PSALTIREA MANGARIERII

C A T I S M A VIII

 Pm. 55

Când cei puternici se luptă cu noi

Ajută-mă, Doamne, că dușmanii se îndârjesc să mă nimicească, mă înfruntă și mă asupresc toată ziua, mă hărțuiesc fără să-mi dea răgaz, și mulţi sunt cei care se luptă cu mine, din înălţime și din locașurile puterii trecătoare. Ajută-mă, Doamne, să nu mă tem de ceea ce-mi poate face mie omul.

Că el este făcut din lut, oricât de sus ar fi, oricare ar fi puterea lui cea trecătoare, e lut ca mine și în lut fără putere și el o să coboare. Chiar dacă fiecare pas al meu îl iscodesc cu viclenie, și urmăresc toată a mea mișcare, să îmi găsească în ea motiv de acuzare și să mă prindă rob în ea, în Tine ei au hotar tare de netrecut spre viața mea. Doamne, măcar o dată fă-i să guste din cupa ce mi-o pregătesc și din veninul răutății lor, să știe cum este amarul paharului ce vor să mi-l dea să-l beau cu silnicie. Pune, Doamne, lacrimile mele să fie înaintea Ta, și fii cu mine.

Ajută-mă, Doamne Dumnezeul meu, să nu mă tem de ceea ce-mi poate face mie omul. Că el este făcut din lut, oricât de sus ar fi, oricare ar fi puterea lui cea trecătoare, e lut ca mine și în lut fără putere și el o să coboare. Îți mulțumesc că ai fost și ești mereu cu mine. Scoate și acuma, Doamne, cu putere, sufletul meu din umbra și puterea celor trecătoare. Păzește-mă de cei ce au a ceasului întunecat putere. Desparte timpul meu de timpul lor și calea mea de calea lor.

Așază viața mea în tihnă și în pace și nu lăsa a lumii putere trecătoare să se ridice împotriva mea, că Tu ești Apărătorul și Dumnezeul meu. Amin.

 

Pm. 56

Păzește-mă de dinții celor răi

Fie-Ți milă de mine, Dumnezeule, fie-Ți milă de sufletul meu. Eu caut scăpare la umbra aripilor Tale, și caut adăpost în vremea încercării. Pe Tine Dumnezeul meu Te chem, pe Tine cel Preaînalt, pe Tine Te chem și Te invoc, că Tu ești al meu ajutor și în mâna Ta este acum întreagă viața mea.

Întinde mâna Ta și ține-o peste mine, și mă eliberează de toți cei care au dinţii lor ca armele întinse înspre mine, şi mă păzește cu putere de cei ce au cuvintele precum săgețile înveninate și limba lor ca sabia cea ascuţită, gătită spre tăiere. Fă, Doamne, să se vadă măreția Ta. Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta! Ridică-mă din cursele ce au gătit inimii mele şi de împilarea ce au gătit sufletului meu mă izbăvește. În groapa cea adâncă ce au săpat cu zel în fața mea, să fie prinși fără putere și acolo, Doamne, Tu să-i legi să vadă cum este în ea.

Deşteaptă acum sufletul meu! Deşteaptă Tu puterea Ta! Că s-a înălțat până la cer puterea Ta! Oprește-i, Doamne, acum pe toți cei care au dinţii lor ca armele întinse înspre mine și închide gura lor pe veșnicie. Îmbracă-mă, Părinte, în lumină, şi în bunătatea Ta și în adevărul Tău. Fă, Doamne, să se vadă în viața mea puterea apărării și măreția bunătății Tale. Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta! Amin.

Pm. 57

Păzește-mă de limba celui mincinos

Cel ce grăiește întru adevăr dreptate, drept judecă și nici o urmă de min-ciună nu lasă să se nască și nici să prindă rădăcină în el. Pentru că în inimă el cugetă și ascultă de al Tău Cuvânt și stă în adevăr, iar mâinile lui împletesc binecuvântarea și aduc pacea Ta. Stricați sunt însă cei ce zămislesc minciuna. Ei au venin pe a lor buze ca șarpele, ca vipera cea surdă. Doamne, Dumnezeul meu, păzește-mă de limba cea plină de venin și de minciună! Ferește-mă de dinţii celor care din zâmbetul lor fals par a fi buni, dar sfâșie, și înjunghie.

În măselele celor care sfărâmă fără de milă pe cel prins în ele, Tu nu mă lăsa să mă sfârșesc. De nimic fă puterea lor, ca apa care trece, să nu mai fie. Ca ceara ce se topeşte să se topească minciunile și amăgirile și cursele lor. Focul cel curățitor să ardă acum spinii minciunilor ce s-au născut în ei spre a mea amăgire.

Dă-mi, Doamne, Tu, Părinte, un bun și sfânt discernământ să nu fiu tulburat sau chinuit de cuvintele ce nu au adevăr, nici să urmez vreodată sfatul lor. Veselește viața mea în Adevărul Tău și mâinile mele le spală de întinarea minciunilor și le păzește în curăție.

Că Adevărul este de la Tine Părinte, și Tu ești Dumnezeul meu, Cel ce grăiești doar adevăr și dai discernământ și mă ajuți și-mi faci dreptate și bine pe acest pământ.

Mărire…

 

Pm. 58

Scoate-mă de la vrăjmașii mei

Scoate-mă, Doamne, de la vrăjmaşii mei şi de cei ce se ridică împotriva mea, mă apără. Scapă-mă de cei care lucrează fărădelegea, şi de cei care varsă sânge mă păzește cu dreapta Ta! De oamenii plini de violență și de silnicie ferește viața și sufletul meu. Nimic nu le-am greșit și nici un rău nu le-am făcut și iată-i, Doamne, ei lucrează împotriva mea.

Deși eu sunt fără de vină și nu le-am dat motiv de supărare, iată-i, ei freamătă în jurul meu și caută a mea pierzare. Auzi-mă, Doamne, și vino înspre mine, veghează asupra mea și nu lăsa să cad în răutatea violenței lor, că Tu ești Domnul vieții mele, Stăpânul rânduielilor cerești, Domn al puterilor, și Dumnezeul apărării celor muritori. Apără-mă, Doamne, de dușmanii mei, ferește-mă de toți cei care lucrează fărădelege, de cei care poartă sabie pe buzele lor și cuvânt de tulburare pe limba lor. Eu nu îți cer să îi omori pe cei ce sunt dușmani de moarte ai mei, ca nu cumva să uite legea Ta și să rămână fără cale de întoarcere spre Tine.

Îți cer doar să mă aperi și să le risipești puterea răutății lor. Păcatul gurii lor, și cuvântul buzelor lor, să nu mă prindă întru mândria lor și nici să mă doboare fără de milă. Blestemul şi minciuna lor în nici un chip să nu mă atingă, iar măsura cu care ei au măsurat, cu vârf și îndesat să se întoarcă acuma peste ei, și cupa care mi-au întins-o, să o bea gustându-i tot amarul! Ca să cunoască Legea Ta și să priceapă că Tu veghezi peste viața mea și peste toate rânduielile firii, și tot omul este supus lor, până la marginile pământului și până în veac, și cel ce le încalcă primește răsplata puterii lor. Iar eu în Tine să fiu apărat, că Tu ești sprijinitorul meu, Tu ești lumina şi scăparea mea, în ziua necazului meu.

Tăria mea ești Tu, Dumnezeul meu, spre Tine se înalță gândurile mulțumirii mele, că Tu ești bucuria și împlinirea mea.

Amin. Amin. Amin.

 

Pm. 59

Când este tulburat pământul

Doamne Dumnezeule, nu ne lepăda pe noi şi nu ne lăsa să umblăm după cugetele cele greșite ale inimilor noastre. Chiar dacă noi cu știință Te-am supărat și ne-am îndepărtat de Tine, Tu iartă-ne și fie-Ți milă de noi. Că pământul pe care îl călcăm, de multe ori se cutremură și se tulbură, când vede fărădelegea și rătăcirea răutății și a nesocotinței noastre.

Iar Tu, Părinte, îi vindeci mereu sfărâmăturile lui, atunci când se cutremură, tulburat în mersul și în rânduielile lui. Ajută-ne, Doamne să vedem tainele Tale ce sunt ascunse în legile firii și dă-ne Tu cumpăt și înțelepciune, să nu tulburăm cele bine zidite de Tine. Nu lăsa a noastră îngustă gândire să ne adape cu amarul faptelor sale, săvârșite fără de Tine și fără voia Ta. Că Tu dai semn celor ce Te cinstesc și Te ascultă pe Tine, semn de apărare, să fugă de la faţa tulburării rânduielilor pământului, ca să se izbăvească și să scape din pieire.

Mântuieşte-mă cu dreapta Ta şi mă auzi, că al Tău este tot pământul. Spre omul cel zidit de Tine trimite suflarea înțelepciunii Tale și fă-l să fie viu și cumpătat în toate zilele sale. Te rog, Doamne, vino în ajutorul nostru chiar dacă noi Te-am părăsit și am uitat de Tine și am tulburat odihna pământului, liniștea și curăția apei, hotarul focului, cărarea vântului, tihna duhului și pacea rânduielilor Tale.

Dă-ne nouă ajutor, și ne scoate din necazurile pe care cu nepricepere le-am chemat, că amăgitor este ajutorul cel așteptat de la om și de la toate visele progreselor sale. Tu singur, Doamne, ai cuvânt plin de viață, de împlinire și de putere, ce poate aduce din nou armonia în rânduielile pământului și ale firii sale.

Ajută-ne să nu mai tulburăm puterea legilor firii și să ieșim din îngustimea minții noastre. Luminează a noastră inimă și o povățuiește cu înțelepciune spre bine, în pace. Amin.

 

Pm. 60

Rugăciune în singurătate

Auzi cererea mea Dumnezeule, și ia aminte la rugăciunea mea. Că eu strig către Tine, Doamne, precum cel exilat la marginile lumii, eu strig către Tine, Doamne și Te rog: Nu mă lăsa să mă cuprindă singurătatea! Nu lăsa întristarea să umple inima mea! Oprește a mâhnirii valuri să nu mă ducă în vâltoarea lor.

Apropie-Te Tu de mine că sunt închis în temnița inimii mele, în lanțul întristărilor mă văd încătușat. Scoate-mă acum din lanțurile lor și așază-mă în bucurie. În bucuria vieții mele, acolo așază al meu suflet și mă povățuiește ca un Părinte iubitor. Nădejdea mea ești, Doamne.

Turn de tărie ești în faţa agoniei singurătății mele. Doamne, Dumnezeul meu, ajută-mă să fiu mereu în pacea și în lumina Ta. Să stau sub acoperământul aripilor Tale, să nu-mi mai poată chinui sufletul meu, povara grea ce mă îneacă, în valurile tulburi ale singurătății mele. Când inima-mi coboară tristă pe drumul cel pustiu și plin de părăsire, Tu, Doamne, apleacă-Te spre mine, și îmi grăiește șoapte de trezire. Oprește pasul ei și îl întoarce spre a Ta lumină.

Rămâi Tu lângă mine și ajută-mă să nu mai caut în gânduri și în lumi de amăgire, cărări ce duc înspre pustie. Păzește-mă să nu mai intru în lumea tristă a singurătății mele. Ajută-mă și fii cu mine. Amin.

Mărire…

Pm. 61

Oprește pe cel ce caută sufletul meu

Numai în Tine, Doamne, își află sufletul meu odihna sa. Mântuitorul meu şi Sprijinitorul meu ești Tu. Nu mă voi clătina când mâna Ta mă ține cu putere. Oprește-i, Doamne, pe cei ce tăbărăsc asupra sufletului meu și vor să îl doboare, să nu ajung să fiu ca zidul povârnit și gardul cel surpat.

În mâna Ta să piară tot sfatul cel viclean ce vrea să îmi păteze a mea cinste. Închide gura celor ce aleargă cu a lor minciuni și vorbe ce mult mă defăimează, și în noroi vor să îmi arunce numele meu și cinstea mea. Cei care în cuvânt mă binecuvântă şi în inima mă blestemă, Tu, Doamne, nu-i lăsa să mă atingă cu gândul și lucrarea lor.

Doamne Dumnezeul meu, în Tine își găsește pace inima mea, în Tine se odihnește sufletul meu, din Tine vine răbdarea mea, că Tu ești scutul și Mântuitorul meu și nimeni peste voia Ta nu mă va putea strămuta. Ajută-mă să nu mă încred în nedreptăți și în silnicii, și nu lăsa să mă aplec spre jafuri și câștig nedrept. Oricât de mult ar crește bogăția mea, de ar curge peste mine ca ploaia cerului, ajută-mă să nu-mi lipesc inima și sufletul de ea.

Păzește-mă de al ei tribut să nu-mi ia viața mea. Ajută-mă să mă lipesc de Tine și de partea cea bună a mea care în veac să nu mi se poată lua. În Tine, Doamne, își află sufletul meu odihna sa. Tu ești Sprijinitorul meu. Nu mă voi clătina când mâna Ta mă ține cu putere. Tu ești Dumnezeul meu. Amin.

 

Pm. 62

Rugăciune de dimineață

Dumnezeule, Dumnezeul meu, cu dor nestins Te caut dis-de-dimineaţă. Însetat este sufletul meu după al Tău cuvânt, ființa mea suspină după Tine și trupul meu se pleacă acum smerit în fața Ta, ca și pământul însetat, ce așteaptă ploaia care îi aduce apă. Sufletul meu contemplă măreția Ta.

Buzele mele Te laudă, gura mea Te binecuvintează, şi în numele Tău eu ridic mâinile mele, și chem numele Tău. Sufletul meu în taina nopții contemplă frumusețea Ta, și în zorii dimineții se bucură punând pe ale mele buze cuvântul cel frumos al mulțumirii. În așternutul meu îmi amintesc mereu de Tine, că Tu îmi umpli sufletul de bucurie.

Sufletul meu cinstește frumusețea bunătății Tale, şi cheamă dreapta Ta în al său sprijin. În Tine este împlinirea mea. Sufletul meu Te caută pe Tine, iar buzele mele cu bucurie rostesc lăuda Ta. Amin. Amin. Amin.

Pm. 63

Apără-mă Doamne

Ascultă, Doamne, glasul durerii mele când mă rog Ţie, auzi-mă și dă-mi Tu ajutor și mângâiere. Apără-mă de uneltirile celor fărădelege, și de cei răi care în haită se năpustesc asupra mea, păzește-mă.

Acoperă-mă cu puterea Ta și fă să fie scut de netrecut pentru dușmanii mei. Să nu mă atingă lovitura lor fără de veste și de puterea gândurilor lor Tu mă păzește. Apără-mă, Doamne, de cei ce cred că ochiul Tău nu-i vede, de toți cei ce nu cunosc puterea Ta și rătăcesc în răutate. Oprește-i pe cei ce caută să pătrundă înăuntrul meu şi în adâncul inimii mele să nu ajungă cuvântul cel tulburător al lor.

Ajută-mă, Doamne, să fiu păzit de mâna Ta cea Tare și nici un rău să nu mă poată atinge sau tulbura cu amenințarea sa. Hotar de netrecut să fie pus în jurul celor bune ale mele ca nimeni și nimic să nu le poată lua sau tulbura. Păzește-mă, Doamne, cu puterea îngerilor Tăi. Apără-mă cu sabia arhanghelilor Tăi.

Puterea Numelui Tău să strălucească peste mine și peste toate cele bune ale mele. Binecuvântarea Ta să fie în veac peste casa și familia mea. Că în Tine, Cel Preaînalt stă apărarea și viața mea. Amin.      Mărire…