PARACLIS

Rugăciune pentru femeia care nu poate avea copii

 

Dacă a avut avorturi trebuie să se facă mai întâi rânduiala iertării și a împăcării cu cei nenăscuți (p. 381) apoi această rugăciune de câte ori simți nevoia până la împlinire.

 

     Doamne, Dumnezeul mântuirii și al binecuvântării mele, Tu ne-ai făcut pe noi după chipul și după asemănarea Ta, ne-ai făcut bărbat şi femeie, și ne-ai binecuvântat zicând: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi îl supuneţi”. Dar omul cel zidit de Tine s-a îndepărtat de binecuvântarea Ta, și a pierdut locul împlinirii vieții sale, și a început a rătăci pe drumurile morții, iar zămislirea a fost atinsă de păcat și nașterea de chin și de durere. În fața măreției Tale eu vin acum în chip smerit și îți cer iertare pentru tot ce Ți-am greșit eu sau părinții mei sau moșii și strămoșii sau neamul meu. Îți cer iertare pentru tot ceea ce s-a săvârșit vreodată și acuma ar putea închide izvorul vieții cel firesc, care ar trebui să fie viu în mine. Eu vin la Tine, Tată, și Domn și Dumnezeu al meu și îți cer să îmi dai, a Ta binecuvântare, și să deschizi izvorul vieții cel legat din mine să pot zămisli, să pot purta și să pot naște după fire, prunci rânduiți de Tine pentru a noastră moștenire, bucurie și împlinire. Prunci binecuvântați cu har, luminați, frumoși, cu înțelepciune încununați, sănătoși, ascultători, de Tine apărați, de Duhul Tău cel Sfânt învățați și povățuiți în bine, care să ne aducă bucurie și mulțumire și cinstire.

Amin. Amin. Amin.