PARACLIS

Rugăciune de eliberare

    Doamne, Dumnezeule cel drept și luminat! Dumnezeule cel mare și binecuvântat! Dumnezeule cel mai înainte de veci, Ție îți încredințez toată viața și toată nădejdea mea, și Te chem pe Tine, Te invoc, și Te rog: Ascultă-mă, Doamne, în această clipă trecătoare. Cel Care ai făgăduit să asculți pe cei care Te vor chema în duh și în adevăr, nu îți întoarce fața Ta de la mine, chiar dacă am buzele atinse de păcat și sunt împovărat de tot felul de greșeli, de tot felul de datorii și de tot felul de rele făcute. Către Tine, Doamne, vin: Ajută-mă! Fii Doamne, cu mine și mă apără de toate puterile cele rele! Poruncește duhurilor necurate, ființelor tulbura-te și tulburătoare și tuturor puterilor care nu sunt de la Tine, ca de la mine să iasă acum în pace, în liniște, fără de împotrivire, fără de tulburare, fără rănire, și sub a Ta oblăduire să fie duse de puterile Tale cele cerești, să fie duse în pace, în lumea lor, în timpul lor, în universul lor, departe tot mai mult de mine și de viața mea, acum și pentru totdeauna, și acolo să rămână fără cale de întoarcere spre mine sau spre viața mea. Doamne, Dumnezeul meu, eu după a mea putere Te chem și te invoc în ajutor, că atâta este priceperea, puterea și credința mea. Doamne, eu Te invoc din adâncul ființei mele: Ajută-mă și mă scoate din aceste trăiri grele și pline de tulburare. Întărește-mă și-mi deschide ochii priceperii mele să pot vedea calea cunoașterii celei cu adevărat folositoare binelui și vieții. Scoate-mă Doamne din labirintul cel înșelător al închipuirilor dacă toate aceste ființe și trăiri sunt zidite de a mea minte, și de cele ascunse ale inimii mele apără-mă. Dă-mi lumina Ta cea lină, limpede, clară, pură și fără de pată să pot vedea și pricepe totul așa cum este în adevărul cel de viață dătător. Dă-mi, Doamne, a Ta Înțelepciune, a Ta apărare și al Tău discernământ. Ajută-mă să văd binele și să-l urmez mereu. Dă-mi Doamne, sănătatea și puterea trupului și pacea sufletului meu. Călăuzește-mi pașii pe cărarea cea binecuvântată a Vieții celei adevărate. Depărtează de la mine, Doamne, umbra morții celei năprasnice și toată puterea și lucrarea ei. Depărtează de la mine, Doamne, duhul urii, duhul pomenirii de rău, al grăirii în deșert, duhul cuvântului tulburător, duhul bârfei și al vorbelor ușoare și toată lucrarea lor cea rea. Depărtează de la mine, Doamne, duhul certurilor și al vicleniei, duhul fricii, al îngrozirii și al violenței, duhul mândriei, și al oricărui fel de falsitate amăgitoare. Depărtează de la mine, Doamne, tot duhul cel rău cu toată lucrarea sa, ori de unde ar fi venit, ori de cine ar fi fost trimis, ori de cine ar fi fost plătit sau i-ar fi poruncit să vină cu lucrarea sa spre mine. Doamne, Atotputernice, acuma poruncește cu asprime tuturor acestor puteri rele, numite sau nenumite de mine, Tu Însuți le poruncește să audă, să priceapă, să asculte, și să iasă în pace, fără de împotrivire, fără rănire, fără tulburare, fără tribut, fără cale de întoarcere, și acum să fie duse de puterile Tale cele cerești, să fie duse cu putere în lumea lor, în timpul lor, în universul lor, în hotarele lor, să nu mai poată atinge sau tulbura viața mea. Acolo să fie închise fără să le mai lași cale de întoarcere înspre mine sau înspre cei dragi ai mei, precum râurilor nu ai lăsat cale de întoarcere înapoi înspre izvorul lor în curgerea lor. Doamne, ajută-mă, curățește-mă, chiar dacă alunecarea sau nepriceperea mea sau gândul de osândă al meu ar fi chemat aceste tulburătoare puteri. Iartă-mă, și le ia și le alungă de la mine și mă apără de ele și de toată lucrarea lor. Apără-mă, Doamne, de tot blestemul și de toată puterea lui. Apără-mă de frica cea fără de chip, de teama cea fără de nume, de spaima cea fără de loc și de cutremurul cel de nestăpânit. Eliberează-mă, Doamne, de tot răul și necazul și fă, Doamne, să mi se stingă toată aprinderea și pornirea care se stârnește prin lucrare cea necurată. Luminează-mi, Doamne, sufletul și trupul, și toată ființa mea, cu lumina cunoștinței celei adevărate. Ca, prin lucrarea Ta cea tainică, să pot trăi în pace și în mulțumire toate zilele pe care mi le-ai dat aici pe acest pământ, să mă pot purta pe picioarele mele până la ultima mea suflare, fără să cunosc patul durerii și al neputinței, fără să mă chinui sau să chinui pe alții cu neputințele și slăbiciunile mele, și ajungând tot mai aproape de Tine, întru sănătate, în putere și împlinire desăvârșită, în bătrâneți fericite și înțelepțite, să pot privi cu bucurie și mulțumire spre tot ceea ce a fost în viața mea, cea pământească, și fără să mă leg cu durere de cele trecătoare, să mă învrednicesc de trecere ușoară din această lume înspre veșnicie, ca să măresc și eu aici și acolo, împreună cu îngerii, cu arhanghelii, cu toate puterile cele slujitoare Ție și cu toți cei iubiți ai Tăi, preacinstitul și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.    Amin. Amin. Amin.