PARACLIS

Afurisenia

Afurisenia este o rea urare, făcută în gând sau exprimată verbal, cu intenție rea sau fără intenție, făcută din obișnuință, din reflex, din răutate, pizmă, invidie sau din nevoi de descărcare interioară. Ea poate fi conștientă sau inconștientă, intențională sau neintențională, în mod voit sau din întâmplare îndreptată sau  aruncată asupra cuiva. Ea poate fi asemănată plastic cu un lichid mai mult sau mai puțin murdar sau nociv, pe care semenii noștri îl aruncă prin grele și rele cuvinte de urare și dorire pe noi, pe trupul nostru, pe imaginea noastră, pe familia noastră, pe casa noastră, pe locul muncii, pe bunurile noastre sau pe doririle noastre. Afurisenia se lipește de cel peste care este aruncată, apoi lucrează și poate duce lent, pe cel atins de ea, până la pieirea sa. Afurisenia poate merge până pe al șaptelea neam, pe care de obicei îl stinge, dacă nu e oprită, stinsă, ștearsă, risipită, dezlegată și vindecată lucrarea sa. Apărarea în fața afuriseniilor este distanța corectă față de cei care urează și afurisesc, cu invocarea în rugăciune a ajutorului și a protecției Bunului Dumnezeu și a tuturor puterilor slujitoare Lui.

Iar dacă știi că ai fost atins de afurisenie sau de vreo rea urare,

cere iertare pentru tot gândul, cuvântul și fapta, rău născute și ieșite din tine vreodată, apoi se începe un drum de rugăciune de 7 săptămâni, se începe în ziua din săptămână din care ești născut, și în fiecare zi se zice rugăciunea Tatăl nostru de 40 de ori astfel:

   Tatăl nostru, … vezi la pagina 2,

cu această invocare:

           Iartă-mă, Doamne, dacă am afurisit sau am dorit rău cuiva vreodată. Șterge urma, rana și lucrarea relelor mele urări. Apără-mă de toată afurisenia și de toată urarea cea răufăcătoare. Spală, vindecă și curățește toată lucrarea lor și fă să nu atingă sau să strivească în vreun chip viața mea.

      Că a Ta este împărăţia …, apoi o dată:

 

Rugăciune când suntem sub afurisenie

Binecuvântat ești, Doamne, Tată al zidirii mele. Curățește ale mele buze de cuvântul gol dar rău otrăvitor și mă iartă, Doamne, dacă l-am lăsat să se nască înlăuntrul meu. Șterge-i Tu lucrarea din toată a mea fire și din locul unde a atins pe semenul meu. Iartă-mă și mă ajută să nu fiu vreodată tulburat, apăsat, atins, sortit sau rănit de vorba cea goală, dar otrăvitoare, pe care cei dragi sau cei apropiați o rostesc cu ușurință ca pe o cântare. Șterge, acum, veninul cel ascuns în obiceiul vorbei ce afurisește și-i oprește, Doamne, izvorul neștiinței care îl hrănește. Spală-mă, curățește-mă, și mă păzește de răul lor, Doamne! Iar celor care au aruncat spre mine, aceste vorbe fără cugetare, Te rog, dă-le Tu iertare și-i învață de acuma înainte a grăi doar vorbe bune, cu rost bun și de binecuvântare. Iartă-mă, Doamne, dacă am afurisit vreodată și nu îmi socoti greaua urare din ceasul durerii și al coborârii mele. Iartă-mă, Doamne, pentru focul arzător, pentru apa și smoala clocotitoare, pentru jarul și cărbunii cei mistuitori care au ieșit din mine prin cuvintele cele grele și rău afurisitoare. Vindecă, Doamne, urmele lor în mine și în cei pe care i-am atins! Risipește, spală și stinge orice lucrare a durerii lor în orice loc și în orice timp, în mine și în toți semenii mei. Păzește-mă, Doamne, de marile, de grelele și de relele afurisenii pe care alții le au trimis spre mine în orice chip, în orice loc și în orice timp. Spală-mă, Doamne, cu apa cea curățitoare. Risipește și stinge acum în mine lucrarea lor pentru vecie. Stropește-mă cu apa vie, cu apa cea curățitoare și dă-mi putere și vigoare și nu mă părăsi vreodată în fața acestor rele hotare și în fața acestor lumi de grea și rea urare. Vindecă cu puterile Tale cele cerești toată rana lor pe care au făcut-o în orice chip în mine. Spulberă-le puterea și toată amintirea lor și mă întărește în darul și în harul Cuvântului Tău Cel de Viață dătător, păzit și apărat de lucrarea cea mângâietoare a Sfântului Tău Duh.    Amin. Amin. Amin.

Iar dacă vrei să te rogi pentru cel atins

de afurisenie sau de vreo rea urare,

cere iertare pentru tot gândul, cuvântul și fapta, rău născute și ieșite din tine și din el/ea vreodată, apoi începe un drum de rugăciune de 7 săptămâni, începe din ziua din săptămână din care s-a născut cel/cea pentru care te rogi, și în fiecare zi rostește rugăciunea Tatăl nostru de 40 de ori astfel:

   Tatăl nostru, … vezi la pagina 2,

cu această invocare:

     Iartă-l/o, Doamne, pe (N), dacă a afurisit sau a dorit rău cuiva vreodată. Șterge urma, rana și lucrarea relelor sale urări. Apără-l/o de toată afurisenia și de toată urarea cea răufăcătoare. Spală, vindecă și curățește toată lucrarea lor în el/ea și fă să nu fie atinsă sau strivită în vreun chip viața sa.

      Că a Ta este împărăţia …, apoi o dată:

Rugăciune  pentru cel atins de afurisenie

Binecuvântat ești, Doamne, Tată al zidirii noastre. Curățește ale mele și a lui (N) buze de cuvântul afurisitor. Șterge-i Tu lucrarea sa în noi și în toți cei atinși de ea. Iartă-l/o pe (N) și îl/o ajută să nu mai fie vreodată tulburat/ă, apăsat/ă, atins/ă, sortit/ă sau rănit/ă de vorba cea rea și afurisitoare. Spală-l/o, curățește-l/o, și îl/o păzește de răul lor. Iar dacă (N), a afurisit vreodată nu îi socoti reaua urare din ceasul căderii sale. Iartă-l/o, Doamne, pentru focul arzător, zămislit și născut din cuvintele sale. Vindecă, Doamne, urmele lor în (N) și în cei pe care i-a atins! Risipește, spală și stinge orice lucrare a durerii lor în orice loc și în orice timp, în el/ea și în toți semenii săi. Păzește-l, Doamne, de marile și de relele afurisenii pe care alții le au trimis spre el/ea în orice chip, în orice loc și în orice timp. Spală-l/o, Doamne, acum, cu apa cea curățitoare. Risipește și stinge în el/ea lucrarea lor pentru vecie. Stropește-l/o cu apa vie, cu apa cea curățitoare și dă-i putere și vigoare și nu îl/o părăsi vreodată în fața acestor rele hotare și în fața acestor lumi de grea și rea urare. Vindecă cu puterile Tale cele cerești toată rana cea făcută de afurisenii în orice chip în (N). Spulberă-le puterea și toată amintirea lor și îl/o întărește în darul Cuvântului Tău Cel de Viață dătător, păzit și apărat de harul și de lucrarea cea mângâietoare a Sfântului Tău Duh, și a tuturor puterilor slujitoare Ție. Amin. Amin. Amin.