PARACLIS

Osânda sau auto condamnarea

 

 

Osânda, se spune în popor că este mai grea decât păcatul. Osânda este gândul de judecată și dispreț întrebător trăit în raport cu un semen sau apropiat al nostru. (Ex. Cum poate face el așa ceva? Eu nu aș face niciodată! Sau: Eu să am așa ceva aș … face și aș drege …) Osânda este o sentință, o condamnare pe care noi înșine o dăm asupra noastră. De obicei osânda vine foarte repede peste noi precum un bumerang și ne pune în situațiile de noi disprețuite în care ne vedem fără puteri. Regele David este exemplul clasic, el ia femeia lui Urie, pe Urie îl trimite să moară în luptă iar atunci când prorocul Natan îi prezintă întâmplarea ca străină de el iată cum David se osândește singur: Atunci a trimis Domnul pe Natan prorocul la David şi a venit acela la el şi i-a zis: “Erau într-o cetate doi oameni: unul bogat şi altul sărac. Cel bogat avea foarte multe vite mari şi mărunte, Iar cel sărac n-avea decât o singură oiţă, pe care el o avea de mică şi o hrănise şi ea crescuse cu copiii lui. Din pâinea lui mâncase şi ea şi se adăpase din ulcica lui, la sânul lui dormise şi era pentru el parte din familia sa. Dar iată că a venit la bogat un călător, şi gazda nu s-a îndurat să ia din oile sale sau din vitele sale, ca să gătească cină pentru călătorul care venise la el, ci a luat oiţa săracului şi a gătit-o pe aceea pentru omul care venise la el”. Atunci s-a mâniat David cumplit asupra acelui om şi a zis către Natan: “Precum este adevărat că Domnul este viu, tot aşa este de adevărat că omul care a făcut aceasta este vrednic de moarte; pentru oaie el trebuie să întoarcă împătrit, pentru că a făcut una ca aceasta şi pentru că n-a avut milă”. Atunci Natan a zis către David: “Tu eşti omul care a făcut aceasta. Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Eu te-am uns rege… ţi-am dat ţie casa lui Israel şi a lui Iuda şi, dacă aceasta este puţin pentru tine, ţi-aş mai adăuga. Pentru ce însă ai nesocotit tu cuvântul Domnului, făcând rău înaintea ochilor Lui? Pe Urie Heteul tu l-ai lovit cu sabia, pe femeia lui ţi-ai luat-o de soţie, iar pe el l-ai ucis cu sabia Amoniţilor. Deci nu se va depărta sabia de deasupra casei tale în veac, pentru că tu M-ai nesocotit pe Mine … voi ridica asupra ta rău chiar din casa ta … tu ai făcut toate pe ascuns, iar Eu voi face toate înaintea poporului și în lumina soarelui”. “Am păcătuit înaintea Domnului”, a zis David către Natan. “Şi Domnul a ridicat păcatul de deasupra ta, a zis Natan, şi tu nu vei muri. Dar fiindcă tu prin această faptă ai dat vrăjmaşilor Domnului pricină să-L hulească, de aceea va muri fiul ce ţi se va naşte”. … Şi s-a rugat David cu post greu Domnului pentru copil, … după şapte David s-a sculat de la pământ, s-a spălat, s-a uns şi şi-a schimbat hainele şi s-a dus în casa Domnului şi s-a rugat. Întorcându-se apoi acasă, a cerut să i se dea pâine şi a mâncat. II Regi. 12. Osânda lucrează în prezent și poate merge până la distrugerea sub ochii tăi a tot ceea ce ai mai drag, ea poate merge până la totala nimicire a celui care a rostit-o.

Iar dacă știi că te-ai osândit

cere iertare pentru tot gândul, cuvântul și osânda făcute vreodată de tine sau de cei pe care îi moștenești. Apoi începe un drum de rugăciune de 7 zile, și în fiecare zi rostești rugăciunea Tatăl nostru de 40 de ori astfel:

   Tatăl nostru, … vezi la pagina 2,

cu această invocare:

        Iartă-mă, Doamne, și mă dezleagă de toată osânda pusă de mine asupra mea.

      Că a Ta este împărăţia …, apoi o dată:

Ps. 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărăde-legea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor ești când judeci Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul am iubit, și cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropește-mă cu isop, şi mă curăţeşte, spală-mă, şi mai vârtos decât zăpada mă albește. Auzului meu dă-i bucurie şi veselie, și bucură oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înno-ieşte întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredin-cioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveş-te-mă de vărsare de sânge, Doamne, Dumnezeul mântuirii mele. Îmbucură limba mea cu dreptatea Ta. Doamne, buzele mele le deschide, şi gura mea umple-o de lauda Ta. Că de ai fi voit dar pământesc, Ţi-aş fi dat orice, dar Tu nu-l dorești. Pentru că jertfa plăcută Ție este sufletul cinstit, inima smerită ce-Ți slujește Ție, pe care Tu le asculți și nu le părăsești pe drumuri de pieire. Fă bine Doamne, întru bună voirea Ta, Dumnezeule, şi poruncește acum să se zidească zidurile cele de apărare ale păcii și ale împlinirii mele. Păzește sufletul meu! Ascultă glasul rugăciunii mele, lasă-l să ajungă până la altarul Tău cel mai presus de ceruri cu darul cel bine plăcut Ție din veac. Amin.

Și continui cu această:

 

Rugăciune

de eliberare de osândă

Doamne, iartă-mă pentru că s-a mândrit inima mea și mintea mea întru mine, și ochii mei s-au înălțat cu gând ce nu e de la Tine și am judecat fără să știu, și am cerut răspunsuri de osândă, fără să pricep ceea ce am chemat asupra ființei mele. Iartă-mă, Doamne pentru că am crezut că sunt în stare de lucruri mult mai mari decât mine și am judecat și am disprețuit, și am condamnat pe cel ce le purta povara lor. Dezleagă-mă, acum, Părinte, de tot ceea ce greu eu am condamnat în mine și am chemat prin osândire și a venit asupra mea, pe mine și pe cine a mai atins osânda mea. Dezleagă-mă și dă-mi iertare și ajută-mă să-mi regăsesc măsura înțelepciu-nii și liniștea pierdută și darul vieții și al bunăvoinței Tale. Ajută-mă și fii cu mine. Amin. Amin. Amin.

Iar în ziua din săptămână în care te-ai născut,

Ps 50 și această rugăciune se zic de 3 ori,

lunea, miercurea și vinerea se ține post negru.

Iar dacă vrei să te rogi pentru cel atins

de osândă,

cere iertare pentru tot gândul, cuvântul și osânda făcute vreodată de el/ea sau de cei pe care îi moștenește. Apoi începe un drum de rugăciune de 7 zile, și în fiecare zi rostești rugăciunea Tatăl nostru de 40 de ori astfel:

   Tatăl nostru, … vezi la pagina 2,

cu această invocare:

     Iartă-l/o, Doamne, pe (N) și îl/o dezleagă de toată osânda pusă asupra sa.

      Că a Ta este împărăţia …, apoi o dată: