PARACLIS

Dependența față de o persoană

 

Dependența este o legătură bolnavă a tot ceea ce este simț interior cu o persoană în care cel dependent vede toată împlinirea sa. Dependența față de o persoană sau față de un apropiat, este des confundată cu fel și fel de vrăji, farmece, făcături și pusături intenționat făcute prin magie de cel/cea înspre care se manifestă dependența. De fapt o dependență față de o persoană se poate naște spontan prin atracție firească față de frumos, față de ceea ce credem că ar fi bun și de dorit, față de ceea ce dă cunoștință, libertate, și alte reale sau dorite stări de împlinire, de pace, de satisfacție, de vis, de liniște sau de fericire. Intrarea în sevrajul dependenței poate fi lentă sau acută. Ieșirea de obicei este dureroasă și des însoțită de o lungă agonie a trăirilor inimii. Persoana dependentă trăiește într-o lume artificial creată în care totul este idealizat sau demonizat în funcție de stările pe care le trăiește față de cel/cea dorit sau urât, în relație cu momentul și răspunsul primit. De obicei cel dependent nu dorește să iasă din această relaționare toxică. Lupta cea mare este doar a omului cu el însuși. Lumea trăirilor sale îl domină fără milă, aici el ar trebui să fie stăpânul casei sale, dar de fapt el este ținut într-o închisoare cu lanțuri invizibile. Ea îi controlează și îi domină orice trăire. Dacă te simți prins în aceste mreje și vrei să ieși cu ajutorul Celui Binecuvântat, atunci din ziua din săptămână din care ești născut începe un drum de rugăciune de 49 de zile în care zici zilnic de 21 de ori rugăciunea: Tatăl nostru … vezi la pagina 2

Cu această invocare: Ajută-mă să ies cu bine din această grea încercare.

Că a Ta este împărăția …, apoi o dată

 

Rugăciune pentru ieșirea din dependența față de o persoană

 

Atotputernice Părinte și Tată al vieții mele, apleacă-Te spre mine și ascultă-mi rugăciunea și chemarea pe care eu o fac în acest ceas de cumpănă și de grea încercare a trăirilor inimii mele. Regina cea din Saba, oarecând, a mers la Solomon şi s-a sfătuit cu el pentru tot ce avea ea pe inima sa. Şi el a dezlegat toate vorbele ei și ea a găsit bune toate și căutarea inimii ei s-a împlinit. Ajută-mă, Doamne, și dă-mi înțelepciune și discernământ să văd dacă (N) e omul Tău cel potrivit pentru mine sau este doar o amăgire spre care merge inima mea, spre a mă lega în amăgirea sa. Dă-mi, Doamne, a Ta lumină să văd de are a Ta bună măsură, al Tău respect spre mine și spre viața mea, de este cel/cea trimis/ă de Tine în calea mea, ca să-mi asculte tot ce eu am pe inimă și să mă ajute, să nu ajung ca, peste ani, să văd că a fost doar un prag de poticnire și un timp de chinuire și de rea cădere a mea. Ajută-mă și dă-mi acum înțelepciune. Că roadele înțelepciunii și ale vieții le vede doar ochiul cel curat. Deschide, Doamne, și ai mei ochi să vadă acum lucrarea Ta în (N). Ajută-mă să văd dacă este ființa potrivită pentru zidirea și împlinirea mea. Ajută-mă să iau ce-i bun spre viață și spre înțelepciune din tot ce este între noi. Ajută-mă să văd de se împlinește a mea ființă în prezența sa, de crește tot spre bunăstare, spre a mea zidire, spre împlinirea casei mele, spre liniștea familiei și spre respectul tuturor. Ajută-mă să nu fiu, Doamne, în amăgire fugind pe căi deșarte, fără sens, gonit de a mea dorință de iubire, care nu e de la Tine, ci este hăituirea și amăgirea sufletului meu. Pentru că pe calea cea înțeleaptă tot omul se zidește, iar în căderea lui, tot omul, se desparte de binele pe care Tu l-ai rânduit pentru împlinirea și pentru fericirea sa. Până și Solomon în toată înțelepciunea sa, în cele din urmă, și-a legat inima lui de frumusețea cea trecătoare, și nu a putut să Te asculte, să nu meargă după ea, nici nu a putut opri ca ea să nu vină la el, ca să își apere inima lui de stăpâniri străine, și a căzut în mrejele frumuseții celei trecătoare și s-a depărtat de Tine, Cel ce Te-ai arătat lui de două ori, și i-ai poruncit chiar anume pentru aceasta, ca el să nu își lege inima lui de ceea ce este trecător și nici să umble după alţi dumnezei, ci să păzească şi să facă cele ce i-ai poruncit Tu, Dumnezeul său. Și inima lui s-a rupt, și prin ea s-a rupt și tot ceea ce a fost în stăpânirea ei și el a căzut în durere și în moartea cea amară. Ajută-mă, Preabunule Părinte, ajută-mă să fiu al Tău și să rămân pe drumul cel bun al vieții și al binecuvântării mele. Dezleagă-mi inimă de tot ce este rău, amăgitor, de tot ce nu e de la Tine, de tot ce poate să fie călăuză oarbă, ce mă conduce în lumea tristă a suferinței, și în lumea cea pustie a singurătății mele. Dezleagă-mi, Doamne, ale mele simțuri care sunt legate acum de (N) în care-mi văd tot binele și toată împlinirea mea. Ajută-mă să-i dăruiesc și să îi dau tot ce e mai frumos, mai bun și mai de preț precum regina cea din Saba a dăruit lui Solomon din bogăția ei spre mulțumire și recunoștință, fără să cad în legături deșarte, în neîmplinire, în suferință și în cursă rea. Ajută-mă să mă întorc cu inima întreagă și plină de înțelepciune în locul împlinirii mele, în lumea mea cea binecuvântată. Ajută-mă să văd ce este bine, ajută-mă să văd ce trebuie să învăț din orice întâmplare. Ajută-mă să văd dacă (N) aduce ceva bun în viața mea, ceva real spre al meu bine și nu doar o dorință oarbă și o nebunie hrănită de o tristă și nesfârșită așteptare a mea. Ajută-mă și fii cu mine. Îți mulțumesc și Te invoc în ajutorul meu, și îți cer să fii mereu cu mine, să fii a mea împlinire și Păzitorul meu. Păzește-mă, Părinte, de toate cele ce mă pot lega de stăpâniri străine. Ajută-mă să fiu mereu lângă cei dragi, care sunt trimiși de Tine în viața mea. Apără-mă, Doamne, de omul cel nepotrivit și de intrarea sa în viața mea. Păzește-mă de lucrarea cea nevăzută, care poate să îmi ia mintea și să îmi stăpânească dorința inimii și să mă lege prin simțul cel de nestăpânit al trăirilor mele cele tulburate. Ridică-mă și fii cu mine, ajută-mă și dă putere ființei și inimii mele să am discernământ curat. De am greșit, ajută-mă să cer iertare. De am rătăcit, ajută-mă să mă întorc. Că Tu ești Cel care cunoști și știi de la început tot ceea ce e bine. Păzește-mă de zbuciumul dorințelor tulburătoare și de orice amară căutare. Dezlegă-mă de lanțurile cele rele ale dependenței mele. Îți mulțumesc! Îți mulțumesc și știu că Tu ești Cel ce mă poți face fericit și împlinit, acum și în veci.

Amin. Amin. Amin.

 

Iar dacă vrei să te rogi  pentru un apropiat

care este căzut în lanțurile cele nevăzute

ale dependenței sale

față de o persoană nepotrivită,

atunci din ziua din săptămână din care este născut/ă începe un drum de rugăciune de 49 de zile în care zici zilnic de 21 de ori rugăciunea: Tatăl nostru, vezi la p. 2

Cu această invocare: Ajută-l/o pe (N) să iasă cu bine din această grea încercare.

Că a Ta este împărăția …, apoi zi o dată

 

Rugăciune  pentru ieșirea din dependența față de o persoană pentru un apropiat

 

Atotputernice Părinte și Tată al vieții mele, apleacă-Te spre mine și ascultă-mi rugăciunea și chemarea pe care eu o fac pentru (N) în ceas de cumpănă și de grea încercare a trăirilor inimii sale. Ajută-l/o, Doamne, și dă-i înțelepciune și discernământ să vadă dacă (N) e omul Tău cel potrivit pentru el/ea sau este o amăgire spre care merge inima sa. Dă-i, Doamne, a Ta lumină să vadă de are a Ta bună măsură, al Tău respect spre el/ea și spre viața sa, de este cel/cea trimis/ă de Tine în calea sa, ca să-i asculte tot ce are pe inimă și să îl/o ajute, să nu ajungă peste ani, să vadă că a fost doar un prag de poticnire și un timp de chinuire și de rea cădere a sa. Ajută-l/o și dă-i acum înțelepciune. Că roadele înțelepciunii le vede ochiul cel curat. Deschide-i, Doamne, și ai săi ochi să vadă acum lucrarea Ta în (N). Ajută-l/o să vadă dacă e ființa potrivită pentru zidirea și împlinirea sa. Ajută-l/o să vadă de se împlinește a sa ființă în prezența sa, de crește spre bunăstare, spre a sa zidire, spre împlinirea casei sale, spre liniștea și pacea familiei și spre respectul tuturor. Ajută-l/o să nu fie, Doamne, în amăgire fugind pe căi deșarte, fără sens, gonit/ă de a lui/ei dorință de iubire, care nu e de la Tine, ci este hăituirea și amăgirea sufletului său. Pentru că pe calea cea înțeleaptă tot omul se zidește, iar în căderea lui, tot omul, se desparte de binele pe care Tu l-ai rânduit pentru împlinirea și pentru fericirea sa. Până și Solomon în toată înțelepciunea sa, în cele din urmă, și-a legat inima lui de frumusețea cea trecătoare, și nu a putut să Te asculte, să nu meargă după ea, nici nu a putut opri ca ea să nu vină la el, ca să își apere inima lui de stăpâniri străine, și a căzut în mrejele frumuseții celei rele, trecătoare și s-a depărtat de Tine, Cel ce Te-ai arătat lui de două ori, și i-ai poruncit chiar anume pentru aceasta, ca el să nu își lege inima lui de ceea ce este trecător și nici să umble după alţi dumnezei, ci să păzească şi să facă cele ce i-ai poruncit Tu, Dumnezeul său. Și inima lui s-a rupt, și prin ea s-a rupt și tot ceea ce a fost în stăpânirea ei și el a căzut în durere și în moartea cea amară. Ajută-l/o, Preabunule Părinte, pe (N) să rămână pe drumul cel bun al vieții și al binecuvântării sale. Dezleagă-i inima de tot ce este rău, amăgitor, de tot ce nu e de la Tine, de tot ce poate să fie călăuză oarbă, ce îl/o conduce în lumea tristă a suferinței, și în lumea cea pustie a singurătății sale. Dezleagă-i ale sale simțuri care sunt legate acum de (N) în care el/ea își vede tot binele și toată împlinirea sa. Ajută-l/o să se întoarcă cu inima întreagă în locul împlinirii sale, în lumea sa cea binecuvântată. Ajută-l/o să vadă dacă (N) aduce ceva bun în viața sa, ceva real spre al său bine și nu doar o dorință oarbă și o nebunie hrănită de o tristă și nesfârșită așteptare a sa. Păzește-l/o, Părinte, de toate cele ce îl/o pot lega de stăpâniri străine. Ajută-l/o să fie mereu lângă cei dragi, care sunt trimiși de Tine în viața sa. Apără-l/o, Doamne, de (N), dacă este nepotrivit/ă pentru viața sa. Păzește-l/o de lucrarea cea nevăzută, care poate să îi ia mintea și să îi stăpânească dorința inimii și să îl/o lege prin simțul cel de nestăpânit al trăirilor sale cele tulburate de puterea amăgirii. Ridică-l/o și fii cu (N), ajută-l/o și dă-i putere ființei și inimii sale să aibă discernământ curat. De a greșit, ajută-l/o să ceară iertare. De a rătăcit, ajută-l/o să se întoarcă în toate cele bune ale sale. Că Tu ești Cel care cunoști și știi de la început tot ceea ce e bine. Păzește-l/o pe (N) de zbuciumul dorințelor celor tulburătoare și de orice amară căutare acolo unde nu poate și nu are de găsit nimic în afară de rău și rea amăgire. Dezlegă-l/o de lanțurile cele rele ale dependenței sale. Îți mulțumesc! Îți mulțumesc și știu că Tu ești Cel ce îl/o poți face fericit/ă și împlinit/ă, acum și în veci.

Amin. Amin. Amin.

 

Vremea este să lucrezi Tu, Doamne, ca oamenii să nu poată strica rânduiala cea bună a Ta.

Amin. Amin. Amin.