PARACLIS

Relele legături

Iar în ziua din săptămână în care s-a născut,  această rugăciune se zice de 7 ori, lunea, miercurea și vinerea se ține post.

Relele legături

 

Legăturile cele nevăzute ale noastre sunt de multe forme și de multe feluri. Ele pot fi făcute de noi înșine, de alții sau am căzut nevinovați în lațul lor. Legăturile făcute de noi înșine sunt: Jurământul, Juruința, Legământul, Pariul, Pro-misiunea, făgăduința, Cuvântul dat, Chezășia.

Jurământul. Iisus ne învață: „Să nu vă juraţi nicidecum nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu, nici pe pământ, fiindcă este aşternut al picioarelor Lui, nici pe Ierusalim, fiindcă este cetate a marelui Împărat, nici pe capul tău să nu te juri, fiindcă nu poţi să faci un fir de păr alb sau negru. Ci cuvântul tău să fie: Ceea ce este da, da; şi ceea ce este nu, nu; iar ce e mai mult decât acestea, de la cel rău este. Mt. 5. 34-37 Jurământul este acel legământ în fața cuiva în care se pune drept chezășie și garanție Valori de netăgăduit, valori mai mari decât noi. Iisus interzice în mod explicit aceste legături punându-le doar la valoarea cuvântului dat: da sau nu, tot ce e mai mult fiind de la cel rău, de fapt fiind o întindere a noastră peste puterile reale pe care le avem. De aceea încălcarea unui jurământ aduce în viața noastră nenorociri și accidente distrugătoare.

Juruința, este o formă de legământ care o facem punând chezășie lucruri, ființe sau realități scumpe, dragi nouă. (Ex. pe lumina ochilor mei că e așa cum zic; pe sănătatea mea, pe copilul meu, pe casa mea, pe capul meu …) Dacă ceea ce spunem în acel ceas este adevărat înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor, care pot fi amăgiți, atunci juruința se topește. Dar dacă lucrurile sunt altfel decât ceea ce am spus, atunci juruința își va cere partea sa periodic conform celor spuse. Se vor observa pagube și accidente ciclice de neexplicat pentru logica noastră. În aceleași zile, în aceleași date ale lunii, se nasc necazuri și obstacole asemănătoare. Juruința poate fi și moștenită pe linie directă de neam.

Legământul, este un act explicit prin care ne legăm să facem, să fim sau să îndeplinim ceva. Neîmplinirea lui atrage asupra noastră condițio-nări și restricționări conform celor grăite de noi la încheierea lui.

Pariul, este o formă de legământ în special material în care se câștigă sau se pierde realitatea pusă în joc în funcție de adevărul văzut sau nevăzut pentru care se mizează,

Promisiunea – Făgăduința, este o formă de legământ verbal în baza valorii și a calității per-soanei care o face. „Faceţi făgăduinţe şi le îm-pliniţi Domnului, Dumnezeului vostru!” Ps. 75

Cuvântul dat, este tot o formă de legământ în baza cuvântului pe care îl are sau nu un om. În vechime toate contractele se făceau în baza cuvântului dat. Nerespectarea acestuia putea să atragă până și moartea sau stingerea neamului.

Chezășia, este o formă de legământ în care se pune drept garanție ceva până la împlinirea legământului. Aceasta se pierde în întregime dacă legământul nu este respectat.

Dorința, este o realitate grea a adâncului ființei omenești care de obicei ne leagă de așteptări reale, tangibile sau iluzorii, aruncându-ne adesea în lumi de durere și neîmplinire din care greu mai găsim calea de a ieși. Bătrânii spuneau că așteptarea este bucuria prostului. Dorința ce nu stă în bine și în împlinirea lui este o formă de autolegare și autocondamnare greu de desfăcut.

Toate acestea sunt forme de legături pe care noi le punem pe noi înșine și sunt cele mai greu de dezlegat, deoarece sunt acorduri clare, voite și confirmate prin cuvânt. Dezlegarea lor cere de obicei plata sau achitarea contractului făcut până la ultima lui părticică. Un exemplu plastic al acestor legături este un contract de vânzare cumpărare cu tot ceea ce implică acesta. O dată făcut acesta intră în vigoare și cele contractate sunt luate, totul rămâne doar o simplă chestiune de timp. Nerespectarea contractului implică intervenția forțată a puterilor mai mari. Acestea obligă părțile la respectarea în mod imperativ a celor convenite și exprimate. Acordurile sus amintite implică puteri mai mari decât noi. Chiar dacă nu le cunoaștem ele urmează legea firii și își îndeplinesc misiunea de noi dată lor.

Legăturile puse de alții pe noi sunt adesea cele aruncate precum lațul sau cursa întinsă înaintea noastră. Acestea pot fi cu intenție și atunci în funcție de intensitate se transformă în afurisenii și blesteme. Când sunt neintenționale ele rămân la nivel de cuvinte tulburătoare. În lucrarea și în lațul lor noi intrăm prin ademenire sau cădere. Forma cea mai cunoscută și răspândită este reaua vorbire, bârfa și toate surorile ei. Acestea dau o falsă bucurie și leagă adevărata bucurie de a trăi. Ele aduc o falsă stare de bine. Hrănind euforia momentului ele golesc adevărata stare de bine a ființei omenești. Fură fericirea, leagă sporul și venitul, risipesc norocul și binele care prin legea firii curg peste noi. Ele tulbură pacea, leagă cununia și destinul, conducând pe cei legați în prietenii nesănătoase, în relații toxice, care nu stau în ordinea și în rânduiala firii, cu consecințele lor nefaste până la avort și ucidere. În cursul lor ele leagă rodul pântecelui, opresc izvorul vieții, ucid înțelegerea, armonia, duhul, sufletul, sănătatea, puterea, răsuflarea, mintea, voința, trupul și tot ce e frumos în această viață.

Iar dacă știi că ai fost atins

de una din aceste legături,

cere iertare pentru tot gândul, cuvântul și legământul făcut vreodată de tine sau de cei pe care îi moștenești. Apoi începe un drum de rugăciune de 7 zile, începi în ziua din săptămână din care ești născut, și în fiecare zi rostești rugăciunea Tatăl nostru de 40 de ori astfel: În prima zi toate în gând, ziua a doua în șoaptă, ziua a treia cu voce lină, și iar la fel. După cele 7 zile faci pauză 7 zile, apoi iar începi 7 zile de rugăciune și așa faci de 7 ori. În tot acest timp îți păzești mintea și gândul de orice rea gândire sau grăire.

   Tatăl nostru, … vezi la pagina 2,

cu această invocare:

        Iartă-mă, Doamne, și mă dezleagă de toată legătura cea rea pusă de mine sau de oricine asupra mea.

      Că a Ta este împărăţia …, apoi o dată:

Rugăciune pentru dezlegarea relelor legături puse pe noi în diverse chipuri

Părinte al îndurării și Tată bun al vieții mele, apleacă-Te acum cu a Ta îngăduință înspre ființa mea și înspre tot ceea ce e legat în mine și pe mine, și cu a Ta putere și iertare desfă în acest ceas, fără durere și fără sângerare, fără tribut, fără pedeapsă și strivire, desfă, Părinte bun, tot ce eu însumi am legat în mine și în viața mea, iertându-mă chiar dacă am știut sau n-am știut ce fac. Dezleagă-mă de ale mele jurăminte pe care viața sau trăirea sau cei apropiați, m-au îndemnat și eu nu am putut să mă opresc și le-am făcut și am rămas legat. Dezleagă-mă de ale mele juruințe că n-am știut Părinte în ce joc mă bag, și nu îmi socoti grăirea să nu rămân acum în ea legat. Dezleagă-mi tot ce rău eu am legat în orice chip și în orice fel în mine, și iartă-mă și învață-mă să nu mai fac poveri și legături ce greu le duc și greu eu le plătesc, în zile de durere, și în ani de suferințe și amar. Dezleagă-mă, Părinte, de tot ce alții au legat în mine, cu mine, și pe mine în viața mea, și rupe lațul legăturii lor fără să-mi lași durerea lui sau urma sugrumării sale în tot ce Tu ai zidit cu atâta măiestrie în toate cele dinlăuntru ale mele. Dezleagă-mă de falsa bucurie ce se hrănește cu bârfă, clevetire și orice rea grăire și dă-mi Te rog adevărata bucurie din care izvorăște cuvântul bun și toate marile împliniri. Oprește chipul fals a ceea ce nu este și nu poate să fie bine, și nu-l lăsa să mă adape cu amăgirea sa, nici să îmi fure binele pe care mi l-ai dăruit. Oprește tot ceea ce-mi fură fericirea. Oprește forța nevăzută care îmi leagă sporul și venitul. Oprește răul cel ascuns să nu îmi poată risipi norocul și binele care prin legea firii l-ai pus să curgă peste mine. Oprește, Doamne, orice putere care-mi tulbură pacea și liniștea, care leagă cununia, soarta și destinul, care duce în prietenii nesănătoase, în relații toxice, care nu stau în ordinea și în rânduiala firii și scoate-mă acum din drumul cel stăpânitor a hipnozei sale. Dezleagă-mă și mă eliberează de tot răul și de tot necazul și rupe orice legătură a lor în mine și cu mine și spulberă și risipește toată lucrarea lor. Dă-mi, Doamne iar puterea întăririi și a zidirii Tale. Ajută-mă să îmi găsesc iar drumul vindecării și al întremării mele și apără-mă, Doamne, de alte curse ale lumii, ale semenilor sau ale minții mele. Ajută-mă să duc la bun sfârșit tot binele cel pentru mine rânduit și nu lăsa să fie atins sau risipit în nici un chip. Fii, Doamne, Tu cu mine și mă înțelepțește și mă păzește cu ale Tale cerești puteri, cu al Tău dar și cu al Tău har, pe care fă-l să fie viu și lucrător mereu în mine. Îți mulțumesc, Doamne!  Amin. Amin. Amin.

Iar în ziua din săptămână în care te-ai născut,

această rugăciune se zice de 4 ori,

miercurea și vinerea se ține post.

 

Iar dacă vrei să te rogi pentru cel atins de aceste rele legături,

cere iertare pentru tot gândul, cuvântul și legământul făcut vreodată de tine și de el/ea și de cei pe care îi moștenește. Apoi începe un drum de rugăciune de 21 zile, începi în ziua din săptămână din care e născut/ă, și în fiecare zi rostești rugăciunea Tatăl nostru de 40 de ori astfel:

   Tatăl nostru, … vezi la pagina 2,

cu această invocare:

     Iartă-l/o, Doamne, pe (N) și îl/o dezleagă de toată legătura cea rea pusă de el/ea sau de oricine asupra sa.

      Că a Ta este împărăţia …, apoi o dată:

Rugăciune pentru dezlegarea relelor legături

Părinte al îndurării și Tată bun al vieții noastre, apleacă-Te acum cu a Ta îngăduință înspre ființa lui (N) și înspre tot ceea ce e legat în el/ea și de el/ea, și cu a Ta putere și iertare desfă în acest ceas, fără durere și fără sângerare, fără tribut, fără pedeapsă și strivire, desfă, Părinte bun, tot ce el/ea însuși a legat în el/ea și în viața sa, iertându-l/o chiar dacă a știut sau nu a știut ce face atunci. Dezleagă-l/o de ale sale jurăminte în care a rămas legat/ă. Dezleagă-l/o de ale sale juruințe că n-a știut Părinte în ce joc a intrat, și nu îi socoti grăirea să nu rămână în ea legat/ă. Dezleagă-i tot ce rău el/ea a legat în orice chip și în orice fel în al său sine, și iartă-l/o și învață-l/o să nu își mai facă poveri și legături pe care greu le duce și greu le plătește, în zile de durere, și în ani de suferințe și amar. Dezleagă-l/o, Părinte, de tot ce alții au legat în el/ea, cu el/ea, și de el/ea în viața sa, și rupe lațul legăturii lor fără să-i lași durerea lui sau urma sugrumării sale în tot ce Tu ai zidit cu atâta măiestrie în toate cele dinlăuntru ale sale. Dezleagă-l/o de falsa bucurie care se hrănește cu relele grăiri, cu bârfă, clevetire și orice rea gândire și dă-i Te rog adevărata bucurie din care izvorăște cuvântul bun și toate marile împliniri. Oprește chipul fals a ceea ce nu este și nu poate să fie bine, și nu-l lăsa să îl/o adape cu amăgirea sa, nici să îi fure binele pe care i l-ai dăruit. Oprește ceea ce îi fură fericirea. Oprește forța nevăzută care îi leagă sporul și venitul. Oprește răul cel ascuns să nu îi poată risipi norocul și binele care prin legea firii l-ai pus să curgă peste (N). Oprește, Doamne, orice putere care-i tulbură pacea și liniștea, care leagă cununia, soarta și destinul, care duce în prietenii nesănătoase, în relații toxice, care nu stau în ordinea și în rânduiala firii și scoate-l/o acum din drumul cel stăpânitor al hipnozei sale. Dezleagă-l/o și îl/o eliberează de tot răul și de tot necazul și îi rupe orice legătură a lor în și cu (N) și spulberă și risipește toată lucrarea lor. Dă-i din nou puterea întăririi și a zidirii Tale. Ajută-l/o să își găsească iar drumul vindecării și al întremării sale și apără-l/o de alte curse ale lumii, ale semenilor sau ale minții sale. Ajută-l/o, Doamne, să ducă la bun sfârșit tot binele cel pentru al său sine rânduit și nu lăsa să fie atins sau risipit în nici un chip. Fii, Doamne, Tu cu (N) și îl/o înțelepțește și îl/o păzește cu ale Tale cerești puteri, cu al Tău dar și cu al Tău har, pe care fă-l să fie viu și lucrător mereu în (N). Îți mulțumesc, Doamne!  Amin. Amin. Amin.