PARACLIS

Psalmul 50 la pers a III-a

 

Miluieşte-l/o, Dumnezeule, pe (N) după mare mila Ta şi, după mulţimea îndu-rărilor Tale, şterge fărădelegea sa. Mai vârtos îl/o spală de fărădelegea sa şi de păcatul său îl/o curăţeşte. Că fărăde-legea sa (N) o cunoaște, şi păcatul său înaintea sa este pururea. Ţie unuia a greşit şi rău înaintea Ta a făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor ești când judeci Tu. Că iată întru fărădelegi s-a zămislit şi în păcate s-a născut din maica sa. Că iată adevărul a iubit, și cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale i-ai arătat lui/ei. Stropește-l/o cu isop, şi îl/o curăţeşte, spală-l/o, şi mai vârtos decât zăpada îl/o albește. Auzului său dă-i bucurie şi veselie, și îmbucură oasele sale cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păca-tele sale, şi toate fărădelegile sale şterge-le. Inimă curată zideşte întru (N), Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale sale. Nu îl/o lepăda de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la el/ea. Dă-i bucuria mântuirii Tale, şi cu duh stăpânitor îl/o întăreşte.

Învăţa-va pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-l/o de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii lui (N), bucura-se-va limba sa de dreptatea Ta. Doamne, buzele sale vei deschide, şi gura sa va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit dar pământesc, Ţi-am fi dat orice, dar Tu nu-l dorești. Pentru că jertfa plăcută Ție este sufletul cinstit, inima smerită ce-Ți slujește Ție, pe care Tu le asculți și nu le părăsești pe drumuri de pieire. Fă bine Doamne, întru bună voirea Ta, Dumnezeule, şi poruncește acum să se zidească zidurile cele de apărare ale păcii și ale împlinirii lui (N). Păzește sufletul său! Ascultă glasul rugăciunii mele, pentru (N), lasă-l să ajungă până la altarul Tău cel mai presus de ceruri cu darul cel bine plăcut Ție din veac. Amin.

Și continui cu această:

Rugăciune

de eliberare de osândă

         Doamne, iartă-l/o pe (N) pentru că s-a mândrit inima sa și mintea sa întru sine, și ochii săi s-au înălțat cu gând ce nu e de la Tine și au judecat fără să priceapă, și au cerut răspunsuri de osândă, fără să știe ceea ce cheamă asupra ființei sale. Iartă-l/o, Doamne pentru că a crezut că este în stare de lucruri mult mai mari decât el/ea și a judecat și a disprețuit, și a condamnat pe cel ce le purta povara lor. Dezleagă-l/o, acum, Părinte, de tot ceea ce greu el/ea a condamnat în sine și a chemat prin osândire și a venit asupra sa, pe el/ea și pe cine a mai atins osânda sa. Dezleagă-l/o și dă-i iertare și ajută-l/o să-și regăsească măsura înțelepciunii și liniștea pierdută și darul vieții și al bunăvoinței Tale. Nu-i socoti greaua grăire din clipa osândirii sale și nu îi da după cât poate duce. Că trecător este omul pe acest pământ, printre greșeli și multe clipe de alunecare. Ajută-l/o și nu-l/o părăsi ci lasă-i cale de îndreptare și de ieșire din osânda grea. Iartă-l/o și fii cu (N) în drumul izbăvirii, al binelui și al înțelepțirii sale.

Amin. Amin. Amin.

Iar în ziua din săptămână în care s-a născut,

Ps. 50 și această rugăciune se zic de 3 ori,

lunea, miercurea și vinerea se ține post negru.

Tot în aceste zile se zice și

Rugăciunea O Măicuța noastră