pe ei pentru Numele Tău, ca să…

 • PSALTIREA

  C A T I S M A XIV

    Psalmul 101    Doamne, auzi-mi rugăciunea mea! Chemarea mea la Tine să ajungă. Nu îți întoarce faţa Ta de la mine în ziua necazului meu. Te rog, apleacă-Ți urechea Ta spre mine în clipa în care eu Te chem în ajutor! Te rog auzi-mă! Că s-au stins ca fumul zilele mele şi oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. Rănită este inima mea şi s-a uscat ca iarba, și pâinea mea eu am uitat să o mănânc. De glasul suspinului meu, oasele mele s-au lipit de carnea mea. Asemănatu-m-am cu pelicanul din pustie. Ajuns-am ca o bufniță ascunsă printre dărâmături. Privegheat-am şi am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiş.…

 • PSALTIREA

  C A T I S M A XIII

  Psalmul 91 Bine este a Te lăuda pe Tine Doamne, Dumnezeul meu! Bine este a cinsti Numele Tău. Fericit e cel ce gustă dimineaţa pacea Ta şi adevărul Tău în toată noaptea. În psaltirea cea cu zece strune te laudă inima mea cu cântece din alăută. Că m-ai veselit, Doamne, cu minunățiile Tale şi între lucrurile mâinilor Tale m-ai împlinit. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale! Omul nepriceput nu Te poate cunoaşte şi cel neînțelegător nu Te poate înțelege. Când se înmulțesc cei răi ca iarba, tot atunci se ivesc și cei fărădelege. Ei se înalță dar repede cad și pier fără de urmă…

 • PSALTIREA

  C A T I S M A XII

  Psalmul 85    Pleacă, Doamne, urechea Ta şi mă auzi, că sărac şi necăjit sunt eu fără de Tine. Păzeşte-mi sufletul meu, că al Tău sunt. Întărește-mi inima mea și nu mă părăsi. Dumnezeul meu, fie-Ți milă de mine. Doamne, eu Te chem cu toată priceperea și cu toată puterea mea: Mântuiește-mi al meu suflet, și scoate-mi din necaz inima mea. Bun şi blând eşti, Doamne, şi tuturor celor ce Te cheamă în Duh și în Adevăr Tu le dai putere și ajutor. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea şi ia aminte la glasul cererii mele: Din tot necazul scoate-mă cu bine. Fii cu mine, că nimeni nu este asemenea Ţie între…

 • PSALTIREA

  C A T I S M A XI

  Psalmul 77 Luaţi aminte, poporul meu la Legea Vieții, plecați urechile voastre înspre glasul învățăturii ei. Deschide-voi în pilde gura mea, spune-voi enigmele străvechilor timpuri, cum am auzit şi am cunoscut şi cum părinţii noştri ne-au învăţat. Puterile Domnului şi toate minunile pe care le-a făcut din neam în neam, nu s-au ascuns de noi. Prin Iacob ni s-a dat învățătură de viață şi lege a fost pusă în Israel. Și Domnul a poruncit părinţilor noştri ca să le facă pe toate cunoscute urmașilor lor. Fiii ce se vor naşte, de mici trebuie să cunoască ceea ce stă în adevăr, să știe să-şi pună nădejdea lor în Dumnezeu. Să nu…

 • PSALTIREA

  C A T I S M A X

  Psalmul 70 Spre Tine Doamne, am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în nici un chip. Întru dreptatea Ta, ajută-mă şi mă scoate din necaz, pleacă urechea Ta către mine şi mă mântuieşte. Fii Tu al meu Dumnezeu apărător şi loc întărit, ca să mă scoți din necaz, că întărirea şi scăparea mea eşti numai Tu, Domnul meu și Dumnezeul meu! Izbăveşte-mă din mâna omului rău, din mâna călcătorului de lege şi a celui ce face strâmbătate, că Tu eşti izbăvirea mea. Doamne, Tu ești nădejdea mea din tinereţile mele. În Tine m-am întărit din pântece, din pântecele mamei mele Tu eşti acoperitorul meu, întru Tine este lauda mea pururea. Ca…

 • PSALTIREA

  C A T I S M A IX

    C A T I S M A   IX Psalmul 64   Auzi, Doamne, rugăciunea mea, că iată către Tine vine tot omul cu ruga, gândul și dorința sa. Cuvintele celor fără de lege să nu ne poată birui pe noi şi nelegiuirile noastre să nu ne copleșească. Fericit este cel pe care l-ai ales şi l-ai primit, l-ai curățit și l-ai așezat să poată locui el în curţile Tale. Umple-ne de bunătăţile casei Tale! Sfânt este locaşul Tău. Minunat este în toate cele ale sale. Auzi-ne pe noi Dumnezeule, Mântuitorul nostru, că Tu ești nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor care viețuiesc departe. Tu găteşti munţii cu tăria…

 • PSALTIREA

  C A T I S M A VIII

    C A T I S M A   VIII Psalmul 55    Ajută-mă, Doamne, că m-a necăjit omul, toată ziua războindu-se m-a necăjit. Apăsatu-m-au vrăjmaşii mei toată ziua, și mulţi sunt cei care se luptă cu mine, din locul puterii lor. Când frica mă cuprinde, în Tine eu îmi pun nădejdea mea. În Tine sunt toate cuvintele mele în toată ziua. În Tine Dumnezeul meu am nădăjduit, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul cel zidit din lut? Toată ziua cuvintele mele ei au urât. Împotriva mea au gândurile lor cu mare răutate. Locuind ei lângă mine se ascund, și din umbriși păzesc călcâiul meu, ca să…

 • PSALTIREA

  C A T I S M A   VII

    Psalmul 46    Toate popoarele bateți din palme și cântați lui Dumnezeu cu bucurie! Domnul e Preaînalt. Împărat bun și mare este peste tot pământul. Puterile potrivnice le-a supus sub picioarele noastre și ne-a ales ca moştenirea cea bineplăcută a Sa. El, Domnul, iubește frumuseţea inimii și o păzește cu drag în binecuvântarea Sa. Suitu-S-a întru strigare Dumnezeu, Domnul în glas de trâmbiță. Cântaţi Dumnezeului nostru, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi! Că Dumnezeu este Împărat peste tot pământul, cântaţi-I cu bucurie. Împărăţit-a Dumnezeu peste tot pământul. Dumnezeu şade pe tronul cel sfânt al Său. Mai marii pământului stau plecați împreună cu poporul înaintea lui Dumnezeu. Că ai lui Dumnezeu…

 • PSALTIREA

  C A T I S M A VI

    Psalmul 37    Te rog Doamne, nu mă mustra cu asprime și cu iuțime nu mă certa. Că săgețile durerii s-au înfipt în mine, şi peste mine a venit urgie grea. Nu îmi mai găsesc vindecare în trupul meu, nu am pace în oasele mele din cauza greșelilor mele. Fărădelegile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea venit-au peste mine. Împuţitu-s-au şi au putrezit rănile mele, de la faţa nebuniei mele. Sub chinul greu m-am gârbovit până la pământ, toată ziua eu mâhnindu-mă umblam. Că șalele mele s-au umplut de ocări şi nu mai aflu vindecare în trupul meu. Necăjitu-m-am şi mult m-am chinuit. Strigat-am din adâncul…

 • PSALTIREA

  C A T I S M A V

  Psalmul 32 Bucuraţi-vă, drepţilor, celor drepţi li se cuvine laudă. Lăudaţi pe Domnul în alăută, în psaltire cu zece strune cântaţi-I Lui. Cântaţi-I Lui cântare nouă, cântaţi-I frumos, din inimă cu bucurie. Că viu și drept este Cuvântul Domnului, şi toate lucrurile Lui spre bine se zidesc. Domnul iubește pacea şi dreptatea. De darul Domnului se bucură tot pământul. Cu Cuvântul Domnului cerurile s-au zidit, şi în Duhul gurii Lui stă toată puterea lor. El a adunat ca într-un burduf apele mării. El a pus în vistierii adâncurile. De Domnul ascultă tot pământul, şi de El se minunează toţi locuitorii lumii. Că El a zis şi s-au făcut, El a…

 • PSALTIREA

  C A T I S M A IV

    Psalmul 24      Către Tine, Doamne, îmi ridic sufletul meu, Dumnezeul meu. Spre Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat pentru nădejdea mea, nici să râdă de mine vrăjmaşii mei, pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine nu se vor ruşina. Să se ruşineze toţi cei care fac rele și urâciuni înaintea Ta, să piară toată răutatea lor. Căile Tale arată-mi Doamne, şi lucrurile Tale mă învaţă. Călăuzește-mă spre adevărul Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumnezeu, Mântuitorul meu, şi pe Tine eu Te aștept în toată ziua. Adu-Ţi aminte de noi, Doamne, în dragostea inimii Tale, că după chipul ei Tu ne-ai zidit. Păcatele tinereţilor…

 • PSALTIREA

  C A T I S M A III

    Psalmul 17  Iubi-Te-voi, Doamne, tăria mea. Tu ești apărarea şi scăparea mea. Tu ești izbăvitorul meu! Dumnezeul meu, ajutorul meu ești şi nădejdea mea! Apărătorul meu şi puterea mântuirii mele. Sprijinitorul meu auzi-mă, că eu Te chem, Doamne, și Te rog: Din necaz scoate-mi acum cu bine viața mea. Cuprinsu-m-au durerile morţii, şi râurile fărădelegii m-au tulburat. Durerile iadului m-au înconjurat, întâmpinatu-m-au lațurile morţii. Şi când mă necăjeau am chemat pe Domnul, şi către Dumnezeul meu eu am strigat. Auzit-a glasul meu din locaşul Lui cel sfânt. Strigarea mea, înaintea Lui a intrat și a ajuns la urechile Lui. Şi s-a clătinat şi s-a cutremurat pământul şi toate temeliile…

 • PSALTIREA

  C A T I S M A   II

    Psalmul 9 Pe Tine Te laud, Doamne, din toată inima mea, și toate minunile Tale cu drag eu le mărturisesc. În Tine este veselia mea şi bucuria inimii mele în Tine locuiește. Cinstesc Numele Tău, Preaînalte, și văd cum se topesc fără putere toți vrăjmașii mei, în fața Ta. Tu ești Cel ce faci lumină în judecata mea şi dreptatea mea o aperi. Tu șezi pe scaunul cel preaînalt și în toate, judeci cu dreptate. Cercetat-ai inimile şi au pierit nelegiuiţii, stins-ai numele lor în veacul veacului. Vrăjmașului i-au lipsit de tot armele şi toate locurile sălășluirii lui s-au ruinat. Pomenirea sa a pierit, iar Tu, Doamne, rămâi în…

 • PSALTIREA

  C A T I S M A   I

      În lumina Cuvântului și a Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos așa cum pot fi ei rostiți de tot credinciosul fără formele de blestem și rea urare C A T I S M A   I Psalmul 1      Fericit este omul care stă departe de adunarea celor mincinoși. Fericit este omul care de faptele cele rele se ferește. Fericit este cel care nu are pe limba sa cuvinte de defăimare împo-triva aproapelui său. Acesta în legea Domnului trăiește, şi el, la legile lui Dumnezeu cugetă mereu. El are spor precum pomul cel care crește lângă izvoarele apelor, care rodul său îl dă la vremea sa şi frunza lui de…

 • PSALTIREA

  Cuvânt înainte

  Psaltirea sau Cartea Psalmilor atribuită regelui David, lui Asaf și Core, este una din cărțile Vechiului Testament scrisă în limba ebraică תְּהִלִּים – Tehilim, – “cântece de laudă“. Tradusă în limba greacă Ψαλμοί, – “cântări acompaniate cu harpa“. Din greacă vine numele în limba română: Psalmi – Psaltire. Psalmii sunt cântece, imnuri, urări și rugăciuni compuse înainte de venirea Domnului nostru Iisus Hristos, în perioada Vechiului Testament. Ei au în ei principiile legii talionului, adică, legea strictei reciprocități a crimei și a pedepsei: „Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”. Iisus însă ne învață: Aţi auzit că s-a zis: «Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte». Eu însă vă spun vouă:…