PARACLIS

Iertare, îndreptare, ajutor

Înainte de a începe orice drum de rugăciune, este bine ca fiecare dintre noi să ne cercetăm pe noi înșine cu multă luare aminte, pentru a ieși din greșelile și din relele săvârșite, pentru a cere iertare și a îndrepta ceea ce se poate îndrepta din cele ce au fost vreodată, ca nu cumva acestea să fie izvorul durerilor noastre sau pragul de oprire al harului sau cauza risipirii sănătății, a păcii, a înțelegerii și a darurilor vieții noastre. Astfel se începe un drum de rugăciune de 7 zile în care în fiecare zi dimineața când ne trezim înainte de a face orice, se zice rugăciunea Tatăl nostru de 3 ori,

prima dată în gând,

a doua oară în șoaptă,

a treia oară cu glas lin,

după cum urmează:

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greșelile noastre, precum şi noi iertăm pe cei care ne-au greșit nouă, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău.

Iartă-mă și mă ajută să iert, să mă iert, și să fiu iertat la rândul meu.

      Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

În jurul amiezii se zice iar rugăciunea Tatăl nostru, la fel de 3 ori.

Seara se zice iar la fel rugăciunea Tatăl nostru de 3 ori, apoi se citește o dată rugăciunea care urmează:

Rugăciune de iertare și ajutor

Apleacă-Te, Doamne, acum, spre mine, Iisuse, cu puterea dragostei inimii Tale și după mulţimea bună-tății Tale, şterge-mi toate greșelile mele. Șterge-mi Iisuse, toate relele mele gândite, dorite sau săvârșite de mine vreodată. Că toate greșelile mele eu acum le pun și le recunosc înaintea Ta și îți cer milă și ajutor pentru a le îndrepta și a scăpa de apăsarea lor. Iar dacă Tu, Doamne, vezi că aș avea ceva de ascuns și nu îmi recunosc greșelile mele întru adevăr și nu știu și nu văd răul de mine săvârșit și nici lucrarea și apăsarea lui în viața mea și în viața semenilor mei, Tu, Doamne, Iisuse, descoperă-l priceperii mele, acum, cu îngăduință, și ajută-mă să văd și să înțeleg și să mă îndrept cu ajutorul Tău. Ajută-mă să ies acum, prin iertare și prin îndreptare, din tot răul și din tot necazul. Scoate-mă, Tu, Doamne, acum, de sub povara datoriilor mele. Șterge-mi datoriile pe care le am făcut vreodată sau le-am moștenit în orice chip și iartă-mă acum! Eliberează-mă, Iisuse, și mă ajută ca și eu la rândul meu să șterg și să iert datoriile semenilor mei față de mine. Scoate-mă acum de sub povara datoriilor neiertate ale părinților mei, ale moșilor, ale stră-moșilor, ale neamului, ale numelui, ale viței și ale seminției mele. Ajută-mă să pot face tot ceea ce trebuie pentru iertarea mea și a lor, pentru îndreptarea mea și a lor, și, pentru ștergerea tuturor urmelor apăsării acestor datorii neiertate din viața mea și din viața lor, risipindu-le Tu, Doamne, acum, și pentru totdeauna, ștergându-le împreună cu lucrarea și amintirea lor. Amin. Amin. Amin. Iar dacă eu am greşit de multe ori și dacă ceea ce este rău, am săvârșit în orice chip înaintea Ta și înaintea cerului și a pământului și înaintea mea și înaintea semenilor mei, Te rog, Iisuse, iartă-mă acum. Că Ție, și tuturor, acum, prin glasul acestei rugăciuni eu cer iertare după a mea putere, eu cer iertare și caut după a mea pricepere îndreptare. Că numai Tu, Doamne, ai fost și ești drept prin fire și prin toate cuvintele Tale şi orice faptă a Ta se săvârșește din tot-deauna înspre al meu bine. Iisuse, eu după priceperea mea am încercat să Te cunosc și vreau să mă apropii tot mai mult de Tine să ies din tot ce nu e bun și să mă îndrept în a mea fire. De aceea eu Te rog acum: Stropește-mă cu apa vieții Tale şi mă curățește. Spală-mă în apele cele vii și limpezi ale vindecării şi mă întărește. Scapă-mă, Iisuse, de cele ascunse ale inimii mele și de puterea și de stăpânirea lor Tu mă păzește. O inimă curată zidește întru mine, Iisuse, şi duh drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă îndepărta de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfânt nu îl lua de la mine. Dă-mi, bucuria mântuirii Tale, şi cu duh stăpânitor mă întă-reşte. Ajută-mă să învăț și să pricep cele ce stau în adevăr și în puterea vieții Tale. Spală-mă, Iisuse, acum, de vina sângelui vărsat vreodată de mine, de părinții mei sau de stră-moșii mei, și de vărsare de sânge ferește toată viața mea. Că eu sunt om supus greșelii, și orice rău mă poate ataca și stăpâni. Dar Tu Iisuse, îl vezi înainte de a fi, și eu Te rog acum oprește-l și risipește-l înainte de a mă atinge și nu îl lăsa să mă poată stăpâni. Ajută-mă acum să mă desprind de tot ce e deșertăciune și goană după vânt și omenească nebunie. Ajută-mă Iisuse, să îți închin, tot ceea ce am primit, și tot ceea ce sunt, și eu Te rog să fii mereu cu mine, să fii mereu Tu, călăuza și apărarea mea. Eu știu că Tu nu ai trebuință de tot ce am eu ca și trecător pe acest pământ, pentru că al Tău e Universul cel fără de margini, al Tău e cerul și pământul și ale Tale, toate sunt. Doar darul inimii e bineplăcut Ție și împlinirea vieții mele în bine pe acest pământ. Învață-mă înțelepciunea de a nu mai face rău vreodată, de a învăţa să fac doar bine, de a căuta dreptatea Ta, de a ajuta pe cel sărman și apăsat de soarta vieții sale, de a face după a mea putere tot ceea ce e drept pentru orfan, de a apăra pe văduva fără putere, de a ajuta cu sufletul curat pe semenul care L-ai pus să fie lângă mine, a ierta cum Tu ne-ai învățat, și a trăi cum Tu ne-ai arătat, a trăi în pacea firii și în firească armonie, în înțelegere și în mulțumire, pentru că acolo Tu ai rânduit să fie binecu-vântare și viață până în veac. Eu știu, Iisuse, că privești și vezi, acolo unde rare ori un ochi de om privește și apoi vede și pricepe, acolo unde am dori de multe ori să fim văzuți și înțeleși așa cum suntem fiecare în adevărul ce-l trăim. Tu vezi și știi ce avem în inimă, în bine și în rău. De aceea, eu Te rog acum, păzește-mă, și nu mă părăsi vreodată întru singu-rătatea inimii mele, în frică și durere, în rătăcirea minții mele, în tulburarea sufletului meu, sau în vreo slăbiciune a duhului meu. Ajută-mă să nu mă risipesc în frici și în lumi ce nimeni nu le vede, în lumi ce mă apasă fără să le pot pricepe, în lumi și în trăiri ce mă sleiesc încet și mă grăbesc înspre a mea pieire. Atinge-mă acum, Iisuse, cu mâna Ta cea binecuvântată, să fiu iertat și dezlegat de tot ce nu e de la Tine, să fiu eliberat de orice rău numit sau nenumit de mine, să fiu atins de a Ta putere, să se trezească a mea credință și să mă vindec de orice rană și durere, să mă tămădu-iesc în trup, în suflet, în duh, în toată a mea ființă, să fiu eliberat acum de orice tulburare și durere și să rămân mereu păzit și întărit de Tine. Ajută-mă, Iisuse, cu a Ta putere și cu a Ta înțelepciune să dezrădăcinez și să nu las să mai lucreze în mine nici o trăire ce ar putea hrăni sau întări în mine supărarea, mâhnirea, prostia, mânia, semeția, orgoliul, mândria, îngustimea minții mele, răutatea, pizma, tulburarea, frica, ignoranța, prejudecata, cerbicia, și orice formă a îndărătnicirii și a distrugerii mele. Și astfel ajutat de Tine, Iisuse, să pot intra și eu în bucuria împlinirii mele, să pot vedea crescând în mine darurile Înțelepciunii Tale, trăind în veselia rânduielilor firii, zidite de Cel Binecuvântat, și de Tine, și de Sfântul Duh în mine. Astfel întărit, cu mare mulțumire și recunoștință, să pot aduce la altarul Tatălui cel mai presus de ceruri, darurile inimii mele cele din veac bineplăcute Lui, și nouă tuturor: Darul vieții împlinite și păzite în Adevăr; darul dragostei inimii mele; darul sufletului meu, încredințat în mâna Celui Care a fost din totdeauna, Care este și va fi, Tatăl nostru, Atotputernicul Părinte Cel Binecuvântat din veac în veac.

Amin. Amin. Amin.

Și se zice iar de 3 ori, în gând, în șoaptă și cu glas lin rugăciunea Tatăl nostru,

după cum urmează:

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă datoriile noastre, precum şi noi iertăm datornicilor noștri, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău.

Iartă-mă și mă ajută să iert, și să mă iert și eu cu adevărat. Ajută-mă să fiu iertat de toți cei cărora le sunt dator. Iartă, lasă, șterge și nu socoti datoriile mele, ale părinților, ale bunicilor, ale strămoșilor, ale neamului, ale numelui, ale viței și ale seminției mele

Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.