PARACLIS

Cuvânt și faptă tulburătoare

 

Cuvântul lui Dumnezeu este izvor de viață, de pace, și de bucurie, el aduce împlinire. Cuvântul tulburător este izvor de suferință și de întristare care prin tulburarea generată înlăuntrul nostru poate duce până la moarte. Când vorbe tulburătoare pătrund înlăuntrul nostru și nu le putem scoate în nici un chip, trebuie să vedem dacă nu cumva și noi am tulburat pe cineva vreodată, și acum, s-a întors măsura cu vârf și îndesat înapoi. Bine este să ne cerem sinceră iertare tuturor celor cărora le-am greșit, nouă înșine și Domnului Dumnezeului nostru care ne-a zidit. Când ne aflăm în fața unor fapte sau evenimente tulburătoare, la fel trebuie să ne cercetăm pe noi înșine și situația în care ne găsim, să urmăm cărarea păcii, încercând să îndreptăm ceea ce se poate. Să cerem iertare pentru tot gândul, cuvântul și fapta, rău născute și ieșite din noi vreodată, apoi se începe un drum de rugăciune de 7 zile în care se zice zilnic rugăciunea Tatăl nostru de 24 de ori astfel:

   Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împărăţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

    Iartă-mă, Doamne, pentru tot gândul, pentru tot cuvântul și pentru toată fapta cea tulburătoare care sau născut în orice chip în mine. Șterge-le urma și lucrarea lor și mă apără de tot gândul, de tot cuvântul și de toată fapta cea tulburătoare care ar putea veni înspre mine, să nu atingă viața mea.

      Că a Ta este împărăţia …   apoi:

 

Rugăciune  când suntem atinși de gânduri, cuvinte sau fapte tulburătoare

 

Doamne, Dumnezeul mântuirii și al binecuvântării noastre, Tu ești Cuvântul Cel dintru început, prin Tine toate s-au făcut. Tu ești Izvorul Vieții și a tot ceea ce este bun, Tu ești Sânul sfânt din care m-am născut. Din Tine vine gândul bun și fapta bună care-l împlinește. Dă-mi, Doamne, puterea iertării și ajută-mă să fiu iertat dacă am greșit vreodată lăsând să se nască în mine gând rău de tulburare, întristare și de supărare. Dă-mi, Doamne, puterea iertării și ajută-mă să fiu iertat dacă am lăsat să iasă din ale mele buze cuvânt tulburător sau faptă care a adus tulburare în mine, în cei dragi și în semenii mei. Dă-mi, Doamne, Tată, puterea iertării și ajută-mă să pot îndrepta cele săvârșite. Iartă-mă și mă eliberează de tulburarea care mă apasă și dă-mi puterea de a ieși din vârtejul amăgitor care sfâșie toate cele dinlăuntru ale mele. Ajută-mă să ies din chinul greu al tulburării care mă apasă. Dă-mi putere să ies din întristarea care mă zdrobește. Ajută-mă să îmi găsesc iar pacea și liniștea inimii mele. Ridică-mă acum peste puterile care au pătruns în mine și oprește lucrarea sfâșierii lor. Ajută-mă să mă ridic din hăul negru care ar vrea să mă doboare. Ajută-mă să văd lumina păcii Tale. Te rog revars-o lin în mine, să curețe și să întărească toate cele dinlăuntru ale mele. Ajută-mă să mă eliberez, să văd cum se topește puterea tulburării mele. Ajută-mă să mă însănătoșesc și să mă întorc din nou în bucuria împlinirii, în pacea firii și în liniștea cea dătătoare de viață, care din Tine Tată și din al Tău Cuvânt se naște și trăiește în toate cele bune, prin Sfântul Duh și prin lucrarea puterilor celor cerești de Tine bine rânduite pentru al meu ajutor și pentru al meu bine.

Amin. Amin. Amin.

 

Iar când vrei să te rogi pentru o persoană tulburată

 

Când vrei să faci această rugăciune pentru un semen apropiat care nu poate ieși din tulburarea sa, atunci începe un drum de rugăciune de 7 zile în care zilnic rostești rugăciunea Tatăl nostru de 24 de ori astfel:

   Tatăl nostru, … vezi la pagina 2,

cu această invocare:

           Iartă-l/o, Doamne, pe (N), pentru tot gândul, pentru tot cuvântul și pentru toată fapta cea tulburătoare care sau născut în orice chip în el/ea. Șterge-le urma, rana și lucrarea lor și îl/o apără de tot gândul, de tot cuvântul și de toată fapta cea tulburătoare care ar putea veni înspre el/ea, oprește-le să nu atingă și să nu strivească viața sa.

      Că a Ta este împărăţia …, apoi o dată:

 

Rugăciune  pentru cel tulburat

Doamne, Dumnezeul mântuirii și al binecuvântării noastre, Tu ești Cuvântul Cel dintru început, prin Tine toate s-au făcut. Tu ești Izvorul Vieții și a tot ceea ce este bun, Tu ești Sânul sfânt din care ne-am născut. Din Tine vine gândul bun și fapta bună care-l împlinește. Dăruiește-i Doamne, la (N) puterea iertării și ajută-l/o să fie iertat/ă dacă a greșit vreodată și a lăsat să se nască în el/ea gând rău de tulburare, de întristare, de mâhnire și de supărare. Dă-i, Doamne, puterea iertării și îl/o ajută să fie iertat/ă dacă a lăsat să iasă din ale sale buze cuvânt tulburător sau faptă care a adus tulburare înlăuntrul său, în cei dragi sau în semenii săi. Dă-i, Doamne, Părinte, puterea iertării și ajută-l/o să poată îndrepta cele săvârșite. Iartă-l/o și îl/o eliberează de tulburarea care îl/o apasă și dă-i puterea de a ieși din vârtejul amăgitor care sfâșie toate cele dinlăuntru ale sale. Ajută-l/o să iasă din chinul greu al tulburării care îl/o apasă. Dă-i putere să iasă din întristarea care îl/o zdrobește. Ajută-l/o, Doamne, să își găsească pacea și liniștea inimii sale. Ridică-l/o acum peste puterile care au pătruns în el/ea și oprește lucrarea sfâșierii lor. Ajută-l/o să se deștepte, să poată vedea lumina păcii Tale cum se pogoară lin înlăuntrul său. Ajută-l/o să se întărească, să vadă cum se topește în el/ea puterea tulburării sale. Ajută-l/o să se însănătoșească și să se întoarcă din nou în bucuria împlinirii sale și în toate cele bune. Călăuzește-l/o și îl/o însoțește cu sfinții Tăi îngeri și cu toate puterile Tale cele cerești, cele bine rânduite pentru liniștirea, pentru pacea, pentru apărarea și pentru împlinirea sa.

Amin. Amin. Amin.