PARACLIS

Locul de muncă

 

Când îți cauți un loc de muncă, pleacă-te cu smerenie înaintea Celui Care Te-a zidit și cere-i ajutorul Său. Roagă-L să te ajute să îți găsești locul muncii tale cel mai bun și cel mai potrivit pentru tine și pentru cele ale bunului tău trai aici pe acest pământ. Și astfel din ziua din săptămână din care ești născut începe un drum de rugăciune în care zici zilnic de 7 ori rugăciunea

Tatăl nostru, …

vezi la pagina 2 cu această invocare:

Ajută-mă să îmi găsesc locul meu cel bun, și binecuvântat. Ajută-mă să îmi găsesc locul muncii mele pe măsura cea bună a priceperii și a puterilor mele. Ajută-mă să îmi găsesc cel mai bun loc de muncă pentru mine și pentru binele meu.

 

Că a Ta este împărăţia şi puterea …

Apoi continuă astfel:

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești şi toate le plineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te așază și lucrează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

 

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace revarsă, Doamne, între oameni bună voire.

 

Doamne, buzele mele le deschide şi gura mea fă să grăiască acum lauda Ta.

 

Vremea este să lucrezi Tu, Doamne, Dumnezeul întăririi și al apărării mele, ca oamenii să nu poată strica rânduiala cea bună a Ta. Amin. Amin. Amin.

Apoi zici de 3 ori rugăciunea ce urmează, prima dată în gând, a doua oară în șoaptă iar a treia oară cu glas lin:

Rugăciune  pentru găsirea unui loc de muncă

 

Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preamărit este Numele Tău în veac! Amin. În fața Ta mă plec smerit și-Ți cer cerescul ajutor, aici în astă lume, în acest timp al viețuirii mele, în acest veac atât de tulburat și complicat și atât de trecător. Părinții și bunicii noștri stau și ei uluiți și tulburați de tot ce văd schimbându-se rapid în fața lor. Trăim în lumea în care pare, că principele cel ucigător, a reușit să scoată din viața noastră toată tihna și liniștea din care ne-ai zidit, Părinte bun și Tată al nostru Creator. Plecat, și eu, Te chem în valurile vieții mele, Te chem Părinte Bun în ajutor! Strămoșii Te-au chemat în timpul lor și Tu ai fost mereu lumină și discernământ și tot ce este bine pentru ei și ai fost puternicul lor ajutor. Te rog: Apleacă-Te acum spre mine și ajută-mă să văd și să-mi găsesc în pace și în bine, cărarea mea pe acest pământ. Ajută-mă să mă întâlnesc cu cei care au inima lor bună, ca și Tine, cu cei care Te caută și Te cinstesc în toate câte sunt. Ajută-mă să îmi văd rostul și sensul meu în acest veac și în acest timp atât de schimbător și trecător. Ajută-mă, Te rog, să îmi găsesc locul meu și rostul meu, în munca mea, în darul meu și în talentul meu, în harul Tău cel viu, și în tot ce Tu ai pus în mine bun și spre împlinirea mea. Ajută-mă să mă găsesc pe mine însumi, și astfel întărit, ajută-mă să-mi găsesc locul muncii mele cel bine rânduit! Amin! Ajută-mă să pot să fac ceea ce este bine pentru mine și pentru toți semenii mei, să nu ajung în lumi de nedreptate sau strivire, sau de consum al vieții mele fără rost și fără sens, sau într-o oarbă fugă după avere și câștig aducător de rău, de boli și de necaz amar sau de accident ucigător. Ajută-mă cu buna rânduială a Ta, și cu puterile ce Te slujesc, ajută-mă să fiu cinstit, corect și să mă mulțumesc cu partea mea. Ajută-mă să nu râvnesc la locul muncii semenului meu, ci fă să îmi găsesc doar ceea ce e bun și ceea ce este de Tine rânduit să fie al meu. Dă-mi, Doamne, un loc de muncă bun și binecuvântat! Dă-mi, Doamne, un loc de muncă liniștit și plin de bucurie și de spor! Dă-mi, Doamne, un loc de muncă stabil și sigur în acest timp atât de schimbător! Dă-mi, Doamne, un loc de muncă după puterea mea spre al meu bine și spre a mea împlinire! Dă-mi, Doamne, acum, un loc de muncă bun și sănătos, din care eu să pot trăi în pace și în bunăstare cu toți ai mei în toate zilele pe care mi le-ai dăruit aici pe acest pământ. Dă-mi, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt, al bunei înțelegeri, al întăririi mele, al păcii, al apărării și al înțelepțirii mele, să fie toate vii în mine și în toată munca mea aici pe acest pământ. Amin.

Iți mulțumesc, Doamne,

Amin, Amin, Amin.

 

Și astfel roagă-te zilnic

până când vei găsi locul cel bun

și binecuvântat al muncii tale,

apoi du la altar mulțumirea ta.

 

 

Rugăciune  pentru găsirea unui loc de muncă pentru un apropiat

 

Iar dacă vrei să te rogi pentru un apropiat pentru ca Bunul Dumnezeu să îl ajute să își găsească un loc de muncă bun și potrivit pentru el și pentru cele ale bunului său trai aici pe acest pământ, atunci, din ziua din săptămână din care este născut/ă începe un drum de rugăciune în care zici zilnic de 7 ori rugăciunea Tatăl nostru, …

vezi la pagina 2 cu această invocare:

Ajută-l/o pe (N) să își găsească locul său cel bun, și binecuvântat. Ajută-l/o să își găsească locul muncii sale pe măsura cea bună a priceperii și a puterii sale. Ajută-l/o acum, să își găsească cel mai bun loc de muncă pentru el/ea și pentru binele său.

 

Că a Ta este împărăţia şi puterea …

Apoi continuă astfel:

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești şi toate le plineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te așază și lucrează în (N) şi îl/o curăţeşte de toată întinăciunea şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

 

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace revarsă, Doamne, între oameni bună voire.

 

Doamne, buzele mele le deschide şi gura mea fă să grăiască acum lauda Ta.

 

Vremea este să lucrezi Tu, Doamne, Dumnezeul apărării lui (N) și a noastre, ca oamenii să nu poată strica rânduiala cea bună a Ta. Amin. Amin. Amin.

Apoi zici de 3 ori rugăciunea ce urmează, prima dată în gând, a doua oară în șoaptă iar a treia oară cu glas lin:

Rugăciune  pentru găsirea unui loc de muncă pentru un/o apropiat

 

Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preamărit este Numele Tău în veac! Amin. În fața Ta mă plec smerit și-Ți cer pentru (N), cerescul ajutor, aici în astă lume, în acest timp al viețuirii sale, în acest veac atât de tulburat și complicat și atât de trecător. Părinții și bunicii noștri stau și ei uluiți și tulburați de tot ce văd rapid schimbându-se în fața lor. Ei și strămoșii Te-au chemat în timpul lor și Tu ai fost mereu lumină și discernământ și tot ce este bine pentru ei și ai fost puternicul lor ajutor. Te rog: Apleacă-Te și acum spre (N) și ajută-l/o să vadă și să își găsească în pace și în bine, cărarea sa în acest timp, aici, acum, pe acest pământ. Ajută-l/o să se întâlnească cu cei care au inima lor bună, ca și Tine, cu cei care Te caută și Te cinstesc în toate câte sunt. Ajută-l/o să își vadă rostul și sensul său în acest veac și în acest timp atât de schimbător și trecător. Ajută-l/o, Te rog, să își găsească locul său și rostul său, în munca sa, în darul său și în talentul său, în harul Tău cel viu, și în tot ce Tu ai pus în (N), spre împlinirea sa. Ajută-l/o să se găsească pe el/ea însăși, și astfel întărit/ă, ajută-l/o să își găsească locul muncii sale cel bun și bine rânduit! Amin! Ajută-l/o să poată să facă ceea ce este bine pentru el/ea și pentru toți semenii săi, să nu ajungă în lumi de nedreptate sau strivire, sau de consum al vieții sale fără rost și fără sens, sau într-o oarbă fugă după avere și câștig aducător de rău, de boli și de necaz amar sau de accident ucigător. Ajută-l/o cu buna rânduială a Ta, și cu puterile ce Te slujesc, ajută-l/o să fie cinstit/ă, corect/ă și să se mulțumească cu partea sa. Ajută-l/o să nu râvnească la locul muncii semenului său, ci fă să își găsească doar ceea ce e bun și ceea ce este de Tine rânduit să fie al său. Dă-i, Doamne, un loc de muncă binecuvântat și bun! Dă-i, Doamne, un loc de muncă liniștit și plin de bucurie și de spor! Dă-i, Doamne, un loc de muncă stabil și sigur în acest timp atât de schimbător! Dă-i, Doamne, un loc de muncă după puterea sa spre al său bine și spre a sa împlinire! Dă-i, Doamne, acum, un loc de muncă bun și sănătos, din care (N) să poată trăi în pace și în bunăstare cu toți ai săi în toate zilele pe care i le-ai dăruit aici pe acest pământ. Dă-i, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt, al păcii, al bunei înțelegeri, al întăririi sale, al apărării și al înțelepțirii sale, să fie toate vii în el/ea, în toată munca și în toată viața sa aici pe acest pământ și în cerul Tău cel sfânt. Amin.

Iți mulțumesc, Doamne,

Amin, Amin, Amin.

 

 

Și astfel, roagă-te zilnic,

până când cel apropiat al tău

va găsi locul cel bun

și binecuvântat al muncii sale

apoi du la altar mulțumirea ta.

 

 

 

 

Locul muncii

 

 

Când ai un loc de muncă bun, pleacă-te cu smerenie înaintea Celui Care Te-a zidit și cere-i protecția și paza Sa. Roagă-L să te ajute să îți păstrezi locul muncii tale în pace și în bucurie, spre împlinire ta și spre toate cele ale bunului tău trai aici pe acest pământ. Și astfel din ziua din săptămână din care ești născut începe un drum de rugăciune în care zici în fiecare zi de 7 ori rugăciunea: Tatăl nostru, …

vezi la pagina 2 cu această invocare:

Ajută-mă să fiu mereu în locul meu cel bun, și binecuvântat. Ajută-mă să îmi păstrez locul muncii mele în pace, în bună înțelegere și spor. Ajută-mă să îmi găsesc liniștea, bucuria, împlinirea și bunăstarea mea și a familiei mele, acuma și mereu.

 

Că a Ta este împărăţia şi puterea …

Apoi continuă astfel:

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești şi toate le plineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te așază și lucrează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

 

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace revarsă, Doamne, între oameni bună voire.

 

Doamne, buzele mele le deschide şi gura mea fă să grăiască acum lauda Ta.

 

Vremea este să lucrezi Tu, Doamne, Dumnezeul întăririi și al apărării mele, ca oamenii să nu poată strica rânduiala cea bună a Ta. Amin. Amin. Amin.

Apoi zici de 3 ori rugăciunea ce urmează, prima dată în gând, a doua oară în șoaptă iar a treia oară cu glas lin:

Rugăciune pentru locul muncii

 

Doamne, Atotputernice, Părinte, eu vin în fața Ta și îți cer acum un ajutor: Fii călăuza mea și apărătorul meu și fă să fiu înconjurat de harul Tău și de puteri cerești, de Tine rânduite pentru paza și binecuvântarea lucrului mâinilor mele, pentru așezarea mea în locul cel bun și bine rânduit al muncii mele pământești. Binecuvintează-mi mintea, gândurile și doririle mele pentru a fi în armonie cu locul muncii mele. Dă-mi, Doamne, a Ta putere vie să fiu cinstit și drept în toate, să pot să fac în bună rânduială tot ceea ce este înspre bine și înspre a mea zidire și împlinire. Păzește-mă să nu lucrez spre a mea îmbolnăvire sau spre a mea cădere, sau spre a mea distrugere și lentă ruinare. Ajută-mă să fiu în pace și în mulțumire cu darul și cu lucrul meu. Ajută-mă să fiu mereu în cel mai bun loc de muncă pentru mine, pentru puterea mea și pentru împlinirea mea. Ajută-mă să mă pot adapta și să fiu bun și împlinit la locul muncii mele, să pot să fiu mereu în pace și în armonie cu toți semenii mei. Și orice greu obstacol sau prag de încercare să-l trec mereu cu bine, cu bună înțelegere și cu ajutorul Tău. Revarsă roua harurilor Tale peste locul muncii mele și fă-l să fie un loc de bucurie, de bine, de bunăstare și de spor. Fă-l, Doamne, un izvor de roade bune, dă-i stabilitate și siguranță acum și în viitor. Și astfel sub al Tău puternic scut apărător fiind păzit să pot să mă întrețin pe mine și pe toți ai mei, în bucuria împlinirii vieții mele pe acest pământ, păzit și apărat acum de Tine, Doamne, în stabilitatea cea fragilă dar frumoasă a tuturor celor trecătoare a vieții noastre. Trimite-mi pe îngerii Tăi cei buni să fie mereu lângă mine, să mă apere, să mă învețe cele bune, să mă îndrume spre cele pașnice, să mă ajute și să mă inspire în cele bine de făcut, să vegheze asupra mea și asupra locului muncii mele și să mă protejeze de toate cele potrivnice, acum și pururea.

Amin. Amin. Amin.

 

Și astfel, roagă-te zilnic,

până când simți tu că e nevoie

pentru liniștea, siguranța

și binecuvântarea locului muncii tale,

apoi du la altar mulțumirea ta.

 

 

Iar dacă vrei să te rogi

pentru un apropiat

care are un loc de muncă bun,

pentru păstrarea și siguranța locului său,

pleacă-te cu smerenie înaintea Celui Care Te-a zidit și cere-i protecția și paza Sa. Și astfel din ziua din săptămână din care e născut începe un drum de rugăciune în care zici în fiecare zi de 3 ori rugăciunea:

 

Tatăl nostru, …

vezi la pagina 2 cu această invocare:

 

Ajută-l/o pe (N)să fie mereu în locul său cel bun, și binecuvântat. Ajută-l/o să își păstreze locul muncii sale în pace, în bună înțelegere și spor. Ajută-l/o să își găsească liniștea, bucuria, împlinirea și bunăstarea sa și a familiei sale, acuma și mereu.

 

Că a Ta este împărăţia şi puterea …

 

Apoi continuă astfel:

Rugăciune pentru locul muncii pentru un apropiat

 

Doamne, Atotputernice, Părinte, eu vin în fața Ta și îți cer acum un ajutor pentru (N): Fii călăuza sa și apărătorul său și fă să fie înconjurat/ă de harul Tău și de puterile cerești, cele de Tine rânduite pentru paza și binecuvântarea lucrului mâinilor sale, pentru așezarea sa în locul cel bun și bine rânduit al muncii sale pământești. Binecuvintează-i acum mintea, gândurile și doririle lui/ei pentru a fi în armonie cu locul muncii sale. Dă-i, Doamne, a Ta putere vie să fie cinstit/ă și drept/ă în toate, să poată face în bună rânduială tot ceea ce este înspre binele și înspre împlinirea sa. Păzește-l/o să nu lucreze înspre al său rău, sau a sa îmbolnăvire, sau spre a sa cădere, sau spre a sa distrugere și lentă ruinare. Ajută-l/o să fie în pace și în mulțumire cu darul și cu lucrul său. Ajută-l/o pe (N), să fie mereu în cel mai bun loc de muncă pentru puterea sa și pentru împlinirea sa. Ajută-l/o să se poată adapta și să fie mereu liniștit/ă și împlinit/ă la locul muncii sale, să poată fi mereu în pace și în armonie cu toți semenii săi. Și orice greu obstacol sau prag de încercare să-l treacă mereu cu bine, cu bună înțelegere și cu ajutorul Tău. Revarsă roua harurilor Tale peste locul muncii sale și fă-l să fie un loc de bucurie, de bine, de bunăstare și de spor. Fă-l, Doamne, un izvor de roade bune, dă-i stabilitate și siguranță acum și în viitor. Și astfel sub al Tău puternic scut apărător fiind păzit/ă (N), să poată să se întrețină pe sine și pe toți ai săi, în bucuria împlinirii vieții sale pe acest pământ, păzit/ă și apărat/ă mereu de Tine, Doamne, în stabilitatea fragilă dar frumoasă a tuturor celor trecătoare a vieții noastre pământești. Trimite-i pe îngerii Tăi cei buni să fie mereu lângă el/ea, să îl/o apere, să îl/o învețe cele bune, să îl/o îndrume spre cele pașnice, să îl/o ajute și să îl/o inspire în cele bune de făcut, să vegheze asupra sa și asupra locului muncii sale și să îl/o protejeze de toate cele potrivnice, acum și pururea.

Amin. Amin. Amin.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești şi toate le plineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te așază și lucrează în (N) și în noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

 

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace revarsă, Doamne, între oameni bună voire.

 

Doamne, buzele mele le deschide şi gura mea fă să grăiască acum lauda Ta.

 

Vremea este să lucrezi Tu, Doamne, Dumnezeul întăririi și al apărării mele, ca oamenii să nu poată strica rânduiala cea bună a Ta. Amin. Amin. Amin.

 

Și astfel, roagă-te zilnic,

până când simți tu că e nevoie

pentru liniștea, siguranța

și binecuvântarea locului muncii lui (N),

apoi du la altar mulțumirea ta.