PARACLIS

CINSTITUL PARACLIS AL DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

IISUSE, Domnul meu și Dumnezeul meu, eu Te chem în ajutor.

CINSTITUL PARACLIS AL DOMNULUI NOSTRU  IISUS HRISTOS  CARE SE FACE LA TOATĂ NEVOIA

 

       Binecuvântat eşti Tu, Doamne Dumnezeul meu şi binecuvântat este Numele Tău cel sfânt în veci. Amin.

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Lumina lumii, Poarta vieții, Păstorul cel bun, Ajută-mă! Amin. Amin. Amin.

      Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și toate le împlinești; Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te așază și lucrează întru noi și ne curățește pe noi de tot răul și de tot necazul și ne mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, miluiește-ne pe noi.

(de 3 ori)

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi; Doamne, curăţeşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, vino în ajutorul meu! (de 3 ori)

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împă-răţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greșelile noastre, precum şi noi iertăm pe cei ce ne-au greșit nouă, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău.

      Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

     Mă plec în fața Ta Iisuse, și chem iubirea Ta în ajutor. Te chem cu tot sufletul meu și Te invoc: Ajută-mă! Ajută-mă, și fii cu mine, că Tu ești Ajutorul meu. Amin. Amin. Amin.

Apoi Rugăciunea Psalmului 142

Doamne, auzi această rugăciune a mea, ascultă această cerere ce o înalț acum spre Tine! Auzi-mă, și nu mă părăsi! În bunătatea Ta apleacă-Te spre mine și iartă-mă pentru tot ce am greșit și dă-mi putere să mă îndrept. Să nu intri la judecată cu mine, că eu sunt slab și lesne căzător, și Tu știi bine că nici unul din cei vii nu-i drept pe acest pământ. Păzește-mă de ale mele fapte rele și de ai mei dușmani ce s-au născut din ele și îndepărtează calea lor de calea mea și viața lor de viața mea. Amin. Oprește-i cu a Ta putere mare, să nu mă tulbure cu răutatea lor. Suflarea mea, să nu-i lași să o atingă, nici viața mea să nu-i lași, Doamne, să o apese sau să o calce cu a lor picioare. Înalță-mă spre a Ta lumină și fă să fiu înconjurat și apărat de îngerii și de arhanghelii cei luminați și bine-cuvântați ai Tăi, care împlinesc a Ta voință și sunt fideli ascultători și împlinitori a tot ce gura Ta grăiește. Îmbracă-mă în bucurie, și fii Tu, Doamne, veselia mea. Păzește-mă de orice formă de mâhnire și nu lăsa să fiu cuprins de întristare și amar. Păzește-mă, să nu mă clatin și nici să mă îndepărtez de al Tău bine. Ajută-mă să nu mă aplec în nici un chip spre cele rele, că eu spre Tine acum mă închin, și Te invoc: Ajută-mă Doamne, că Tu ești Dumnezeul meu și Domnul vieții mele! Spre Tine vin cu a mea nădejde și în Tine, Doamne, eu văd lumina vieții mele și sensul ei aici pe acest pământ. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult, am stat și am cugetat de multe ori la lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale, pe care le-ai făcut cu toți cei din vechime. Apoi am stat și m-am gândit la tot ce Tu ai săvârșit în mine și în fiecare dintre noi și m-am umplut de bucurie, că am văzut puterea Ta, și mâna Ta ce m-a întărit și m-a ajutat să ajung această clipă a vieții mele, în care să Te pot chema și invoca cu a mea putere, pe Tine, Doamne, Dumnezeul meu, Părinte al veșniciei, și Tată bun, al nostru, al tuturor. Spre Tine mâinile îmi ridic, și sufletul spre Tine îl înalț, ca un pământ însetoşat, care așteaptă roua dimineții și ploaia binecuvântată ce aduce în el viață și rodire. Te rog: Auzi-mă, Doamne, și nu mă părăsi, să nu slăbească sufletul meu întru mine. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, chiar dacă eu de atâtea ori am întors a mea față de la Tine. Păzește-mă să nu mă asemăn cu cei ce se coboară fără de putere în mormânt. Fă să aud în fiecare clipă Cuvântul mângâierii Tale și mila Ta să fie pururea cu mine, că întru Tine e nădejdea mea. Arată-mi, Doamne, calea pe care ai zidit-o pentru mine și ajută-mă să pot păși mereu pe ea. Că la Tine îmi ridic acum cugetul și sufletul meu și Te chem și Te invoc: Scapă-mă de dușmanii mei văzuți și nevăzuți, numiți și nenumiți, oricare ar fi ei. Scoate-mă din puterea lor, că Tu ești Dumnezeul și Apărătorul meu. Amin. Amin. Amin. Învaţă-mă să fac mereu binele și să împlinesc în fiecare clipă voia Ta. Duhul Tău cel bun, revarsă-L, Tată, peste mine. În numele Fiului Tău iubit, Iisus, dăruieşte-mi viaţă binecuvântată pe acest pământ și putere, să mă pot purta pe picioarele mele până la ultima mea răsuflare, fără să cunosc vreodată patul durerii și al neputin-ței, fără să mă chinui sau să chinui pe cei dragi și apropiați ai mei cu durerile și neputințele vieții mele. Cu puterea Ta, scoate din orice necaz viața mea. Cu bunătatea Ta, înconjoa-ră-mă, Doamne, și mă apără de toți dușmanii mei. Dă-le, tot binele din lume și îi întoarce înspre Tine și îi învață să lucreze ce e bine plăcut înaintea Ta, și-i oprește să nu mă poată necăji sau tulbura vreodată, că Tu ești Domnul Dumnezeul vieții și al binecuvântării mele.

Amin. Amin. Amin.

 Mă plec din nou în fața Ta Iisuse, și chem iubirea Ta în ajutor. Te chem cu tot sufletul meu, Te chem, și Te invoc: Ajută-mă! Ajută-mă, și fii cu mine, că Tu ești Ajutorul meu!

Amin. Amin. Amin.

Apoi, cu glas lin, troparele:

Către Tine Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, către Tine Hristoase Mântuitorul meu, acum cu nădejde eu mă plec și Te invoc: Preabunule Iisuse, ajută-mă!

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

    Grea este povara greșelilor mele, amare sunt răutățile semenilor mei, ajută-mă să ies acuma de sub ele, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

    Privind înspre minunile ce le-ai făcut, eu Te invoc în ajutor: Dă-mi, Doamne, vindecare și putere, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

   Înțelepciunea Ta m-a scos pe mine din multe nevoi. Ajută-mă și acum, să ies cu bine din necazurile inimii mele, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

     Cu al meu cuget vin către Tine Iisuse, și întru Tine eu văd al meu ajutor, Tu ești Poarta mântuirii vieții mele, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

 

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

   Precum cel fără de vedere, eu caut acum lumina Ta, şi ca orbul cel din naștere strig către Tine cu nădejde: Ajută-mă Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

      Cel ce toate le zidești și pe toate le împlinești, Cel ce ții în mâna Ta lumea și plinirea ei, ajută-mă și pe mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

Cântarea 1.

     Peste valurile vieții m-ai ajutat să mă ridic, Iisuse, și de multe necazuri m-ai păzit. Te rog nu mă părăsi când eu răpus de amăgiri Te părăsesc, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

    Istovit am fugit de multe necazuri care m-au rănit, și am ajuns în fața Ta Iisuse. Te rog ajută-mă și nu mă părăsi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

      Când valurile lumii vor să mă doboare și în mâhnire vor să afunde sufletul meu, ridică-mă, Doamne, cu puterea atingerii Tale, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

      Paharul morții cel amar, Tu l-ai băut, Iisuse, pe Calvar și ai biruit prin ruga și răbdarea Ta puterea morții și veninul cel amar al ei, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

Mărire…, Și acum…

       Când sunt bolnav cu trupul și cu sufletul, alerg spre ajutorul Tău, și știu că mă poți ajuta în lupta pentru vindecarea mea, Iisuse Fiul lui Dumnezeu, fii Tămăduitorul meu.

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

Cântarea 3

       Cel ce ai zidit întregul Univers, și i-ai dat lege și rânduială de urmat, păzește-mă acum de orice tulburare, și mă înțelepțește cu puterea Ta.

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

Cel ce m-ai făcut după chipul și după asemănarea Ta, păzește-mă și acum de ghimpele morții celei mari, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu!

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

         În taină cu înțelepciune pe toate le-ai făcut și în sânul mamei mele spre viață m-ai țesut, auzi-mă și acum când Te invoc în ajutor, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

    Oprește, Iisuse, vântul primejdiilor mele. Liniștește valurile necazurilor care vor să mă doboare. Întinde mâna Ta cea sfântă înspre ajutorul meu, și mă scoate din nevoi.

Mărire…, Și acum…

     Duhurile bolilor se tem și ascultă de glasul Tău, ele ies când Tu le poruncești, și atunci cel ținut se vindecă, Iisuse Fiul lui Dumnezeu.

       Poruncește și acum să iasă de la mine și să plece în pace pe al lor drum, să iasă și să plece toate bolile fără de leac, și eu să mă tămăduiesc, Iisuse bun, Ajutorul meu.

 Caută cu milostivire, Atotputernice Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu.

Fie-Ți milă de mine Dumnezeule, după puterea dragostei inimii Tale, și după mulțimea îndurărilor Tale șterge greșelile și datoriile mele.

Pleacă chipul Tău cel blând spre mine, Iisuse, și auzi glasul chemării rugăciunii mele! (de 3 ori)

Aici spune Domnului nevoia ta,

așa cum știi tu cu cuvintele tale.

     Că Tu ești Domnul cerului și al pământului, Domn al liniștei și al păcii, Dumnezeul părinților noștri, și noi Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

    Iisuse, noi întru Tine pacea inimii avem, ajută-ne în lumea aceasta ca în necazuri să nu pierim, ci cu putere să Te invocăm, că Tu ești Biruitorul lumii și al nostru Apărător.

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

Cântarea 4

   Am auzit Iisuse, glasul cuvintelor Tale, am văzut mulțimea minunilor Tale, am văzut puterea Ta lucrând în noi și am preamărit dumnezeirea Ta.

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

    Când inima mea aude glasul Tău, tulburarea patimilor și viforul greșe-lilor mele se potolesc, valurile dure-rilor mele se risipesc, că Tu ești Aju-torul meu Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

Chipul Tatălui ceresc, strălucește în Tine Iisuse, dragostea Sa cea părin-tească, prin Tine ni s-a descoperit cu adevărat, Iisuse Fiul lui Dumnezeu.

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

       În numele Tău Iisuse, îl rog și eu acum pe Tatăl nostru, prin Tine îi cer iertare și ajutor, prin Tine îi cer sănătatea, puterea și împlinirea mea, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

Mărire…, Și acum…

    Tu ești Calea, Adevărul și Viața mea, Tu dai sens vieții mele pe acest pământ. Iisuse, vino și acum, și mă ajută cu Înțelepciunea Ta.

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

 

Cântarea 5

Dacă eu Te-am părăsit, Te rog Iisuse, Tu nu mă părăsi, ci vino întru căutarea mea, și mă întoarce cu îngăduință înspre Tine, că Tu ești Păstorul cel bun și Mântuitorul meu, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

Adu-mi, Iisuse, iarăși bucurie în viața mea, și mă apără de umbra întristări-lor, dăruiește-mi iar bucuria cea ade-vărată, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

 Pâinea Vieții Te-ai făcut pentru noi, Iisuse, întărește-mi și a mea sănătate și ajută-mă să mă tămăduiesc și eu acum, Iisuse Fiul lui Dumnezeu.

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

    Te rog, Doamne, ajută-mă să mă vindec și eu, ajută-mă să am mereu sănătate și putere de viață în mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

Mărire…, Și acum…

  Revarsă, Doamne, peste mine a Ta Înțelepciune, să îmi drămuiesc bine puterile mele, să pot să mă port pe ale mele picioare, până la ultima mea răsuflare, Iisuse Fiul lui Dumnezeu.

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

 

Cântarea 6

   În fața Ta Iisuse, eu pun bucuriile și necazurile mele, și Te rog să nu mă lași să cunosc patul durerii, că eu către Tine, Iisuse, strig și Te rog: Din neputință și stricăciune scoate-mă!

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

   Când norii grei ai grijilor lumești, vor să acopere sufletul meu, când furtuna grea se abate înspre viața mea, eu Te invoc, Iisuse, în ajutor, și Te rog, scapă-mă din lanțurile lor.

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

Ioan a văzut la Iordan pe Dumnezeu, pe Mângâietorul în chip de porumbel, Duhul Sfânt era pogorât peste Tine. Iisuse ești vestea cea bună a săracilor, vindecarea celor zdrobiți cu inima, dezlegarea celor legați, lumina celor nevăzători, eliberarea celor apăsați, Tu ești Iisuse chipul cel adevărat al Tatălui între noi, Tu ești, Iisuse Fiul Dumnezeului celui Viu în veac Amin.

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

    Minuni mari și dumnezeiești ai făcut și faci între noi, de aceea Te chem după a mea putință, Iisuse, scoate-mă din toate necazurile mele.

Mărire…, Și acum…

Când valurile vieții acesteia m-au înconjurat, când inima și trupul au vrut să-mi rănească, când în patul durerilor au vrut să mă așeze, ca să nu mai fie vindecare durerilor mele, și să nu mai găsesc nicăieri leac și alinare, ci numai drum de durere spre mormânt, eu la Tine am venit Iisuse, cu toată inima și nădejdea mea, că Tu ești Doctorul cel bun al vieții mele, Tu ești Tămăduitorul și Mântuitorul meu, Doamne ajută-mă.

       Poruncește și acum să iasă de la mine și să plece în pace pe al lor drum, să iasă și să plece toate bolile fără de leac, și eu să mă tămăduiesc, Iisuse bun, Ajutorul meu.

 Caută cu milostivire, Atotputernice Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu.

Fie-Ți milă de mine Dumnezeule, după puterea dragostei inimii Tale, și după mulțimea îndurărilor Tale șterge greșelile și datoriile mele.

Pleacă chipul Tău cel blând spre mine, Iisuse, și auzi glasul chemării rugăciunii mele! (de 3 ori)

Aici spune Domnului nevoia ta,

așa cum știi tu cu cuvintele tale.

Că Tu ești Domnul iertării, Doctorul cel Bun și Blând al nostru, iar noi Ție mărite înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

   Ajutorului omenesc, Iisuse, nu mă încredința, că altă scăpare nu am eu. Când doctorii lumii acesteia mă tri-mit înapoi la casa mea, fără speranță și fără de leac, eu alerg la Tine și-Ți cer ajutor, Iisuse Fiul Dumnezeu, ajută-mă să mă tămăduiesc.

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

Pacea Ta Iisuse, Te rog, fă acum să se odihnească peste mine și peste locul viețuirii mele!

      Pacea Ta Iisuse, Te rog, fă acum să se odihnească peste trupul meu, peste sufletul și peste duhul meu!

Pacea Ta Iisuse, Te rog, fă acum să se odihnească peste toată familia mea, peste toată casa mea și peste toți cei dragi ai mei! Amin.

Prochimen

Pomeni-voi Numele Tău,

în tot neamul și neamul.

Stih: Când Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele, în necaz m-ai ajutat și m-ai izbăvit!

Pomeni-voi Numele Tău,

în tot neamul și neamul.

Stih: Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul!

Pomeni-voi Numele Tău,

în tot neamul și neamul.

Toată suflarea Te laudă Doamne!
(de 3 ori)

Suflarea toată şi toată făptura, laudă prea sfânt Numele Tău, Dumnezeul meu!

Citire

din Sfânta Evanghelie de la Ioan

Mărire Ţie, Doamne, Mărire Ţie.

În vremea aceea, Iisus a zis ucenicilor Săi: Cel ce are poruncile Mele și le păzește, acela este care Mă iubește; iar cel ce Mă iubește pe Mine, va fi iubit de către Tatăl Meu, și-L voi iubi și Eu și Mă voi arăta lui. Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi, și vom veni la el și ne vom face locaș la el. Adevărat, adevărat zic vouă: Orice veți cere de la Tatăl în numele Meu vă va da vouă. Căci însuși Tatăl vă iubește pe voi, fiind că voi M-ați iubit pe Mine și ați crezut că de la Dumnezeu am ieșit. Dar iată vine ceasul, și a și venit, să vă risipiți fiecare la ale sale, și pe Mine să Mă lăsați singur. Dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu Mine. Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveți. În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți căci: Eu am biruit lumea.

Mărire Ţie, Doamne, Mărire Ţie.

 

        Cuvântul Tău, Iisuse, zidește-l întru mine. Ajută-mă să îl împlinesc, ca fericit în viață să trăiesc, păzit și călăuzit de Înțelepciunea Ta.

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

      Nădejdea celor necăjiți și triști, ajutorul celor neputincioși, împăca-rea celor învrăjbiți, liniștea celor tulburați, sănătatea celor bolnavi, scutul celor apăsați, ajutorul tuturor, Tu ești, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.